Avaldamise kuupäev: 10.09.2020

 

Andmekaitsealane teave

 

Selles andmekaitsealases teabes anname teavet teie andmete töötlemise kohta, kui külastate ettevõtte PUMA Europe GmbH (edaspidi PUMA või „meie“ sobivas käändes) veebilehti ja ostate nendelt veebilehtedelt tooteid.


1. Ulatus, vastutav töötleja, andmekaitsespetsialist ja mõisted


1.1 Selle andmekaitsealase teabe ulatus


See andmekaitsealane teave on kohaldatav ettevõtte PUMA Europe GmbH veebilehtede kasutamisele, sh veebipoe ja veebipõhiste ostude tegemise ja tühistamise, kasutajakonto loomise, uudiskirja saatmise, edasiste teabe e-kirjade ja klienditeeninduse suhtes ja meie turundustegevuse suhtes kolmandate osapoolte veebilehtedel. See andmekaitsealane teave ei ole kohaldatav andmete töötlemisele kontserni PUMA teiste ettevõtete veebilehtedel. 


1.2 Teie isikuandmete vastutav töötleja


Kui selles andmekaitsealases teabes pole teisiti täpsustatud, on teie isikuandmete vastutav töötleja: 

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Saksamaa
privacy-support@puma.com


1.3 Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed


Data Protection Officer 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
E-post: privacy@puma.com (Pange tähele: andmekaitseõiguste kasutamiseks kasutage e-posti aadresse, millele on viidatud jaotistes 5 kuni 7.)


1.4 Mõisted 


See andmekaitsealane teave põhineb järgmistel andmealastes õigusaktides käsitletavatel terminitel, mida oleme arusaamise lihtsustamiseks määratlenud. 

Näited võimalikest saajatest. Pangad / makseteenuse pakkujad, logistikaettevõtted ja tarneteenuste ning IT-teenuste osutajad (lisateavet vt jaotisest 4)

Isikuandmete näited Nimi, kontaktandmed, panga või krediitkaardi andmed.

Selles andmekaitsealases teabes kirjeldatud andmetöötlustegevuste puhul on vastutav töötleja ettevõte PUMA Europe GmbH, kui pole teisiti ette nähtud (jaotis 1.2.). 

 

 

2. Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused


2.1 Teie andmete töötlemine, kui külastate meie veebilehti


Kui külastate meie veebilehti, et saada teavet toodete ja teenuste kohta kliendikontot registreerimata, kui ostate tooteid meie veebipoest või edastate meile teavet muul viisil (üksnes teavitamise eesmärgil), töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning järgmistest õiguslikest alustest juhindudes: 


2.1.1 Veebilehtede tingimused ja IT-turvalisus

 

Töötleme teie isikuandmeid, mis on tehniliselt vajalikud, et saaksime teile võimaldada meie veebilehtede kasutamist ja tagada veebilehti külastades stabiilsust ja turvalisust. See hõlmab järgmisi isikandmeid: 

Need isikuandmed salvestatakse turvalisuse huvides serveri logifailides, mis kustutatakse automaatselt 7 päeva pärast.

See andmetöötlus on vajalik selleks, et saaksite meie veebisaite kasutada (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b), samuti meie õigustatud huvides IT-turvalisuse tagamiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f). 


2.1.2 Kohalike veebilehtede pakkumine


Samuti töötleme teie isikuandmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile võimaldada veebilehtede kohalikke versioone, eriti seoses keelega. 
See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvi tõttu kohandada meie veebilehte teie vajadustele (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).


