Please use one of these browsers for the best experience:

FOREVER. FASTER.

SEE THE GAME LIKE WE DO

Datum van publicatie: 26.01.2024

 

Privacybeleid

 

Deze informatie over gegevensbescherming biedt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u websites van PUMA Europe GmbH (hierna “PUMA”, “wij” of “ons”) bezoekt en wanneer u artikelen op de genoemde websites koopt.


1. Toepassingsgebied, verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor gegevensverwerking en definities 

Toepassingsgebied van deze informatie over gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van de websites van PUMA Europe GmbH, waaronder de online winkel en alle maatregelen met betrekking tot de uitvoering en annulering van een online aankoop, het aanmaken van een klantaccount, het versturen van de nieuwsbrief, overige informatieve e-mails en de klantenservice, en voor onze marketingactiviteiten op websites van derden. De informatie over gegevensbescherming is ook van toepassing op onze serviceproviders, partners en uitbesteders en leveranciers. De gegevensverwerking op websites van andere bedrijven binnen de PUMA-groep valt niet onder deze informatie over gegevensbescherming. 


De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Tenzij anders aangegeven in deze informatie over gegevensbescherming, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: 

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Duitsland
[email protected]

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking 


Functionaris voor gegevensverwerking 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
E-mail: Dataprotection[at]puma.com (Let op: voor het uitoefenen van uw rechten inzake gegevensbescherming dient u de e-mailadressen waarnaar wordt verwezen in sectie 9 tot 11 te gebruiken!)


Definities

 

Deze informatie over gegevensbescherming is gebaseerd op onderstaande termen uit de wet inzake gegevensbescherming, die we hebben gedefinieerd om het begrip te vergemakkelijken. 

Voorbeelden van mogelijke ontvangers: banken/aanbieders van betalingsdiensten, logistieke bedrijven en dienstverleners van verzendservices en IT-dienstverleners; voor meer informatie, zie sectie 8)

Voorbeelden van persoonsgegevens: naam, contactgegevens, bank- of creditcardgegevens.

Voor de activiteiten inzake gegevensverwerking die in deze informatie over gegevensbescherming worden beschreven, is PUMA Europe GmbH de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit anders gespecificeerd is.

 
2. Doeleinden en rechtsgrond van onze verwerking van uw persoonsgegevens 


Verwerking van uw gegevens wanneer u onze websites bezoekt


Als u onze websites bezoekt om meer te weten te komen over producten en diensten, zonder dat u zich registreert voor een klantaccount, producten in onze online winkel aanschaft of anderszins actief informatie aan ons overdraagt (puur voor informatieve doeleinden), verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden: 

 

Het beschikbaar stellen van websites en IT-beveiliging

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen onze websites beschikbaar te stellen en om stabiliteit en beveiliging te garanderen wanneer u onze websites bezoekt. Dit omvat de volgende persoonsgegevens: 

Deze persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbestanden, die na 7 dagen automatisch worden verwijderd.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het doel om u in staat te stellen onze websites te gebruiken (rechtsgrond: art. 6 para. 1 s. 1, onder b AVG) en ten behoeve van ons legitieme belang om IT-beveiliging te garanderen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG). 


Het beschikbaar stellen van gelokaliseerde websites


Wij verwerken ook uw persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om ons in staat te stellen u een gelokaliseerde versie van de websites te bieden, in het bijzonder met betrekking tot de taal. 

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze website aan te passen aan uw behoeften (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).


3. Analytics en marketingtracking

Gebruik van cookies 

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browsers van uw eindapparaten wanneer u onze websites bezoekt. Via cookies kunnen uw handelingen en instellingen op onze websites worden gevolgd, opgeslagen en herkend voor de duur van de browsersessie of zelfs daarna. Bovendien zorgen cookies en hun bijbehorende cookie-identificaties ervoor dat uw browser wordt herkend. Na het verlaten van de website kunt u bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje reconstrueren of de laatst bekeken producten zien.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites, de cookie-categorieën en voor individuele instellingen, zie onze cookie-instellingen.

Google Tag Manager

Op onze websites gebruiken we de Google Tag Manager, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

De Google Tag Manager stelt PUMA in staat om de zogenaamde websitetags te gebruiken via een webgebaseerde gebruikersinterface die Google ons ter beschikking stelt.

Websitetags zijn "gemeten codes en geassocieerde codefragmenten" die kunnen communiceren met Tag Manager-servers en geconfigureerd kunnen worden via een webgebaseerde gebruikersinterface, Google Tag Manager.

Google Tag Manager maakt het ons ook mogelijk andere websitetags op te lossen die ook gegevens kunnen verzamelen.

Om deze dienst te leveren, stellen we een cookie in als u toestemming heeft gegeven voor de activering van deze cookie (Art. 6 lid 1, onder a AVG).

Bij het gebruik van de Google Tag Manager gebruiken we de zogenoemde "server-side tagging" variant van Google. Meer informatie kunt u vinden in de sectie over server-side tagging in ons Privacybeleid. Uw IP-adres wordt niet doorgegeven aan Google LLC, gevestigd in de VS.

In het geval dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC in de VS, heeft Google LLC passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor gegevensbescherming die gelden in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (bijv. certificering in de EU-VS. Data Privacy Framework dat is aangenomen door de Europese Commissie; het afsluiten van standaardclausules voor gegevensbescherming).

U kunt meer informatie vinden over Google Tag Manager op de volgende webpagina's van Google:

Google Analytics

Op onze websites gebruiken we de Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Analytics gebruikt cookies waarmee een analyse kan worden gemaakt van het gebruik van onze websites.

Bij het gebruik van Google Analytics gebruiken we de zogenoemde "server-side tagging" variant van Google. Meer informatie kunt u vinden in de sectie over server-side tagging in ons Privacybeleid. Uw IP-adres wordt niet doorgegeven aan Google LLC, gevestigd in de VS.

Bij het gebruik van Google Analytics, kunnen we ook de zogenoemde UTM-tags gebruiken. UTM-tags zijn speciaal gemaakte links die we bijvoorbeeld in e-mailnieuwsbrieven opnemen en die ons informatie sturen over de oproep met een geactiveerde Google Analytics-cookie.  Hierdoor kunnen we informatie verzamelen over onze reclamecampagnes.

Namens PUMA zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen, de effectiviteit van onze digitale reclame te analyseren en de aanpassing ervan te verbeteren, en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan PUMA te leveren. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG.

U kunt uw toestemming geven aan Google Analytics in onze cookiebanner. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door Google Analytics uit te schakelen in onze cookie-instellingen.

Als u ons geen toestemming geeft om uw gegevens te analyseren met Google Analytics, zullen we het gebruik van onze website analyseren zonder uw persoonlijke gegevens bij te houden met de toestemmingsmodus van Google. Meer informatie over de toestemmingsmodus van Google vindt u in de betreffende passage van dit Privacybeleid.

De hierboven beschreven analyse van de UTM-tags wordt ook voorkomen door de Google Analytics-cookie uit te schakelen.

Als u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor analysedoeleinden door Google Analytics en als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads, is het mogelijk dat we de gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd ook gebruiken in samenhang met Google Ads. Meer informatie en de doeleinden van de gegevensverwerking door Google Ads vindt u in het betreffende gedeelte over Google Ads.

De toestemmingsmodus van Google

Als u ons geen toestemming geeft om uw gegevens te analyseren met Google Analytics, zullen we uw persoonlijke gegevens niet traceren.

