Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.09.2020

 

Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων

 

Οι παρούσες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας κάθε φορά που επισκέπτεστε ιστότοπους της PUMA Europe GmbH (εφεξής «PUMA», «εμείς» ή «εμάς») και όταν αγοράζετε προϊόντα από τους εν λόγω ιστότοπους.


1. Πεδίο εφαρμογής, υπεύθυνος επεξεργασίας, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και ορισμοί 


1.1 Πεδίο εφαρμογής των παρουσών Πληροφοριών Προστασίας Δεδομένων


Οι παρούσες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων ισχύουν για τη χρήση των ιστοσελίδων της PUMA Europe GmbH, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος και των τυχόν μέτρων που σχετίζονται με την εκτέλεση και την ακύρωση μιας ηλεκτρονικής αγοράς, τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, περαιτέρω ενημερωτικά email και υπηρεσίες πελατών και για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ της PUMA σε ιστότοπους τρίτων. Η επεξεργασία δεδομένων σε ιστότοπους άλλων εταιρειών εντός του Ομίλου PUMA δεν καλύπτεται από τις παρούσες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων. 


1.2 Ο Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας


Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις παρούσες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων, ο Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι η: 


PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Γερμανία
privacy-support@puma.com


1.3 Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Email: privacy@puma.com (Σημείωση: Για την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε τις διευθύνσεις email που αναφέρονται στην Ενότητα 5 έως 7!)


1.4 Ορισμοί 


Οι παρούσες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων βασίζονται στους ακόλουθους όρους βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, τους οποίους έχουμε προσδιορίσει για τη διευκόλυνση της κατανόησης. 

 

Παραδείγματα πιθανών αποδεκτών: Τράπεζες / πάροχοι πληρωμών, εταιρείες logistics και πάροχοι υπηρεσιών αποστολής και πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ενότητα 4)

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας.

Για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στις παρούσες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η PUMA Europe GmbH, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά (Ενότητα 1.2.). 

 


2. Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας 


2.1 Επεξεργασία των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας


Εάν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας για να μάθετε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς να κάνετε εγγραφή για λογαριασμό πελάτη, να αγοράσετε προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή να διαβιβάσετε ενεργά με άλλο τρόπο πληροφορίες σε εμάς (μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς), επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους ακόλουθους σκοπούς και δυνάμει των ακόλουθων νομικών βάσεων: 


2.1.1 Παροχή ιστότοπων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα προκειμένου να σας παρέχουμε τους ιστότοπούς μας και να εγγυηθούμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπούς μας. Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για σκοπούς ασφάλειας σε αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά από 7 ημέρες.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ιστοτόπούς μας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ) καθώς και για τους σκοπούς του έννομου συμφέροντός μας να εγγυηθούμε την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ). 


2.1.2 Παροχή τοπικά προσαρμοσμένων ιστότοπων


Επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα προκειμένου να σας παρέχουμε μια τοπική έκδοση των ιστότοπων, ιδίως όσον αφορά τη γλώσσα. 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να προσαρμόζουμε τον ιστότοπό μας στις ανάγκες σας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).


2.1.3 Στατιστική ανάλυση ιστότοπου


2.1.3.1 Google Analytics


Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στους ιστότοπούς μας, μια υπηρεσία στατιστικής ανάλυσης ιστότοπου της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies ανατρέξτε στην Ενότητα 2.1.9 και στις πληροφορίες για τα cookies) που επιτρέπουν τη διενέργεια ανάλυσης σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας διαβιβάζονται, κατά κανόνα, σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου αποθηκεύονται. Ωστόσο, δεδομένου ότι χρησιμοποιούμε το Google Analytics με την επέκταση «anonymizeIP()», η Google μειώνει εκ των προτέρων τη διεύθυνση IP του επισκέπτη του ιστότοπου εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με εσάς. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ όπου και συντομεύεται. Εξ ονόματος της PUMA, η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση των ιστότοπων, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες στην PUMA που σχετίζονται με τη χρήση των ιστότοπων και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη σχετικά με το Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα από τη Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων είναι διαθέσιμες στο:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να πραγματοποιούμε αναλύσεις προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και τα προϊόντα μας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Εξαίρεση από το Google Analytics:

Μπορείτε να αποτρέψετε την επεξεργασία των δεδομένων χρήσης σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από το Google Analytics γενικά, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε το Google Analytics να συλλέγει τα δεδομένα χρήσης σας στους ιστότοπούς μας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κάντε κλικ εδώ για εξαίρεση από το Google Analytics

Σε αυτή την περίπτωση, ένα μόνιμο cookie εξαίρεσης (όνομα: «ga-disable-UA-[…]») ορίζεται στο τρέχον πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο αποτρέπει την καταγραφή των δεδομένων σας στο μέλλον όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, το Google Analytics θα είναι κατ’ αρχήν ενεργοποιημένο, εκτός εάν οριστεί επίσης το cookie εξαίρεσης σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Έχετε υπόψη ότι το Google Analytics θα ενεργοποιηθεί ξανά, σε περίπτωση που διαγράψετε το προαναφερόμενο cookie εξαίρεσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας.


