Paskelbimo data: 2020.09.10

 

Duomenų apsaugos informacinis pranešimas]

 

Šiame Duomenų apsaugos informacinis pranešime nurodoma, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys Jums lankantis „PUMA Europe GmbH“ (toliau – „PUMA“, „mes“ ir visos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai) ir perkanti prekes iš minėtųjų interneto svetainių.


1. Taikymo sritis, duomenų valdytojas, duomenų apsaugos pareigūnas ir apibrėžtys 


1.1 Šio Duomenų apsaugos informacinio pranešimo taikymo sritis


Šis Duomenų apsaugos informacinis pranešimas taikomas naudojantis „PUMA Europe GmbH“, įskaitant interneto parduotuves ir visas priemones, susijusias su pirkimu internetu ir operacijos anuliavimu, kliento paskyros sukūrimu, naujienlaiškio siuntimu, paskesniais informaciniais el. laiškais ir klientui teikiamomis paslaugomis, taip pat mūsų rinkodaros veikla trečiųjų šalių interneto svetainėse. Šis Duomenų apsaugos informacinis pranešimas netaikomas tvarkant duomenis kitų „PUMA“ grupės bendrovių interneto svetainėse.  


1.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo valdytojas


Jeigu šiame Duomenų apsaugos informaciniame pranešime nenurodyta kitaip, tvarkant Jūsų asmens duomenis jų

aldytojas yra: 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Vokietija
privacy-support@puma.com


1.3 Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys 


Duomenų apsaugos pareigūnas 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
El. paštas: privacy@puma.com (atkreipkite dėmesį: norėdami pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, naudokitės 5–7 skyriuose nurodytais el. pašto adresais!)


1.4 Apibrėžtys 


Šiame Duomenų apsaugos informaciniame pranešime vartojami toliau nurodyti duomenų apsaugos teisės terminai, kuriuos apibrėžėme, kad juos būtų lengviau suprasti. 

Galimų duomenų gavėjų pavyzdžiai: bankai / mokėjimo paslaugų teikėjai, logistikos bendrovės, vežimo paslaugų teikėjai, IT paslaugų teikėjai; daugiau informacijos žr. 4 skyriuje)

Asmens duomenų pavyzdžiai: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, banko ir kredito kortelės duomenys.

Tvarkant duomenis kaip aprašyta šiame Duomenų apsaugos informaciniame pranešime, Valdytojas yra „PUMA Europe GmbH“, jeigu nenurodyta kitaip (1.2. poskyris).  

 


2. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas 


2.1 Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums lankantis mūsų interneto svetainėse


Jeigu lankotės mūsų svetainėse, norėdami sužinoti daugiau apie produktus ir paslaugas, neįregistravę kliento paskyros, pirkdami produktų mūsų interneto parduotuvėje ar kitaip aktyviai perduodami mums informaciją (vien tik informavimo tikslais), Jūsų duomenis tvarkysime tokiais tikslais ir remdamiesi toliau nurodytu teisiniu pagrindu: 


2.1.1 Interneto svetainių paslauga ir IT saugumas

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kurie yra techniškai būtini, kad galėtumėte naudotis mūsų interneto svetaine ir garantuoti saugumą bei stabilumą Jums lankantis mūsų interneto svetainėje. Tai yra tokie asmens duomenys: 

Saugumo sumetimais tokie asmens duomenys saugomi serverio įrašų failuose, kurie bus automatiškai pašalinami po 7 dienų.

Duomenis tvarkyti būtina, kad galėtumėte naudotis mūsų interneto svetainėmis (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto 1 sakinys), taip pat siekiant mūsų teisėtų interesų užtikrinti IT saugumą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).  


2.1.2 Lokalizuotų svetainių kūrimas ir valdymas


Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kurie yra techniškai reikalingi, kad galėtume Jums sukurti lokalizuotas svetainių versijas, ypač kalbos atžvilgiu. 

Taip tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų teisėtų tikslų pritaikyti mūsų interneto svetaines Jūsų poreikiams (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).


2.1.3 „Website Analytics“


2.1.3.1 „Google Analytics“
 


Mūsų svetainėse naudojame „Google Inc.“ („Google“) svetainių analizės priemonę „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus (daugiau informacijos apie slapukus galite rasti 2.1.9 poskyryje ir mūsų „Slapukų naudojimo informaciniame pranešime“), mūsų interneto svetainių naudojimui analizuoti. Naudojant slapukus surinkta informacija apie naudojimąsi mūsų svetainėmis dažniausiai perduodama į „Google“ serverius JAV, kur ji yra saugoma. Tačiau, kadangi mes naudojame „Google Analytics“ su plėtiniu „anonymizeIP()“, svetainės lankytojo iš Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės šalies IP adresas yra iš anksto sutrumpinamas, todėl tokio adreso tiesiogiai susieti su Jumis neįmanoma. Visas IP adresas perduodamas „Google“ JAV ir ten sutrumpinamas tik išimtiniais atvejais. „PUMA“ vardu „Google“ naudoja šią informaciją naudojimusi svetainėmis vertinti, ataskaitoms apie veiklą svetainėse rengti, analizuoti poveikį bei gerinti mūsų skaitmeninių reklamų tinkinimą ir teikti „PUMA“ kitas su naudojimusi svetaine ir internetu susijusias paslaugas. „Google“ nejungia „Google Analytics“ priemonėmis iš vartotojo naršyklės perduoto IP adreso su kitais duomenimis. Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą galima rasti šiais adresais:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Duomenis tvarkyti būtina siekiant mūsų teisėtų interesų atlikti analizę, kad galėtume tobulinti mūsų svetaines ir produktus bei tinkamai ir efektyviai reklamuoti mūsų produktus internete (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).