In deze gevallen gebruiken we de toestemmingsmodus van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De toestemmingsmodus van Google stelt ons in staat om een analyse uit te voeren met behulp van zogenaamde modellering, die plaatsvindt zonder het gebruik van cookies en zonder uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Om de zogenaamde modellering uit te voeren, verwerken we de volgende gegevens zonder persoonlijke verwijzing naar uw bezoek aan onze website: Functionele informatie (tijdstempel, user-agent, verwijzende URL), verzamelde gegevens (Booleaanse informatie over de toestemmingsstatus, willekeurig getal bij het laden van elke afzonderlijke pagina, verwijzingen naar informatie over de advertentieklik in de URL in de navigatiegeschiedenis van de gebruiker van de vorige of huidige pagina en informatie over het gebruikte toestemmingsplatform).

Meer informatie over de toestemmingsmodus van Google is te vinden op:

https://support.google.com/google-ads/answer/10000067?hl=en

Adobe Analytics

We maken ook gebruik van Adobe Analytics om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze websites. We gebruiken deze gegevens om de online winkel en de aangeboden producten en diensten van PUMA voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, waardoor we het interessanter voor u maken om onze websites te bezoeken.
Wanneer u onze websites gebruikt, wordt er informatie die door uw browser wordt verzonden, verzameld en geëvalueerd. We doen dit door gebruik te maken van cookies en vergelijkbare volgtechnieken (bijvoorbeeld “pixels”), die verwerkt zijn in iedere website. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: Verzoek (naam van het gevraagde bestand), browsertype/-versie, browsertaal, besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, schermresolutie, Java-script inschakelen, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, verwijzende URL’s, IP-adres (wordt uitsluitend verzameld in een anonieme vorm en direct na gebruik weer verwijderd), tijdstip van toegang, klikken, bestellingswaardes, winkelmandjes en anonieme inhoud op een formulier (bijvoorbeeld of een telefoonnummer is opgegeven).
Geen van deze gegevens kunnen rechtstreeks aan u worden gerelateerd. De gegevens die op deze manier verzameld worden, hebben als doel anonieme of pseudoanonieme gebruiksprofielen te creëren die de basis vormen voor webstatistieken. De gegevens die worden verzameld door middel van cookies van Adobe Analytics worden nooit gebruikt om de bezoekers van onze websites persoonlijk te identificeren, noch worden ze samengevoegd met persoonsgegevens van de profieleigenaar, tenzij de gebruiker hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

U kunt de richtlijnen voor gegevensbescherming van Adobe Analytics raadplegen op:

•    Adobe Analytics:  http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om analyses uit te voeren en, op basis van deze analyses, onze website, producten en diensten te verbeteren (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).

Adobe Analytics Opt-Out:

Tegen de verzameling en opslag van gegevens door Adobe Analytics kan op elk moment en met toekomstig effect bezwaar worden gemaakt. Hiervoor kunnen de onderstaande links worden gebruikt:

•    Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

In dit geval wordt er een permanente opt-out cookie voor Adobe Analytics (naam: “omniture_optout”) ingesteld in de browser die u op dat moment gebruikt, waardoor uw gegevens in de toekomst niet kunnen worden geregistreerd door deze dienst(en) wanneer u onze websites bezoekt met deze specifieke browser. Als u een andere browser gebruikt, zijn deze diensten in principe ingeschakeld, tenzij de opt-out cookie(s) ook in deze browser ingesteld is/zijn. Houd er rekening mee dat deze diensten opnieuw worden ingeschakeld als u de respectieve opt-out cookie verwijdert uit uw browser.


Clicktale Analytics


We maken ook gebruik van Clicktale Analytics om tijdens uw bezoek gegevens te verwerken over uw interacties met onze websites (bijvoorbeeld sitebezoeken, klikken, tijd die doorgebracht is op websites, enz.), zodat we anonieme heatmaps en statistieken van het gebruik van onze websites kunnen maken. 

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om analyses uit te voeren en onze website, producten en diensten te verbeteren (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).

Afmelden voor Clicktale Analytics:

U kunt de bovengenoemde gegevensverwerking door Clicktale voorkomen door te klikken op de knop “Clicktale uitschakelen” onder de volgende link:

http://www.clicktale.net/disable.html

In dit geval wordt er een permanente opt-out cookie (naam: “WRBlock”) ingesteld in de browser die u op dit moment gebruikt, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden geregistreerd wanneer u onze websites bezoekt met deze specifieke browser. Als u een andere browser gebruikt, is Clicktale Analytics in principe ingeschakeld, tenzij de opt-out cookie ook in deze browser ingesteld is. Houd er rekening mee dat Clicktale Analytics opnieuw wordt ingeschakeld als u de bovengenoemde opt-out cookie verwijdert uit uw browser.

Aanbeveling voor de meest geschikte maat van een product
Om de ideale productmaat te kunnen aanbevelen op basis van uw individuele voorkeuren, bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van de optionele service van FitAnalytics GmbH. Voor deze dienst verzamelt FitAnalytics GmbH gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals lengte, gewicht, lichaamsbouw, leeftijd en uw persoonlijke draagcomfort. Op basis hiervan geeft FitAnalytics GmbH u een maatadvies. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in een cookie van FitAnalytics GmbH, die na 90 dagen automatisch wordt verwijderd. Verdere details over de gegevensverwerking door FitAnalytics GmbH staan vermeld in de informatie over gegevensbescherming van FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

Tijdens het aankoopproces ontvangen wij informatie van FitAnalytics GmbH of u een product aan uw winkelwagen hebt toegevoegd op basis van een aanbeveling. FitAnalytics GmbH verstrekt ons echter geen persoonlijke gegevens die u aan FitAnalytics GmbH hebt verstrekt. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om u de service van FitAnalytics GmbH te kunnen leveren (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder b AVG).

Nadat de aankoop is afgerond, verstrekken wij geanonimiseerde gegevens aan FitAnalytics GmbH. Deze gegevens bevatten informatie over of u daadwerkelijk een product hebt gekocht op basis van een maatadvies en, indien van toepassing, of de koopovereenkomst is teruggedraaid vanwege een onjuiste pasvorm.
 

Het weergeven van advertenties/retargeting op websites van derden

Wanneer u onze websites bezoekt, worden tags en cookies door onze dienstverlener(s) voor retargeting ingesteld om bij te houden welke producten u op onze websites heeft bekeken of gekocht.

Met behulp van deze informatie kunnen we u vervolgens individuele aanbiedingen van de producten van PUMA laten zien op websites van derden via onze dienstverlener(s) voor retargeting en de resultaten analyseren om onze marketing verder te verbeteren.

Google Ads

Om u attent te maken op onze aantrekkelijke aanbiedingen door middel van advertenties via onze retargeting-aanbieders, maken we gebruik van de "Google Ads" dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Deze aanbiedingen worden gepubliceerd door zogenoemde "AdServers". Hiervoor gebruiken we "AdServer-cookies", die ons helpen om bepaalde succesparameters te meten, zoals de weergave van advertenties of de activering van de links. Bovendien helpt dit ons om u individuele aanbevelingen op onze website te tonen door uw gedrag op onze website te analyseren, zoals bekeken producten en de inhoud van uw winkelwagen. PUMA is in dit opzicht een "Google Ads klant".

Wanneer u onze websites bezoekt via een advertentie die door Google wordt verspreid, slaat Google Ads een cookie op in uw browser en op uw eindapparaat, als u de cookie hebt geactiveerd. Deze cookies maken de herkenning van uw webbrowser mogelijk. Google Ads-cookies dienen niet om u persoonlijk te identificeren en verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen.

