Please use one of these browsers for the best experience:

Datum van publicatie: 07.09.2023

 

Privacybeleid

 

 

Deze informatie over gegevensbescherming biedt informatie over de verwerking van uw per-soonsgegevens wanneer u websites van PUMA Europe GmbH (hierna “PUMA”, “wij” of “ons”) bezoekt en wanneer u artikelen op de genoemde websites koopt.

 


1. Toepassingsgebied, verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens, functionaris voor gegevensverwerking en definities  


1.1. Toepassingsgebied van deze informatie over gegevensbescherming

 

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van de websites van PUMA Europe GmbH, waaronder de online winkel en alle maatregelen met betrekking tot de uitvoering en annulering van een online aankoop, het aanmaken van een klantaccount, het versturen van de nieuwsbrief, overige informatieve e-mails en de klantenservice, en voor onze marketingactiviteiten op websites van derden. De gegevensverwerking op websites van andere bedrijven binnen de PUMA-groep valt niet onder deze informatie over gegevensbescherming. 


1.2. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens

 

Tenzij anders aangegeven in deze informatie over gegevensbescherming, is de verwerkingsver-antwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens:  

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Duitsland
[email protected]


1.3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking  


Functionaris voor gegevensverwerking  
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
E-mail: [email protected] (Let op: Voor het uitoefenen van uw rechten inzake gegevensbescherming dient u de e-mailadressen waarnaar wordt verwezen in sectie 5 tot 7 te gebruiken!)


1.4. Definities

 

Deze informatie over gegevensbescherming is gebaseerd op onderstaande termen uit de wet op gegevensbescherming, die we hebben gedefinieerd om het begrip te vergemakkelijken.  

Voorbeelden van mogelijke ontvangers: Banken/aanbieders van betalingsdiensten, logistieke bedrijven en dienstverleners van verzendservices en IT-dienstverleners; voor meer informatie, zie sectie 4)

Voorbeelden van persoonsgegevens:: Naam, contactgegevens, bank- of creditcardgegevens.

Voor de activiteiten inzake gegevensverwerking die in deze informatie over gegevensbescherming worden beschreven, is PUMA Europe GmbH de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit anders gespecificeerd is (Sectie 1.2.).  

 


2. Doeleinden en rechtsgrond van onze verwerking van uw persoonsgegevens  


2.1. Verwerking van je gegevens wanneer je onze websites bezoekt


Als u onze websites bezoekt om meer te weten te komen over producten en diensten, zonder dat u zich registreert voor een klantaccount, producten in onze online winkel aanschaft of anderszins actief informatie aan ons overdraagt (puur voor informatieve doeleinden), verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:  

 

2.1.1. Het beschikbaar stellen van websites en IT-beveiliging

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen onze websites beschikbaar te stellen en om stabiliteit en beveiliging te garanderen wanneer u onze websites bezoekt. Dit omvat de volgende persoonsgegevens:  

Deze persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbestanden, die na 7 dagen automatisch worden verwijderd.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om u in staat te stellen onze websites te gebruiken (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG) en voor ons legitiem belang om IT-beveiliging te garanderen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).  


2.1.2. Het beschikbaar stellen van gelokaliseerde websites


Wij verwerken ook uw persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen u een gelokaliseerde versie van de websites te bieden, in het bijzonder met betrekking tot de taal.  

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze website aan te passen aan uw behoeften (Rechtsgrond: Artikel 6, lid (1), zin 1, lit. f AVG).


2.1.3. Website analytics


2.1.3.1. Google Analytics


We gebruiken Google Analytics op onze websites, een website-analysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (voor meer informatie over cookies kunt u sectie 2.1.9 en onze informatie over Cookies raadplegen) die een analyse van het gebruik van onze websites mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd bij het gebruik van onze websites wordt in de regel naar een server van Google in de VS overgedragen, waar deze wordt opgeslagen. Aangezien we Google Analytics echter gebruiken met de aanvulling “anonymizeIP()”, zal Google vooraf het IP-adres van de bezoeker van de website binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte beperken, waardoor elke directe associatie met u wordt uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van PUMA zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de websites te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen, om de uitwerkingen te analyseren, om de aanpassingen van onze digitale advertenties te verbeteren en om verdere diensten aan PUMA te leveren in verband met het gebruik van de websites en internet. Het IP-adres dat wordt overgedragen vanuit de browser van de gebruiker met betrekking tot Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om analyses uit te voeren ter verbetering van onze website en producten, en om met onze producten te adverteren op het Internet op een aangepaste en doeltreffende manier (Rechtsgrond: Artikel 6 (1) , zin 1, lit. f AVG).

