Skorzystaj z jednej z tych przeglądarek, aby zyskać najlepsze wrażenia:

Data publikacji: 31.10.2023

 

Polityka prywatności

 

 

Niniejsza Informacja o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych podczas wizyt w witrynach internetowych spółki PUMA Europe GmbH (dalej: „PUMA”, „my”, „nas”) i podczas zakupu towarów za pośrednictwem tych witryn.

 


1. Zakres, administrator danych, inspektor ochrony danych i definicje  


1.1. Zakres niniejszej Informacji o ochronie danych

 

Niniejsza Informacja o ochronie danych ma zastosowanie do korzystania z witryn internetowych spółki PUMA Europe GmbH, w tym sklepu internetowego i innych środków związanych z realizacją zakupu internetowego i odstąpienia od niego, utworzenia konta klienta, dystrybucji biuletynu, dalszych wiadomości e-mail z informacjami i obsługi klienta, oraz do działań marketingowych w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych. Przetwarzanie danych w witrynach innych spółek należących do Grupy PUMA nie podlega niniejszej Informacji o ochronie danych.  


1.2. Administrator przetwarzania Państwa danych osobowych

 

O ile nie określono inaczej w niniejszej Informacji o ochronie danych, administratorem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Niemcy
[email protected]


1.3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  


Inspektor ochrony danych  
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
E-mail: [email protected] (Uwaga: w celu wykonania przysługujących Państwu praw prosimy o skorzystanie z adresów e-mail podanych w częściach 5 do 7!)


1.4. Definicje

 

Niniejsza Informacja o ochronie danych powstała w oparciu o następujące terminy wynikające z przepisów o ochronie danych, które zdefiniowaliśmy dla łatwiejszego ich zrozumienia.  

Przykłady możliwych odbiorców:: Banki/dostawcy usług płatności, firmy logistyczne, podmioty realizujące usługi logistyczne i usługi dostaw oraz dostawcy usług IT; więcej informacji można znaleźć w części 4))

Przykłady danych osobowych:: Imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane bankowe bądź dotyczące karty kredytowej.

W ramach czynności przetwarzania danych opisanych w niniejszej Informacji o ochronie danych administratorem jest PUMA Europe GmbH, o ile nie określono inaczej (Część 1.2.). 

 


2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych  


2.1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych podczas Państwa odwiedzin na naszych witrynach internetowych


Jeżeli odwiedzają Państwo nasze witryny, aby poznać nasze produkty i usługi bez rejestrowania konta użytkownika, nabywania produktów w naszym sklepie internetowym ani czynnego przesyła-nia nam informacji w inny sposób (wyłącznie w celach informacyjnych), przetwarzamy Państwa dane osobowe do następujących celów i na mocy następujących podstaw prawnych:  

 

2.1.1. Zapewnianie witryn internetowych i świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa IT

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe technicznie niezbędne do tego, aby umożliwić nam zapewnianie Państwu naszych witryn internetowych i zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo pod-czas Państwa odwiedzin w naszych witrynach. Obejmuje to naustępjące dane osobowe:  

Te dane osobowe będą przechowywane ze względów bezpieczeństwa w plikach dziennika, które są automatycznie usuwane po upływie 7 dni.

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszych witryn (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO), a także w związku z naszym prawnie uzasadnio-nym interesem, aby zagwarantować bezpieczeństwo IT (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO).  


2.1.2. Dostarczanie witryn zlokalizowanych


Przetwarzamy również Państwa dane osobowe niezbędne ze względów technicznych do tego, aby umożliwić nam dostarczanie Państwu zlokalizowanej wersji naszych witryn, w szczególności pod względem języka.  

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby dostosowywać naszą witrynę do Państwa potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1 lit. f) RODO).


2.1.3. Analizy na witrynie internetowej


2.1.3.1. Google Analytics


W naszych witrynach korzystamy z Google Analytics – usługi analizy sieci spółki Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie (więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w części 2.1.9 i w naszej Informacji o plikach cookie), które umożliwiają dokonywanie analiz dotyczących korzystania z naszych witryn. Informacje na temat korzystania z naszych witryn generowane przez plik cookie są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Jednak, jako że korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIP()”, Google najpierw skraca adresy IP osób odwiedzających witrynę z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z Państwem. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu PUMA, aby dokonywać oceny korzystania z witryn, przygotowywać raporty dotyczące aktywności w witrynach, dokonywać analizy wpływu naszych reklam cyfrowych i ulepszać ich personalizację oraz by świadczyć inne usługi na rzecz PUMA związane z korzystaniem z witryn i sieci internetowej. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w związku z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć na stronach:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby przeprowadzać analizy w celu ulepszania naszej witryny i naszych produktów, a także aby reklamować nasze produkty w Internecie w spersonalizowany i skuteczny sposób (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).

Rezygnacja z Google Analytics:

Mogą Państwo ogólnie zablokować możliwość przetwarzania Państwa danych dotyczących sposobu korzystania (w tym Państwa adresu IP) przez Google Analytics poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki dostępnego pod poniższym łączem:  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Oprócz tego mogą Państwo także zablokować możliwość zbierania przez Google Analytics Państwa danych dotyczących sposobu korzystania w naszych witrynach, klikając poniższe łącze:

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z Google Analytics  

Wówczas w aktualnie używanej przez Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie dotyczący wycofania zgody (o nazwie „ga-disable-UA-[…]”), który uniemożliwi rejestrowanie Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzin w naszych witrynach z tej konkretnej przeglądarki. Jeżeli użyją Państwo innej przeglądarki, co do zasady narzędzie Google Analytics będzie włączone, chyba że plik cookie dotyczący wycofania zgody zostanie umieszczony także i w tej przeglądarce. Proszę pamiętać, że usługa Google Analytics zostanie ponownie włączona, jeśli usuną Państwo ze swojej przeglądarki wspomniany plik cookie dotyczący wycofania zgody.