Gewoonlijk slaat de Google Ads-cookie de volgende informatie op uw eindapparaat op en geeft deze door aan Google: Unieke cookie-ID, aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentieanalyse), opt-out-informatie (als de gebruiker de opt-out-optie heeft gekozen) en laatste impressie voor postviewconversies. Elke Google Ads-klant krijgt een individuele cookie toegewezen op basis van de informatie die al in de cookie staat. Cookies worden niet gevolgd via onze websites

Bij het gebruik van Google Ads gebruiken we de zogenoemde "server-side tagging"-variant van Google. Meer informatie is te vinden in de sectie over server-side tagging in ons Privacybeleid. Uw IP-adres wordt niet doorgegeven aan Google LLC, gevestigd in de VS.

In het geval dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC in de VS, heeft Google LLC passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor gegevensbescherming die gelden in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (bijv. certificering in het EU-US Data Privacy Framework, het gegevensuitwisselingsverdrag dat is aangenomen door de Europese Commissie; het afsluiten van standaardclausules voor gegevensbescherming).

Als de Google Ads-cookie geactiveerd is en u onze website bezoekt door op een advertentie te klikken, kunnen Google en PUMA vaststellen dat u via de advertentie op onze website terecht bent gekomen.

Na het doorsturen van de in de cookie opgeslagen gegevens via Google Server-Side-Tagging ontvangen we van Google alleen statistisch verwerkte evaluaties van de betreffende reclameactiviteiten. Via deze gegevens ontvangen we geen gedetailleerde informatie over de gebruiker. Aan de hand van deze gegevens kunnen we u niet als gebruiker identificeren. Met deze gegevens kunnen we bepalen of en welke van onze reclameactiviteiten effectief zijn. We hebben geen invloed op het verdere gebruik van de gegevens en de omvang van de gegevens die Google verzamelt via Google Ads.

Voor zover ons bekend, kan Google het bezoek aan onze websites door te klikken op een overeenkomstige advertentiemaatregel toewijzen aan uw gebruikersaccount bij Google, op voorwaarde dat u over een dergelijk gebruikersaccount beschikt.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG, die u geeft door de cookies in te stellen of op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst door de overeenkomende cookie uit te schakelen in onze cookie-instellingen. Hierdoor wordt een zogenaamde opt-out-cookie geactiveerd, die de verwerking van uw persoonsgegevens bij toekomstige bezoeken aan onze websites verhindert. Als u de cookie uitschakelt, is het mogelijk dat u slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van de functies van onze website.

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens: https://policies.google.com/privacy

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google: https://services.google.com/sitestats/en .html

U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking voor individuele aanbevelingen door op de volgende opt-out-link te klikken: https://adssettings.google.com

Als u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het evalueren van bepaalde paramaters om het succes van onze reclameactiviteiten te meten via Google Ads en als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics,  is het mogelijk dat we ook de gegevens gebruiken die door Google Analytics worden gegenereerd in verband met Google Ads. Meer informatie en de doeleinden van de gegevensverwerking door Google Anaytics vindt u in het betreffende gedeelte over Google Analytics.

Andere aanbieders van retargeting

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensverwerking door onze andere aanbieders van retargeting het betreffende privacybeleid:

Gegevensverwerking is gedeeltelijk gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG door een cookie in te schakelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst door de overeenkomende cookie uit te schakelen in onze cookie-instellingen. Als u de cookie uitschakelt, kan het zijn dat u slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van de functies van onze website.

Bovendien kunnen we een legitiem belang hebben bij het individueel en efficiënt adverteren van onze producten op het internet. (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).

Bezwaar tegen retargeting/display advertising

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking op onze websites voor het weergeven van display advertising/retargeting op websites van derden door op de onderstaande link(s) van onze aanbieder(s) te klikken:

Google Enhanced Conversions for the Web

Om onze Google Ads advertentievertoningen van potentiële klanten en daadwerkelijke conversies van prospects naar klanten op onze websites beter op elkaar af te stemmen, gebruiken we Google Enhanced Conversions for the Web van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Dit wordt gedaan met behulp van de zogenaamde "conversion tracking tags" (tags voor het bijhouden van conversies) via Google Tag Manager. Tags zijn "meetcodes en bijbehorende codefragmenten" die kunnen communiceren met de Tag Manager-servers en kunnen worden geconfigureerd via een webgebaseerde gebruikersinterface, de Google Tag Manager. Een cookie wordt niet ingesteld voor dit doel.

als u als klant van een van onze advertenties naar onze websites gaat en daar een product bestelt, ontvangen we uw gegevens direct, inclusief uw e-mailadres.

Uw e-mailadres wordt door ons gebruikt als een zogenaamde identifier en wordt geregistreerd in de conversion tracking tags, gehasht en in deze gehashte vorm naar Google verzonden. Google gebruikt deze gegevens om uw acties en aankopen op onze website te koppelen aan uw Google-account, op voorwaarde dat u een account bij Google hebt geregistreerd en bent ingelogd wanneer u op een advertentie hebt geklikt. We hebben geen invloed op het verdere gebruik van de gegevens en het toepassingsgebied van de gegevens die Google verzamelt.

We gebruiken deze informatie om de conversie van prospects naar klanten op onze websites beter te kunnen meten. Dit wordt gedaan door het bijhouden van verkopen en acties die plaatsvinden op onze websites, evenals Google's attributie van de verstrekte gegevens.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG.

U kunt toestemming geven voor Google Enhanced Conversions in onze cookie-instellingen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst door Google Enhanced Conversions uit te schakelen in onze cookiebanner.

Raadpleeg voor meer informatie over Google Enhanced Conversions for the Web de volgende link : https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=en

Raadpleeg voor algemene informatie over gegevensbescherming bij Google de volgende link: https://policies.google.com/privacy

Affiliate Marketing/Het bijhouden van conversies


Er zijn ook ingebedde cookies en soortgelijke volgtechnieken van onze aangesloten (netwerk)partners ingebed in onze websites. Met deze tools kunnen onze aangesloten (netwerk)partners herkennen of u van een van onze aangesloten uitgevers vandaan komt (d.w.z. van websites van derden die reclame maken voor de producten van PUMA) en vervolgens bijhouden of u daarna een bepaalde vooraf gedefinieerde “conversie”-handeling uitvoert (bijv. een inschrijving op een nieuwsbrief of aankoop van een product) op onze websites.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitieme belang om het bereik en succes van onze reclamecampagnes op websites van derden te analyseren (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG) alsmede voor de legitieme belangen die door ons (als adverteerder), de aangesloten (netwerk)partners en de aangesloten derde website-exploitanten (uitgever) worden nagestreefd bij de op succes gebaseerde facturering van PUMA-reclamemaatregelen die op websites van derden zijn gepubliceerd (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).


Het afmelden voor Affiliate Marketing/conversietracking:

 

Server-side tagging van Google

Om uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van Google-producten beter te beschermen, gebruiken we het zogenaamde server-side tagging van Google. Dit betekent dat PUMA zijn eigen server tussen de verzameling van uw persoonsgegevens en de overdracht aan de servers van Google plaatst. Deze tussenstap zorgt ervoor dat Google alleen die persoonlijke gegevens ontvangt die daadwerkelijk absoluut noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van het specifieke doel van de betreffende Google-producten. Uw persoonsgegevens worden alleen aan Google doorgegeven in ten minste een gepseudonimiseerde, indien mogelijk geanonimiseerde vorm, bijv. in gehashte vorm.