Afmelden voor Google Analytics:

U kunt in het algemeen voorkomen dat uw gebruiksgegevens (inclusief uw IP-adres) worden verwerkt door Google Analytics door de browser add-on te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bovendien kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gebruiksgegevens op onze websites verzamelt door op de volgende link te klikken:

Klik hier om u af te melden voor Google Analytics  

In dit geval wordt er een permanente opt-out cookie (naam: “ga-disable-UA-[…]”) ingesteld in de browser die u op dit moment gebruikt, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden geregistreerd wanneer u onze websites bezoekt met deze specifieke browser. Als u een andere browser gebruikt, is Google Analytics in principe ingeschakeld, tenzij de opt-out cookie ook in deze browser ingesteld wordt. Houd er rekening mee dat Google Analytics opnieuw wordt ingeschakeld als u de bovengenoemde opt-out cookie verwijdert uit uw browser


2.1.3.2. Adobe Analytics

Wij gebruiken ook Adobe Analytics om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze websites. Wij gebruiken deze gegevens om de PUMA online shop en de producten en diensten die wij aanbieden voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, zodat het voor u interessanter wordt om onze websites te bezoeken.
Wanneer u onze websites gebruikt, wordt de informatie die door uw browser wordt overgedragen, verzameld en geëvalueerd. Dit wordt bereikt met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologie (bijv. ""pixels""), die op elke website worden ingebed. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: Aanvraag (naam van het gevraagde bestand), browsertype/-versie, browsertaal, besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, schermresolutie, javascript inschakelen, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, doorverwijzings-URL, IP-adres (wordt uitsluitend in geanonimiseerde vorm verzameld en direct na gebruik weer verwijderd), tijdstip van toegang, kliks, bestelwaarden, winkelwagentjes en geanonimiseerde formulierinhoud (bijvoorbeeld of er een telefoonnummer is opgegeven).
Geen van deze gegevens kan rechtstreeks aan u worden toegewezen. De verzamelde gegevens dienen om anonieme of gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen die de basis vormen voor webstatistieken. De gegevens die door middel van cookies van Adobe Analytics worden verzameld, worden nooit gebruikt om de bezoekers van onze websites persoonlijk te identificeren, noch worden ze samengevoegd met persoonsgegevens van de profieleigenaar, tenzij de gebruiker daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De richtlijnen voor gegevensbescherming van Adobe Analytics vindt u hier:

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het doel van ons rechtmatige belang om analyses uit te voeren en, op basis van deze analyses, onze website, producten en diensten te verbeteren (rechtsgrondslag: art. 6 (1) zin 1, lid f GDPR).

Adobe Analytics opt-out:

Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door Adobe Analytics kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt met werking voor de toekomst. Gebruik hiervoor de volgende links:

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

In dit geval wordt een persistent opt-out-cookie voor Adobe Analytics (naam: ""omniture_optout"") ingesteld in uw huidige gebruikte browser. Dit voorkomt dat uw gegevens in de toekomst door deze dienst(en) worden geregistreerd wanneer u onze websites met deze specifieke browser bezoekt. Als u een andere browser gebruikt, worden deze diensten in principe ingeschakeld, tenzij de opt-out-cookie(s) ook in deze browser is/zijn ingesteld. Houd er rekening mee dat deze diensten weer worden ingeschakeld als u de betreffende opt-out-cookie in uw browser verwijdert.


2.1.3.3. Clicktale Analytics


We maken ook gebruik van Clicktale Analytics om tijdens uw bezoek gegevens te verwerken over uw interacties met onze websites (bijvoorbeeld sitebezoeken, klikken, tijd die doorgebracht is op websites, enz.), zodat we anonieme heat maps en statistieken van het gebruik van onze websites kunnen maken.  

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om analyses uit te voeren en onze website, producten en diensten te verbeteren (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).

Afmelden voor Clicktale Analytics:

U kunt de bovengenoemde gegevensverwerking door Clicktale voorkomen door op de knop “Clicktale uitschakelen” onder de volgende link te klikken:

http://www.clicktale.net/disable.html

In dit geval wordt er een permanente opt-out cookie (naam: “WRBlock”) ingesteld in de browser die u op dit moment gebruikt, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden geregistreerd wanneer u onze websites bezoekt met deze specifieke browser. Als u een andere browser gebruikt, is Clicktale Analytics in principe ingeschakeld, tenzij de opt-out cookie ook in deze browser ingesteld wordt. Houd er rekening mee dat Clicktale Analytics opnieuw wordt ingeschakeld als u de bovengenoemde opt-out cookie verwijdert uit uw browser.

 

2.1.3.4. Emarsys

Wij gebruiken Emarsys voor personalisatie, analyse, automatisering en e-mailcampagnes (het versturen van nieuwsbrieven). Emarsys werkt met behulp van cookies en tracking-pixels die ons helpen om nieuwsbrieven en advertenties op maat te maken. Als u toestemming geeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief en u hebt het dubbele opt-in-proces om uw e-mailadres te controleren volledig doorlopen [of u hebt uw e-mailadres op onze website ingevuld in verband met een aankoop in onze webshop], dan worden uw persoonsgegevens door Emarsys verzameld en gecombineerd in een [gepseudonimiseerd] gebruikersprofiel dat aan uw e-mailadres kan worden toegewezen. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen de door Emarsys verzamelde gegevens ook worden samengevoegd tot een [gepseudonimiseerd] gebruikersprofiel als u toestemming had gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven in een van onze winkels. Uw e-mailadres wordt door ons gepseudonimiseerd. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief verwerken wij uw volgende gegevens: of u onze nieuwsbrief hebt geopend, waar u op hebt geklikt, wanneer en hoeveel tijd u op onze website heeft gesurft, naar welke producten en categorieën u heeft gekeken, wat u op onze webshop heeft gekocht en wanneer, uit welke categorie tegen welke kosten en wanneer u het afrekenproces heeft afgerond.