2.1.3.2. Adobe Analytics

 

Korzystamy z usługi Adobe Analytics do gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej witryny. Wykorzystujemy te dane, aby ciągle ulepszać i optymalizować działanie sklepu internetowego PUMA oraz oferowanych produktów i usług, a tym samym aby zwiększyć zainteresowanie naszymi witrynami wśród odwiedzających.
Podczas korzystania z witryn internetowych zbierane i oceniane są informacje przekazywane przez przeglądarkę. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu plików cookie i innych podobnych rozwiązań technicznych służących do śledzenia (np. „znaczników pikselowych”), które są osadzane w każdej witrynie. Gromadzone mogą być następujące dane: zapytanie (nazwa żądanego pliku), typ/wersja przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny, wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, włączenie skryptu Java, włączenie/wyłączenie technologii Java, włączenie/wyłączenie plików cookie, głębia kolorów, adres URL odsyłacza, adres IP (jest zbierany wyłącznie w formie anonimowej i usuwany natychmiast po użyciu), czas dostępu, kliknięcia, wartości zamówienia, koszyki i zanonimizowana treść formularza (np. to, czy podano numer telefonu).
Żadne z tych danych nie mogą być bezpośrednio powiązane z użytkownikiem. Zebrane w ten sposób dane służą do tworzenia anonimowych lub spseudonimowych profili użytkowania, które stanowią podstawę statystyk internetowych. Dane zbierane za pomocą plików cookie przy zastosowaniu usługi Adobe Analytics nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających witryny internetowe, ani nie są łączone z danymi osobowymi właściciela profilu, chyba że użytkownik wyraził na to wcześniej wyraźną zgodę.

Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych usługi Adobe Analytics można znaleźć tutaj:

•    Adobe Analytics:  http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów w celu przeprowadzania analiz i ulepszania na ich podstawie naszej witryny internetowej, produktów i usług (podstawa prawna: artykuł 6, ust. 1, zdanie 1, lit. f RODO).

Sprzeciw wobec stosowania usługi Adobe Analytics:

W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych z wykorzystaniem usługi Adobe Analytics. Wyrażenie takiego sprzeciwu jest skuteczne w odniesieniu do przyszłości. W tym celu należy skorzystać z poniższych łączy:

•    Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

W takim przypadku w używanej obecnie przeglądarce jest instalowany stały plik cookie związany z takim sprzeciwem wobec usługi Adobe Analytics (nazwa pliku: „omniture_optout”), który uniemożliwia rejestrowanie danych przez tę usługę/te usługi w przyszłości w chwili odwiedzania naszych witryn internetowych za pomocą tej konkretnej przeglądarki. Jeżeli użytkownik korzysta z innej przeglądarki, usługi te będą zasadniczo włączone, chyba że w tej przeglądarce również zainstalowano plik(i) cookie sprzeciwu. Należy pamiętać, że usługi te zostaną ponownie włączone, jeżeli odpowiedni plik cookie sprzeciwu zostanie usunięty z przeglądarki.


2.1.3.3. Clicktale Analytics


Korzystamy także z Clicktale Analytics do przetwarzania danych dotyczących Państwa interakcji z naszymi witrynami podczas wizyty (np. odwiedziny stron, kliknięcia, czas spędzony na przeglądaniu witryn itp.), aby móc tworzyć anonimowe mapy cieplne i statystyki dotyczące korzystania z naszych witryn.  

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby przeprowadzać analizy w celu ulepszania naszej witryny, nasze produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).

Rezygnacja z Clicktale Analytics:

Mogą Państwo zablokować przetwarzanie wspomnianych danych przez Clicktale klikając przycisk „Disable Clicktale” (wyłącz Clicktale) pod poniższym łączem:

http://www.clicktale.net/disable.html

Wówczas w aktualnie używanej przez Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie dotyczące wycofania zgody (o nazwie „WRBlock”), który uniemożliwi rejestrowanie Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzin w naszych witrynach z tej konkretnej przeglądarki. Jeżeli użyją Państwo innej przeglądarki, co do zasady narzędzie Clicktale Analytics będzie włączone, chyba że plik cookie dotyczący wycofania zgody zostanie umieszczony także i w tej przeglądarce. Proszę pamiętać, że usługa Clicktale Analytics zostanie ponownie włączona, jeśli usuną Państwo ze swojej przeglądarki wspomniany plik cookie dotyczący wycofania zgody.

 

2.1.3.4. Emarsys

 

Wykorzystujemy usługi Emarsys do personalizacji, analizy, automatyzacji i kampanii e-mailowych (wysyłanie biuletynów). Usługi Emarsys działają w wykorzystaniem plików cookie i śledzących znaczników pikselowych, które pomagają tworzyć biuletyny i indywidualnie dostosowane reklamy. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu i całkowicie zrealizuje proces podwójnego wyrażenia zgody na weryfikację adresu e-mail [lub wprowadzi adres e-mail w witrynie internetowej w związku z zakupem w sklepie internetowym], jego dane osobowe zostaną zebrane z wykorzystaniem usługi Emarsys i uwzględnione w [spseudonimizowanym] profilu użytkownika, który może być przypisany do jego adresu e-mail. Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, dane zebrane z wykorzystaniem usługi Emarsys mogą być również połączone w [spseudonimowym] profilu użytkownika, jeśli wyraził on zgodę na otrzymywanie biuletynów w jednym z naszych sklepów detalicznych. Adres e-mail zostanie poddany przez nas procesowi pseudonimizacji. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu, będziemy przetwarzać jego następujące dane: fakt otwarcia biuletynu, kliknięte elementy, czas i długość wizyty w witrynie internetowej, oglądane produkty i kategorie, produkty zakupione w sklepie internetowym, czas dokonania zakupu, z jakiej kategorii i za jaką cenę zakończono realizację zakupu.

Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych usługi Emarsys można znaleźć tutaj:

•    https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Przetwarzanie danych (ocena biuletynu i pomiar sukcesu) wynika z naszych uzasadnionych interesów (pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika), w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika procesu dystrybucji biuletynu, a tym samym służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkownika w celu doskonalenia witryny internetowej, produktów i usług (podstawa prawna: artykuł 6, ust. 1, zdanie 1, lit. f RODO).


2.1.4. Indywidualne rekomendacje na naszych witrynach


Podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach korzystamy z Google AdWords do przetwarzania danych dotyczących zachowania użytkownika, takich jak oglądane produkty, zawartość koszyka itp., aby w oparciu o te dane wyświetlać indywidualne rekomendacje w naszych witrynach. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google AdWords można znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod poniższym łączem:

https://policies.google.com/privacy

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby zwiększać komfort użytkownika poprzez wyświetlanie dostosowanych do niego rekomendacji (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).