2.1.3.2 Adobe Analytics

 

Χρησιμοποιούμε επίσης το Adobe Analytics για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να βελτιώνουμε και να βελτιστοποιούμε συνεχώς το ηλεκτρονικό κατάστημα PUMA και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθιστώντας έτσι πιο ενδιαφέρουσα για εσάς την επίσκεψη στους ιστοτόπους μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας, οι πληροφορίες που μεταφέρονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας συλλέγονται και αξιολογούνται. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση cookies και παρόμοιας τεχνολογίας ιχνηλάτησης (π.χ. ""εικονοστοιχεία"") που ενσωματώνονται σε κάθε ιστότοπο. Μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα: Αίτημα (όνομα του αρχείου που ζητείται), τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης, γλώσσα προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, εσωτερική ανάλυση του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, ανάλυση οθόνης, ενεργοποίηση δέσμης ενεργειών Java Script, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Java, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση cookies, βάθος χρώματος, παραπέμπουσα διεύθυνση URL, διεύθυνση IP (συλλέγεται αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή και διαγράφεται ξανά αμέσως μετά τη χρήση), ώρα πρόσβασης, κλικ, αξίες παραγγελίας, καρότσια αγορών και περιεχόμενα φόρμας σε ανώνυμη μορφή (για παράδειγμα, εάν παρέχεται αριθμός τηλεφώνου).
Κανένα από αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να συσχετιστεί άμεσα με εσάς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμεύουν για τη δημιουργία ανώνυμων ή ψευδώνυμων προφίλ χρήσης που αποτελούν τη βάση για τα στατιστικά διαδικτύου. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies από το Adobe Analytics δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την προσωπική αναγνώριση των επισκεπτών στους ιστοτόπους μας, ούτε συγχωνεύονται με προσωπικά δεδομένα του κατόχου του προφίλ, εκτός εάν ο χρήστης έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για κάτι τέτοιο.

Τις κατευθύνσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων του Adobe Analytics μπορείτε να τις βρείτε εδώ:

• Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι αναγκαία ως νόμιμο συμφέρον μας να διεξάγουμε αναλύσεις και με βάση αυτές τις αναλύσεις να βελτιώνουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Νομική βάση: άρθρο 6(1), παράγραφος 1, στοιχείο στ, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Αίτημα εξαίρεσης από το Adobe Analytics:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε κάθε μελλοντική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από το Adobe Analytics . Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

• Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Σε αυτήν την περίπτωση, ένα cookies διαρκούς εξαίρεσης για το Adobe Analytics (όνομα: ""omniture_optout"") ορίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή και εμποδίζει την καταγραφή των δεδομένων σας στο μέλλον από αυτήν/αυτές τις υπηρεσίες, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, αυτές οι υπηρεσίες θα είναι καταρχήν ενεργοποιημένες, εκτός και αν το cookies εξαίρεσης υπάρχει/έχει οριστεί και σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Σημειώστε ότι αυτές οι υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν ξανά αν διαγράψετε το αντίστοιχο cookies εξαίρεσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

2.1.3.3 Clicktale Analytics


Χρησιμοποιούμε επίσης το Clicktale Analytics για να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τους ιστότοπούς μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας (π.χ. επισκέψεις στον ιστότοπο, κλικ, χρόνος που αφιερώθηκε στους ιστότοπους, κλπ.) προκειμένου να δημιουργήσουμε ανώνυμους χάρτες θερμότητας και στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των ιστότοπών μας. 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να πραγματοποιούμε αναλύσεις για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Εξαίρεση από το Clicktale Analytics:

Μπορείτε να αποτρέψετε την προαναφερόμενη επεξεργασία δεδομένων από το Clicktale κάνοντας κλικ στο κουμπί «Απενεργοποίηση Clicktale» κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.clicktale.net/disable.html