„Google Analytics“ netaikymas:

Galite neleisti „Google Analytics“ tvarkyti Jūsų naudojimosi svetaine duomenų (įskaitant Jūsų IP adresą), parsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį galite rasti šiuo adresu: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Be to, galite neleisti „Google Analytics“ rinkti Jūsų naudojimosi mūsų svetainėmis duomenisspustelėdami šią nuorodą:

Spustelėkite čia, kad „Google Analytics“ nebūtų naudojama

Tokiu atveju Jūsų šiuo metu naudojamoje naršyklėje įdiegiamas nuolatinis atsisakymo slapukas (pavadinimas „ga-disable-UA-[…]“), kuris Jums ateityje lankantis mūsų svetainėse iš šios naršyklės neleis registruoti Jūsų duomenų. Jeigu naudotumėtės kita naršykle, iš principo „Google Analytics“ veiks, nebent jo atsisakymo slapukas tai pat būtų įdiegtas toje naršyklėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad jeigu iš savo naršyklės pašalintumėte pirmiau minėtąjį slapuką iš savo naršyklės, „Google Analytics“ bus vėl įjungtas.


2.1.3.2 „Adobe Analytics“

 

Rinkdami statistinius duomenis apie mūsų svetainių naudojimą mes naudojame „Adobe Analytics”. Šiuos duomenis naudojame siekdami nuolatos tobulinti ir optimizuoti PUMA internetinę parduotuvę bei mūsų siūlomus produktus ir paslaugas, kad Jums būtų įdomiau lankytis mūsų svetainėse.
Kai naudojatės mūsų svetainėmis, Jūsų naršyklės perduodama informacija yra kaupiama ir įvertinama. To pasiekiama naudojant slapukus ir panašią sekimo technologiją (pvz., „pikselius”), kuri įdiegta kiekvienoje svetainėje. Gali būti renkami šie duomenys: Prašymas (prašomo failo pavadinimas), naršyklės tipas (versija), naršyklės kalba, operacinė sistema, naršyklės lango vidinė raiška, ekrano raiška, „Java Script” įjungimas, „Java” įjungimas (išjungimas), slapukų įjungimas (išjungimas), spalvų sodrumas, nurodomasis URL adresas, IP adresas (yra paimamas išskirtinai anonimiškai ir panaikinamas iškart po panaudojimo), prieigos laikas, spustelėjimai, užsakymo reikšmės, pirkinių krepšeliai ir anoniminio pavidalo turinys (pavyzdžiui, buvo ar nebuvo nurodytas telefono numeris).               
Negalima Jums tiesiogiai priskirti šių duomenų. Tokiu būdu surenkami duomenys naudojami sukurti anoniminius arba pseudonimizuoto naudojimo profilius, kurie sudaro žiniatinklio statistikos pagrindą. Slapukų pavidalu iš „Adobe Analytics” surenkami duomenys nenaudojami tam, kad būtų asmeniškai identifikuojami mūsų svetainių lankytojai, jie taip pat nėra sujungiami su profilio savininko asmeniniais duomenimis, jei naudotojas iš anksto nedavė jo (jos) aiškaus sutikimo.        

„Adobe Analytics” duomenų apsaugos gaires rasite čia:

•    „Adobe Analytics”:  http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Toks duomenų apdorojimas yra būtinas mūsų teisėto intereso atlikti analizę tikslais ir, remiantis šia analize, tobulinti mūsų svetainę, produktus ir paslaugas (teisinis pagrindas: str. 6 (1) 1 sakinys, BDAR f punktas).

„Adobe Analytics” atsisakymas:

Galima bet kada pareikšti prieštaravimą, kad „Adobe Analytics” rinktų ir saugotų duomenis dabar ir ateityje. Šiuo tikslu prašome naudoti šias išorines nuorodas:

•    „Adobe Analytics”: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Šiuo atveju Jūsų dabartinėje naršyklėje naudojamas nuolatinis „Adobe Analytics” atsisakymo slapukas (pavadinimas: „omniture_optout“), kuris Jums ateityje lankantis mūsų svetainėse iš tos konkrečios naršyklės neleidžia šiai (šioms) funkcijai (-oms) įrašyti Jūsų duomenų. Jeigu naudojate kitą naršyklę, iš principo šios funkcijos bus įjungtos, nebent toje naršyklėje būtų įdiegtas (-i) atsisakymo slapukas (-ai). Atkreipkite dėmesį, kad Jums savo naršyklėje ištrynus atitinkamą atsisakymo slapuką, tos funkcijos vėl būtų suaktyvintos. "

 

2.1.3.3 „Clicktale Analytics“


Mes taip pat galime naudoti „Clicktale Analytics“ Jūsų sandorių lankantis mūsų svetainėse duomenims tvarkyti (pvz., lankymasis svetainėje, spustelėjimai, svetainėje praleistas laikas), kad galėtume sukurti anonimiškus lankymosi šiluminius žemėlapius (angl. „heatmap“) ir sudaryti naudojimosi mūsų interneto svetainės statistiką. 