Rezygnacja z indywidualnych rekomendacji:

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, klikając poniżej łącze do rezygnacji:


2.1.5. Rekomendacje dotyczące najlepszego rozmiaru produktu


W celu zapewnienia idealnej rozmiarówki produktów zgodnej z waszymi indywidualnymi preferencjami, oferujemy możliwość skorzystania z opcjonalnej usługi FitAnalytics GmbH. W ramach tej usługi, FitAnalytics GmbH zbiera dobrowolnie podane dane, takie jak wysokość, waga, kształt ciała, wiek oraz preferowany fason. Na tej podstawie FitAnalytics GmbH zarekomenduje Twój rozmiar. Podane dane przechowywane są w pliku cookie FitAnalytics GmbH, który jest usuwany po upływie 90 dni. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez FitAnalytics GmbH można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

Podczas dokonywania zakupu, otrzymujemy informacje od FitAnalytics GmbH, czy produkt dodany do Twojego koszyka pochodzi z rekomendacji. Jednakże FitAnalytics GmbH nie dostarcza nam żadnych danych osobowych, które użytkownik podał FitAnalytics GmbH. Takie przetwarzanie danych jest konieczne do skorzystania z usługi FitAnalytics GmbH [podstawa prawna: art. 6 [1] zdanie 1, lit. b RODO].

Po ukończeniu zakupu, dostarczamy anonimowe dane do FitAnalytics GmbH. Dane te zawierają informacje, czy zakupiony produkt został na podstawie rekomendacji rozmiaru i, jeśli ma to zastosowanie, czy umowa sprzedaży została unieważniona z powodu nieodpowiedniego rozmiaru.
 

2.1.6. Wyświetlanie reklam/reklam kierowanych na witrynach podmiotów zewnętrznych  


Gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe, dostawcy usług reklamy kierowanej umieszczają znaczniki i pliki cookie, aby śledzić produkty kupowane lub wyświetlane przez Państwa w naszych witrynach. Dzięki tym informacjom możemy następnie wyświetlać Państwu indywidualne oferty produktów PUMA w witrynach podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem dostawców reklam kierowanych, a także aby analizować wyniki w celu dalszego ulepszania naszej reklamy. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez dostawców usług kierowanych wymienionych poniżej można znaleźć w poszczególnych politykach prywatności:  

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby wyświetlać reklamy produktów w sieci w zindywidualizowany i skuteczny sposób (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).
Rezygnacja z reklam kierowanych:

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, klikając poniżej łącze do rezygnacji z usług poszczególnych dostawców reklam kierowanych:


2.1.7. Marketing powiązany/śledzenie konwersji


W naszych witrynach osadziliśmy także pliki cookie i podobne technologie śledzenia naszych partne-rów stowarzyszonych (sieciowych). Dzięki tym narzędziom nasi partnerzy stowarzyszeni (sieciowi) mogą rozpoznać, czy przybyli Państwo od jednego z naszych stowarzyszonych wydawców (tj. witryn podmiotów zewnętrznych reklamujących produkty PUMA), a następnie śledzić, czy w konsekwencji wykonują Państwo określoną wcześniej „konwersję” (np. subskrybowanie biuletynu bądź zakup produktu) w naszych witrynach.

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby badać zasięg i skuteczność naszych kampanii reklamowych w witrynach podmiotów zewnętrz-nych (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO), a także w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas (jako reklamodawcę), partnerów stowarzyszonych (sieciowych) i stowarzyszonych operatorów witryn internetowych podmiotów zewnętrznych (wydawców) dotyczącymi naliczania opłat na podstawie skuteczności za rozwiązania reklamowe publikowane w witrynach podmiotów zewnętrznych (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).


Rezygnacja z marketingu powiązanego/śledzenia konwersji:

 

2.1.8. Korzystanie z plików cookie  


W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarkach Państwa urządzeń końcowych zawsze, gdy odwiedzają Państwo nasze witryny. Za pośrednictwem plików cookie możliwe jest śledzenie Państwa działań i ustawień w witrynach, a także przechowywanie ich i rozpoznawanie w trakcie trwania sesji przeglądarki, a nawet później. Ponadto pliki cookie i odpowiadające im identyfikatory plików cookie umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki. Przykładowo, po opuszczeniu tej strony internetowej możesz odtworzyć zawartość swojego koszyka lub pokazanie ostatnio wyświetlanych produktów.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie na naszych stronach internetowych, kategorii plików cookie i indywidualnych ustawień znajdziesz w naszym centrum preferencji plików cookie.


2.1.9. Obsługa klienta  


W zależności od przedmiotu Państwa wniosku opieramy się na Państwa danych osobowych prze-chowywanych w ramach innych czynności przetwarzania w naszych systemach (np. danych, które podali Państwo podczas zakupu, albo wyniku, jaki uzyskali Państwo według agencji informacji kre-dytowej w ramach oceny zdolności kredytowej). Jeśli okaże się to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek, i w takim zakresie, będziemy również gromadzić dane ze źródeł zewnętrznych (np. zapytanie skierowane do dostawcy w ramach śledzenia dostaw lub wniosek o rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego).  

W kontekście wniosków dotyczących stosunku (przed)umownego z Państwem przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy (świadczenie obsługi klienta) (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. b RODO). Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw w stosunku do nas, takie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. c RODO). Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje lub złożyć skargę odnośnie do naszych produktów i usług, związane z tym przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby udzielić odpowiedzi na Państwa żądanie informacji/skargę (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).


2.2. Marketing pocztą elektroniczną


2.2.1. Rozsyłanie biuletynu do osób subskrybujących


Jeżeli zapisali się Państwo do naszego biuletynu e-mailowego poprzez procedurę „podwójnej zgody”, będziemy co jakiś czas wysyłać Państwu biuletyny zawierające informacje o naszych produktach, usługach i promocjach.  

Takie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. a RODO).

Wycofanie zgody:

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę i zrezygnować z subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail z żądaniem wycofania subskrypcji do naszego działu obsługi klienta ([email protected]) lub klikając łącze do rezygnacji z subskrypcji dołączone do każdego biuletynu.


2.2.2.  Wiadomości e-mail do obecnych klientów realizujące marketing bezpośredni


Po zakupie towarów możemy wysyłać Państwu – niezależnie od tego, czy dokonali Państwo subskrypcji naszego biuletynu (zob. część 2.2.1) – wysyłać Państwu wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi dotyczącymi podobnych produktów i usług.  

Takie przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, aby reklamować nasze produkty i usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail realizujących marketing bezpośredni:

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych i zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail realizujących marketing bezpośredni w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail z żądaniem wycofania subskrypcji na adres [email protected] lub klikając łącze do rezygnacji z subskrypcji dołączone do każdej wiadomości e-mail realizującej marketing bezpośredni.