2.1.3 Veebisaidi analüüs


2.1.3.1 Google Analytics


Kasutame veebilehtedel ettevõtte Google Inc. (Google) veebianalüüsi teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid (küpsiste kohta lisateabe saamiseks vt jaotis 2.1.9 ja meie küpsiste teavet), mis võimaldavad analüüsida meie veebilehtede kasutamist. Teave, mille küpsis veebilehe kasutamise kohta loob, edastatakse reeglina Google’i Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse, kus see salvestatakse. Kuna aga kasutame teenust Google Analytics laiendiga „anonymizeIP()“, lühendab Google eelnevalt IP-aadressi, kui veebilehe külastaja on Euroopa Liidu liikmesriigis või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riikides, mis välistab selle otsese seostamise teiega. Vaid erandjuhtudel edastatakse terve IP-aadress Google’i Ameerika Ühendriikide serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab PUMA nimel seda teavet, et hinnata veebilehtede kasutamist, koostada aruandeid veebilehe tegevuste kohta, analüüsida meie digitaalsete reklaamide mõju ja parandada nende kohandamist ning võimaldada PUMA-le edaspidiseid teenuseid, mis on seotud veebilehtede ja interneti kasutamisega.. Google ei ühenda kasutaja brauserist teenusega Google Analytics seoses edastatud IP-aadressi teiste andmetega. Lisateavet kasutamistingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressidelt:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvi tõttu teha analüüse, et parandada meie veebilehti ja tooteid ning reklaamida meie tooteid internetis kohandatud ja tõhusal viisil (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).

Teenusest Google Analytics loobumine

Üldjuhul saate takistada teenusel Google Analytics teie kasutusandmete (sh teie IP-aadressi) töötlemist, kui laadite alla ja installite brauseri lisandmooduli, mis asub aadressil: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Lisaks saate takistada teenusel Google Analytics teie andmete kogumist meie veebilehtedel, kui klõpsate järgmisel aadressil:

Teenusest Google Analytics loobumiseks klõpsake siin

Sel juhul seadistatakse teie praegusesse brauserisse püsiv loobumisküpsis (nimega „ga-disable-UA-[...]“), mis takistab edaspidi andmete salvestamist, kui külastate meie veebilehti selles konkreetses brauseris. Kui kasutate teist brauserit, on teenus Google Analytics põhimõtteliselt lubatud, välja arvatud juhul, kui ka selles brauseris on seadistatud loobumisküpsis. Pange tähele, et kui kustutate brauserist ülalmainitud küpsise, lubatakse teenust Google Analytics uuesti.


2.1.3.2 Adobe Analytics

Meie kodulehe kasutamise kohta statistiliste andmete kogumiseks kasutame lisaks Adobe Analytics’it. Kasutame neid andmeid PUMA e-poe ja meie poolt pakutavate toodete ja teenuste pidevaks täiustamiseks ning optimeerimiseks, et muuta meie kodulehtede külastamine huvitavamaks.
Meie kodulehtede kasutamisel kogutakse ja hinnatakse teie brauseri edastatud teavet. See saavutatakse küpsiste ja sarnase jälgimistehnoloogia (nt „pikslid”) abil, mis on manustatud igale kodulehele. Koguda võidakse järgnevaid andmeid: Päring (soovitud faili nimi), brauseri tüüp / versioon, brauseri keel, opsüsteem, brauseriakna sisemine eraldusvõime, ekraani eraldusvõime, Java skripti lubamine, Java sisse/välja, küpsised sisse/välja, värvisügavus, viitaja URL, IP-aadress (kogutakse eranditult anonüümseks muudetud kujul ja kustutatakse kohe pärast kasutamist uuesti), juurdepääsu aeg, klõpsud, tellimuste väärtused, ostukorvid ja anonüümsed vormi sisud (nt kas telefoninumber on antud või mitte).
Ühtegi neist andmetest ei tohi teile otseselt eraldada. Sel viisil kogutud andmete eesmärk on luua anonüümseid või pseudonüümseks muudetud kasutusprofiile, mis on veebistatistika aluseks. Adobe Analytics’i küpsiste abil kogutud andmeid ei kasutata kunagi meie kodulehtede külastajate isiklikuks tuvastamiseks ning neid ei liidestata profiili omaniku isikuandmetega, välja arvatud juhul, kui kasutaja on selleks eelnevalt oma selgesõnalise nõusoleku andnud.