De richtlijnen voor gegevensbescherming van Emarsys vindt u hier:

•    https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Deze gegevensverwerking (evaluatie van de nieuwsbrief en het meten van het succes) is gebaseerd op onze legitieme belangen, onder voorbehoud van uw toestemming, om de veilige en gebruiksvriendelijke werking van ons nieuwsbriefsysteem te verzekeren en dient dus zowel onze zakelijke belangen als uw verwachtingen om onze website, producten en diensten te verbeteren (rechtsgrondslag: art. 6 (1) zin 1, lid f GDPR).


2.1.4. Individuele aanbevelingen op onze websites


Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, gebruiken we Google AdWords om gegevens over uw gebruikersgedrag te verwerken, zoals bekeken producten, inhoud van uw boodschappentas enz. om u individuele aanbevelingen op onze websites te laten zien op basis van deze gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google AdWords kunt u het privacybeleid van Google raadplegen onder de volgende link:

https://policies.google.com/privacy

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om een betere gebruikerserva-ring te creëren door aanbevelingen op maat te bieden (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).

Afmelden voor individuele aanbevelingen:

U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door op de volgende link voor afmelden te klikken:


2.1.5. Aanbeveling voor de meest geschikte maat van een product


Om de ideale productmaat te kunnen aanbevelen in overeenstemming met uw voorkeuren, bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van FitAnalytics GmbH. Voor deze dienst verzamelt FitAnalytics GmbH gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals lengte, gewicht, lichaamsvorm, leeftijd en uw persoonlijke draagcomfort. Op basis hiervan verstrekt FitAnalytics GmbH u een maataanbeveling. De gegevens die u verstrekt, worden bewaard in een cookie van FitAnalytics GmbH dat automatisch wordt verwijderd na 90 dagen. Verdere informatie over gegevensverwerking door FitAnalytics GmbH staan vermeld in de informatie over gegevensbescherming die FitAnalytics GmbH geeft:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

Tijdens het aankoopproces ontvangen we informatie van FitAnalytics GmbH over de vraag of u een product in uw winkelwagentje plaatste op basis van de aanbeveling. FitAnalytics GmbH levert ons echter geen persoonlijke gegevens die u aan FitAnalytics GmbH verstrekt hebt. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk is voor het leveren aan u van de diensten van FitAnalytics GmbH [Rechtsgrond: Art. 6 [1] zin 1, lit. b GDPR].

Na voltooiing van de aankoop verstrekken we geanonimiseerde gegevens aan FitAnalytics GmbH. Hieronder vallen gegevens die gaan over of u inderdaad een product kocht op basis van een maataanbeveling en, indien van toepassing, of de verkoopovereenkomst werd teruggedraaid vanwege onjuiste pasvorm.
 

2.1.6. Het weergeven van advertenties/retargeting op websites van derden  


Wanneer u onze websites bezoekt, worden tags en cookies door onze dienstverlener(s) voor retargeting ingesteld om bij te houden welke producten u op onze websites heeft bekeken of gekocht. Met behulp van deze informatie kunnen we u vervolgens individuele aanbiedingen van de producten van PUMA laten zien op websites van derden via onze dienstverlener(s) voor retargeting, en de resultaten analyseren om onze adverteeractiviteiten verder te verbeteren. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door onze dienstverlener(s) voor retargeting kunt u hieronder het betreffende privacybeleid raadplegen:  

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze producten op internet op een aangepaste en efficiënte manier te adverteren (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).
Afmelden voor retargeting:

U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door op de volgende link(s) voor afmelden van de respectieve dienstverlener(s) voor retargeting te klikken:


2.1.7. Affiliate Marketing/Het bijhouden van conversies


Er zijn ook cookies en soortgelijke volgtechnieken van onze aangesloten (netwerk)partners ingebed in onze websites. Met deze tools kunnen onze aangesloten (netwerk)partners herkennen of u van een van onze aangesloten uitgevers vandaan komt (d.w.z. van websites van derden die reclame maken voor de producten van PUMA) en vervolgens bijhouden of u een bepaalde vooraf gedefinieerde “conversie”-handeling heeft uitgevoerd (bijv. een inschrijving op een nieuwsbrief of aankoop van een product) op onze websites.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om het bereik en het succes van onze advertentiecampagnes op de website van derden te analyseren (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG) evenals voor het legitiem belang van ons (als een adverteerder), de aangesloten (netwerk)partners en de gelieerde externe websitebeheerders (uitgever) om de op succes gebaseerde facturering van PUMA-reclame, gepubliceerd op websites van derden, te meten (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).

 

 

2.1.8. Gebruik van cookies  


Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browsers van uw eindapparaten wanneer u onze websites bezoekt. Via cookies kunnen uw handelingen en instellingen op onze websites worden gevolgd, opgeslagen en herkend voor de duur van de browsersessie of zelfs daarna. Bovendien zorgen cookies en hun respectieve cookie-identificaties ervoor dat uw browser wordt herkend. Na het verlaten van de website kunt u bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagentje herstellen of als laatste bekeken producten zien.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites, de cookie-categorieën en voor individuele instellingen raadpleeg je ons cookie-instellingen.