Σε αυτή την περίπτωση, ένα μόνιμο cookie εξαίρεσης (όνομα: «WRBlock») ορίζεται στο τρέχον πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο αποτρέπει την καταγραφή των δεδομένων σας στο μέλλον όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, το Clicktale Analytics θα είναι κατ’ αρχήν ενεργοποιημένο, εκτός εάν οριστεί επίσης το cookie εξαίρεσης σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Έχετε υπόψη ότι το Clicktale Analytics θα ενεργοποιηθεί ξανά, σε περίπτωση που διαγράψετε το προαναφερόμενο cookie εξαίρεσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

2.1.3.4. Emarsys

 

Χρησιμοποιούμε το Emarsys για εξατομίκευση, ανάλυση, αυτοματοποίηση και εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ενημερωτικών δελτίων). Το Emarsys λειτουργεί μέσω cookies και εικονοστοιχείων ιχνηλάτησης που μας βοηθούν στη δημιουργία ενημερωτικών δελτίων και προσαρμοσμένων διαφημίσεων. Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο και έχετε ολοκληρώσει πλήρως τη διπλή διαδικασία αιτήματος συμμετοχής με επαλήθευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας  [ή έχετε εισαγάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην ιστοσελίδα μας για μια αγορά στο δικτυακό μας κατάστημα], τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από το Emarsys και συνδυάζονται σε ένα προφίλ [ψευδώνυμου] χρήστη που μπορεί να αποδοθεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα δεδομένα που συλλέγονται από το Emarsys μπορούν επίσης να συγχωνευτούν σε ένα προφίλ [ψευδώνυμου] χρήστη, εάν είχατε δώσει τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία σε ένα από τα καταστήματά μας λιανικής πώλησης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα ψευδονομάζεται από εμάς. Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα σας: εάν ανοίξατε το ενημερωτικό μας δελτίο, σε τι έχετε κάνει κλικ, πότε και πόσο χρόνο πλοηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, ποια προϊόντα και κατηγορίες κοιτάξατε, τι αγοράσατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πότε, από ποια κατηγορία, με τι κόστος και εάν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής.

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία δεδομένων για το Emarsys διατίθενται εδώ:

https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων (αξιολόγηση του ενημερωτικού δελτίου και μέτρηση επιτυχίας) βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας - υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας - να διασφαλίσουμε την ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη λειτουργία του συστήματος ενημερωτικών δελτίων μας και έτσι εξυπηρετεί τόσο τα επιχειρηματικά μας  συμφέροντα όσο και τις προσδοκίες σας να βελτιώνουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Νομική βάση: άρθρο 6(1), παράγραφος 1, στοιχείο στ, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

 


2.1.4 Προσωπικές προτάσεις στους ιστότοπούς μας


Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούμε το Google AdWords για να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστης όπως τα προϊόντα που βλέπετε, το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών, κ.λπ. με σκοπό να σας προβάλουμε προσωπικές προτάσεις στους ιστότοπούς μας με βάση αυτά τα δεδομένα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το Google Adwords ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://policies.google.com/privacy

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να δημιουργούμε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη μέσω εξατομικευμένων προτάσεων (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Εξαίρεση από προσωπικές προτάσεις:

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο εξαίρεσης:


2.1.5 Πρόταση για το πιο κατάλληλο μέγεθος προϊόντος

 

In order to be able to recommend the ideal product size according to your individual preferences, we offer the opportunity to use the optional service of FitAnalytics GmbH. For this service, FitAnalytics GmbH collects data which you voluntarily provide, such as height, weight, body shape, age and your personal wearing comfort. On this basis, FitAnalytics GmbH will provide you with a size recommendation. The data you provide is stored in a cookie of FitAnalytics GmbH, which is automatically deleted after 90 days. Further details on data processing by FitAnalytics GmbH are stated in the data protection information provided by FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

During the purchasing process we receive information from FitAnalytics GmbH as to whether you have added a product to your shopping cart on the basis of a recommendation. However, FitAnalytics GmbH does not provide us with any personal data that you have provided to FitAnalytics GmbH. This data processing is necessary in order to provide you the service of FitAnalytics GmbH [Legal basis: Art. 6 [1] sentence 1, lit. b GDPR].

After the purchase has been completed, we provide anonymized data to FitAnalytics GmbH. This data contains information on whether you have actually purchased a product on the basis of a size recommendation and, if applicable, whether the sales contract was reversed due to an improper fitting.