Duomenis tvarkyti būtina siekiant mūsų teisėtų interesų atlikti analizes ir tobulinti mūsų interneto svetaines, produktus ir paslaugas (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys). 

„Clicktale Analytics“ atsisakymas:

Galite neleisti „Clicktale“ tvarkyti pirmiau nurodytų Jūsų duomenų spustelėdami „Disable Clicktale“ mygtuką šioje nuorodoje:

http://www.clicktale.net/disable.html

Šiuo atveju Jūsų šiuo metu naudojamoje naršyklėje įdiegiamas nuolatinis atsisakymo slapukas (pavadinimas: „WRBlock“), kuris Jums ateityje lankantis mūsų svetainėse iš tos konkrečios naršyklės neleidžia šioms funkcijoms įrašyti Jūsų duomenų. Jeigu naudojate kitą naršyklę, „Clicktale Analytics“ iš principo veiks, nebent toje naršyklėje būtų įdiegtas (-i) atsisakymo slapukas (-ai). Prašome atkreipti dėmesį, kad Jums pašalinus atitinkamus atsisakymo slapukus, „Clicktale Analytics“ vėl būtų aktyvinta.

 

2.1.3.4. „Emarsys”

 

„Emarsys” naudojame personalizavimui, analizavimui, automatizavimui ir el. pašto kampanijoms (naujienlaiškių siuntimui). „Emarsys” naudoja slapukus ir sekimo pikselius, kurie padeda mums kurti naujienlaiškius ir pritaikytas reklamas. Jei duosite sutikimą gauti mūsų naujienlaiškį ir pilnai užpildysite dvigubą sutikimo procesą atitinkamai patvirtindami savo el. pašto adresą [arba apsipirkdami mūsų internetinėje parduotuvėje mūsų svetainėje įvedėte savo el. pašto adresą], Jūsų asmeninius duomenis surinks „Emarsys” ir sujungs į [pseudoniminį] naudotojo profilį, kurį galima susieti su Jūsų el. pašto adresu. Kai apsilankysite mūsų svetainėje, „Emarsys” surinktus duomenis taip pat galima sujungti į [pseudoniminį] naudotojo profilį, jei davėte sutikimą gauti mūsų naujienlaiškius vienoje iš mūsų mažmeninės prekybos parduotuvių. Mes užtikriname Jūsų el. pašto adreso pseudonimiškumą. Jei davėte sutikimą gauti mūsų naujienlaiškį, mes apdorosime šiuos Jūsų duomenis: ar atidarėte mūsų naujienlaiškį, kurį spustelėjote, kada ir kiek laiko naršėte mūsų svetainėje, kokius produktus ir kategorijas tyrinėjote, ką ir kada pirkote mūsų internetinėje parduotuvėje, iš kokios kategorijos, už kokią kainą ir ar įvykdėte išregistravimo procesą.

„Emarsys” duomenų apsaugos gaires rasite čia:

•    https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Šis duomenų apdorojimas (naujienlaiškio įvertinimas ir sėkmės išmatavimas) yra pagrįstas mūsų teisėtais interesais – priklausomai nuo Jūsų duoto sutikimo – užtikrinti saugų ir patogų naudoti mūsų naujienlaiškių sistemos veikimą ir pasitarnauja tiek mūsų verslo interesams, tiek Jūsų lūkesčiams, kad mūsų svetainė, produktai ir paslaugos bus tobulinamos (teisinis pagrindas: str. 6 (1) 1 sakinys, BDAR f punktas). 


2.1.4 Individualios rekomendacijos mūsų svetainėse


Jums lankantis mūsų interneto svetainės puslapiuose mes naudojame „Google AdWords“ tvarkyti Jūsų kaip vartotojo elgesio duomenis, tokius, kaip Jūsų žiūrėti produktai, pirkinių krepšelis ir kt., kad remdamiesi tokiais duomenimis galėtume Jums pateikti individualias rekomendacijas. Daugiau informacijos apie „Google Adwords“ tvarkomus duomenis galite sužinoti susipažinę su „Google“ privatumo taisyklėmis, kurias galite rasti spustelėję šią nuorodą:

https://policies.google.com/privacy

Duomenis tvarkyti būtina siekiant mūsų teisėtų interesų užtikrinti kuo geresnį vartotojo aptarnavimą kuriant konkretiems jų poreikiams pritaikytas rekomendacijas (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys). 

Individualių rekomendacijų atsisakymas:

Galite nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, spustelėdami šią atsisakymo nuorodą:


2.1.5 Rekomendacijos dėl tinkamiausio produkto dydžio


In order to be able to recommend the ideal product size according to your individual preferences, we offer the opportunity to use the optional service of FitAnalytics GmbH. For this service, FitAnalytics GmbH collects data which you voluntarily provide, such as height, weight, body shape, age and your personal wearing comfort. On this basis, FitAnalytics GmbH will provide you with a size recommendation. The data you provide is stored in a cookie of FitAnalytics GmbH, which is automatically deleted after 90 days. Further details on data processing by FitAnalytics GmbH are stated in the data protection information provided by FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

During the purchasing process we receive information from FitAnalytics GmbH as to whether you have added a product to your shopping cart on the basis of a recommendation. However, FitAnalytics GmbH does not provide us with any personal data that you have provided to FitAnalytics GmbH. This data processing is necessary in order to provide you the service of FitAnalytics GmbH [Legal basis: Art. 6 [1] sentence 1, lit. b GDPR].