We gebruiken Google server-side tagging als onderdeel van het gebruik van de volgende Google-services: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager.


4.
Email- en websitemarketing

Het versturen van de e-mailnieuwsbrief naar abonnees

Als u zich heeft geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief via de procedure “double opt-in”, zullen wij u van tijd tot tijd nieuwsbrieven sturen om u te informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. 

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG).

Intrekken van toestemming:

U kunt te allen tijde uw toestemming en abonnement op onze nieuwsbrief intrekken door een e-mail te sturen met uw verzoek tot uitschrijving aan onze klantenservice ([email protected]) en/of door te klikken op de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen.


Directe marketingmails naar bestaande klanten


Na de aankoop van artikelen kunnen we u, ongeacht of u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief, marketingmails sturen voor vergelijkbare producten en diensten. 

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om te adverteren voor onze producten en diensten (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).

Bezwaar tegen direct-marketing-e-mails:

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens en u uitschrijven voor onze direct-marketing-e-mails door een e-mail te sturen met uw verzoek tot uitschrijving aan [email protected] en/of door te klikken op de afmeldlink die in elke direct-marketing-e-mail is opgenomen.


Personalisatie van direct-marketing-e-mails naar bestaande klanten


Als u een klant bent, kunnen we onze direct-marketing-e-mails die naar u worden verzonden, personaliseren op basis van uw voorkeuren/interesseprofiel dat is afgeleid van gegevens over uw eerdere aanko(o)p(en) in de afgelopen twee jaar.
Deze gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op ons gerechtvaardigd belang om onze direct-marketing-e-mails af te stemmen op uw voorkeuren en interesses en zo onze e-mailmarketingactiviteiten efficiënter te maken (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).

Bezwaar tegen onze nieuwsbrief/direct-marketing-targeting

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw aankoopgegevens voor het richten van onze nieuwsbrief/direct-marketing-e-mails op aangepaste doelgroepen door een e-mail met uw afmeldingsverzoek te sturen naar [email protected] en/of door te klikken op de afmeldlink die in elke direct-marketing-e-mail is opgenomen. In dat geval ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van ons. 

E-mails over een verlaten winkelmand 


Als u een bestelprocedure bent gestart met uw klantaccount, maar deze nog niet heeft afgerond, sturen we u een herinneringsmail naar het e-mailadres dat is opgeslagen in het klantaccount, met betrekking tot het door u geïnitieerde aankoopproces. 

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om u te herinneren aan eventuele aankoopprocessen die u nog niet heeft afgerond (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).


Bezwaar tegen e-mails over een verlaten winkelmand:

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens en u uitschrijven voor onze e-mails over een verlaten winkelmand door een e-mail te sturen met uw verzoek tot uitschrijving aan [email protected] en/of door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail over een verlaten winkelmand is opgenomen.


Productbeoordelingen en recensies


We bieden u de mogelijkheid om eventuele (gekochte) producten op onze websites te beoordelen. Uw feedback helpt andere klanten om de juiste aankoopbeslissing te nemen en stelt ons in staat onze producten voortdurend te verbeteren. Als u een beoordeling voor een van onze producten wilt indienen, verwerken we uw e-mailadres, uw nickname en ook de inhoud van uw beoordeling (bijvoorbeeld het beoordeelde product, de sterrenscore, titel en tekst van beoordeling, aanbeveling). Uw e-mailadres wordt verwerkt om uw identiteit te verifiëren en vast te stellen. Het kan ook worden gebruikt door onze klantenservice om uw feedback per e-mail te beantwoorden. Als u uw toestemming heeft gegeven voordat u uw beoordeling heeft ingezonden, sturen we u een e-mail wanneer uw beoordeling is gepubliceerd. Aangezien uw (sterren)score en de inhoud van uw beoordeling naast uw nickname op onze websites worden gepubliceerd, moet u ervoor zorgen dat u hierin geen persoonlijke informatie vermeldt.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om klantenservice en aanbevelingsmarketing te bieden (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG). E-mailberichten over de publicatie van de beoordeling zijn gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG).

Uitnodigingsmails voor productbeoordelingen en recensies

We willen graag weten of u tevreden bent met de door u gekochte artikelen van PUMA. Voor dit doeleinde verwerken we uw e-mail- en aankoopgegevens (bijv. gekochte artikelen en datum van aankoop) om u binnen één maand na aankoop een e-mail te sturen, waarin u wordt uitgenodigd om uw gekochte product te beoordelen (voor meer informatie over gegevensverwerking met betrekking tot het indienen van productbeoordelingen kunt u sectie 2.3 raadplegen). 

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om goede klantenservice en marketing te bieden (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).

Bezwaar tegen uitnodigingsmails voor productbeoordelingen en recensies:

U kunt vanaf het begin bezwaar maken tegen de ontvangst van dergelijke uitnodigingsmails of de gegevensverwerking door Bazaarvoice, door op de opt-out-knop te klikken onder de volgende link: 

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

In dit geval wordt er een permanente opt-out cookie (naam: “NoCookie[EU]”) ingesteld in de browser die u op dat moment gebruikt, die voorkomt dat uw gegevens worden verwerkt voor uitnodigingsmails wanneer deze specifieke browser wordt gebruikt. Als u een andere browser gebruikt, is de gegevensoverdracht naar Bazaarvoice in principe ingeschakeld, tenzij de opt-out-cookie ook in deze browser ingesteld wordt. Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht naar Bazaarvoice opnieuw wordt ingeschakeld als u de bovengenoemde opt-out-cookie verwijdert uit uw browser.

Als u al een e-mail hebt ontvangen met een uitnodiging om het product te evalueren, kunt u de toekomstige ontvangst van dergelijke e-mails weigeren door op de knop/link voor afmelden in iedere uitnodigingsmail te klikken.

Emarsys

We gebruiken Emarsys voor personalisatie, analyse, automatisering en e-mailcampagnes (het versturen van nieuwsbrieven). Emarsys werkt met cookies en trackingpixels die ons helpen bij het maken van nieuwsbrieven en op maat gemaakte advertenties Als u toestemming geeft om onze nieuwsbrief te ontvangen en het double opt-in-proces om uw e-mailadres te verifiëren volledig hebt doorlopen (of uw e-mailadres op onze website hebt ingevoerd in verband met een aankoop in onze webshop), worden uw persoonlijke gegevens door Emarsys verzameld en gecombineerd in een (gepseudonimiseerd) gebruikersprofiel dat aan uw e-mailadres kan worden gekoppeld. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen de door Emarsys verzamelde gegevens ook worden samengevoegd tot een (gepseudonimiseerd) gebruikersprofiel als u in een van onze winkels toestemming had gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Uw e-mailadres wordt door ons gepseudonimiseerd. Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende gegevens: of u onze nieuwsbrief hebt geopend, waar u op hebt geklikt, wanneer en hoe lang u op onze website hebt gesurft, welke producten en categorieën u hebt bekeken, wat u in onze webshop hebt gekocht en wanneer, uit welke categorie tegen welke prijs en of u het afrekenproces hebt voltooid.