2.1.6 Προβολή διαφήμισης/επαναστόχευση σε ιστότοπους τρίτων 


Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, ορίζονται tags και cookies από τους παρόχους υπηρεσιών επαναστόχευσης για την παρακολούθηση των προϊόντων που έχετε δει ή αγοράσει στους ιστότοπούς μας. Με τη βοήθεια αυτών των πληροφοριών, μπορούμε στη συνέχεια να σας προβάλουμε ατομικές προσφορές προϊόντων PUMA σε ιστότοπους τρίτων μέσω των παρόχων υπηρεσιών επαναστόχευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών επαναστόχευσης που αναγράφονται παρακάτω, ανατρέξτε στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου: 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να διαφημίζουμε τα προϊόντα μας στο Διαδίκτυο με εξατομικευμένο και αποτελεσματικό τρόπο (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Εξαίρεση από την επαναστόχευση:

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο εξαίρεσης των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών επαναστόχευσης:

 


2.1.7 Εμπορική προώθηση/παρακολούθηση μετατροπών από συνεργάτες


Έχουμε επίσης ενσωματώσει cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης από το δίκτυο συνεργατών μας στον ιστότοπό μας. Με αυτά τα εργαλεία, το δίκτυο συνεργατών μας μπορεί να αναγνωρίσει αν ήρθατε από έναν από τους συνδεδεμένους εκδότες μας (δηλ. ιστότοπους τρίτων που διαφημίζουν προϊόντα PUMA) και στη συνέχεια να παρακολουθήσει εάν προβαίνετε ακολούθως σε μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη πράξη «προσηλυτιδμού» (π.χ. συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο ή αγορά προϊόντος) στους ιστότοπούς μας.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να αναλύουμε την απήχηση και την επιτυχία των διαφημιστικών εκστρατειών μας σε ιστότοπο τρίτου (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ) καθώς επίσης για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε εμείς (ως διαφημιστής), το δίκτυο συνεργατών και οι συνδεδεμένοι τρίτοι διαχειριστές ιστότοπου (εκδότης) για τη χρέωση βάσει επιτυχίας των διαφημιστικών ενεργειών της PUMA που δημοσιεύονται σε ιστότοπους τρίτων (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Εξαίρεση από εμπορική προώθηση/παρακολούθηση μετατροπών από συνεργάτες:


2.1.8 Χρήση cookies 


Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στα προγράμματα περιήγησης των τελικών συσκευών σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας. Μέσω των cookies, καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση, αποθήκευση και αναγνώριση των ενεργειών και των ρυθμίσεών σας στους ιστότοπούς μας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης ή ακόμα και μετά από αυτήν. Επιπλέον, τα cookies και τα αντίστοιχα αναγνωριστικά των cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας. Για παράδειγμα, μετά την αποχώρησή σας από τον ιστότοπο, μπορείτε να ανακατασκευάσετε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας ή να προβάλετε τα τελευταία προϊόντα που είδατε.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies στον ιστότοπό μας, τις κατηγορίες cookies και για μεμονωμένες ρυθμίσεις, παρακαλούμε επισκεφτείτε το κέντρο προτιμήσεων cookies.


2.1.9 Εξυπηρέτηση πελατών 


Ανάλογα με το θέμα του αιτήματός σας, θα βασιστούμε στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν αποθηκευτεί στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων στα συστήματά μας (π.χ. δεδομένα που έχετε παράσχει κατά τη διάρκεια αγοράς, ή τη βαθμολόγησή σας που λάβαμε από το πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την απόκριση στο ερώτημά σας, θα συλλέξουμε επίσης δεδομένα από εξωτερικές πηγές (π.χ. ερώτημα σε πάροχο υπηρεσιών αποστολής στο πλαίσιο παρακολούθησης αποστολής ή αίτημα διερεύνησης). 

Στο πλαίσιο αιτημάτων σχετικά με μια (προ)συμβατική σχέση μαζί σας, αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (παροχή υπηρεσίας πελάτη) μαζί σας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ). Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με εμάς, αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο γ ΓΚΠΔ). Αν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες ή να υποβάλετε παράπονο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, η αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για πληροφορίες ή στο παράπονό σας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).


2.2 Εμπορική προώθηση με email


2.2.1 Αποστολή ενημερωτικού δελτίου με email στους συνδρομητές


Αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο μας με email μέσω της διαδικασίας «διπλής αποδοχής», θα σας στέλνουμε κατά καιρούς ενημερωτικά δελτία για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας. 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο α ΓΚΠΔ).

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο μας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντάς μας email με το αίτημα απεγγραφής σας στην εξυπηρέτηση πελατών μας στο (service@puma.com) ή/και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο απεγγραφής που περιέχεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.


2.2.2 Email απευθείας εμπορικής προώθησης σε υφιστάμενους πελάτες


Μετά την αγορά προϊόντων, ενδέχεται – ανεξαρτήτως εάν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο μας (βλ. Ενότητα 2.2.1) – να σας αποστείλουμε email εμπορικής προώθησης για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να διαφημίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Εναντίωση στα email απευθείας εμπορικής προώθησης:

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να απεγγραφείτε από τα email απευθείας εμπορικής προώθησης οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email με το αίτημα απεγγραφής σας στο service@puma.com ή/και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο απεγγραφής που περιέχεται σε κάθε email απευθείας εμπορικής προώθησης.

