Skorzystaj z jednej z tych przeglądarek, aby zyskać najlepsze wrażenia:

DO 50% ZNIŻKI NA WYBRANE STYLE

Skorzystaj z ofert specjalnych na wyprzedaży śródsezonowej

Data wydania: 17.02.2024

 

Informacje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/2065 (akt o usługach cyfrowych, DSA):

Poniżej przedstawiamy informacje zgodnie z unijnym aktem o usługach cyfrowych (DSA). 

Punkt kontaktowy dla organów zgodnie z art. 11 DSA: 

[email protected]
(dostępne języki komunikacji to niemiecki i angielski)

Punkt kontaktowy dla osób fizycznych lub podmiotów w celu informowania nas o informacjach, które dana osoba fizyczna lub podmiot uważa za treści nielegalne zgodnie z art. 12 DSA: 

[email protected]

Użytkownik musi wyjaśnij powody,dla których uważa przedmiotowe informacje za treści nielegalne, i wskazać elektroniczną lokalizację tych informacji, w szczególności dokładny adres URL lub adresy URL oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację tych nielegalnych treści. Uwaga: Przesyłając te informacje, użytkownik potwierdza, że w dobrej wierze uważa, iż informacje i twierdzenia zawarte w powiadomieniu są dokładne i kompletne.

Ograniczenia dotyczące informacji podawanych przez użytkownika w naszym sklepie internetowym zgodnie z art. 14 DSA: 
Podczas korzystania ze sklepu internetowego PUMA użytkownik ma różne możliwości podawania informacji. Obejmuje to między innymi możliwość przesyłania recenzji produktów.

Podawane przez użytkownika informacje nie mogą naruszać niniejszego Regulaminu, dalszych wymogów prawnych ani, w przypadku recenzji produktów, naszych wytycznych dotyczących recenzji. W szczególności podawane informacje nie mogą zawierać następujących elementów:
•    treści naruszające prawa własności intelektualnej stron trzecich (np. prawa autorskie i prawa do znaków towarowych),
•    nieprzyzwoity lub dyskryminujący język,
•    reklamy lub spam,
•    dane osobowe, takie jak adresy e-mail, numery telefonów czy adresy zamieszkania,
•    obrazy i filmy, na których można zidentyfikować użytkownika lub osoby trzecie (np. adres, faktura, twarz).

Informacje naruszające powyższe wymogi mogą zostać przez nas usunięte. Moderacja jest przeprowadzana poprzez automatyczną analizę oraz ocenę przez człowieka, który podczas oceny informacji bierze pod uwagę w szczególności dobór słów.

Jeśli usuniemy podane przez użytkownika informacje, niezwłocznie poinformujemy go o tym za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail. Jeśli użytkownik nie zgadza się z usunięciem informacji, może przesłać nam swoją skargę na następujący adres e-mail ([email protected]).