Please use one of these browsers for the best experience:

TOT 40% KORTING OP SELECTE ITEMS

Shop speciale deals in de Mid Season Sale

Datum van publicatie: 17.02.2024

 

Informatie in overeenstemming met de Verordening (EU) 2022/2065 Digitaledienstenverordening (Digital Services Act, DSA):

Hieronder bieden wij informatie onder de Digitaledienstenverordening (Digital Services Act, DSA). 

Contactpunt voor autoriteiten volgens art. 11 DSA: 

[email protected]
(beschikbare talen voor communicatie zijn Duits en Engels)

Contactpunt voor individuen of entiteiten om ons te informeren over informatie die het individu of de entiteit beschouwt als illegale inhoud volgens Art. 12 DSA: 

[email protected]

Geef een verklaring van de redenen waarom u de informatie in kwestie als illegale inhoud beschouwt en geef de elektronische locatie van die informatie aan, met name de exacte URL of URL's en, waar nodig, aanvullende informatie waarmee de illegale inhoud kan worden geïdentificeerd. Belangrijk: Door deze informatie te verstrekken, bevestig je dat je te goeder trouw gelooft dat de informatie en beweringen in je bericht juist en volledig zijn.

Beperkingen op de informatie die je verstrekt in onze online winkel volgens art. 14 DSA: 
Wanneer je de PUMA Online winkel gebruikt, heb je verschillende opties om informatie te verstrekken. Hieronder valt de optie om productbeoordelingen in te sturen.

Door jou verstrekte informatie mag niet in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden, verdere juridische vereisten of, in het geval van productbeoordelingen, onze richtlijnen voor beoordelingen. De informatie mag in het bijzonder het volgende niet bevatten:
•    Inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden (bijv. auteursrechten en handelsmerkrechten);
•    Obsceen of discriminerend taalgebruik;
•    Reclame of spam;
•    Persoonlijke informatie zoals e-mailadressen, telefoonnummers of postadressen;
•    Afbeeldingen en video's waarin jij of derden kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld met adres, factuur, gezicht).

Informatie in strijd met de boven beschreven vereisten kan door ons verwijderd worden. Moderatie wordt uitgevoerd door een automatische controle en een menselijke beoordelaar, die bij het evalueren van de informatie in het bijzonder rekening houdt met de woordkeuze.

Als wij informatie van jou hebben verwijderd, informeren we je onmiddellijk via het door jou aan ons verstrekte e-mailadres. Als je het niet eens bent met het verwijderen van informatie, kun je een klacht indienen op het volgende e-mailadres ([email protected]).