U kunt de richtlijnen voor gegevensbescherming van Emarsys raadplegen op:

Deze gegevensverwerking (evaluatie van de nieuwsbrief en het meten van succes) is gebaseerd op onze legitieme belangen - afhankelijk van uw gegeven toestemming - om de veilige en gebruiksvriendelijke werking van ons nieuwsbriefsysteem te garanderen en dient dus zowel onze zakelijke belangen als uw verwachtingen om onze website, producten en diensten te verbeteren (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).


5. Registratie en het aanmaken van een klantaccount     


Wanneer u onze websites bezoekt, kunt u een klantaccount aanmaken. De registratie voor een klantaccount vereist dat u persoonsgegevens verstrekt. Verplichte velden worden als dusdanig gemarkeerd in het formulier. 

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (het verstrekken van een klantaccount) met u (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder b AVG). 


Gegevensverwerking in het geval van bestellingen in de online winkel


Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens in verband met de aankoop van artikelen in onze online winkel.

Aankoop en betaling van producten in de online winkel 

Wij verwerken uw persoonsgegevens (zoals contactgegevens, verzend- en betalingsinformatie) als u artikelen in de online winkel koopt. Als u artikelen voor een andere persoon (een derde) koopt, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens van die derde (naam en contactgegevens) voor de verzending van de artikelen aan die derde. Zorg ervoor dat de derde voldoende geïnformeerd is over de verwerking van de eigen gegevens bij PUMA en dat u gemachtigd bent om dergelijke gegevens te verstrekken. 

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder b AVG).

Betaalmethode Klarna

Om u de breedst mogelijke keuze te bieden aan betaalmethoden, gebruiken we de diensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.
Klarna is een betaaldienst waarmee u verschillende betaalmethodes en extra services kunt kiezen bij het gebruik ervan. Hieronder valt bijvoorbeeld aankoop met factuur, termijnbetalingen en andere diensten, zoals aparte kopersbescherming.

Om de betaalmethodes van Klarna te kiezen, moet u een gebruikersaccount bij Klarna hebben. De betaling voor uw bestellingen wordt gedaan aan Klarna. Meer informatie vinden over de gebruiksvoorwaarden van Klarna voor uw land is te vinden op: https://www.klarna.com/international/terms-and-conditions

Afhankelijk van welke betaalmethode u kiest (bijv. "Pay now", "Pay in 30 days", opties voor termijnbetalingen), kan het nodig zijn dat uw persoonlijke gegevens door Klarna worden overgedragen aan ratingbureaus die samenwerken met Klarna om een identiteits- en kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel verwerkt Klarna persoonsgegevens onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor het verwerken van uw bestelling met de betaalmethode die u heeft gekozen bij Klarna en ook voor de bevestiging van uw identiteit en de afwikkeling van uw betaling.

Volgens onze informatie gaat het normaalgesproken over uw contactinformatie (bijv. voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail en postadres), gegevens voor het verwerken van het aankoopcontract (bijv. bankgegevens, rekening- en creditcardnummer, factuur- en verzendadres, gekochte artikelen, betaalde prijs, de status van de bestelling en terugboekingsinformatie).

Houd er rekening mee dat Klarna uw persoonsgegevens ook kan delen met andere toeleveranciers en andere gelieerde bedrijven, bijvoorbeeld als dit nodig is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van uw aankoop.
Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Klarna en de rechtsgrond hiervoor voor uw land is te vinden op: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Betaalmethode Paypal

We bieden u ook de optie om uw bestelling te betalen met de online betaaldienst Paypal. De Paypal betaalmethode is een dienst van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
Als u Paypal als betaalmethode kiest, worden uw contactgegevens overgedragen aan Paypal. Om Paypal als betaalmethode te gebruiken, moet u een gebruikersaccount bij Paypal hebben.

De diensten van PayPal omvatten aparte kopersbescherming naast de online betaaldienst.
De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor het verwerken van uw bestelling met de betaalmethode die u heeft gekozen bij PayPal en ook voor de bevestiging van uw identiteit en de afwikkeling van uw betaling.

Volgens onze informatie zijn de persoonsgegevens overgedragen aan PayPal normaalgesproken uw contactinformatie (bijv. voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail en postadres, klantenaccount), gegevens voor het verwerken van het aankoopcontract (bijv. bankgegevens, rekening- en creditcardnummer, factuur- en verzendadres, gekochte artikelen, betaalde prijs, de status van de bestelling en terugboekingsinformatie).
Houd er rekening mee dat PayPal uw persoonsgegevens ook kan delen met andere toeleveranciers en andere gelieerde bedrijven, bijvoorbeeld als dit nodig is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van uw aankoop.

Afhankelijk van welke betaalmethoden PayPal beschikbaar voor u maakt, kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens door PayPal worden overgedragen aan ratingbureaus om een identiteits- en kredietcontrole uit te voeren. Dit is nodig om uw identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren met betrekking tot de bestelling die u hebt geplaatst. Voor dit doel verwerkt Paypal persoonsgegevens onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Meer gedetailleerde informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens door PayPal is te vinden op: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Betaalmethode Apple Pay 

In onze winkel heeft u de optie om de betaalmethode "Apple Pay" te kiezen. 
Deze betaalmethode is een dienst van Apple Distribution International Limited, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

De betaling met "Apple Pay" wordt verwerkt via de desbetreffende functie op uw mobiele apparaat van Apple met de betaalkaart die daarin is opgeslagen.

Naast de online betaaldienst omvatten de diensten van "Apple Pay" ook bescherming van uw betalingen, verweven met extra beveiligingsfuncties in zowel hardware als software (iOS, watchOS, macOS).
Deze extra beveiligingsfuncties omvatten onder andere het feit dat om een transactie te doen, u uw specifieke code moet invoeren en een verificatie door middel van de zogenoemde "Face ID" of "Touch ID".

Uw gegevens worden overgedragen aan de desbetreffende betaaldienst in versleutelde vorm. Volgens Apple wordt dit gedaan met behulp van een developerspecifieke code die ervoor zorgt dat alleen onze website, waarop de bestelling werd geplaatst, toegang heeft tot de betaalgegevens. Bij succesvolle betaling worden het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke beveiligingscode ter bevestiging overgedragen aan onze website.
De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor het verwerken van uw bestelling met de betaalmethode die u heeft gekozen bij Apple en ook voor de bevestiging van uw identiteit en de afwikkeling van uw betaling.

We informeren u dat Apple uw transactiegegevens kan verwerken in anonieme vorm en als een onduidelijke waarde met betrekking tot het bedrag, de datum en de tijd van de bestelling, evenals informatie over het succes van de betaling. Apple verwerkt deze gegevens om zijn producten en diensten te verbeteren.

Als u de aankoop via de Safari webbrowser op uw Mac hebt gedaan en de Apple Pay-functie op uw mobiele apparaat van Apple gebruikt om het betalingsproces te autoriseren, vindt communicatie plaats via gecodeerde Appleservers tussen uw Mac en het mobiele apparaat van Apple. Volgens Apple wordt uw informatie nooit verwerkt in een formaat dat u als persoon identificeert.

U kunt de optie om via Apple Pay te betalen altijd weer uitschakelen in de instellingen van uw eindapparaten.
Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens bij het gebruik van Apple Pay, zie: 
•    https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-pay/
•    https://support.apple.com/en-euro/HT203027
 
Fraude en kredietcontrole

Om het risico op wanbetaling zo laag mogelijk te houden, voeren we een overwegend geautomatiseerde fraude- en kredietcontrole uit tijdens en na voltooiing van het bestelproces in onze online winkel.