Adobe Analyticsi andmekaitsejuhendid leiate siit:

•    Adobe Analytics:  http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvidest lähtuvate analüüside tegemiseks ja nende analüüside põhjal meie kodulehe, toodete ja teenuste parendamiseks (õiguslik alus: GDPR artikkel 6 lõige 1 lause 1, punkt f).

Adobe Analytics loobumisklausel:

Adobe Analytics’i andmete kogumise ja säilitamise kohta saab igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks kasutage järgmisi linke:

• Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Sel juhul on teie praegu kasutatavas brauseris seatud Adobe Analytics’i püsiv keeldumise küpsis (nimi: “omniture_optout”), mis takistab tulevikus selle/nende teenus(t)e poolt teie andmete salvestamist selle konkreetse brauseriga meie kodulehtede külastamisel. Kui kasutate mõnda muud brauserit, on need teenused põhimõtteliselt lubatud, välja arvatud juhul, kui loobumisküpsis(ed) on ka selles brauseris määratud. Pange tähele, et need teenused lubatakse uuesti, kui kustutate oma brauserist vastava loobumisküpsise."


2.1.3.3 Clicktale Analytics


Kasutame ka teenust Clicktale Analytics, et töödelda andmeid veebilehe külastuse jooksul toimuvate tegevuste kohta (nt lehe külastused, klõpsud, veebilehel veedetud aeg jne), selleks et saaksime luua anonüümseid kaardistusi ja statistikat veebilehtede kasutamise kohta. 

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides, et teha analüüse veebilehe, toodete ja teenuste täiustamiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).

Teenusest Clicktale Analytics loobumine

Saate keelata ülalmainitud andmete töötlemine teenusega Clicktale, kui klõpsate järgmisel lingil asuval nupul „Disable Clicktale“ (Keela Clicktale):

http://www.clicktale.net/disable.html

Sel juhul seadistatakse teie praegusesse brauserisse püsiv loobumisküpsis (nimega „WRBlock“), mis takistab edaspidi andmete salvestamist, kui külastate meie veebilehti selles konkreetses brauseris. Kui kasutate teist brauserit, on teenus Clicktale Analytics põhimõtteliselt lubatud, välja arvatud juhul, kui ka selles brauseris on seadistatud loobumisküpsis. Pange tähele, et kui kustutate brauserist ülalmainitud küpsise, lubatakse teenust Clicktale Analytics uuesti.

 

2.1.3.4. Emarsys

Kasutame Emarsys’t isikupärastamisel, analüüsimisel, automatiseerimisel ja e-posti kampaaniate korraldamisel (infolehtede saatmine). Emarsys töötab küpsiste ja jälgimispikslite abil, mis aitavad meil luua infolehti ja kohandatud reklaame. Kui annate oma nõusoleku meie uudiskirja saamiseks ja olete topeltnõustumise protsessi täielikult lõpetanud, et oma e-posti aadressi vastavalt kinnitada [või olete oma e-posti aadressi seoses ostu tegemisega meie e-poes meie kodulehel sisestanud]. Emarsys kogub ja kombineerib teie isiklikud andmed [pseudonüümseks muudetud] kasutajaprofiiliks, mille saab omistada teie e-posti aadressile. Meie kodulehte külastades saab Emarsys’i kogutud andmeid ühendada ka [pseudonüümseks muudetud] kasutajaprofiiliks, kui oleksite andnud nõusoleku meie infolehtede saamiseks ühes meie jaekaupluses. Teie e-posti aadress muudetakse pseudonüümiks. Kui olete andnud nõusoleku meie infolehe saamiseks, töötleme teie järgmisi andmeid: kas olete meie uudiskirja avanud, mida olete klõpsanud, millal ja kui palju aega olete meie kodulehel veetnud, milliseid tooteid ja kategooriaid olete vaadanud, mida olete meie veebipoest ostnud ja millal, millisest kategooriast, mis hinnaga ning kas olete lõpetanud makseprotsessi?