After the purchase has been completed, we provide anonymized data to FitAnalytics GmbH. This data contains information on whether you have actually purchased a product on the basis of a size recommendation and, if applicable, whether the sales contract was reversed due to an improper fitting.


2.1.6 Rodyti reklamos / peradresuotus skelbimus trečiųjų šalių svetainėse 


Kai lankotės mūsų svetainėse, mūsų reklamos peradresavimo paslaugos teikėjas (-ai) įdiegia etiketes ir slapukus, kad galėtume sekti, kokius produktus peržiūrėjote ar nusipirkote mūsų svetainėse. Remdamiesi šia informacija mes galime per mūsų reklamos peradresavimo paslaugos teikėjus Jums rodyti individualius „PUMA“ produktų pasiūlymus ir analizuoti rezultatus, kad galėtume toliau tobulinti savo reklamos metodus. Daugiau informacijos apie mūsų reklamos peradresavimo paslaugos teikėjo (-ų) tvarkomus duomenis rasite atitinkamose privatumo taisyklėse:  

Duomenis tvarkyti būtina siekiant mūsų teisėtų interesų reklamuoti internete mūsų produktus veiksmingai ir atsižvelgdami į konkrečių vartotojų poreikius (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).

Reklamos peradresavimo atsisakymas:

Galite nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, spustelėdami toliau nurodytą atitinkamo reklamos peradresavimo paslaugos teikėjo atsisakymo nuorodą (-as):


2.1.7 Asocijuotųjų bendrovių rinkodaros / konvertavimo sekimas


Mes taip pat mūsų svetainėse įdiegėme mūsų asocijuotųjų (tinklo) partnerių slapukus ir panašią sekimo technologiją. Naudodamiesi tokiomis priemonėmis mūsų asocijuotieji (tinklo) partneriai gali nustatyti, ar Jūs prisijungėte iš vieno mūsų asocijuotųjų leidėjų (t. y. trečiosios šalies svetainės, reklamuojančios „PUMA“ produktus), ir pasekti, ar vėliau atlikote tam tikrą „konvertavimo“ veiksmą (pvz., naujienlaiškio prenumerata ar produkto pirkimas).

Taip tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų teisėtų tikslų analizuoti mūsų reklamos kampanijų trečiosios šalies interneto svetainėje skverbtį ir sėkmę (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys), taip pat siekiant mūsų (kaip reklamuotojo), asocijuotųjų (tinklo) partnerių ir trečiųjų šalių tinklaviečių operatorių (leidėjų) teisėtų tikslų taikant nuo rezultatų priklausančią sąskaitų teikimo už „PUMA“ reklamos priemones trečiųjų šalių interneto svetainėse sistemą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).

Asocijuotųjų šalių rinkodaros / konvertavimo sekimo atsisakymas:


2.1.8 Slapukų naudojimas 


Mūsų svetainėje mes naudojame slapukus. Slapukai yra maži teksto failai, kuriuos interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai apsilankote mūsų svetainėse. Naudojantis slapukais galima sekti, išsaugoti ir nustatyti Jūsų veiksmus ir Jūsų svetainės nuostatas naršyklei veikiant ir jai nustojus veikti. Be to, naudojant slapukus ir atitinkamus slapukų ID galima atpažinti Jūsų naršyklę. Pavyzdžiui, išėję iš svetainės galite atkurti savo pirkinių krepšelio turinį ar matyti paskutinius peržiūrėtus produktus.

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą mūsų svetainėse, slapukų kategorijas ir atskiras nuostatas pateikta mūsų slapukų parinkčių centre.


2.1.9 Klientų aptarnavimas 


Atsižvelgiant į Jūsų prašymą dalyką, mes remsimės Jūsų asmens duomenimis, išsaugotais vykdant kitus duomenų tvarkymo veiksmus mūsų sistemoje (pvz., duomenimis, kuriuos suteikėte vykdydami pirkimo operaciją, arba Jūsų kreditingumo vertinimo metu Jums kredito įstaigos suteiktu įvertinimu). Jeigu būtina norint atsakyti į Jūsų užklausą, mes rinksime duomenis iš išorės šaltinių (pvz., užklausa siuntimo paslaugų teikėjui, teikiant prašymą dėl siuntos sekimo ar dėl tyrimo). 

Nagrinėjant prašymus, susijusius su (iki)sutartiniais santykiais su Jumis, duomenis tvarkyti būtina sutarčiai su Jumis vykdyti (paslaugų klientui teikimas) (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto 1 sakinys). Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis mūsų atžvilgiu, atitinkamus duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkto 1 sakinys). Jeigu pageidaujate gauti informacijos apie mūsų produktus ar paslaugas, arba pateikti dėl jų skundą, duomenis tvarkyti būtina siekiant mūsų teisėto intereso atsakyti į prašymą pateikti informaciją ar skundą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys). 


2.2 Rinkodara el. laiškais


2.2.1 El. naujienlaiškio siuntimas prenumeratoriams


Jeigu užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį naudodamiesi „dvigubo sutikimo“ procedūra, mes laikas nuo laiko Jums siųsime naujienlaiškį Jums informuoti apie mūsų produktus, paslaugas ir akcijas. 

Duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 sakinys).

Sutikimo atšaukimas:

Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir atsisakyti mūsų naujienlaiškio prenumeratos nusiųsdami el. laišką su prašymu atsisakyti prenumeratos mūsų klientui (service@puma.com) ir (arba) spustelėję prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri yra pateikta kiekviename naujienlaiškyje.


2.2.2 Tiesioginės rinkodaros el. laiškai esamiems klientams


Net jeigu atsisakėte mūsų naujienlaiškio prenumeratos (žr. 2.2.1 poskyris) Jums nusipirkus prekių mes Jums galime siųsti rinkodaros el. laiškus apie panašius produktus ir paslaugas. 

Tokie duomenys tvarkomi siekiant mūsų teisėtų interesų reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).

Prieštaravimas tiesioginės rinkodaros el. laiškų siuntimui:

Galite bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą tokiam asmens duomenų tvarkymui ir atsisakyti gauti mūsų tiesioginius rinkodaros el. laiškus pasiųsdami el. laišką su prašymu atsisakyti prenumeratos adresu service@puma.com ir (arba) spustelėję prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri pateikta kiekviename tiesioginės rinkodaros el. laiške.

 

2.2.3 Tiesioginės rinkodaros el. laiškų pritaikymas esamiems klientams

 

Jei esate klientas, galime pritaikyti mūsų tiesioginės rinkodaros el. laiškus pagal jūsų pageidavimų / pomėgių profilį, sukurtą pagal jūsų pastarųjų dvejų metų pirkimo (-ų) duomenis.
Šiuos duomenis privalome apdoroti mūsų teisėtų interesų tikslais, kad galėtume pritaikyti mūsų tiesioginės rinkodaros el. laiškus jūsų pageidavimams bei pomėgiams ir savo elektroninės rinkodaros pastangas paversti efektyvesnėmis (Teisinis pagrindas: str. 6 (1) 1 sakinys, BDAR f punktas).

Mūsų naujienlaiškių / tiesioginės tikslinės rinkodaros atsisakymas

Galite bet kada paprieštarauti jūsų pirkimų istorijos duomenų apdorojimui, kai siunčiame naujienlaiškius / tiesioginės rinkodaros el. laiškus pasirinktiems adresatams, atsiųsdami el. laišką su prenumeratos atsisakymo pageidavimu adresu service@puma.com ir (arba) spustelėdami prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią kiekviename tiesioginės rinkodaros el. laiške. Tuomet daugiau nebegausite mūsų naujienlaiškių. 


2.3 Produktų vertinimai ir apžvalgos


Mes Jums suteikiame galimybę parašyti apžvalgą apie bet kokius mūsų svetainėse (pirktus) produktus. Jūsų atsiliepimai padeda kitiems klientams priimti teisingus sprendimus dėl pirkimo, o mums nuolat tobulinti mūsų produktus. Jeigu norėtumėte pateikti savo nuomonę apie vieną mūsų produktų, mes tvarkysime Jūsų el. pašto duomenis, Jūsų slapyvardį ir Jūsų apžvalgos turinį (pvz., apžvelgtas produktas, vertinimas žvaigždutėmis, apžvalgos pavadinimas ir tekstas, rekomendacija). Jūsų el. pašto adresas bus tvarkomas, siekiant patikrinti ir nustatyti Jūsų tapatybę. Jūsų el. pašto adresą taip pat gali naudoti mūsų klientų aptarnavimo padalinys, kad el. laišku atsakytų į Jūsų atsiliepimą. Jeigu prieš pateikdami savo apžvalgą davėte savo sutikimą mes Jus el. laišku informuosime, kai Jūsų apžvalga bus paskelbta. Kadangi Jūsų suteiktas vertinimas (žvaigždutėmis) ir Jūsų apžvalga mūsų svetainėse bus skelbiami kartu su Jūsų slapyvardžiu, prašome užtikrinti, kad apžvalgoje nebūtų pateikti jokie Jūsų asmens duomenys.

Tokie duomenys tvarkomi siekiant mūsų teisėtų tikslų, t. y. aptarnauti klientus ir teikti rinkodaros rekomendacijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys). Pranešimas el. paštu apie apžvalgos skelbimą siunčiamas gavus Jūsų išankstinį sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto 1 sakinys). 


2.4 Kliento paskyros registracija ir sukūrimas


Lankydamiesi mūsų svetainėse galite sukurti kliento paskyrą. Norėdami registruoti kliento paskyrą privalėsite pateikti asmens duomenis. Įvesties formoje privalomi laukai atitinkamai pažymėti. 

Tokius duomenis būtina tvarkyti, siekiant vykdyti su Jumis sudarytą sutartį (galimybė naudotis kliento paskyra) (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto 1 sakinys). 


2.5 Duomenų tvarkymas teikiant užsakymus interneto parduotuvėje


Be to, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums perkant prekes mūsų interneto parduotuvėje.


2.5.1 Prekių pirkimas ir mokėjimas už jas interneto parduotuvėje 


Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (t. y. kontaktinius duomenis, pristatymo ir mokėjimo informaciją), jeigu perkate prekes interneto parduotuvėje. Jeigu perkate prekes kitam asmeniui (trečiajai šaliai) mes tvarkome Jūsų pateiktus trečiosios šalies asmens duomenis (vardas, pavardė ir bet kokie kontaktiniai duomenys), kad galėtume išsiųsti prekes trečiajai šaliai. Prašome trečiąją šalį pakankamai išsamiai informuoti apie tai, kad „PUMA“ tvarkys jos duomenis ir užtikrinti, kad turėtumėte įgaliojimus tokius duomenis teikti. 