2.1.9. Klantenservice  


We vertrouwen, afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek, op uw persoonsgegevens die worden opgeslagen in onze systemen in het kader van andere activiteiten inzake gegevensverwerking (bijv. gegevens die u tijdens een aankoop heeft verstrekt, of uw score die we ontvangen van het kredietbureau als onderdeel van de beoordelingsprocedure voor krediet. We zullen, als en voor zover dit nodig is om uw vraag te beantwoorden, ook gegevens verzamelen van externe bronnen (bijvoorbeeld een vraag met een dienstverlener voor verzending als onderdeel van het traceren van een verzending of een onderzoeksverzoek).  

In het kader van de verzoeken met betrekking tot een (pre)contractuele relatie met u, is deze gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (het beschikbaar stellen van een klantenservice) met u (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG). Als u uw rechten ten opzichte van ons wilt uitoefenen, is de overeenkomstige manier van gegevensverwerking noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Rechtsgrond: Art. 6 (1) zin {[ #2]}, lit. c GDPR). Als u informatie wilt ontvangen of een klacht wilt indienen over onze producten en diensten, is de respectieve gegevensverwerking noodzakelijk voor ons legitieme belang om te reageren op uw informatieverzoek/klacht (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).


2.2. E-mailmarketing


2.2.1. Het versturen van de e-mailnieuwsbrief naar abonnees


Als u zich heeft geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief via de procedure “double opt-in”, zullen wij u van tijd tot tijd nieuwsbrieven sturen om u te informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen.  

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG).

Het intrekken van toestemming:

U kunt te allen tijde uw toestemming en abonnement op onze nieuwsbrief intrekken door een e-mail te sturen met uw verzoek tot uitschrijving aan onze klantenservice ([email protected]) en/of door te klikken op de link Afmelden die in elke nieuwsbrief is opgenomen.


2.2.2. E-mails voor directe marketing aan bestaande klanten


Na de aankoop van artikelen kunnen we u, ongeacht of u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief (zie sectie 2.2.1), e-mails voor marketing sturen voor vergelijkbare producten en diensten.  

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om te adverteren voor onze producten en diensten (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).

Bezwaar tegen e-mails voor directe marketing:

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens en u uitschrijven voor onze e-mails voor directe marketing door een e-mail te sturen met uw verzoek tot uit-schrijving aan [email protected] en/of door te klikken op de link Afmelden die in elke e-mail met directe marketing is opgenomen.


2.2.3. Personalisering van e-mails met gerichte marketing voor bestaande klanten


Als u een klant bent, kunnen we onze e-mails met gerichte marketing die naar u worden verzonden personaliseren op basis van uw voorkeur/interesseprofiel, afgeleid van gegevens van uw vorige aanko(o)p(en) van de afgelopen twee jaar.
Deze gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op ons legitieme belang om onze e-mails voor gerichte marketing af te stemmen op uw voorkeuren en interesses en zo onze e-mailmarketinginspanningen efficiënter te maken (wettelijke basis: art. 6 (1) zin 1, privacywet AVG).

Bezwaar tegen onze nieuwsbrief/gerichte marketing

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw aankoopgegevens voor onze nieuwsbrief/gerichte marketing-e-mails aan speciale doelgroepen door een e-mail met uw uitschrijvingsverzoek te sturen naar [email protected] en/of door te klikken op de link voor uitschrijving die te vinden is in elke gerichte marketing-e-mail. In dat geval zult u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen.  


2.3. Productbeoordelingen en recensies


We bieden u de mogelijkheid om eventuele (gekochte) producten op onze websites te beoordelen. Uw feedback helpt andere klanten om de juiste aankoopbeslissing te nemen en stelt ons in staat onze producten voortdurend te verbeteren. Als u een beoordeling voor een van onze producten wilt indienen, verwerken we uw e-mailadres, uw bijnaam en ook de inhoud van uw beoordeling (bijvoorbeeld het beoordeelde product, de sterrenscore, titel en tekst van beoordeling, aanbeveling). Uw e-mailadres wordt verwerkt om uw identiteit te verifiëren en vast te stellen. Het kan ook worden gebruikt door onze klantenservice om uw feedback per e-mail te beantwoorden. Als u uw toestemming heeft gegeven voordat u uw beoordeling heeft ingezonden, sturen we u een e-mail wanneer uw beoordeling is gepubliceerd. Aangezien uw (sterren)score en de inhoud van uw beoordeling naast uw bijnaam op onze websites worden gepubliceerd, moet u ervoor zorgen dat u hierin geen persoonlijke informatie vermeldt.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om klantenservice en aanbevelingsmarketing te bieden (Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG). E-mailberichten over de publicatie van de beoordeling zijn gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG).  


2.4. Registratie en het aanmaken van een klantaccount     


Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u een klantaccount aanmaken. De registratie voor een klantaccount vereist dat u persoonsgegevens verstrekt. Verplichte velden worden als dusdanig gemarkeerd in het formulier.  

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (het verstrekken van een klantaccount) met u (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG).  


2.5.  Gegevensverwerking in het geval van bestellingen in de online winkel


Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met de aankoop van artikelen in onze online winkel.

 

2.5.1. Aankoop en betaling van goederen in de online winkel  


Wij verwerken uw persoonsgegevens (zoals contactgegevens, verzend- en betalingsinformatie) als u artikelen in de online winkel koopt. Als u artikelen voor een andere persoon (een derde) koopt, verwerken wij de persoonsgegevens van die derde (naam en contactgegevens) voor de verzending van de artikelen aan die derde. Zorg ervoor dat een derde voldoende geïnformeerd is over de verwerking van hun gegevens bij PUMA en dat u gemachtigd bent om dergelijke gegevens te verstrekken.  