Emarsys’e andmekaitsesuunised leiate siit:

https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Antud andmetöötlus (infolehe hindamine ja õnnestumise mõõtmine) põhineb meie õigustatud huvidel - teie nõusolekul - meie uudiskirjade süsteemi turvalise ja kasutajasõbraliku toimimise tagamiseks ning teenib nii meie ärihuve kui ka teie ootusi meie kodulehe, toodete ja teenuste täiustamiseks (õiguslik alus: GDPR artikkel 6, lõige 1, lause 1, punkt f).


2.1.4 Individuaalsed soovitused meie veebilehtedel


Kui külastate meie veebilehti, kasutame teenust Google AdWords, et töödelda andmeid teie kasutajakäitumise kohta, nagu vaadatud tooted, ostukorvi sisu jne, selleks et nende andmete põhjal näidata teile individuaalseid soovitusi meie veebilehtedel. Teenuse Google AdWords andmete töötlemise üksikasju vaadake Google’i privaatsuspõhimõtetest järgmisel aadressil:

https://policies.google.com/privacy

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides, et luua kohandatud soovituste abil parem kasutajakogemus (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).

Individuaalsetest soovitustest loobumine

Saate selle andmetöötluse keelata, kui klõpsate järgmisel loobumise aadressil:


2.1.5 Sobivaima tootesuuruse soovitus


In order to be able to recommend the ideal product size according to your individual preferences, we offer the opportunity to use the optional service of FitAnalytics GmbH. For this service, FitAnalytics GmbH collects data which you voluntarily provide, such as height, weight, body shape, age and your personal wearing comfort. On this basis, FitAnalytics GmbH will provide you with a size recommendation. The data you provide is stored in a cookie of FitAnalytics GmbH, which is automatically deleted after 90 days. Further details on data processing by FitAnalytics GmbH are stated in the data protection information provided by FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

During the purchasing process we receive information from FitAnalytics GmbH as to whether you have added a product to your shopping cart on the basis of a recommendation. However, FitAnalytics GmbH does not provide us with any personal data that you have provided to FitAnalytics GmbH. This data processing is necessary in order to provide you the service of FitAnalytics GmbH [Legal basis: Art. 6 [1] sentence 1, lit. b GDPR].

After the purchase has been completed, we provide anonymized data to FitAnalytics GmbH. This data contains information on whether you have actually purchased a product on the basis of a size recommendation and, if applicable, whether the sales contract was reversed due to an improper fitting.


2.1.6 Reklaami kuvamine / ümbersuunamine kolmanda osapoole veebilehtedel 


Kui külastate meie veebilehti, seadistavad meie ümbersuunamise pakkujad märgiseid ja küpsiseid, et jälgida, milliseid tooteid olete meie veebilehtedelt vaadanud või ostnud. Selle teabe abil saame seejärel näidata teile kolmandate osapoolte veebilehtedel meie ümbersuunamise teenuse pakkuja (te) kaudu PUMA toodete individuaalseid pakkumisi ja analüüsida tulemusi, et meie reklaami veelgi parandada. Lisateavet allnimetatud ümbersuunamise pakkujate andmete töötlemise kohta vaadake vastavatest privaatsuspõhimõtetest: 

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides meie toodete internetis reklaamimiseks kohandatud ja tõhusal viisil (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).

Ümbersuunamisest loobumine

Saate selle andmetöötluse keelata, kui klõpsate järgmis(t)el ümbersuunamise pakkuja(te) loobumise aadressi(de)l:


2.1.7 Koostööturunduse/konversiooni jälgimine


Oleme oma veebilehtedesse ehitanud ka küpsiseid ja sarnast jälgimistehnoloogiat meie koostöö-(võrgustiku-)partneritelt. Nende tööriistadega saavad meie koostöö-(võrgustiku-)partnerid tuvastada, kas tulite meiega koostööd tegevalt lehelt (nt kolmanda osapoole veebilehelt, mis reklaamib PUMA tooteid), ja seejärel jälgida, kas teete selle tagajärjel teatud eelmääratletud konversioonitegevusi (nt uudiskirja tellimine või toote ostmine) meie veebilehtedel.