2.2.3. Personalizacja bezpośrednich e-maili marketingowych do aktualnych klientów


Jeżeli jesteś naszym klientem, możemy spersonalizować nasze bezpośrednie e-maile marketingowe wysyłane do Ciebie w oparciu o profil preferencji/zainteresowań pochodzący z poprzednich zakupów z okresu minionych dwóch lat.
Przetwarzanie tych danych jest nam niezbędne w celu dostosowywania bezpośrednich e-maili marketingowych do Twoich preferencji i zainteresowań, a w związku z tym wyższej skuteczności naszego marketingu e-mailowego (podstawa prawna Art. 6 (1) zdanie 1, lit. f RODO).

Sprzeciw wobec otrzymywania naszej gazetki/bezpośrednich emaili marketingowych

Możesz zgłosić sprzeciw w stosunku do przetwarzania przez nas danych dotyczących Twoich zakupów na potrzeby naszej gazetki/bezpośrednich emaili marketingowych dla indywidualnego grona odbiorców wysyłając nam e-mail z prośbą o usunięcie z listy abonentów na adres [email protected] i/lub klikając na odpowiednie łącze umieszczone w każdym bezpośrednim e-mailu marketingowym. Spowoduje to zaprzestanie otrzymywania od nas wszelkich kolejnych gazetek.  


2.3. Oceny i recenzje produktów


Dajemy Państwu możliwość recenzji wszystkich produktów (zakupionych) w naszych witrynach. Państwa opinie pomagają innym klientom dokonywać właściwych wyborów podczas zakupów, a nam umożliwiają stałe doskonalenie naszych produktów. Jeżeli chcą Państwo przesłać recenzję jednego z naszych produktów, będziemy przetwarzać Państwa adres e-mail, pseudonim oraz treść recenzji (np. recenzowany produkt, ocenę w gwiazdkach, tytuł i tekst recenzji, rekomendację). Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celu weryfikacji i ustalenia Państwa tożsamości. Może być także użyty przez dział obsługi klienta w celu skontaktowania się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail w odpowiedzi na Państwa opinię. Jeżeli przed przesłaniem recenzji wyrazili Państwo taką zgodę, powiadomimy Państwa pocztą elektroniczną o opublikowaniu Państwa recenzji. Jako że wystawiona przez Państwa ocena w gwiazdkach oraz treść recenzji zostaną opublikowane w naszych witrynach wraz z Państwa pseudonimem, prosimy o upewnienie się, że nie zawierają one żadnych danych osobowych.

TakiTakie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na obsłudze klienta i prowadzeniu marketingu w oparciu o rekomendacje (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO). Podstawą dla powiadomień e-mail dotyczących publikacji recenzji jest Państwa uprzednia zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. a RODO).  


2.4. Rejestracja i konfiguracja konta klienta     


Gdy odwiedzają Państwo nasze witryny, mogą państwo utworzyć konto klienta. Zarejestrowanie konta klienta wymaga od Państwa podania danych osobowych. Pola obowiązkowe są odpowiednio zaznaczone w formularzu wprowadzania danych.  

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy (zapewnienie konta klienta) (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. b RODO). 


2.5. Przetwarzanie danych w przypadku składania zamówień w sklepie internetowym


Prócz tego przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z zakupem towarów w naszym sklepie internetowym.

 

2.5.1. Zakup towarów i płatność w sklepie internetowym  


Przetwarzamy Państwa dane osobowe (m.in. dane kontaktowe, informacje dotyczące dostawy i płatności), jeśli zakupią Państwo towary w sklepie internetowym. Jeżeli kupują Państwo towary dla innej osoby (osoby trzeciej), przetwarzamy dane osobowe tej osoby trzeciej podane przez Państwa (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) w celu wysłania towaru do tej osoby. Prosimy o upewnienie się, że ta osoba trzecia została odpowiednio poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych przez PUMA, oraz że są Państwo upoważnieni do przekazania tych danych.  

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy z Państwem (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. b RODO).

Metoda płatności Klarna

Aby zaoferować Ci jak najszerszy wybór metod płatności, korzystamy z usług Klarna Bank AB (publ) pod adresem Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm.
Klarna to dostawca usług płatniczych, który umożliwia wybór różnych metod płatności i dodatkowych usług. Obejmuje to na przykład zakup na fakturę, płatności ratalne i inne usługi, takie jak oddzielna ochrona kupującego.
Aby móc wybrać metodę płatności Klarna, potrzebne jest konto Klarna. Płatność za Twoje zamówienia jest dokonywana na rzecz firmy Klarna. Więcej informacji na temat warunków korzystania z Klarna w danym kraju znajdziesz na stronie: https://www.klarna.com/international/terms-and-conditions.

W zależności od wybranych metod płatności (np. „Zapłać teraz”, „Zapłać za 30 dni”, opcje płatności ratalnej) może być konieczne przekazanie przez firmę Klarna Twoich danych osobowych współpracującym z firmą Klarna agencjom ratingowym w celu przeprowadzenia kontroli tożsamości i zdolności kredytowej. W tym celu Klarna przetwarza dane osobowe na własną odpowiedzialność.

Przekazanie Twoich danych jest niezbędne do przetworzenia zamówienia przy użyciu wybranej przez Ciebie metody płatności Klarna, a także do potwierdzenia Twojej tożsamości i zarządzania płatnością.
Zgodnie z naszymi informacjami zazwyczaj obejmuje to dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy), dane do przetwarzania umowy zakupu (np. dane bankowe, numer konta i karty, adres rozliczeniowy i dostawy, zakupione przedmioty, zapłaconą kwotę, status zamówienia i informacje o obciążeniu zwrotnym).

Pamiętaj, że Klarna może również udostępniać Twoje dane osobowe innym podwykonawcom i innym firmom stowarzyszonym, na przykład jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych związanych z zakupem.
Bardziej szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Klarna i podstaw prawnych obowiązujących w Twoim kraju znajdziesz na stronie: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Metoda płatności PayPal

Oferujemy również możliwość opłacenia zamówienia za pośrednictwem dostawcy usług płatności online PayPal. Metoda płatności PayPal to usługa firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.
Jeśli wybierzesz PayPal jako metodę płatności, Twoje dane kontaktowe zostaną przekazane firmie PayPal. Aby użyć PayPal jako metody płatności, potrzebne jest konto PayPal.