Tokius duomenis būtina tvarkyti, siekiant vykdyti su Jumis sudarytą sutartį (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto 1 sakinys).


2.5.2 Priminimas el. laišku apie paliktą pirkinių krepšelį 


Jeigu pradėjote užsakymo procesą naudodamiesi savo kliento paskyra, tačiau jo nebaigėte, mes Jūsų kliento paskyroje nurodytu el. pašto adresu atsiųsime priminimą apie Jūsų pradėtą pirkimo procesą. 

Tokius duomenis būtina tvarkyti siekiant mūsų teisėtų interesų priminti Jums apie pirkimo procesą, kurio Jūs nebaigėte (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).

Nesutikimas gauti priminimus el. laiškais apie paliktą pirkinių krepšelį:

Galite nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir bet kuriuo metu atsisakyti priminimų el. laišku apie paliktą pirkinių krepšelį atsiųsdami el. laišką su prašymu nutraukti prenumeratą adresu service@puma.com ir (arba) spustelėję prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri pateikta kiekviename priminimo apie paliktą pirkinių krepšelį el. laiške.


2.5.3 Apgaulės ir kreditingumo patikrinimas


Prieš sudarydami pirkimo sutartį mes atliekame patikrinimą dėl galimos apgaulės ar kreditingumo. Tai yra daroma, kad galėtume Jums pasiūlyti galimybę pasirinkti įvairius mokėjimo būdus ir patys apsidrausti nuo sąskaitos faktūros neapmokėjimo rizikos. Tikrindami kreditingumą be kitų dalykų mes tikriname visus ankstesnius užsakymus iš Jūsų kliento paskyros. Taip pat tikrinama, ar prekių pristatymo adresas nesiskiria nuo mokėtojo adreso, ar pristatymo adresas nėra naujas ir ar užsakymas turi būti pristatytas į pakavimo stotį. Tikrindami Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Nyderlanduose pateiktų užsakymų teikėjų kreditingumą gauname kredito ataskaitą. Tokioje kredito ataskaitoje visų pirma pateikiama informacija apie bet kokius mokėjimo įsiskolinimus, pavyzdžiui, iš viešųjų skolininkų registrų ar duomenų apie lėšų išieškojimą teismo keliu. Antra, vertinami kreditingumą galime išvardyti vadinamuosius vertinimo balus, kurie apskaičiuojami remiantis statistiškai pagrįsta matematine ir statistine procedūra, ir naudojami kredito rizikai įvertinti. Pirmiau nurodytuosius duomenis kredito reitingo bendrovės naudoja tikrindamos kitų bendrovių (pvz., prekiautojų internetu) adresus ir (arba) tikrindamos jų tapatybę, ar atlikdamos bet kokius kitus tokiais duomenimis grindžiamus vertinimo veiksmus. Jūsų adreso duomenys taip pat įtraukiamas į tikimybių vertes. Išsamią informaciją apie mūsų kredito reitingo bendrovę „Inforscore Consumer Data GmbH“, teikiamą pagal BDAR 14 straipsnį, t. y. informaciją apie bendrovės paskirtį, duomenų saugojimo tikslus, duomenų gavėjus, teisę į tiesioginę prieigą prie duomenų, teisę pašalinti ar taisyti duomenis ir kt. galite rasti adresu:

https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf

Jeigu nesutinkate su Jums pasiūlytu (-ais) mokėjimo būdu (-ais), galite užginčyti sprendimą išdėstydami savo poziciją laišku arba atsiuntę el. laišką adresu privacy-support@puma.com. Tokiu atveju mes persvarstysime sprendimą dar kartą atsižvelgdami į Jūsų poziciją.

Be to, vadovaudamiesi iš anksto apibrėžtomis taisyklėmis vertinsime, ar užsakymas negalėtų būti įtariamas dėl apgaulės. Kilus įtarimų dėl apgaulės mes atliekame individualų užsakymo patikrinimą. Tokio rankinio patikrinimo rezultatas gali būti teigiamas ir tokiu atveju užsakymas patvirtinamas. Tačiau jeigu įtarimai dėl galimos apgaulės išlieka, atsižvelgdami į konkretų atvejį, galime nuspręsti tokį užsakymą anuliuoti. 

Taip tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų teisėtų interesų išvengti mokėjimų įsipareigojimo nevykdymo ir apgaulės (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).


2.5.4 Pirkimo operacijos anuliavimas


Anuliavus pirkimo operaciją (t. y. atšaukus sutartį) mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume grąžinti prekes ir kompensuoti pirkimo kainą.

Taip tvarkyti duomenis būtina vykdant su Jumis sudarytą sutartį (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto 1 sakinys) ir (arba) vykdant teisinį įsipareigojimą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktų 1 sakinys).