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides, et analüüsida meie kolmanda osapoole veebilehtedel olevate reklaamikampaaniate ulatust ja edukust (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f), aga ka meie (kui reklaamija), koostööpartnerite ja koostööd tegevate kolmandate osapoolte veebilehtede operaatorite (avaldaja) õigustatud huvides edukuse põhjal kolmandate osapoolte veebilehtedel avaldatud PUMA reklaamimeetmete eest arvete esitamiseks.

Koostööturunduse/konversiooni jälgimisest loobumine:


2.1.8 Küpsiste kasutamine


Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmete brauserisse, kui külastate meie veebisaite. Küpsiste kaudu saab teie tegevusi ja sätteid meie veebilehtedel jälgida, salvestada ja tuvastada brauseriseansi ajal ja isegi pärast seda. Lisaks sellele võimaldavad küpsised ja nende vastavad küpsiste ID-id teie brauserit tuvastada. Näiteks saate pärast veebilehelt lahkumist taastada ostukorvi sisu või teile võidakse näidata viimati vaadatud tooteid.

Lisateavet küpsiste kasutamise kohta meie veebisaitidel, küpsiseliikide ja üksikute sätete kohta leiate meie küpsise-eelistuste.


2.1.9 Klienditeenindus


Olenevalt teie taotluse sisust tugineme teie isikuandmetele, mis on salvestatud teiste andmetöötlustegevuste ulatuses meie süsteemides (nt andmed, mille olete sisestanud ostmise ajal või teie krediidihinnangu väärtus, mille oleme saanud krediidiasutuselt krediidi hindamise toimingutes. Kui see on vajalik ja siis ainult päringule vastamiseks vajalikus ulatuses, kogume andmeid ka välistest allikatest (nt päring tarneteenuse osutajale tarne jälgimisel või uurimistaotluse korral). 

Teie (eel)lepingulise suhtega seotud taotluste kontekstis on see andmetöötlus vajalik teie lepingu täitmiseks (klienditeeninduse osutamiseks) (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b). Kui soovite kasutada meie suhtes oma õigusi, on vastavate andmete töötlemine vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt c). Kui soovite saada teavet või esitada kaebusi meie toodete ja teenuste kohta, on vastav andmetöötlus vajalik selleks, et meie õigustatud huvides teie teabenõudele/kaebusele vastata (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).


2.2 Meiliturundus


2.2.1 E-posti teel uudiskirja saatmine tellijatele


Kui olete tellinud meie meiliuudiskirja „kahekordse liitumise“ toimingu kaudu, saadame teile aeg-ajalt uudiskirju, et teavitada teid meie toodetest, teenustest ja reklaamidest. 

See andmetöötlus põhineb teie nõusolekul (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt a).

Nõusoleku tühistamine

Saate igal ajal oma nõusoleku tühistada ja meie uudiskirja tellimisest loobuda, kui saadate e-kirja tellimisest loobumise taotlusega meie klienditeenindusse (service@puma.com) ja/või klõpsate igas uudiskirjas oleval tellimisest loobumise lingil.


2.2.2 Otseturunduse e-kirjad olemasolevatele klientidele


Pärast toodete ostmist võime – olenemata sellest, kas olete meie uudiskirja tellinud (vt jaotis 2.2.1) – saata teile turundusalaseid e-kirju sarnaste toodete ja teenuste kohta. 

Selle andmetöötluse aluseks on meie õigustatud huvi oma tooteid ja teenuseid reklaamida (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).