Oprócz płatności online usługi firmy PayPal obejmują również oddzielną ochronę kupującego.
Przekazanie Twoich danych jest niezbędne do przetworzenia zamówienia przy użyciu wybranej przez Ciebie metody płatności PayPal, a także do potwierdzenia Twojej tożsamości i zarządzania płatnością.

Zgodnie z naszymi informacjami dane osobowe przesyłane do PayPal zazwyczaj obejmują dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy), dane do przetwarzania umowy zakupu (np. dane banku, numer konta i karty, adres rozliczeniowy i dostawy, zakupione przedmioty, zapłaconą kwotę, status zamówienia i informacje o obciążeniu zwrotnym).

Pamiętaj, że PayPal może również udostępniać Twoje dane osobowe innym podwykonawcom i innym firmom stowarzyszonym, na przykład jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych związanych z zakupem.
W zależności od tego, jakie metody płatności PayPal są dla Ciebie dostępne, może być konieczne przekazanie przez PayPal Twoich danych osobowych agencjom ratingowym w celu sprawdzenia Twojej tożsamości i zdolności kredytowej. Służy to sprawdzeniu Twojej tożsamości i zdolności kredytowej w odniesieniu do złożonego przez Ciebie zamówienia. W tym celu

PayPal przetwarza dane osobowe na własną odpowiedzialność.
Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayPal znajdziesz na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Metoda płatności Apple Pay 

W naszym sklepie masz możliwość wybrania metody płatności „Apple Pay”. 
Ta metoda płatności jest usługą firmy Apple Distribution International Limited z siedzibą w Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia. 
Płatność za pomocą „Apple Pay” jest przetwarzana przy użyciu odpowiedniej funkcji Twojego urządzenia przenośnego Apple i zapisanej w nim karty płatniczej.

Oprócz płatności online usługi „Apple Pay” obejmują również ochronę płatności, które są zintegrowane z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa zarówno sprzętowymi, jak i programowymi (iOS, watchOS, macOS).
Ta dodatkowa funkcja bezpieczeństwa polega między innymi na tym, że aby zrealizować transakcję, należy wprowadzić określony kod, a także przejść weryfikację za pomocą funkcji „Face ID” lub „Touch ID”.

Twoje dane są przekazywane odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych w postaci zaszyfrowanej. Według firmy Apple odbywa się to przy użyciu klucza specyficznego dla dewelopera, dzięki któremu tylko nasza witryna internetowa, gdzie złożono zamówienie, może uzyskać dostęp do danych płatności. Po pomyślnym dokonaniu płatności numer konta urządzenia i kod zabezpieczający specyficzny dla transakcji są przesyłane do naszej witryny internetowej jako potwierdzenie.

Przekazanie Twoich danych jest niezbędne do przetworzenia zamówienia przy użyciu wybranej przez Ciebie metody płatności Apple Pay, a także do potwierdzenia Twojej tożsamości i zarządzania płatnością.
Informujemy, że firma Apple może przetwarzać dane dotyczące transakcji w postaci anonimowej i jako ogólną wartość dotyczącą kwoty, daty i godziny zamówienia, a także informacje o powodzeniu płatności. Firma Apple przetwarza te dane w celu ulepszania swoich produktów i usług.

Jeśli dokonasz zakupu za pośrednictwem przeglądarki Safari na komputerze Mac i użyjesz funkcji Apple Pay na urządzeniu przenośnym Apple do autoryzacji procesu płatności, komunikacja między komputerem Mac a urządzeniem przenośnym Apple będzie się odbywać za pośrednictwem zaszyfrowanych serwerów Apple. Według firmy Apple Twoje dane w żadnym momencie nie są przetwarzane w formacie umożliwiającym identyfikację Ciebie jako osoby fizycznej.

Opcję płatności za pośrednictwem Apple Pay możesz wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach urządzeń końcowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych podczas używania Apple Pay znajdziesz na stronach: 
•    https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-pay/
•    https://support.apple.com/en-euro/HT203027
 


2.5.2. Wiadomości e-mail związane z porzuceniem koszyka zakupów  


Jeżeli rozpoczęli Państwo procedurę zamawiania za pośrednictwem swojego konta klienta, ale nie dokończyli jej Państwo, wyślemy na adres e-mail przechowywany w ramach tego konta klienta wiadomość e-mail z przypomnieniem dotyczącym rozpoczętych zakupów.  

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby przypominać Państwu o procedurach zakupów, których Państwo nie ukończyli (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).


Sprzeciw wobec wiadomości e-mail związanych z porzuceniem koszyka zakupów:

Możesz nie zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych osobowych i zrezygnować z wiadomości e-mail informujących o porzuceniu koszyka w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie na [email protected] i/lub klikając odnośnik anulowania subskrypcji, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail informującej o porzuceniu koszyka.


2.5.3. Sprawdzenie pod kątem oszustwa i kontrola kredytowa

Aby zmniejszyć ryzyko niewywiązania się z płatności w najlepszy możliwy sposób, przeprowadzamy głównie zautomatyzowaną kontrolę oszustw i zdolności kredytowej podczas i po zakończeniu procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Umożliwia nam to zaoferowanie użytkownikowi wyboru różnych metod płatności, a jednocześnie chroni nas przed nieterminowym opłacaniem faktury.

W ramach kontroli kredytowej sprawdzamy m.in. wszystkie wcześniejsze zamówienia na koncie klienta. Sprawdzamy również, czy adres dostawy różni się od adresu rozliczeniowego, czy adres dostawy jest nowy lub czy zamówienie ma zostać dostarczone do paczkomatu.

W przypadku zamówień złożonych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Holandii podczas kontroli kredytowej uzyskujemy również raport kredytowy. Raport kredytowy może zawierać przede wszystkim informacje o wszelkich bieżących zaległościach płatniczych, np. z publicznych rejestrów dłużników lub sądowych postępowań windykacyjnych. Oprócz tego kontrola kredytowa może również obejmować wartości punktowe, które są obliczane na podstawie naukowo uznanej procedury matematycznej i statystycznej i wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego. Agencja ratingowa wykorzystuje również powyższe dane dla innych przedsiębiorstw (np. innych sprzedawców internetowych) w celu sprawdzania adresów i/lub kontroli tożsamości oraz do wszelkich opartych na nich wniosków scoringowych. Dane adresowe użytkownika również są uwzględniane w wartościach prawdopodobieństwa.