Dit wordt gedaan om ons in staat te stellen u een keuze te bieden tussen verschillende betaalmethoden en tegelijkertijd om onszelf te beschermen tegen het niet betalen van de factuur.

Als onderdeel van de kredietcontrole controleren we o.a. alle eerder gedane bestellingen binnen uw klantaccount. Er wordt ook gecontroleerd of het bezorgadres verschilt van het factuuradres, of het bezorgadres nieuw is, of dat de bestelling bij een pakketstation moet worden afgeleverd.

Voor bestellingen gedaan vanuit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland ontvangen we ook een kredietrapport tijdens onze kredietcontrole. Ten eerste kan het kredietrapport informatie bevatten over eventuele betalingsachterstanden, bijv. van openbare debiteurenregisters, of gegevens van gerechtelijke incassoprocedures. Ten tweede kan de kredietcontrole ook zogenaamde scorewaarden bevatten, die worden berekend op basis van een wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische procedure en worden gebruikt om het kredietrisico te beoordelen. De kredietbeoordelaar gebruikt de bovenstaande gegevens ook voor andere ondernemingen (bijvoorbeeld andere online handelaren) voor het controleren van adressen en/of identiteitscontroles en voor eventuele scoretoepassingen die hierop zijn gebaseerd. Uw adresgegevens zijn ook opgenomen in de waarschijnlijkheidswaarden.

U kunt gedetailleerde informatie vinden over ons ratingbureau, infoscore Consumer Data GmbH, op grond van art. 14 AVG, d.w.z. informatie over de bedrijfsdoelstelling, ten behoeve van gegevensopslag, de ontvangers van gegevens, het recht op directe toegang tot informatie, het recht op het wissen van of rectificatie, enz. onder de volgende link:

https://finance.arvato.com/49cf40/globalassets/02-documents/04-ger/07-icd/informationsblatt_artikel_14_eudsgvo.pdf

De overdracht van gegevens aan ons ratingbureau infoscore Consumer Data GmbH is gebaseerd op toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG. Uw toestemming is alleen geldig voor de individuele bestellingsprocedure en wordt gegeven voor elke afzonderlijke bestellingsprocedure. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar ons ratingbureau, kies dan onze alternatieve betaalmethode "Paypal Checkout".

Naast de bovengenoemde kredietcontrole voeren we voor elke bestelling een algemene fraudepreventiecontrole uit voor de betaalmethoden "creditcard" en "Apple Pay".

Om de fraudepreventiecontrole uit te voeren, geven we de volgende persoonlijke gegevens door aan onze verkoper: Contactgegevens (bijv. naam van de klant, telefoonnummer, e-mail- en postadres), transactiegegevens (bijv. factuur- en verzendadres, gekochte artikelen, betaalde prijs, bestelstatus en terugboekingsinformatie) en accountgegevens (bijv. informatie over de gebruikersaccount en voorkeuren van de klant in onze PUMA Online Shop).

De fraudepreventiecontrole omvat een geautomatiseerde vergelijking van bovenstaande informatie met de database van onze leverancier. Als onze leverancier door de automatische vergelijking met zijn database een vermoeden van fraude ontdekt, wordt het resultaat van de controle aan de gebruiker getoond. Dit vormt een geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van art. 22 lid 1 AVG zonder dat dit besluit enig rechtsgevolg of vergelijkbaar significant effect heeft op onze klanten.

Er is gedetailleerde informatie te vinden over de fraudepreventiecontrole door onze vertegenwoordiger Forter Solutions UK Ltd op grond van art. 14 AVG, d.w.z. informatie over de bedrijfsdoelstelling, ten behoeve van gegevensopslag, de ontvangers van gegevens, het recht op directe toegang tot informatie, het recht op wissen of rectificatie, enz. onder de volgende link:

https://www.forter.com/services-privacy-policy/ 

Als u het niet eens bent met de aangeboden betaalmethode(n), of als onze fraude- en kredietcontrole een negatief besluit over u heeft genomen, kunt u het besluit aanvechten door uw standpunt per brief of per e-mail te sturen naar [email protected]. Vervolgens zullen we, rekening houdend met uw standpunt, de genomen beslissing opnieuw bekijken.

Daarnaast controleren we, op basis van uw apparaat en vooraf gedefinieerde regels, of de bestelling moet worden gecategoriseerd als verdacht voor wat betreft fraude. Als er een vermoeden van fraude is, zullen we daarnaast een individuele controle van de bestelling uitvoeren. In het geval dat het resultaat van deze handmatige fraudecontrole positief is, wordt de bestelling goedgekeurd. Als echter het vermoeden van fraude blijft bestaan, kunnen we, afhankelijk van het specifieke geval, besluiten om de bestelling te annuleren.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om betalingsverzuim en fraude te voorkomen (Rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).


Annulering van de aankoop


In alle gevallen dat er annulering van de aankoop (bijvoorbeeld intrekking van het contract) plaatsvindt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken voor het terugzenden van de artikelen en het terugbetalen van de aankoopprijs.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder b AVG) en/of voor naleving met een wettelijke verplichting (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder b, onder c AVG).


Aanmaningsprocedures, incasso en handhaving en/of onderbouwing van rechtsvorderingen


In het geval van uitstaande bedragen die aan ons verschuldigd zijn, zullen we u hiervan op de hoogte houden via e-mail, sms, brief of telefoon en zullen we u onder bepaalde omstandigheden een aanmaningsbrief sturen. In het geval dat u dan nog steeds niet betaalt, zullen wij starten met een incassoprocedure. 

De incassoprocedure wordt uitgevoerd door een door ons gecontracteerd incassobureau. Indien nodig om de incassoprocedure uit te voeren, zal het incassobureau adresgegevens opvragen en daarbij gebruikmaken van openbare registers om u te identificeren als schuldenaar.

In het geval van een juridisch geschil met u, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om onze rechten te handhaven en/of te verdedigen. Indien en voor zover nodig voor het juridische geschil, zullen we daarbij ook vertrouwen op gegevens uit andere bronnen (bijvoorbeeld openbare registers).

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder b AVG) en met het oog op ons legitieme belang bij het voorkomen van misbruik van onze diensten en bij het instellen en uitoefenen van rechtsvorderingen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG). 


6. Overige verwerking

Klantenservice 


Afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek, vertrouwen wij op uw persoonsgegevens die worden opgeslagen in onze systemen in het kader van andere activiteiten inzake gegevensverwerking (bijv. gegevens die u tijdens een aankoop heeft verstrekt, of uw score die we ontvangen van het kredietbureau als onderdeel van de kredietbeoordelingsprocedure. Indien en voor zover dit nodig is om uw vraag te beantwoorden, zullen we ook gegevens verzamelen van externe bronnen (bijv. navraag bij een verzenddienstverlener als onderdeel van het traceren van zendingen of een onderzoeksverzoek). 

In het kader van verzoeken met betrekking tot een (pre)contractuele relatie met u, is deze gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (levering van een klantendienst) met u (Wettelijke basis: art. 6 lid 1 zin 1, onder b AVG). Als u uw rechten ten aanzien van ons wilt uitoefenen, is deze gegevensverwerking noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder c AVG). Als u informatie wilt ontvangen of een klacht wilt indienen over onze producten en diensten, is de respectievelijke gegevensverwerking noodzakelijk voor ons legitieme belang om te reageren op uw informatieverzoek/klacht (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).