Otseturunduse e-kirjade keelamine

Saate igal ajal sellest isikuandmete töötlusest loobuda ja loobuda otseturunduse e-kirjade tellimisest, kui saadate e-kirja tellimisest loobumise taotlusega aadressil service@puma.com ja/või klõpsate igas otseturunduse e-kirjas oleval tellimisest loobumise lingil.

 

2.2.3 Olemasolevatele klientidele saadetavate otseturunduse e-kirjade isikupärastamine 


Kui olete meie klient, võime isikupärastada teile saadetavaid otseturunduse e-kirju teie eelistuste/huvide profiili põhjal, mille oleme kokku pannud teie viimase kahe aasta ostu(de) andmete alusel.
See andmetöötlus on meie  õigustatud huvide eesmärgil vajalik, et kohandata meie otseturunduse e-kirjad teie eelistustele ja huvidele vastavaks, muutes seeläbi meie turunduspüüdlused tõhusamaks (Õiguslik alus: art. 6 lg 1 lause 1, lit. f GDPR).

Vastuväide meie uudiskirja/otseturunduse sihtimisele

Võite igal ajal esitada vastuväite oma ostuandmete töötlemisele meie uudiskirja/otseturunduse meilide kohandatud sihtrühmadele suunamise eesmärgil, saates e-kirja oma tellimusest loobumise avaldusega aadressile service@puma.com ja/või klõpsates tellimusest loobumise lingil, mis leidub igas otseturunduse e-kirjas.
Sellisel juhul ei saa te meilt enam uudiskirju. 


2.3 Tootehinnangud ja arvustused


Pakume teile võimalust arvustada kõiki (ostetud) tooteid meie veebilehtedel. Teie tagasiside aitab teistel klientidel teha õigeid ostuotsuseid ja võimaldab meil oma tooteid pidevalt täiustada. Kui soovite mõne toote kohta arvustuse esitada, töötleme teie e-posti aadressi, teie kasutajanime ja teie arvustuse sisu (nt arvustatud toode, hinnang, arvustuse pealkiri ja tekst, soovitus). Teie e-posti aadressi töödeldakse teie isiku kontrollimiseks ja kinnitamiseks. Seda võib kasutada ka meie klienditeenindus, et teie tagasisidele e-posti teel vastata. Kui olete enne arvustuse postitamist selleks nõusoleku andnud, saadame teile e-posti teel teate, kui teie arvustus avaldatakse. Kuna teie hinnang (tähtedes) ja arvustuse sisu avaldatakse meie veebilehtedel koos teie kasutajanimega, veenduge, et see ei sisaldaks isikuandmeid.

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides eelkõige klienditeeninduse ja soovitusturunduse tarbeks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f). Teavitused e-posti teel teie arvustuse avaldamise kohta põhinevad teie eelneval nõusolekul (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt a). 


2.4 Kliendikonto registreerimine ja seadistamine    


Kui külastate meie veebilehti, saate luua kliendikonto. Kliendikonto registreerimiseks tuleb sisestada isikuandmeid. Kohustuslikud väljad on sisendvormil vastavalt märgistatud. 

See andmetöötlus on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (kliendikonto pakkumine) (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b). 


2.5 Andmetöötlus veebipoe tellimuste puhul


Töötleme teie isikuandmeid ka seoses veebipoest ostetud kaupadega.


2.5.1 Veebipoes kaupade ostmine ja nende eest maksmine


Töötleme teie isikuandmeid (nt kontaktandmeid, tarne- ja makseteavet), kui ostate veebipoest tooteid. Kui ostate tooteid teisele isikule (kolmandale osapoolele), töötleme teie esitatud kolmanda osapoole isikuandmeid (nimi ja kontaktteave) toodete saatmiseks kolmandale osapoolele. Veenduge, et oleksite kolmandat osapoolt piisavalt teavitanud ettevõtte PUMA nende andmete töötlemise kohta ja et teil oleks volitus selliseid andmeid avaldada. 

See andmetöötlus on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b).