 

2.2.3 Εξατομίκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσης εμπορικής προώθησης σε υπάρχοντες πελάτεςl 


Εάν είστε πελάτης, ενδεχομένως να εξατομικεύσουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσης εμπορικής προώθησης που αποστέλονται προς εσάς, με βάση το προφίλ προτιμήσεων/ενδιαφερόντων σας που προκύπτει από δεδομένα από προηγούμενες αγορές σας τα τελευταία δύο χρόνια.
Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομου ενδιαφέροντος, ώστε να προσαρμόσουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσης εμπορικής προώθησης στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας και έτσι να καταστήσουμε τις προσπάθειες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσης εμπορικής προώθησης πιο αποτελεσματικές (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Ένσταση στη στόχευση ενημερωτικού δελτίου/άμεσης εμπορικής προώθησης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκφράσετε τις ενστάσεις σας κατά αυτής της επεξεργασίας δεδομένων των αγορών σας για στόχευση του ενημερωτικού μας δελτίου/μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσης εμπορικής προώθησης σε προσαρμοσμένο κοινό, στέλνοντας ένα email με το αίτημά σας για κατάργηση εγγραφής στο service@puma.com ή/και κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσης εμπορικής προώθησης. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα λαμβάνετε πλέον οποιαδήποτε άλλα ενημερωτικά δελτία από εμάς.


2.3 Αξιολογήσεις και κριτικές προϊόντων


Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να αξιολογήσετε οποιαδήποτε προϊόντα (που αγοράσατε) στους ιστότοπούς μας. Τα σχόλιά σας βοηθούν άλλους πελάτες να λάβουν τη σωστή απόφαση αγοράς και μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας. Αν θέλετε να υποβάλετε μια κριτική για ένα από τα προϊόντα μας, θα επεξεργαστούμε τη διεύθυνση email σας, το ψευδώνυμό σας και το περιεχόμενο της αξιολόγησής σας (π.χ. προϊόν που αξιολογήσατε, βαθμολογία αστεριών, τίτλο και κείμενο αξιολόγησης, σύσταση). Επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση email σας προκειμένου να επαληθεύσουμε και να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από την εξυπηρέτηση πελατών μας για να απαντήσουμε στα σχόλιά σας μέσω email. Εάν, πριν από την υποβολή της κριτικής σας, έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα σας στείλουμε ειδοποίηση με email όταν δημοσιευτεί η κριτική σας. Δεδομένου ότι η βαθμολογία σας (αστέρια) και το περιεχόμενο της κριτικής σας θα δημοσιευθούν μαζί με το ψευδώνυμό σας στους ιστότοπούς μας, φροντίστε να μην συμπεριλάβετε καμία προσωπική πληροφορία.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας, δηλαδή την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπορική προώθηση μέσω προτάσεων (Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ). Οι ειδοποιήσεις με email σχετικά με τη δημοσίευση της κριτικής βασίζονται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο α ΓΚΠΔ). 


2.4 Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού πελάτη     


Όταν επισκεφθείτε τους ιστότοπούς μας, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη. Απαιτείται η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να κάνετε εγγραφή για λογαριασμό πελάτη. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται αναλόγως στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων. 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (παροχή λογαριασμού πελάτη) μαζί σας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ). 


2.5 Επεξεργασία δεδομένων στην περίπτωση παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα


Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε σχέση με την αγορά προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.


2.5.1 Αγορά και πληρωμή προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα 


Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (δηλαδή, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αποστολής και πληρωμής) όταν αγοράζετε προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν αγοράζετε προϊόντα για άλλο πρόσωπο (τρίτο), επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του τρίτου που παρέχονται από εσάς (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) για την αποστολή των προϊόντων στον τρίτο. Βεβαιωθείτε ότι ο τρίτος έχει ενημερωθεί επαρκώς από εσάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του στην PUMA και ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί για την παροχή αυτών των δεδομένων. 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ).


