Skorzystaj z jednej z tych przeglądarek, aby zyskać najlepsze wrażenia:

NAWET 50% ZNIŻKI
Kup wybrane style podczas wyprzedaży na koniec sezonu

Prawo do odstąpienia

 

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 

 

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo do rezygnacji

Masz prawo do rezygnacji z umowy w ciągu 14 dni bez podawaniu przyczyny. Okres zwrotu mija po 14 dniach liczonych od dnia fizycznego otrzymania towaru przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę inną niż przewoźnik. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, musisz powiadomić nas o swojej jednoznacznej decyzji rezygnacji z umowy (np. poprzez wysłanie listu lub wiadomości e-mail). Możesz skorzystać z dołączonego wzoru rezygnacji, jednak nie jest to konieczne. Aby zmieścić się w terminie rezygnacji, należy wysłać odpowiednie zawiadomienie przed upływem terminu rezygnacji.

PUMA Online Shop, Postfach 201101, 48092 Münster, Niemcy

Numer telefonu:

Kraj

Numer obsługi

Austria

+43 (0) 12 675 375

Belgia

+32 (0) 2 - 588 68 33

Bułgaria

+359 (0) 244 86391

Chorwacja

+385 (0) 157 90681

Czechy

+420 234 10 21 71

Dania

+45 78 77 44 94

Estonia

+372 6 094 039

Finlandia

+358 (0) 974 79 02 09

Francja

+33 (0)1 80 14 45 18

Niemcy

+49 (0) 30 22 38 99 33

Grecja

+30 211 - 19 83 869

Węgry

+36 (06) 1 - 84 806 85

Irlandia

+353 (0)1 - 4 37 36 38

Włochy

+39 06 - 899 705 26

Łotwa

+371 6 765 22 71

Litwa

+370 (8) 315 28593

Luksemburg

+352 20 20 42 36

Holandia

+31 (0)20 - 26 23 362

Norwegia +47 (0) 800 10 252

Polska

+48 (0) 22 26 398 94

Portugalia

+351 21 - 11 41 349

Rumunia

+40 (0) 031 2295804

Słowacja

+421 (0)2 333 255 13

Słowenia

+386 (0) 1 82 80 203

Hiszpania

+34 91 - 13 90 152

Szwecja

+46 (0) 8 - 52 50 99 09

Szwajcaria

+41 (0) 44 55 10 011

 

e-mail: [email protected]

Skutki rezygnacji

Jeżeli zrezygnujesz z umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie środku, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z Twojego wyboru typu dostawy innego niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa) bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od otrzymania od Ciebie informacji o rezygnacji z umowy. Przeprowadzimy zwrot za pomocą tej samej metody płatności, co użyta podczas transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem środków. Możemy wstrzymać zwrot środków do czasu otrzymania z powrotem towarów lub otrzymania dowodu ich odesłania. Towar powinien zostać odesłany lub przekazany bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od poinformowania nas o rezygnacji z umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeśli towary zostaną odesłane przed upływem 14 dni. Pokryjemy koszty zwrotu towarów. Ponosisz jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z niewłaściwego użytkowania skutkującego zmianą natury, charakterystyki lub funkcjonalności towarów.

Towary należy zwrócić na adres:

 

PUMA Online Shop

Stockholmer Allee 1

D-30539 Hannover, Niemcy

***

 

Wzór formularza rezygnacji

Do:

PUMA Online Shop, Postfach 201101, 48092 Münster, Niemcy

e-mail: [email protected]

Informuję, iż rezygnuję z umowy kupna/sprzedaży następujących towarów/usług:
- Zamówiono dnia (*)/Otrzymano dnia (*)
- Nazwa konsumenta:
- Adres konsumenta
- Podpis konsumenta (tylko w wypadku sporządzenia formularza w wersji papierowej)
- Data

(*)Niepotrzebne usunąć

 

Prawo odstąpienia nie dotyczy umów obejmujących dostawę towarów innych niż prefabrykowane oraz towarów, do produkcji których niezbędne były osobiste wybory lub instrukcje klienta, oraz towarów wyraźnie dostosowanych do osobistych potrzeb klienta.