2.5.2 Ostukorvi hülgamise e-kirjad 


Kui olete kliendikontot kasutades alustanud tellimise toimingut, kuid ei ole seda lõpetanud, saadame kliendikontos salvestatud meiliaadressile meeldetuletuseks e-kirja teie alustatud ostutoimingu kohta. 

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides, et tuletada teile meelde lõpetamata ostutoimingut (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).

Ostukorvi hülgamise e-kirjade keelamine

Saate igal ajal sellest isikuandmete töötlemisest loobuda ja loobuda ostukorvi hülgamise e-kirjade tellimisest, kui saadate e-kirja tellimisest loobumise taotlusega aadressil service@puma.com ja/või klõpsate igas ostukorvi hülgamise e-kirjas oleval tellimisest loobumise lingil.


2.5.3 Pettuste ja krediidikontroll


Enne ostulepingu lõpetamist teeme pettuste ja krediidikontrolli. Seda tehes saame teile võimaldada eri makseviiside valikut ja samal ajal kaitsta ennast arvete tasumatajätmise eest. Krediidikontrolli raames kontrollime muu hulgas ka kõiki teie kliendikontoga tehtud varasemaid tellimusi. Samuti kontrollitakse, kas tarneaadress erineb arve saamise aadressist, kas tarneaadress on uus või saadetis tuleks saata pakijaama. Tellimuste puhul, mis tehakse Saksamaal, Austrias, Šveitsis ja Hollandis, saame krediidikontrolli käigus ka krediidiaruande. Krediidiaruanne võib sisaldada esiteks, teavet võimalike maksehäirete kohta, näiteks avalikust võlgnike registrist, või andmeid kohtu kaudu toimunud sissenõudmismenetluste kohta. Teiseks võib krediidikontrollis olla ka loend nn hinnanguväärtustest, mis arvutatakse teaduslikult tunnustatud matemaatilise ja statistilise toimingu käigus ja mida kasutatakse krediidiriski hindamiseks. Krediidihinnangute asutus kasutab ülalmainitud andmeid ka teiste ettevõtete suhtes (nt teiste veebikauplejate puhul), et kontrollida aadresse ja isikuid, ja neil väärtustel põhinevate hindamisrakendusteks. Tõenäosusväärtustes sisalduvad ka teie aadressiandmed. Üksikasjalikku teavet meie krediidihinnangu asutuse Infoscore Consumer Data GmbH kohta isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 14 järgi, s.t teavet ettevõtte eesmärgi, andmete salvestamise eesmärgi, andmete saajate, andmetele otseligipääsu õiguse, kustutamise või parandamise õiguste jne kohta leiate järgmiselt aadressilt:

https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf

Kui te ei nõustu teile pakutud makseviisi(de)ga, saate otsust vaidlustada, kui esitate oma vaatepunkti kirjas või saadate e-kirja aadressil privacy-support@puma.com. Vaatame tehtud otsuse seejärel uuesti üle, võttes arvesse teie vaatepunkti.

Lisaks sellele kontrollime teie seadme põhjal eelmääratletud reeglite alusel, kas tellimus tuleks kategoriseerida potentsiaalse pettusena. Kui on kahtlusi, et tegemist on pettusega, kontrollime tellimust lisaks individuaalselt. Selle manuaalse pettusekontrolli tulemus võib olla positiivne, millisel juhul tellimus kinnitatakse. Kui aga pettusekahtlus jääb, võime olenevalt konkreetsest juhtumist otsustada tellimuse katkestada.

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides tasumatajätmise ja pettuse vältimiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).


2.5.4 Ostu tühistamine


Ostu tühistamise (nt lepingust loobumise) puhul töötleme teie andmeid kaupade tagastamiseks ja ostuhinna tagasimaksmiseks.

See andmetöötlus on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b) ja/või juriidilise kohustuse täitmiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt c).