Om de verwerking van uw verzoeken te versnellen, bieden we u de optie contact op te nemen met ons via onze chat bot. Voor dit doel gebruiken we de diensten van Cognigy GmbH, Speditionstr. 1, 40221 Düsseldorf, Duitsland.

De diensten van Cognigy gebruikt kunstmatige intelligentie (zogenoemde AI) om uw verzoeken, klachten en feedback te analyseren en deze te beantwoorden. Deze kunstmatige intelligentie is gebaseerd op algoritmen die leren van bestaande gegevens en andere gegevens die u en andere gebruikers ons verstrekken en verbeteren de dienst. Deze dienst kan u voorzien van de juiste antwoorden en gesuggereerde oplossingen voor uw vragen die beantwoorden aan uw individuele behoeften. Het voorziet ons ook in feedback over uw tevredenheid met onze producten en diensten. De antwoorden en voorgestelde oplossingen die u door deze diensten worden verstrekt, kunnen geautomatiseerde individuele besluitvorming vormen in de zin van art. 22 lid 1 AVG, zonder dat deze beslissing enig rechtsgevolg heeft voor u en onze klanten of hen op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt.

Om de chatbot aan te bieden, verwerken we technische gegevens met betrekking tot uw eindapparaat (bijv. IP-adres), evenals eventuele contactgegevens die door u zijn verstrekt en andere inhoud met betrekking tot uw klantenservicevragen. We verzamelen deze gegevens als onderdeel van het gebruik van de chatbot op de wettelijke basis van toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG. U kunt deze toestemming geven wanneer u het chatvenster opent en op de knop drukt om de chat te starten en deze intrekken in onze cookie-instellingen met werking voor de toekomst met betrekking tot het gebruik van de chatbot. De verwerking van de gegevens nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bovenstaande rechtsgronden voor de verwerking van uw vragen aan de klantenservice.

U hoeft ons geen gevoelige gegevens toe te vertrouwen. Natuurlijk behandelen wij uw persoonsgegevens altijd met de grootste zorg en in overeenstemming met voorschriften voor gegevensbescherming. We verzamelen en verwerken deze gegevens alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming wanneer u op de knop klikt om de chat te starten. We doen ons best om gevoelige gegevens te filteren uit de gegevens die u invoert via onze chatbot en deze te laten controleren door een menselijke medewerker van de klantenservice. We verwijderen deze gevoelige gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of zodra we vaststellen dat het verstrekken van deze gevoelige gegevens niet nodig is om uw vragen te verwerken, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan die het tegendeel bewijzen. Indien nodig zullen we uw gegevens anonimiseren zodat er niet naar u persoonlijk kan worden verwezen.


Het uitvoeren van interne audits 


Uw persoonsgegevens kunnen in het toepassingsgebied van audits binnen de PUMA-groep, zowel in het binnen- als buitenland, worden verwerkt. Tijdens dit proces vertrouwen we, afhankelijk van het geval, ook op gegevens van andere bronnen (bijv. kredietbureaus). 

Uw gegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden ook op gepaste wijze worden verwerkt om wangedrag binnen de onderneming te identificeren en te corrigeren, en om nalevingsprogramma’s en -maatregelen te implementeren.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. voor de Wet inzake Naamloze Vennootschappen) (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder c AVG) en/of voor ons legitiem belang om de processen en efficiëntie binnen de PUMA-groep te controleren, om wangedrag en fraudegevallen te corrigeren, om onze rechten te handhaven en/of te verdedigen, en om eventuele strafbare feiten te achterhalen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG).


Het uitvoeren van alanyses 


Op basis van uw gegevens, die wij aan de hand van de betekenis van sectie 3 van deze informatie over gegevensbescherming verwerken, kunnen we analyses uitvoeren. Deze dienen als basis voor onze zakelijke beslissingen, om onze producten en diensten te verbeteren, om ons aan de behoeften van onze klanten aan te passen en om marketingactiviteiten uit te voeren. De analyses die op deze basis worden uitgevoerd hebben geen persoonlijke verwijzing meer, waardoor het niet meer mogelijk is om ze naar u te herleiden.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze producten en diensten te verbeteren en marketingactiviteiten uit te voeren (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG). 

Prijswedstrijden en loterijen

PUMA biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan prijswedstrijden en loterijen op deze Website, evenals in onze winkels, op sociale media zoals Instagram, Facebook, TikTok, met onze aangesloten partners, in nieuwsbrieven en dergelijke.

Bij uw deelname worden uw persoonlijke gegevens verwerkt. Bij al onze prijswedstrijden en loterijen hoeft u ons alleen maar de gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om de loterij uit te voeren en u op de hoogte te stellen van uw prijs. Normaal gesproken is dit uw e-mailadres, maar er kunnen aanvullende gegevens nodig zijn op basis van de toepasselijke voorwaarden van bepaalde loterijen.

Als de loterij gaat over het winnen van PUMA-sportkleding (kleding en schoenen), vragen wij naast uw e-mailadres ook uw naam, uw kleding- en/of schoenmaat en uw geslacht. Om de prijs bij ons te kunnen afhalen, kunnen wij u ook vragen om ons te informeren over de winkel van uw keuze, waar u uw prijs kunt afhalen door uw naam op te geven. Als de prijs per post wordt verstuurd, wat het geval kan zijn als u tickets, vouchers of andere niet-geldelijke prijzen kunt winnen, hebben we naast uw naam ook uw huisadres nodig. In sommige gevallen kunnen we bovendien vragen om uw leeftijd om ervoor te zorgen dat u wettelijk kunt deelnemen aan de loterij op basis van de toepasselijke voorwaarden. Meer informatie over dit alles vindt u in de voorwaarden die van toepassing zijn.

De gegevens die wij nodig hebben om de loterij onder de toepasselijke voorwaarden uit te voeren, zijn aangeduid als verplichte velden. Helaas is deelname aan de loterij niet mogelijk zonder uw gegevens in te voeren in de aangeduide verplichte velden. Andere, niet aangeduide velden zijn optioneel en u beslist zelf of u meer gegevens met ons wenst te delen. Deelname aan de loterij is niet afhankelijk van uw optionele gegevens en het al dan niet delen van deze optionele gegevens heeft geen invloed op de uitvoering van de loterij.

In geval van uw deelname verwerken wij de gegevens die u ons bij de loterij verstrekt uitsluitend met het oog op het uitvoeren van de loterij en het op de hoogte stellen van de winnaar. Hetzelfde geldt als u ons gegevens verstrekt op basis van de voorwaarden voor loterijen op de sociale media (Instagram, Facebook, Twitter, ...), bijvoorbeeld door een foto te uploaden of artikelen te plaatsen, hashtags te linken, gebruikersnamen te vermelden of te reageren op onze campagnes. De toepasselijke voorwaarden kunnen bepalen dat we uw naam en adres publiceren op onze sociale mediaplatforms (Instagram, Facebook, Twitter, ...) om u als winnaar en uw prijs bekend te maken.

Let wel dat uw gegevens na de loterij zullen worden verwijderd.

In het kader van onze loterijen heeft u ook de mogelijkheid om ons uw toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Uw toestemming voor reclame heeft geen invloed op uw deelname aan de loterij. Als u ons toestemming geeft voor het ontvangen van reclame, zoals nieuwsbrieven per e-mail, meestal door een selectievakje aan te vinken, zullen wij uw gegevens, met name uw e-mailadres, ook verwerken om u aanbiedingen en informatie over onze producten per e-mail te sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het ontvangen van onze nieuwsbrief vindt u in het gedeelte “Nieuwsbrief”.