2.5.2 Email για εγκατάλειψη καλαθιού αγορών 


Αν έχετε ξεκινήσει μια διαδικασία παραγγελίας χρησιμοποιώντας το λογαριασμό πελάτη σας, αλλά δεν την έχετε ολοκληρώσει, θα σας στείλουμε ένα email υπενθύμισης στη διεύθυνση email που είναι αποθηκευμένη στο λογαριασμό πελάτη, σχετικά με τη διαδικασία αγοράς που ξεκινήσατε. 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να σας υπενθυμίσουμε τυχόν διαδικασίες αγοράς που δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Εναντίωση στα email για εγκατάλειψη καλαθιού αγορών:

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να απεγγραφείτε από τα email για εγκατάλειψη καλαθιού αγορών οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email με το αίτημα απεγγραφής σας στο service@puma.com ή/και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο απεγγραφής που περιέχεται σε κάθε email για εγκατάλειψη καλαθιού αγορών.


2.5.3 Έλεγχος απάτης και πιστωτικός έλεγχος


Πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, διενεργούμε έλεγχο απάτης και πιστωτικό έλεγχο. Αυτό γίνεται προκειμένου να σας προσφέρουμε μια επιλογή από διαφορετικές μεθόδους πληρωμής και παράλληλα να προστατευτούμε από την αδυναμία πληρωμής του τιμολογίου. Στο πλαίσιο του πιστωτικού ελέγχου, ελέγχουμε, για παράδειγμα, όλες τις προηγούμενες παραγγελίες στο λογαριασμό πελάτη σας. Ελέγχεται επίσης εάν η διεύθυνση παράδοσης διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης, εάν η διεύθυνση παράδοσης είναι νέα ή εάν η παραγγελία πρέπει να παραδοθεί σε ταχυδρομείο. Για παραγγελίες που γίνονται στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Ολλανδία, λαμβάνουμε επίσης έκθεση πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο του πιστωτικού ελέγχου μας. Η έκθεση πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να περιλαμβάνει, κατ’ αρχάς, πληροφορίες σχετικά με τυχόν τρέχουσες καθυστερήσεις πληρωμών, π.χ. από δημόσια μητρώα οφειλετών ή στοιχεία από δικαστικές διαδικασίες είσπραξης οφειλών. Κατά δεύτερον, ο πιστωτικός έλεγχος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις λεγόμενες κλίμακες βαθμολόγησης, οι οποίες υπολογίζονται με βάση μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μαθηματική και στατιστική διαδικασία και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας χρησιμοποιεί επίσης τα παραπάνω δεδομένα για άλλες επιχειρήσεις (π.χ. άλλους διαδικτυακούς εμπόρους) με σκοπό τον έλεγχο των διευθύνσεων ή/και τον έλεγχο ταυτότητας, και για τυχόν εφαρμογές βαθμολόγησης βάσει αυτών. Τα στοιχεία της διεύθυνσής σας περιλαμβάνονται επίσης στις τιμές πιθανότητας. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, infoscore Consumer Data GmbH, σύμφωνα με το Άρθρο 14 ΓΚΠΔ, δηλ. πληροφορίες για τον σκοπό της εταιρείας, τους σκοπούς αποθήκευσης δεδομένων, τους αποδέκτες δεδομένων, το δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες, το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης, κ.λπ. στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf

Εάν δεν συμφωνείτε με τις μεθόδους πληρωμής που σας προσφέρονται, μπορείτε να αμφισβητήσετε την απόφαση δηλώνοντας την άποψή σας είτε με επιστολή είτε αποστέλλοντας email στο privacy-support@puma.com. Θα ελέγξουμε τότε εκ νέου την απόφαση που ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη την άποψή σας.

Επιπλέον, θα ελέγξουμε, με βάση τη συσκευή σας σε προκαθορισμένους κανόνες, αν η παραγγελία πρέπει να χαρακτηριστεί ως ύποπτη για απάτη. Αν υπάρχει υποψία απάτης, θα πραγματοποιήσουμε επιπλέον ξεχωριστό έλεγχο της παραγγελίας. Εάν το αποτέλεσμα αυτού του μη αυτόματου ελέγχου απάτης είναι θετικό, τότε η παραγγελία εγκρίνεται. Εάν, ωστόσο, παραμένει η υποψία απάτης, ενδέχεται να αποφασίσουμε να ακυρώσουμε την παραγγελία, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας για πρόληψη της αδυναμίας πληρωμής και της απάτης (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).


2.5.4 Ακύρωση αγοράς


Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς (π.χ. ανάκληση σύμβασης) θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την επιστροφή των προϊόντων και την επιστροφή των χρημάτων της αγοράς.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ) για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ, στοιχείο γ ΓΚΠΔ).