Szczegółowe informacje na temat naszej agencji ratingowej, infoscore Consumer Data GmbH, zgodnie z art. 14 RODO, tj. informacje o celu firmy, celach przechowywania danych, odbiorcach danych, prawie do bezpośredniego dostępu do informacji, prawie do usunięcia lub sprostowania itp. można uzyskać pod poniższym linkiem:

https://finance.arvato.com/49cf40/globalassets/02-documents/04-ger/07-icd/informationsblatt_artikel_14_eudsgvo.pdf

Przekazywanie danych do naszej agencji ratingowej infoscore Consumer Data GmbH odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 (1) ust. 1 lit. a RODO. Twoja zgoda jest ważna wyłącznie w odniesieniu do indywidualnego procesu zamówienia i jest udzielana w odniesieniu do każdego indywidualnego procesu zamówienia. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przekazywane do naszej agencji ratingowej, wybierz alternatywną metodę płatności „Paypal Checkout”.

Oprócz wyżej wspomnianej kontroli kredytowej przeprowadzamy ogólną kontrolę zapobiegania oszustwom dla metod płatności „karta kredytowa” i „Apple Pay” dla każdego zamówienia.

Aby przeprowadzić kontrolę zapobiegającą oszustwom, przekazujemy naszemu dostawcy następujące dane osobowe: Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko klienta, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy), dane transakcji (np. adres rozliczeniowy i adres wysyłki, zakupione produkty, zapłacona cena, status zamówienia i informacje o obciążeniu zwrotnym) oraz informacje o koncie (np. informacje o koncie użytkownika i preferencjach w naszym sklepie internetowym PUMA).

Kontrola zapobiegania oszustwom obejmuje automatyczne porównanie powyższych informacji z bazą danych naszego dostawcy. Jeśli nasz dostawca wykryje jakiekolwiek podejrzenie oszustwa poprzez automatyczne porównanie z bazą danych, wynik kontroli zostanie wyświetlony użytkownikowi. Stanowi to zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 22 (1) RODO, przy czym decyzja ta nie ma żadnych skutków prawnych ani podobnie istotnego wpływu na naszych klientów.

Szczegółowe informacje na temat kontroli zapobiegającej oszustwom przeprowadzanej przez naszego dostawcę Forter Solutions UK Ltd, zgodnie z art. 14 RODO, tj. informacje o celu firmy, celach przechowywania danych, odbiorcach danych, prawie do bezpośredniego dostępu do informacji, prawie do usunięcia lub sprostowania itp. można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.forter.com/services-privacy-policy/ 

Jeśli użytkownik nie zgadza się z zaproponowanymi metodami płatności lub jeśli otrzyma negatywną decyzję w wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli oszustw i zdolności kredytowej, może on zakwestionować tę decyzję, przedstawiając swój punkt widzenia w liście lub wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected]. Wówczas zweryfikujemy podjętą decyzję i weźmiemy pod uwagę punkt widzenia użytkownika.

Ponadto sprawdzimy, w oparciu o urządzenie użytkownika i wstępnie zdefiniowane reguły, czy zamówienie powinno zostać zakwalifikowane jako podejrzane o oszustwo. Jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie oszustwa, dodatkowo przeprowadzimy indywidualną kontrolę zamówienia. W przypadku pozytywnego wyniku tej ręcznej kontroli, zamówienie zostanie zatwierdzone. Jeśli jednak podejrzenie oszustwa nie zostanie rozwiane, możemy podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia w zależności od konkretnego przypadku.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z naszego uzasadnionego interesu, aby uniknąć niewywiązania się z płatności i oszustw (podstawa prawna: art. 6 (1) zdanie 1, lit. f RODO).


2.5.4. Anulowanie zamówienia


W przypadku anulowania zamówienia (np. wycofanie się z umowy) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przyjęcia zwrotu towaru i dokonania zwrotu ceny zakupu.

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy z Państwem (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. b RODO). lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. c RODO).


2.5.5. Wiadomości e-mail z zaproszeniem do oceny i recenzji produktów


Chcielibyśmy wiedzieć, czy są Państwo zadowoleni z zakupionych towarów PUMA. W tym celu przetwarzamy Państwa adres e-mail i dane dotyczące zakupu (np. zakupiony towar i datę zakupu), aby w ciągu miesiąca od daty zakupu wysłać Państwu wiadomość e-mail z zaproszeniem do oceny i recenzji zakupionego produktu (więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z nadsyłaniem recenzji produktów znajduje się w części 2.3).  

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na prowadzeniu dobrej obsługi klienta i dobrego marketingu (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail z zaproszeniem do oceny i recenzji produktów:

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec otrzymywania wiadomości e-mail z takim zaproszeniem na samym początku, klikając przycisk rezygnacji dostępny pod poniższym łączem:  

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

Wówczas w aktualnie używanej przez Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie dotyczące wycofania zgody (o nazwie „NoCookie[EU]”), który uniemożliwi przetwarzanie Państwa danych w celu wysyłania wiadomości e-mail z zaproszeniem, gdy korzystają Państwo z tej konkretnej przeglądarki. Jeżeli użyją Państwo innej przeglądarki, co do zasady przesyłanie danych do Bazaarvoice będzie włączone, chyba że plik cookie dotyczący wycofania zgody zostanie umieszczony także i w tej przeglądarce. Proszę pamiętać, że przesyłanie danych do Bazaarvoice zostanie ponownie włączone, jeśli usuną Państwo ze swojej przeglądarki wspomniany plik cookie dotyczący wycofania zgody.

Jeżeli już otrzymali Państwo wiadomość e-mail z zaproszeniem do oceny produktu, mogą Państwo odmówić dalszego otrzymywania takich wiadomości, klikając przycisk/łącze rezygnacji znajdujące się w każdej wiadomości z zaproszeniem.


2.5.6. Ponaglenia, windykacja i egzekwowanie lub obrona roszczeń


W przypadku zalegania z płatnością wobec nas zawiadomimy Państwa odpowiednio pocztą e-mail, SMS-em, listownie bądź telefonicznie, a w określonych przypadkach wyślemy pismo ponaglające. Jeżeli Państwa płatność pozostanie nieuregulowana, wdrożymy procedurę windykacji należności w takim zakresie.nbsp;

Procedurę egzekucji długów przeprowadzi zatrudniony przez nas podmiot windykacyjny. W przypadku konieczności przeprowadzenia procedury windykacji należności podmiot windykacyj-ny będzie dążył do ustalenia danych adresowych, korzystając z rejestrów publicznych w celu odna-lezienia Państwa jako dłużnika.