We verwerken uw persoonsgegevens gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid  1 zin 1, onder a AVG en, waar van toepassing, om te beantwoorden aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1, onder c AVG. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. In individuele gevallen worden we ondersteund door externe dienstverleners met wie we een overeenkomende overeenkomst hebben gesloten om de veiligheid van de verwerkte gegevens te garanderen.

Uiteraard kunt u de rechten die u op grond van de gegevensbeschermingswetgeving heeft te allen tijde tegen ons uitoefenen. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in het gedeelte “Uw rechten”.

Mention Me

PUMA gebruikt een verwijzingsmarketingprogramma van Mention Me Ltd, Kennington Park, 1-3 Brixton Rd, Londen, SW9 6DE. Via het Mention Me-programma stellen we u in staat PUMA aan te bevelen bij uw vrienden. PUMA beloont vervolgens zowel u voor de aanbeveling, als de door u genoemde vriend, wanneer die vriend ook klant wordt van PUMA.

Voor dit doel worden uw naam en e-mailadres als de aanbeveler met Mention Me gedeeld in overeenstemming met de AVG, zodat Mention Me de service namens PUMA kan uitvoeren.

Zodra u een aankoop doet op deze website, wordt een overlapping van Mention Me weergegeven. Het is ook mogelijk om het aanbevelingsproces te starten via een landingspagina op de website. U kunt dan vrij beslissen of u iemand wilt voordragen of niet. Als u besluit dit te doen, heeft u de mogelijkheid om een persoonlijk gemaakte link naar een vriend te sturen per e-mail, via Facebook, sms of WhatsApp. Na afloop ontvangen zowel u als de door u aanbevolen vriend een beloning voor de aanbeveling, op voorwaarde dat de aanbevolen vriend een bestelling op deze website heeft geplaatst.

Voor dit doel deelt PUMA persoonlijke gegevens van u (e-mailadres, naam en bestelgegevens) met Mention Me in gecodeerde, gepseudonimiseerde vorm, zodat u kunt deelnemen aan ons ‘Beveel een vriend aan-programma’. Dit maakt het mogelijk om te bepalen welke klant de aanbeveler is van een nieuwe klant en wie een beloning moet ontvangen voor de aanbeveling. Hiervoor worden het e-mailadres, de naam en het IP-adres van u als aanbeveler verwerkt. Ook worden het e-mailadres en IP-adres van de aanbevolen vriend voor dit doel verwerkt, alleen als deze zijn/haar gegevens vrijwillig invoert in de link ‘Ben door een vriend aanbevolen’ bij het afrekenen. In beide gevallen worden de gegevens uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm gedeeld.

De gegevens worden vrijwillig en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming verwerkt, of met toestemming van de aanbevolen vriend, volgens art. 6 lid 1 zin 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Zie sectie 10 voor meer details.

Meer details over hoe Mention Me uw persoonsgegevens verwerkt, vindt u in het privacybeleid van Mention Me: https://mention-me.com/help/privacy_policy_s#referrers.


7. Bewaren en wissen van uw persoonsgegevens 

 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang en voor zover dat nodig is voor de doeleinden die worden genoemd in de betreffende sectie van deze Gegevensbeschermingsinformatie. 

Zodra de gegevens voor de doeleinden genoemd in de betreffende sectie niet langer nodig zijn, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de periode waarin u claims tegen ons of wij claims tegen u kunt/kunnen indienen (de wettelijke periode van beperkingen is over het algemeen drie jaar, beginnend met het einde van het jaar waarin de claim ontstaat, bijv. het einde van het jaar van aankoop). 

Daarnaast bewaren we uw persoonsgegevens zo lang en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Overeenkomstige verplichtingen voor wat betreft bewijsvoering en bewaring zijn onder meer te vinden in de Duitse handelswet, de belastingwet en de wet inzake het witwassen van geld. De bewaartermijnen kunnen daarom tot tien jaar duren. 

 


8. Overdracht van persoonsgegevens en de categorieën van ontvangers

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen/bekendgemaakt aan de volgende categorieën ontvangers:

Wij zorgen ervoor dat passende waarborgen (bv. het opnemen in de EU-U.S. Data Privacy Framework dat is aangenomen door de EU-Commissie, het afsluiten van toepasselijke EU-standaardcontractbepalingen en, indien nodig, aanvullende maatregelen) voor een adequate gegevensbescherming worden gehanteerd als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan bovengenoemde ontvangers die buiten de EU/EER zijn gevestigd.


9. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van legitieme belangen


Wij verwerken uw persoonsgegevens in de zin van bovengenoemde secties op basis van ons legitiem belang, in het bijzonder om de IT-beveiliging op onze websites te garanderen, om onze website aan uw behoeften aan te passen, om analyses en marketingactiviteiten uit te voeren, om u te informeren over onze producten en diensten, om u te herinneren aan eventuele nog niet afgeronde aankoopprocessen, om de dekking van onze producten en marketingactiviteiten te vergroten, om fraude en misbruik te voorkomen, om betalingsverzuim te vermijden, om voor onze klanten te zorgen, om onze juridische belangen te beschermen, te handhaven en te onderbouwen (zo nodig ook voor de rechtbank) en om ons interne management efficiënt en in samenwerkingsverband uit te voeren. Neem contact op met [email protected] voor informatie over belangenafweging door PUMA.

Ondanks de specifieke mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking die worden beschreven in bovenstaande sectie (zoals bijv. de links om af te melden), heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1, onder f AVG op gronden die verband houden met uw specifieke situatie door een e-mail te sturen aan [email protected]. Wij zullen uw gegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij onze legitieme belangen voor het verwerken zwaarder wegen of de verwerking het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen tot doel heeft. 

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, zullen we alle verzamelde persoonlijke gegevens in deze context verwerken om aan uw verzoek te voldoen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder c AVG).

 

 
10. Recht om toestemming in te trekken 


Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is van kracht voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. 
Tenzij dit specifiek is vastgelegd in bovenstaande secties, kunt u de intrekking van uw toestemming sturen naar [email protected].

Als u uw toestemming intrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens die in dit verband zijn verzameld om aan uw verzoek te beantwoorden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder c AVG). 


11. Uw overige rechten inzake gegevensbescherming 


Overeenkomstig de AVG kunt u te allen tijde eisen dat wij:

Stuur uw verzoek, met vermelding van ten minste uw voor- en achternaam, per e-mail naar [email protected] of schriftelijk naar PUMA Online Shop, Post box 201101, 48092 Münster, Duitsland.

Als u deze rechten tegen ons uitoefent, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan uw verzoek te voldoen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (rechtsgrond: art. 6 lid 1 zin 1, onder c AVG).

Ongeacht uw hierboven vermelde rechten, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door PUMA in strijd is met de AVG (art. 77 AVG).

 


12. Wijzigingen in deze informatie over gegevensbescherming


De bepalingen van deze informatie over gegevensbescherming, waaronder de informatie over cookies waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op de versie die van kracht is op het moment dat de online winkel wordt gebruikt. 

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze informatie over gegevensbescherming aan te vullen en te wijzigen. De bijgewerkte informatie over gegevensbescherming is van toepassing vanaf het moment dat deze op onze websites is gepubliceerd. In geval van substantiële of materiële wijzigingen in de informatie over gegevensbescherming, met name wijzigingen die van invloed zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens die al door ons zijn verzameld, zullen wij u daarover van tevoren informeren (bijv. per e-mail).