2.5.5 Produktų vertinimo ir apžvalgų el. laiškai


Mes norėtume žinoti, ar esate patenkinti nusipirktomis „PUMA“ prekėmis. Šiuo tikslu tvarkysime Jūsų el. pašto duomenis ir pirkimo duomenis (pvz., duomenis apie pirktas prekes ir pirkimo duomenis), kad per mėnesį nuo pirkimo galėtume atsiųsti Jums el. laišką, prašydami Jūsų įvertinti ir apžvelgti apie nusipirktus produktus (daugiau informacijos apie duomenis, tvarkomus teikiant produktų apžvalgas, galima rasti 2.3 poskyryje). 

Taip tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų teisėtų tikslų užtikrinti gerą klientų aptarnavimą ir rinkodarą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).

Nesutikimas el. paštu gauti kvietimus įvertinti ir apžvelgti produktus:

Jūs galite pareikšti nesutikimą gauti tokius kvietimo el. laiškus nuo pat pradžių, spustelėję atsisakymo mygtuką toliau šioje nuorodoje: 

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

Šiuo atveju Jūsų šiuo metu naudojamoje naršyklėje įdiegiamas nuolatinis atsisakymo slapukas (pavadinimas: „NoCookie[EU]), kuris Jums ateityje lankantis mūsų svetainėse iš tos konkrečios naršyklės neleidžia Jūsų duomenų tvarkyti tokiems kvietimo el. laiškams siųsti. Jeigu naudotumėte kitą naršyklę, duomenų perdavimo „Bazaarvoice“ funkcija būtų iš principo aktyvinta, nebent atsisakymo slapukas būtų įdiegtas ir toje naršyklėje. Atkreipkite dėmesį, kad Jums iš savo naršyklės pašalinus atitinkamus atsisakymo slapukus, „Bazaarvoice“ vėl būtų aktyvinta.

Jeigu jau gavote el. laišką su kvietimu įvertinti produktą, galite atsisakyti tokių kvietimų gauti ateityje paspaudę atsisakymo mygtuką / nuorodą kiekviename el. kvietimo laiške.


2.5.6 Priminimo laiškai, lėšų surinkimas ir išieškojimas ir (arba) teisinių ieškinių gynyba.


Jeigu Jūs mums įsiskolintumėte kokias nors lėšas, mes Jus atitinkamai informuotume el. paštu, SMS, laišku ar telefonu, o tam tikromis aplinkybėmis siųstume Jums priminimo laišką. Jeigu Jūs vis tiek neįvykdytumėte Jūsų mokėjimo prievolės mes inicijuotume kredito išieškojimo procedūrą. 

Kredito išieškojimo procedūrą vykdo mūsų samdyta kredito išieškojimo agentūra. Jeigu būtina inicijuoti kredito išieškojimo procedūrą, kredito išieškojimo agentūra teikia užklausas dėl adresų, taip susipažindama su viešojo registro duomenimis, kad galėtų nustatyti Jus kaip skolininką. 

Iškilus teisiniam ginčui su Jumis, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kad galėtume įgyvendinti ir (arba) apginti mūsų teises. Kiek reikalinga sprendžiant teisinį ginčą, mes taip remsimės iš kitų šaltinių gautais duomenimis (t. y., iš viešųjų registrų).

Taip tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti su Jumis sudarytą sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto 1 sakinys), taip pat siekiant mūsų teisėtų interesų užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis ir siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys). 


2.6 Kiti duomenų tvarkymo atvejai 


2.6.1 Vidaus audito atlikimas 


Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi atliekant tiek šalyje, tiek užsienyje veikiančių „PUMA“ grupės bendrovių vidaus auditą. Atlikdami auditą mes taip pat remiamės atsižvelgiant į konkretų atvejį iš kitų šaltinių gautais duomenimis (pvz., iš kredito agentūrų).  

Tam tikromis aplinkybėmis Jūsų duomenys gali būti atitinkamai tvarkomi siekiant nustatyti netinkamo elgesio atvejus bendrovėje ir įgyvendinti atitikties programas ir atitikties priemones.

Taip tvarkyti duomenis būtina vykdant mūsų teisines prievoles (pvz., pagal Akcinių bendrovių įstatymą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkto 1 sakinys) arba siekiant mūsų teisinių interesų tikrinti „PUMA“ grupėje vykdomus procesus ir veiksmingumą, pašalinti netinkamo elgesio apraiškas, kovoti su apgaulės atvejais, įgyvendinti ir (arba) apginti mūsų teises, kaip tinkama, ir išaiškinti bet kokius baudžiamuosius nusižengimus (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).


2.6.2 Analizės rengimas 


Remdamiesi Jūsų pateiktais duomenimis, kuriuos mes tvarkome pagal šio Duomenų apsaugos informacinio pranešimo 2 skyriaus nuostatas, galime rengti ir paskelbti analizę. Remdamiesi tokia analize mes priimame mūsų verslo sprendimus, geriname mūsų produktus ir paslaugas, kad prisitaikytume prie mūsų klientų poreikių ir vykdytume rinkodaros veiklą. Taip parengta analizė nebeturi jokių asmeninių nuorodų – tai reiškia, kad jų neįmanoma susieti su Jumis.

Taip tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų teisėto intereso gerinti mūsų siūlomų produktų ir paslaugų kokybę ir vykdyti rinkodaros veiklą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinys).

 

 
3. Jūsų asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas 


Jūsų asmens duomenis saugome kiek būtina šio „Duomenų apsaugos informacinio pranešimo“ 2 skyriuje nurodytiems tikslams pasiekti. 