W przypadku sporu prawnego z Państwem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby egzekwować nasze prawa lub bronić ich. Jeśli okaże się to niezbędne na w związku ze sporem sądowym, i w takim zakresie, będziemy w tym celu polegać także na danych pochodzących z innych źródeł (np. rejestrów publicznych).

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. b RODO), a także w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz ustalać roszczenia i dochodzić ich (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).  


2.6. Inne rodzaje przetwarzania  


2.6.1. Prowadzenie audytów wewnętrznych  


W ramach audytów prowadzonych w Grupie PUMA, zarówno w kraju, jak i za granicą, mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe. W ramach tego procesu korzystamy z danych pochodzących z innych źródeł, w zależności od przypadku (np. od agencji informacji kredytowej).  

W niektórych okolicznościach Państwa dane osobowe mogą być prawidłowo przetwarzane w celu ustalenia i naprawienia niewłaściwego postępowania w przedsiębiorstwie oraz do wdrażania programów zachowywania zgodności i środków służących zachowaniu zgodności.

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (np. wynikających z Ustawy o spółkach akcyjnych, Stock Company Act) (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. c RODO) lub w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, by kontrolować procedury i wydajność Grupy PUMA, by naprawiać niewłaściwe postępowanie i przypadki nadużyć, by egzekwować nasze roszczenia lub bronić ich, jeśli zajdzie taka potrzeba, oraz by ujawniać prze-stępstwa (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).


2.6.2. Publikowanie analiz  


Na podstawie Państwa danych, które przetwarzamy w rozumieniu części 2 niniejszej Informacji o ochronie danych, możemy publikować analizy. Stanowią one podstawę decyzji biznesowych związanych z ulepszaniem naszych produktów i usług, dostosowywaniem się do potrzeb naszych klientów i prowadzeniem działań marketingowych. Analizy publikowane na tej postawie nie zawierają już odniesień do osób, co oznacza, że niemożliwe jest dotarcie do Państwa na ich podstawie.

Takie przetwarzanie danych jest niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby ulepszać oferowane przez nas produkty i usługi oraz prowadzić działania marketingowe (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. f RODO).  


2.6.3 Konkursy z nagrodami i loterie


PUMA oferuje Państwu możliwość uczestniczenia w konkursach z nagrodami i loteriach w tej Witrynie internetowej, jak również w naszych sklepach oraz w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook lub TikTok, u naszych Partnerów, w Newsletterach oraz za pośrednictwem innych podobnych kanałów.

Jeżeli wezmą Państwo udział w takim konkursie lub loterii, Państwa dane osobowe będą przetwarzane. W przypadku wszystkich konkursów i loterii potrzebujemy wyłącznie tych danych, które są niezbędne do przeprowadzenia loterii i powiadomienia Państwa o ewentualnej wygranej. Zazwyczaj jest to Państwa adres e-mail, ale w oparciu o regulaminy mające zastosowanie do niektórych loterii mogą być wymagane dodatkowe dane.

Jeżeli loteria umożliwia wygraną produktów PUMA Sportswear (odzież i buty), oprócz Państwa adresu e-mail poprosimy również o podanie nam imienia i nazwiska, rozmiaru odzieży lub obuwia oraz płci. Aby umożliwić Państwu odbiór nagrody, możemy również poprosić o wskazanie wybranego sklepu, w którym będą mogli Państwo odebrać swoją wygraną poprzez podanie swojego imienia i nazwiska. Jeśli nagroda jest wysyłana pocztą, co może mieć miejsce w przypadku wygranej biletów, voucherów lub innych nagród w formie niepieniężnej, oprócz Państwa imienia i nazwiska, potrzebować będziemy również Państwa adresu zamieszkania. W niektórych przypadkach możemy dodatkowo zapytać o Państwa wiek, aby upewnić się, że mogą Państwo wziąć udział w loterii zgodnie ze stosownym regulaminem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie mającym zastosowanie do danego konkursu lub loterii.

Dane wymagane przez nas do przeprowadzenia loterii w sposób zgodny ze stosownym regulaminem zostaną wyróżnione jako pola obowiązkowe. Niestety, uczestnictwo w loterii nie jest możliwe bez wprowadzenia danych w zaznaczonych polach obowiązkowych. Inne, nieoznaczone pola są opcjonalne, a decyzja o tym, by podzielić się z nami dodatkowymi danymi, należy do Państwa. Podanie nam opcjonalnych danych nie stanowi warunku uczestnictwa w loterii i nie ma wpływu na szanse wygranej w loterii.

Jeżeli zdecydują się Państwo wziąć udział w loterii, będziemy przetwarzać dane, które przekazali nam Państwo w związku z loterią wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii i poinformowania zwycięzcy o wygranej. Powyższy zapis ma zastosowanie również wtedy, gdy przekazują nam Państwo swoje dane zgodnie z regulaminami loterii przeprowadzanych w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, Twitter, ...), np. poprzez przesyłanie zdjęć lub publikowanie artykułów, zamieszczanie hashtagów, posługiwanie się nickami i nazwami użytkowników bądź komentowanie naszych kampanii. Zgodnie z mającym zastosowanie w danym przypadku regulaminem możemy mieć prawo do opublikowania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu na naszych platformach mediów społecznościowych (Instagram, Facebook, Twitter,...), aby wskazać Państwa jako zwycięzcę i poinformować o zdobytej nagrodzie.

Pragniemy podkreślić, że Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu loterii.

W ramach naszych loterii mają Państwo również możliwość udzielenia nam zgody na wykorzystywanie Państwa danych w celach reklamowych. Państwa ewentualna zgoda na otrzymywanie reklam nie będzie miała wpływu na Państwa uczestnictwo w loterii. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie reklam, takich jak na przykład newslettery wysyłane pocztą elektroniczną (zazwyczaj poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru), będziemy przetwarzać Państwa dane, a w szczególności Państwa adres e-mail, również w celu wysyłania Państwu ofert i informacji o naszych produktach pocztą elektroniczną. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w przypadku otrzymywania naszego newslettera można znaleźć w sekcji „Newsletter”.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz, w stosownych przypadkach, aby spełnić wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim. W niektórych przypadkach współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z praw przysługujących Państwu na mocy przepisów dotyczących ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Przysługujące Państwu prawa”. 


2.6.4. Mention Me


PUMA korzysta z programu marketingu polecającego oferowanego przez Mention Me Ltd., Kennington Park, 1–3 Brixton Rd, London, SW9 6DE. Poprzez program Mention Me umożliwiamy Ci polecanie firmy PUMA znajomym. PUMA nagradza zarówno Ciebie jako osobę polecającą, jak i Twojego znajomego, gdy również stanie się on klientem PUMA.