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG).


2.5.2. E-mails over een verlaten winkelwagen  


Als u een bestelprocedure bent gestart met uw klantaccount, maar deze nog niet heeft afgerond, sturen we u een herinneringse-mail naar het e-mailadres dat is opgeslagen in het klantaccount, met betrekking tot het door u geïnitieerde aankoopproces.  

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om u te herinneren aan even-tuele aankoopprocessen die u nog niet heeft afgerond (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).


Bezwaar tegen e-mails over een verlaten boodschappentas:

U kunt bezwaar indinen tegen deze verwerking van persoonlijke gegevens en te allen tijde uitschrijven voor onze e-mails over aflevering van het winkelwagentje door een e-mail te sturen met een verzoek tot uitschrijving naar [email protected] en/of door de klikken op de uitschrijflink die in elke e-mail over aflevering van het winkelwagentje te vinden is.


2.5.3. Fraude- en kredietcontrole

Om het risico op wanbetaling zo klein mogelijk te houden, voeren wij een overwegend geautomatiseerd fraude- en kredietcontroleproces uit tijdens en na voltooiing van het bestelproces in onze online winkel.
Hiermee kunnen wij u een keuze bieden tussen verschillende betaalmethoden en tegelijkertijd beschermen we onszelf tegen het niet betalen van de factuur.
Als onderdeel van de kredietcontrole controleren we o.a. alle eerder gemaakte bestellingen binnen uw klantaccount. Er wordt ook gecontroleerd of het bezorgadres verschilt van het factuuradres, of het bezorgadres nieuw is of dat de bestelling bij een pakketstation moet worden afgeleverd.
Voor bestellingen geplaatst in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland ontvangen we ook een kredietrapport tijdens onze kredietcontrole. Ten eerste kan het kredietrapport informatie bevatten over eventuele betalingsachterstanden, bijv. van openbare debiteurenregisters, of gegevens van gerechtelijke incassoprocedures. Ten tweede kan de kredietcontrole ook zogenaamde scorewaarden bevatten, die op basis van een wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische procedure worden berekend en worden gebruikt om het kredietrisico te beoordelen. De kredietbeoordelaar gebruikt de bovenstaande gegevens ook voor andere ondernemingen (bijvoorbeeld andere online handelaren) voor het controleren van adressen en/of identiteitscontroles en voor eventuele scoretoepassingen die hierop zijn gebaseerd. Uw adresgegevens zijn ook opgenomen in de waarschijnlijkheidswaarden.
U kunt gedetailleerde informatie vinden over onze kredietbeoordelaar, infoscore Consumer Data GmbH, op grond van Artikel 14 AVG, d.w.z. informatie over de bedrijfsdoelstelling, ten behoeve van gegevensopslag, de ontvangers van gegevens, het recht op directe toegang tot informatie, het recht op wissing of rectificatie, enz. onder de volgende link:

https://finance.arvato.com/49cf40/globalassets/02-documents/04-ger/07-icd/informationsblatt_artikel_14_eudsgvo.pdf

Naast de bovengenoemde kredietcontrole voeren wij voor elke bestelling een algemene fraudepreventiecontrole uit voor de betaalmethoden "creditcard" en "Apple Pay".

Om de fraudepreventiecontrole uit te voeren, geven wij de volgende persoonlijke gegevens door aan onze leverancier: contactgegevens (bijv. naam van de klant, telefoonnummer, e-mailadres en postadres), transactiegegevens (bijv. factuur- en verzendadres, gekochte artikelen, betaalde prijs, bestelstatus en terugboekingsinformatie) en accountgegevens (bijv. informatie over het gebruikersaccount en voorkeuren van de klant in onze PUMA Online Shop).

De fraudepreventiecontrole omvat een automatische vergelijking van de bovenstaande informatie met de database van onze leverancier. Als ze bij onze leverancier door de automatische vergelijking met hun database een vermoeden van fraude ontdekken, wordt het resultaat van de controle aan de gebruiker getoond. Dit vormt een geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van Artikel 22, lid 1 AVG zonder dat dit besluit enig rechtsgevolg of vergelijkbaar significant effect heeft op onze klanten.

U kunt gedetailleerde informatie vinden over de fraudepreventiecontrole door onze leverancier Forter Solutions UK Ltd, op grond van Artikel 14 AVG, d.w.z. informatie over de bedrijfsdoelstelling, ten behoeve van gegevensopslag, de ontvangers van gegevens, het recht op directe toegang tot informatie, het recht op wissing of rectificatie, enz. onder de volgende link:
https://www.forter.com/services-privacy-policy/ 

Als u het niet eens bent met de betalingsmethode(n) die u is/zijn aangeboden of als onze fraude- en kredietcontrole een negatieve beslissing over uw situatie heeft genomen, kunt u de beslissing met uw standpunt per brief of per e-mail naar [email protected] betwisten. Wij zullen de beslissing dan nogmaals controleren, rekening houdend met uw standpunt.