2.5.5 Email πρόσκλησης για αξιολόγηση και κριτική προϊόντων


Θα θέλαμε να μάθουμε αν είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα PUMA που αγοράσατε. Για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε το email σας και τα στοιχεία των αγορών σας (π.χ. προϊόντα που αγοράσατε και ημερομηνία αγοράς), προκειμένου να σας στείλουμε email εντός ενός μήνα από την αγορά, καλώντας σας να αξιολογήσετε και να γράψετε κριτική για το προϊόν που αγοράσατε (περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με την υποβολή κριτικών για προϊόντα παρέχονται στην Ενότητα 2.3). 

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας για καλή εξυπηρέτηση πελατών και εμπορική προώθηση (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

Εναντίωση στα email πρόσκλησης για αξιολόγηση και κριτική προϊόντων:

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη λήψη τέτοιων email πρόσκλησης εξαρχής, κάνοντας κλικ στο κουμπί εξαίρεσης κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

Σε αυτή την περίπτωση, ένα μόνιμο cookie εξαίρεσης (όνομα: «NoCookie[EU]») ορίζεται στο τρέχον πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο αποτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων σας για email πρόσκλησης όταν χρησιμοποιείτε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, η διαβίβαση δεδομένων στο Bazaarvoice θα είναι κατ’ αρχήν ενεργοποιημένη, εκτός εάν οριστεί επίσης το cookie εξαίρεσης σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Έχετε υπόψη ότι η διαβίβαση δεδομένων στο Bazaarvoice θα ενεργοποιηθεί ξανά, σε περίπτωση που διαγράψετε το προαναφερόμενο cookie εξαίρεσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αν έχετε λάβει ήδη email που σας καλεί να αξιολογήσετε το προϊόν, μπορείτε να αρνηθείτε τη μελλοντική λήψη τέτοιων email κάνοντας κλικ στο κουμπί/σύνδεσμο εξαίρεσης που περιέχεται σε κάθε email πρόσκλησης.


2.5.6 Διαδικασία όχλησης, είσπραξη και αναγκαστική εκτέλεση ή/και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων


Σε περίπτωση οφειλόμενων ποσών προς εμάς, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με email, SMS, επιστολή ή τηλεφωνικά και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα σας στείλουμε επιστολή όχλησης. Εάν και εφόσον εξακολουθείτε να μην προβαίνετε στην πληρωμή, θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία είσπραξης πιστώσεων. 

Η διαδικασία είσπραξης πιστώσεων πραγματοποιείται από οργανισμό είσπραξης πιστώσεων που έχουμε προσλάβει. Εάν είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας είσπραξης πιστώσεων, ο οργανισμός είσπραξης πιστώσεων θα πραγματοποιήσει έρευνες διεύθυνσης, αξιοποιώντας έτσι δημόσια μητρώα προκειμένου να σας εντοπίσει, ως οφειλέτη.

Σε περίπτωση νομικής διαφοράς μαζί σας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την άσκηση ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Εάν και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη νομική διαφορά, θα βασιστούμε επίσης σε δεδομένα από άλλες πηγές (π.χ. δημόσια μητρώα).

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ) καθώς επίσης για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας για πρόληψη της κατάχρησης των υπηρεσιών μας και για θέσπιση και άσκηση νομικών αξιώσεων (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ). 


2.6 Άλλη επεξεργασία 


2.6.1 Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων 


Στο πλαίσιο ελέγχων εντός του Ομίλου PUMA, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, βασιζόμαστε επίσης σε δεδομένα από άλλες πηγές, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα). 

Τα δεδομένα σας ενδέχεται, υπό ορισμένες περιστάσεις, να υποστούν επίσης κατάλληλη επεξεργασία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παραπτωμάτων εντός της επιχείρησης και για την εφαρμογή προγραμμάτων συμμόρφωσης και μέτρων συμμόρφωσης.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. βάσει του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών) (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1), εδάφιο 1, στοιχείο γ ΓΚΠΔ) ή/και για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να ελέγχουμε τις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα στον Όμιλο PUMA, να αντιμετωπίζουμε παραπτώματα και περιπτώσεις απάτης, να ασκούμε ή/και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, κατά περίπτωση, και να διαπιστώνουμε τυχόν ποινικά αδικήματα (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).


2.6.2 Έκδοση αναλύσεων 


Βάσει των δεδομένων σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε κατά την έννοια της Ενότητας 2 των παρουσών πληροφοριών προστασίας δεδομένων, ενδέχεται να προβούμε στην έκδοση αναλύσεων. Αυτές χρησιμεύουν ως βάση για τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις, για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για την προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών μας και για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης. Οι αναλύσεις που εκδίδονται σε αυτή τη βάση δεν περιέχουν πλέον προσωπικές αναφορές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι πλέον δυνατόν να συσχετιστούν με εσάς.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό του έννομου συμφέροντός μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να εκτελέσουμε δραστηριότητες εμπορικής προώθησης (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ). 