Kai tik 2 skyriuje nurodytiems tikslams pasiekti duomenys tampa nebereikalingi, asmens duomenis saugome tokį laikotarpį, per kurį galime apsiginti nuo mūsų atžvilgiu pateiktų teisinių reikalavimų, arba per kurį galime pateikti teisinius reikalavimus Jums (teisės aktais nustatytas senaties terminas dažniausiai yra trys metai, skaičiuojant nuo metų, per kuriuos atsirado pagrindas pretenzijai, pabaigos, pvz., nuo metų, per kuriuos įvykdytas pirkimo sandoris, pabaigos). 

Be to, Jūsų asmens duomenis saugome tokį laiką ir tokiu mastu, kiek reikalaujama pagal teisės aktus. Atitinkamas nuostatas dėl įrodymų ir saugojimo galima rasti, be kitų teisės aktų, Vokietijos komerciniame kodekse, Mokesčių kodekse ir Kovos su pinigų plovimu įstatyme. Atitinkamas duomenų saugojimo laikotarpis gali tęstis iki dešimties metų. 

 


4. Asmens duomenų perdavimas ir duomenų gavėjų kategorijos


Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti / atskleisti tokių kategorijų duomenų gavėjams:

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 


5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu siekiant teisėtų interesų


Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis kaip apibrėžta 2 skyriuje, siekdami mūsų teisėtų interesų, ypač siekdami užtikrinti IT saugumą mūsų svetainėse, pritaikyti mūsų svetaines Jūsų poreikiams, rengti analizę ir vykdyti rinkodaros veiklą, informuoti Jus apie mūsų produktus ir paslaugas, priminti Jums apie bet kokį pirkimo procesą, kurio nepabaigėte, padidinti mūsų produktų ir rinkodaros veiklos skverbtį, užkirsti kelią apgaulei ir piktnaudžiavimui, išvengti mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo atvejų, teikti aptarnavimo paslaugas mūsų klientams, įgyvendinti ir apginti mūsų teisėtus interesus (jeigu reikia, ir teisme), ir veiksmingai ir bendradarbiaujant komandoje vykdyti mūsų vidaus valdymą. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip „PUMA“ derina interesus, kreipkitės el. paštu: privacy@puma.com.

Šalia konkrečių galimybių nesutikti su duomenų tvarkymu kaip aprašyta 2 skyriuje (pvz. pasinaudojant atsisakymo ar prenumeratos nutraukimo nuorodomis), Jūs galite bet kuriuo metu pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu atsižvelgiant į Jūsų teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto 1 sakinį dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių atsiųsdami el. laišką adresu privacy-support@puma.com. Mes nutrauksime duomenų tvarkymą nurodytu tikslu (-ais), nebent mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis būtų viršesnis už duomenų subjekto interesus arba pagrindines teises ir laisves, arba duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisėtus interesus. 

Jeigu Jūs pareikšite nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atsakydami į Jūsų prašymą mes tvarkysime visus dėl to surinktus asmens duomenis. Duomenys tvarkomi vykdant teisinę prievolę (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkto 1 sakinys).


6. Teisė atšaukti sutikimą 


Jeigu Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, tokį sutikimą turite teisę bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimo atšaukimas galioja būsimiems laikotarpiams ir nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Jeigu 2 skyriuje konkrečiai nenurodyta kitaip, savo sutikimo atšaukimą siųskite el. pašto adresu privacy-support@puma.com.

Jeigu atšaukiate savo sutikimą, atsakydami į Jūsų užklausą mes tvarkysime visus surinktus Jūsų asmens duomenis. Duomenys tvarkomi vykdant teisinę prievolę (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkto 1 sakinys). 

 


7. Kitos Jūsų duomenų apsaugos teisės 


Pagal BDAR galite bet kuriuo metu pareikalauti, kad mes:

mūsų sistemose saugomus Jūsų asmens duomenis.

Atsiųskite savo užklausą el. paštu adresu privacy-support@puma.com arba parašydami laišką PUMA Online Shop, Post box 201101, 48092 Münster, Vokietija, nurodydami savo vardą ir pavardę.

Jeigu Jūs pasinaudosite šiomis teisėmis mūsų atžvilgiu, atsakydami į Jūsų prašymą mes tvarkysime turimus Jūsų asmens duomenis. Duomenys tvarkomi vykdant teisinę prievolę (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkto 1 sakinys).

Nepriklausomai nuo pirmiau nurodytųjų Jūsų teisių, galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jeigu, Jūsų nuomone, „PUMA“ tvarko Jūsų asmens duomenis pažeisdama BDAR (BDAR 77 straipsnis). 

 


8. Šio Duomenų apsaugos informacinio pranešimo pakeitimai


Taikomos šio Duomenų apsaugos informacinio pranešimo, įskaitant jame minimos Informacijos apie slapukus nuostatos, galiojusios naudojimosi interneto parduotuve metu. 

Mes pasiliekame teisę papildyti arba pakeisti šio Duomenų apsaugos informacinio pranešimo turinį. Atnaujintas Duomenų apsaugos informacinio pranešimas galioja nuo jo paskelbimo mūsų svetainėse. Jeigu padaromi reikšmingi ir esminiai Duomenų apsaugos informacinio pranešimo pakeitimai, ypač turintys poveikį mūsų jau surinktų Jūsų asmens duomenų tvarkymui, informuosime Jus iš anksto (pvz. el. paštu).