Daarnaast controleren we, op basis van uw apparaat en vooraf gedefinieerde regels, of de bestelling moet worden gecategoriseerd als verdacht voor wat betreft fraude. Als er een vermoeden van fraude is, zullen we daarnaast een individuele controle van de bestelling uitvoeren. Als het resultaat van deze handmatige fraudecontrole positief is, wordt de bestelling goedgekeurd. Als echter het vermoeden van fraude blijft bestaan, kunnen we, afhankelijk van het specifieke geval, besluiten om de bestelling te annuleren.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om betalingsverzuim en fraude te voorkomen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).


2.5.4. Annulering van de aankoop


In alle gevallen dat er annulering van de aankoop (bijvoorbeeld intrekking van het contract) plaatsvindt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken voor het terugzenden van de artikelen en het terugbetalen van de aankoopprijs.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG) en/of het naleven van een wettelijke verplichting (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG lit. c AVG).


2.5.5. E-mails tot uitnodiging voor productbeoordelingen en recensies


We willen graag weten of u tevreden bent met uw gekochte artikelen van PUMA. Vanwege dit doel verwerken we uw e-mail en aankoopgegevens (bijv. gekochte producten en aankoopdatum) om u een e-mail te kunnen sturen binnen één maand na de aankoop, waarin we u uitnodigen om de gekochte producten te beoordelen (verder informatie over gegevensverwerking met betrekking tot het insturen van productbeoordelingen kan worden gevonden in sectie 2.3).  

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om goede klantenservice en marketing te bieden (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).

Bezwaar tegen uitnodigingse-mails voor productbeoordelingen en recensies:

U kunt vanaf het begin bezwaar maken tegen de ontvangst van dergelijke uitnodigingse-mails door op de knop Afmelden te klikken onder de volgende link:  

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

In dit geval wordt er een permanente opt-out cookie (naam: “NoCookie[EU]”) ingesteld in de browser die u op dit moment gebruikt, die voorkomt dat uw gegevens worden verwerkt voor uitnodigingse-mails wanneer deze specifieke browser wordt gebruikt. Als u een andere browser gebruikt, is de gegevensoverdracht naar Bazaarvoice in principe ingeschakeld, tenzij de opt-out cookie ook in deze browser ingesteld wordt. Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht naar Bazaarvoice opnieuw wordt ingeschakeld als u de bovengenoemde opt-out cookie verwijdert uit uw browser.

Als u al een e-mail hebt ontvangen met een uitnodiging om het product te evalueren, kunt u de toekomstige ontvangst van dergelijke e-mails weigeren door op de knop/link voor afmelden in iedere uitnodigingse-mail te klikken.


2.5.6. Aanmaningsprocedures, incasso en handhaving en/of onderbouwing van juridische claims


In het geval van uitstaande bedragen die aan ons verschuldigd zijn, zullen we u hiervan op de hoogte houden via e-mail, sms, brief of telefoon en zullen we u onder bepaalde omstandigheden een aanmaningsbrief sturen. In het geval u dan nog steeds niet betaalt, zullen wij starten met een incassoprocedure.  

De incassoprocedure wordt uitgevoerd door een door ons gecontracteerd incassobureau. Het incassobureau zal, indien dat nodig is om de incassoprocedure uit te voeren, gebruikmaken van openbare registers om adresverzoeken uit te voeren om u als debiteur te lokaliseren.

In het geval van een juridisch geschil met u, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om onze rechten te handhaven en/of te verdedigen. Indien en voor zover nodig voor het juridische geschil, zullen we daarbij ook vertrouwen op gegevens uit andere bronnen (bijvoorbeeld openbare registers).

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG), en voor ons legitiem belang om misbruik van onze diensten te voorkomen en de uitoefening van rechtsvorderingen te bepalen en uit te voeren (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).  


2.6. Overige verwerking  


2.6.1. Het uitvoeren van interne audits  


Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van audits binnen de PUMA-groep, zowel in het bin-nen- als buitenland, worden verwerkt. Tijdens dit proces vertrouwen we, afhankelijk van het geval, ook op gegevens uit andere bronnen (bijv. kredietbureaus).  

Uw gegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden ook op gepaste wijze worden verwerkt om wangedrag binnen de onderneming te identificeren en te corrigeren, en om nalevingsprogramma’s en -maatregelen te implementeren.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. voor de Wet inzake Naamloze Vennootschappen) (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c AVG) en/of voor ons legitiem belang om de processen en efficiëntie binnen de PUMA-groep te controleren, om wangedrag en fraudegevallen te corrigeren, om onze rechten te handhaven en/of te verdedigen, en om eventuele strafbare feiten te achterhalen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).


2.6.2. Het uitvoeren van analyses  


Op basis van uw gegevens, die wij aan de hand van de betekenis van sectie 2 van deze informatie over gegevensbescherming verwerken, kunnen we analyses uitvoeren. Deze dienen als basis voor onze zakelijke beslissingen, om onze producten en diensten te verbeteren, om het aan de behoeften van onze klanten aan te passen en om marketingactiviteiten uit te voeren. De analyses die op deze basis gemaakt zijn, hebben geen persoonlijke voorkeur meer, waardoor het niet langer mogelijk is om ze naar u terug te traceren.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze producten en diensten te verbeteren en marketingactiviteiten uit te voeren (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG).  


2.6.3 Prijswedstrijden en Loterijen


PUMA biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan prijswedstrijden en loterijen op deze Website, evenals in onze winkels, op Sociale Media zoals Instagram, Facebook, TikTok, met onze aangesloten partners, in Nieuwsbrieven en dergelijke.