W tym celu Twoje nazwisko i adres e-mail jako osoby polecającej zostaną udostępnione firmie Mention Me zgodnie z RODO, aby umożliwić jej realizację usługi w imieniu firmy PUMA.

Po dokonaniu zakupu na tej stronie internetowej zobaczysz nakładkę od Mention Me. Możliwe jest również rozpoczęcie procesu polecania przez Internet na stronie docelowej. Później możesz swobodnie zdecydować, czy chcesz kogoś polecić, czy nie. Jeśli się na to zdecydujesz, dostaniesz możliwość wysłania przygotowanego dla Ciebie linku do znajomego e-mailem, przez Facebooka, SMS lub WhatsApp. Następnie zarówno Ty, jak i polecony przez Ciebie znajomy otrzymacie nagrodę za polecenie, pod warunkiem, że polecony znajomy złoży zamówienie na tej stronie.

W tym celu PUMA udostępni Twoje dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko oraz szczegóły zamówienia) w zaszyfrowanej, pseudonimizowanej formie firmie Mention Me, aby umożliwić Ci wzięcie udziału w naszym programie poleceń. Dzięki temu możemy określić, który klient jest polecającym i kto powinien otrzymać nagrodę. W tym celu przetwarzane są: adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres IP osoby polecającej. Przetwarzane są również adres e-mail oraz adres IP poleconego znajomego, jednak tylko wtedy, gdy dobrowolnie wprowadzi on swoje dane w części „Poleca mnie znajomy” przy płatności. W obu przypadkach dane są udostępniane wyłącznie w formie pseudonimizowanej.

Dane te są przetwarzane dobrowolnie i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą lub na podstawie zgody poleconego znajomego, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 6. Więcej informacji na temat tego, jak Mention Me przetwarza Twoje dane osobowe, znajdziesz w polityce prywatności Mention Me: https://mention-me.com/help/privacy_policy_s#referrers.

 


3. Przechowywanie i usuwanie Państwa danych osobowych 

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres wymagany do realizacji celów określonych w Informacji o ochronie danych (część 2). . 

Gdy dane nie są już potrzebne do realizacji celów określonych w części 2, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas, w którym mogą Państwo występować z roszczeniami wobec nas lub my możemy występować z roszczeniami wobec Państwa (ustawowy okres przedawnienia wynosi zwy-kle trzy lata począwszy od końca roku, w którym powstało roszczenie, np. końca roku, w którym dokonano zakupu).  

Ponadto przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas, do jakiego zobowiązują nas przepisy prawa, i w takim zakresie. Odpowiednie obowiązki w zakresie dowodów i przechowywania można znaleźć między innymi w niemieckim Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie podatkowym i w Ustawie o praniu pieniędzy. Okresy przechowywania mogą wynosić odpowiednio do dziesięciu lat.  

 


4. Przekazywanie danych osobowych i kategorie odbiorców

 

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane/ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

Zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych (np. zastosowanie właściwych standardowych klauzuli umownych UE oraz, jeśli to konieczne, dodatkowych środków), jeśli dane osobowe użytkownika zostaną ujawnione wymienionym wyżej odbiorcom z siedzibą poza UE/EOG.

 


5. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes


Przetwarzamy Państwa dane osobowe w myśl części 2 w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności aby zagwarantować bezpieczeństwo IT naszych witryn, dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb, przeprowadzać analizy i działania marketingowe, informować Państwa o naszych produktach i usługach, przypominać Państwu o ewentualnych niezakończonych procedurach zakupu, zwiększać zasięg naszych produktów i działań marketingowych, zapobiegać oszustwom i nadużyciom, unikać zaległości w płatnościach, dbać o naszych klientów, chronić i egzekwować nasze prawne interesy oraz bronić ich (w razie konieczności również przed sądem) oraz prowadzić zarządzanie wewnętrzne w sposób wydajny i na zasadach współpracy. Więcej informacji na temat równowagi interesów realizowanych przez PUMA można uzyskać, pisząc na adres [email protected].

Bez uszczerbku dla poszczególnych możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych w części 2 (np. udostępniane łącza do rezygnacji lub zakończenia subskrypcji) mają Państwo prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. (1) zd. 1 lit. f) RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Wówczas nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych w tych celach, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy przeważą bądź przetwarzanie będzie miało na celu ustalenie, dochodzenie bądź odpieranie roszczeń prawnych.  

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu Państwa danych, będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe zebrane w tym kontekście, by odpowiedzieć na Państwa żądanie. Takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku praw-nego (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. c RODO).

 

 
6. Prawo do wycofania zgody  


Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie Państwa zgody obowiązuje w przyszłości od momentu jej wycofania i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
O ile nie określono inaczej w części 2, wycofanie zgody prosimy przesyłać na adres [email protected].

Jeżeli wycofają Państwo swoją zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgromadzone w związku z tym zdarzeniem, aby odpowiedzieć na Państwa wniosek. Takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku praw-nego (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. c RODO).  

 


7. Inne przysługujące Państwu prawa w zakresie ochrony danych  


Zgodnie z RODO mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas:

Prosimy przesłać stosowną prośbę podając przynajmniej swoje imię i nazwisko, pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres: PUMA Online Shop, Post box 201101, 48092 Münster, Niemcy.

Jeżeli skorzystają Państwo z tych praw wobec nas, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa żądanie. Takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku praw-nego (podstawa prawna: art. 6 ust. (1) zd. 1, lit. c RODO).

Niezależnie od powyższych praw mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO (art. 77 RODO).

 


8. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie danych


Postanowienia niniejszej Informacji o ochronie danych, w tym przywoływane Informacje o plikach cookie, mają zastosowanie w wersji obowiązującej w momencie korzystania ze sklepu internetowego.  

Zastrzegamy sobie prawo do uzupełniania i zmiany treści niniejszej Informacji o ochronie danych. Uaktualniona Informacja o ochronie danych obowiązuje od momentu jej opublikowania w naszych witrynach. W przypadku wprowadzenia do niniejszej Informacji o ochronie danych istotnych zmian, w szczególności zmian mających wpływ na Przetwarzanie Państwa danych osobowych już przez nas zgromadzonych, poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem (np. w wiadomości e-mail).
 

12. Tracking Pixel

Wyłącz Tracking Pixel