 


3. Διατήρηση και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας 


Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα και στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παρούσες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων (Ενότητα 2). 

Από τη στιγμή που τα δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 2 δεν είναι πλέον απαραίτητα, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να εγείρετε αξιώσεις εναντίον μας ή μπορούμε να εγείρουμε αξιώσεις εναντίον σας (η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής είναι συνήθως τρία έτη, αρχής γενομένης από το τέλος του έτους κατά το οποίο προκύπτει η απαίτηση, π.χ. το τέλος του έτους αγοράς). 

Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα και στο βαθμό που υποχρεούμαστε να το πράξουμε βάσει του νόμου. Αντίστοιχες υποχρεώσεις απόδειξης και διατήρησης εμπεριέχονται, μεταξύ άλλων, στον γερμανικό εμπορικό κώδικα, στο φορολογικό κώδικα και στο νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι περίοδοι διατήρησης ενδέχεται αναλόγως να διαρκούν έως δέκα έτη. 

 


4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες αποδεκτών


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν/κοινολογηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 

 

5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων βάσει έννομων συμφερόντων


Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας κατά την έννοια της Ενότητας 2, βάσει του έννομου συμφέροντός μας, ιδίως να εγγυόμαστε την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στους ιστότοπούς μας, να προσαρμόζουμε τον ιστότοπό μας στις ανάγκες σας, να πραγματοποιούμε αναλύσεις και δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να σας υπενθυμίζουμε τυχόν διαδικασίες αγοράς που δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα, να αυξάνουμε την κάλυψη των προϊόντων και των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησής μας, να αποτρέπουμε την απάτη και την κατάχρηση, να αποφεύγουμε αδυναμίες πληρωμής, να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, να διαφυλάττουμε, να ασκούμε και να υπερασπιζόμαστε τα έννομα συμφέροντά μας (και ενώπιον δικαστηρίων, όπως απαιτείται), και να ασκούμε την εσωτερική μας διαχείριση με αποτελεσματικό και συνεργατικό τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με τη στάθμιση συμφερόντων που διενεργεί η PUMA, επικοινωνήστε το privacy@puma.com.

Παρά τις συγκεκριμένες δυνατότητες να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στην Ενότητα 2 (π.χ. παρεχόμενοι σύνδεσμοι εξαίρεσης ή απεγγραφής), έχετε το δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας αποστέλλοντας email στο privacy-support@puma.com. Θα διακόψουμε τότε την επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν/αυτούς το(τους) σκοπό(ούς), εκτός εάν τα έννομα συμφέροντά μας για την επεξεργασία υπερισχύουν ή η επεξεργασία χρησιμεύει για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα επεξεργαστούμε οποιαδήποτε συλλεχθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτό το πλαίσιο προκειμένου να αποκριθούμε στο αίτημά σας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο γ ΓΚΠΔ).

 


6. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης 


Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ισχύει για το μέλλον και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δώσατε πριν ανακληθεί. 

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην Ενότητα 2, μπορείτε να στείλετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας στο privacy-support@puma.com.

Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που συλλέγονται εν προκειμένω για την απόκριση στο ερώτημά σας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο γ ΓΚΠΔ). 

 


7. Τα άλλα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων 


Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή:

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που είναι αποθηκευμένα στα συστήματά μας.

Παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας αναφέροντας τουλάχιστον το όνομα και το επώνυμό σας, είτε με email στο privacy-support@puma.com είτε γραπτώς στη διεύθυνση: PUMA Online Shop, Post box 201101, 48092 Münster, Γερμανία.  

Αν ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα έναντι εμάς, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να αποκριθούμε στο αίτημά σας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Νομική βάση: Άρθρο 6 (1) εδάφιο 1, στοιχείο γ ΓΚΠΔ).

Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την PUMA παραβιάζει τον ΓΚΠΔ (Άρθρο 77 ΓΚΠΔ). 

 


8. Αλλαγές στις παρούσες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων


Οι διατάξεις των παρουσών Πληροφοριών Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αναφερόμενων Πληροφοριών για τα cookies, εφαρμόζονται στην ισχύουσα έκδοση κατά το χρόνο χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να συμπληρώσουμε και να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο των παρουσών Πληροφοριών Προστασίας Δεδομένων. Οι επικαιροποιημένες Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στους ιστότοπούς μας. Σε περίπτωση ουσιαστικών ή σημαντικών αλλαγών στις Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων, ειδικά αν πρόκειται για αλλαγές που επηρεάζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουμε ήδη συλλέξει, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων (π.χ. μέσω email).