Bij uw deelname worden uw persoonlijke gegevens verwerkt. Bij al onze prijswedstrijden en loterijen hoeft u ons alleen maar de gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om de loterij uit te voeren en u op de hoogte te stellen van uw prijs. Normaal gesproken is dit uw e-mailadres, maar er kunnen aanvullende gegevens nodig zijn op basis van de toepasselijke voorwaarden van bepaalde loterijen.

Als de loterij gaat over het winnen van PUMA-sportkleding (kleding en schoenen), vragen wij naast uw e-mailadres ook uw naam, uw kleding- of schoenmaat en uw geslacht. Om de prijs bij ons te kunnen afhalen, kunnen wij u ook vragen om ons te informeren over de winkel van uw keuze waar u uw prijs kunt afhalen door uw naam op te geven. Als de prijs per post wordt verstuurd, wat het geval kan zijn als u tickets, vouchers of andere niet-geldelijke prijzen kunt winnen, hebben we naast uw naam ook uw huisadres nodig. In sommige gevallen kunnen we bovendien vragen om uw leeftijd om ervoor te zorgen dat u wettelijk kunt deelnemen aan de loterij op basis van de toepasselijke voorwaarden. Meer informatie over dit alles vindt u in de voorwaarden die van toepassing zijn.

De gegevens die wij nodig hebben om de loterij onder de toepasselijke voorwaarden uit te voeren, zijn aangeduid als verplichte velden. Helaas is deelname aan de loterij niet mogelijk zonder uw gegevens in te voeren in de aangeduide verplichte velden. Andere, niet aangeduide velden zijn echter optioneel en u beslist zelf of u bijkomende gegevens met ons wenst te delen. Deelname aan de loterij is niet afhankelijk van uw optionele gegevens en deze hebben geen invloed op de uitvoering van de loterij.

In geval van uw deelname verwerken wij de gegevens die u ons bij de loterij verstrekt uitsluitend met het oog op het uitvoeren van de loterij en het op de hoogte stellen van de winnaar. Hetzelfde geldt als u ons gegevens verstrekt op basis van de voorwaarden voor loterijen op sociale media (Instagram, Facebook, Twitter, ...), bijvoorbeeld door een foto te uploaden of artikelen te plaatsen, hashtags te linken, gebruikersnamen te vermelden of commentaar te geven op onze campagnes. De toepasselijke voorwaarden kunnen bepalen dat wij uw naam en adres op onze socialemediaplatformen (Instagram, Facebook, Twitter, ...) publiceren om u als winnaar en uw prijs aan te kondigen.

Merk op dat uw gegevens na de loterij zullen worden verwijderd.

In het kader van onze loterijen heeft u ook de mogelijkheid om ons uw toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Uw toestemming voor reclame heeft geen invloed op uw deelname aan de loterij. Als u ons toestemming geeft voor het ontvangen van reclame, zoals nieuwsbrieven per e-mail, meestal door een selectievakje aan te vinken, zullen wij uw gegevens, met name uw e-mailadres, ook verwerken om u aanbiedingen en informatie over onze producten per e-mail te sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het ontvangen van onze nieuwsbrief vindt u in het gedeelte “Nieuwsbrief”.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6, eerste paragraaf, lid a van de AVG en, indien van toepassing, om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met Artikel 6, eerste paragraaf, lid c van de AVG. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. In individuele gevallen worden we ondersteund door externe dienstverleners met wie we een overeenkomst hebben gesloten om de veiligheid van de verwerkte gegevens te garanderen.

Uiteraard kunt u de rechten die u op grond van de gegevensbeschermingswetgeving heeft te allen tijde tegen ons uitoefenen. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in het gedeelte “Uw rechten”. 


2.6.4. Mention Me


PUMA gebruikt een verwijzingsmarketingprogramma van Mention Me Ltd, Kennington Park, 1-3 Brixton Rd, Londen, SW9 6DE. Via het Mention Me-programma stellen we je in staat PUMA aan te bevelen bij je vrienden. PUMA beloont vervolgens zowel jou, voor de doorverwijzing, als je doorverwezen vriend, wanneer je doorverwezen vriend ook klant wordt van PUMA.

Voor dit doel worden je naam en e-mailadres als de doorverwijzer met Mention Me gedeeld in overeenstemming met de AVG, zodat Mention Me de service namens PUMA kan uitvoeren.

Zodra je een aankoop doet op deze website, wordt een overlapping van Mention Me weergegeven. Het is ook mogelijk om het doorverwijzingsproces te starten via een landingspagina op de website. Je kunt dan vrij beslissen of je iemand wilt aanbevelen of niet. Als je besluit dit te doen, heb je de mogelijkheid om een persoonlijk gemaakte link naar een vriend te sturen per e-mail, via Facebook, sms of WhatsApp. Na afloop ontvangen zowel jij als je aanbevolen vriend een beloning voor de aanbeveling, op voorwaarde dat de aanbevolen vriend een bestelling op deze website heeft geplaatst.

Voor dit doel deelt PUMA persoonlijke gegevens van jou (e-mailadres, naam en bestelgegevens) in gecodeerde, gepseudonimiseerde vorm met Mention Me, zodat je kunt deelnemen aan ons ‘Verwijs een vriend door-programma’. Dit maakt het mogelijk om te bepalen welke klant de doorverwijzer is van een nieuwe klant en wie een beloning moet ontvangen voor de doorverwijzing. Hiervoor worden het e-mailadres, de naam en het IP-adres van jou als aanbeveler verwerkt. Ook worden het e-mailadres en IP-adres van de aanbevolen vriend voor dit doel verwerkt, alleen als deze zijn gegevens vrijwillig invoert in de link ‘Ben door een vriend doorverwezen’ bij het afrekenen. In beide gevallen worden de gegevens uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm gedeeld.

De gegevens worden vrijwillig en alleen met je uitdrukkelijke toestemming verwerkt of op basis van toestemming van de aanbevolen vriend, volgens artikel 6 eerste lid onder a van de AVG.

Je kunt je toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Zie artikel 6 voor meer details. Meer details over hoe Mention Me jouw persoonsgegevens verwerkt, vindt je in het privacybeleid van Mention Me: https://mention-me.com/help/privacy_policy_s#referrers.

 


3. Het bewaren en het wissen van uw persoonsgegevens  

 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang en voor zover dat nodig is voor de doeleinden ge-noemd in deze informatie over gegevensbescherming (sectie 2).  

Zodra de gegevens voor de doeleinden genoemd in sectie 2 niet langer nodig zijn, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de periode waarin u claims tegen ons of wij claims tegen u kunt/kunnen indienen (de wettelijke periode van beperkingen is over het algemeen drie jaar, beginnend met het einde van het jaar waarin de claim ontstaat, bijv. het einde van het jaar van aankoop).  

Daarnaast bewaren we uw persoonsgegevens zo lang en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Overeenkomstige verplichtingen voor wat betreft bewijsvoering en bewaring zijn onder meer te vinden in de Duitse handelswet, de belastingwet en de wet inzake het witwassen van geld. De bewaartermijnen kunnen daarom tot tien jaar duren.  

 


4. Overdracht van persoonsgegevens en de categorieën ontvangers

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen/bekendgemaakt aan de volgende categorieën ontvangers:

Wij zorgen ervoor dat passende waarborgen (bv. het opnemen van toepasselijke standaard contractbepalingen van de EU en, indien nodig, aanvullende maatregelen) voor een adequate gegevensbescherming zijn getroffen, indien uw persoonsgegevens worden verstrekt aan bovengenoemde ontvangers die buiten de EU/EER zijn gevestigd.

 


5. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van legitieme belangen


We verwerken uw persoonlijke gegevens binnen de betekenis van sectie 2, gebaseerd op ons legitiem belang om IT-veiligheid te garanderen op onze websites, onze website aan te passen aan uw behoeftes, om analyses en marketingactiviteiten uit te voeren, om u te informeren over onze producten en diensten, om u te herinneren aan aankopen die nog niet zijn voltooi, om het bereik van onze producten en marketingactiviteiten te vergroten, om fraude en misbruik te voorkomen, om wanbetalingen te voorkomen, om zorg te dragen voor onze klanten, om ons legitiem belang veilig te stellen, versterken en verbeteren (ook voor de rechtbank indien nodig) en om ons internationale management en samenwerking uit te voeren. Neem contact op met [email protected] voor informatie over het afwegen van de belangen door PUMA.

Ondanks de specifieke mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die worden beschreven in sectie 2 (zoals bijv. de links om af te melden), heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG om redenen die verband houden met je specifieke situatie door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen uw gegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij onze legitieme belangen voor het verwerken zwaarder wegen of de verwerking het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van juridische claims tot doel heeft.  

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, zullen we de verzamelde persoonsgegevens in deze context verwerken om op uw verzoek te reageren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c AVG).

 

 
6. Recht om toestemming in te trekken  


Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is van kracht voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.  
Tenzij dit specifiek is vastgelegd in sectie 2, stuurt u de intrekking van uw toestemming naar [email protected].

Als u uw toestemming intrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens die in dit verband zijn verzameld om op uw aanvraag te reageren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c AVG).  

 


7. Uw overige rechten inzake gegevensbescherming  


Overeenkomstig de AVG kunt u te allen tijde eisen dat wij:

Stuur uw verzoek met ten minste uw voor- en achternaam, hetzij per e-mail naar [email protected], of schriftelijk naar PUMA Online Shop, Postbus 201101, 48092 Münster

Als u deze rechten tegen ons uitoefent, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om op uw verzoek te reageren. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c AVG).

Ongeacht uw hierboven vermelde rechten, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door PUMA in strijd is met de AVG (Artikel 77 AVG).

 


8. Wijzigingen in deze informatie over gegevensbescherming


De bepalingen van deze informatie over gegevensbescherming, waaronder de informatie over cookies waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op de versie die van kracht is op het moment dat de online winkel wordt gebruikt.  

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze informatie over gegevensbescherming aan te vullen en te wijzigen. De bijgewerkte informatie over gegevensbescherming is van toepassing vanaf het moment dat deze op onze websites is gepubliceerd. In geval van substantiële of materiële wijzigingen in de informatie over gegevensbescherming, met name wijzigingen die van invloed zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens die al door ons zijn verzameld, zullen wij u daarover van tevoren informeren (bijv. per e-mail).
 

12. Tracking Pixel

Tracking-pixel uitschakelen