2.5.5 Kutsed e-postiga toodete hindamiseks ja arvustamiseks


Soovime teada, kas olete rahul ostetud PUMA kaupadega. Sel eesmärgil töötleme teie e-posti aadressi ja ostuandmeid (nt ostetud tooted ja ostu kuupäev), et saata teile ühe kuu jooksul pärast ostu e-kiri kutsega ostetud toodet hinnata ja arvustada (lisateavet tootearvustustega seotud andmetöötluse kohta vt jaotis 2.3). 

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides hea klienditeeninduse ja turunduse eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).

Tootehinnangute ja arvustuste kutsega e-kirjadest loobumine

Saate algusest peale keelata selliste kutsega e-kirjade saamise, kui klõpsate nupul opt-out (loobumine) järgmisel aadressil: 

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

Sel juhul seadistatakse teie praegusesse brauserisse püsiv loobumisküpsis (nimega „NoCookie[EU]“), mis takistab edaspidi teie andmete töötlemist kutsega e-kirjade saatmiseks, kui kasutate seda konkreetset brauserit. Kui kasutate teist brauserit, on andmete edastamine teenusele Bazaarvoice põhimõtteliselt lubatud, välja arvatud juhul, kui ka selles brauseris on seadistatud loobumisküpsis. Pange tähele, et kui kustutate brauserist ülalmainitud küpsise, lubatakse teenusele Bazaarvoice andmete edastamist uuesti.

Kui olete juba saanud e-kirja, milles teid kutsutakse toodet hindama, saate selliste e-kirjade edasise saamise keelata, kui klõpsate loobumisnupul/lingil, mis on igas kutsega e-kirjas.


2.5.6 Maksenõude toiming, maksete kogumine ja juriidiliste nõuete esitamine ja/või kaitsmine


Kui olete meile võlgu, anname sellest vastavalt teada e-posti, SMS-i või telefoni teel ja teatud tingimustel saadame teile maksenõude kirja. Kui ja seni kuni te pole makset sooritanud, alustame krediidi sissenõudmistoimingut. 

Krediidi sissenõudmistoimingut teeb meie palgatud sissenõudeasutus. Kui krediidi sissenõudmistoiming on vajalik, esitab sissenõudeasutus aadressipäringu, kasutades sealjuures avalikke registreid, et leida teid kui võlgnikku.

Teiega seotud juriidilise vaidluse korral töötleme teie isikuandmeid oma õiguste kasutamiseks ja/või kaitsmiseks. Kui see on vajalik ja siis juriidilise vaidluse suhtes vajalikus ulatuses, toetume ka teistest allikatest pärinevatele andmetele (nt avalikud registrid).

See andmetöötlus on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b), samuti meie õigustatud huvides meie teenuste kuritarvitamise ärahoidmiseks ja juriidiliste nõuete esitamiseks ja kasutamiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f). 


2.6 Muu töötlemine


2.6.1 Siseauditite tegemine 


Kontserni PUMA sisestes auditites nii koduriigis kui ka välismaal võidakse teie andmeid töödelda. Selle toimingu käigus toetume olenevalt olukorrast ka teistele allikatele (nt krediidiasutused). 

Teie andmeid võidakse teatud tingimustel asjakohaselt töödelda ka ettevõttesisese vääriti käitumise tuvastamiseks ja parandamiseks ning nõuetele vastavuse programmide ja meetmete rakendamiseks.

See andmetöötlus on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt aktsiaseltsi seaduse alusel) (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt c) ja/või meie õigustatud huvides kontserni PUMA toimingute ja tõhususe kontrollimiseks, vääriti käitumise ja pettuste kõrvaldamiseks, meie õiguste kasutamiseks ja/või kaitsmiseks, olenevalt juhtumist, ja võimalike kuritegude avastamiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f).


2.6.2 Analüüside väljastamine


Võime väljastada analüüse teie andmete põhjal, mida töötleme selle andmekaitseteabe jaotises 2 kirjeldatud tähenduses. Need analüüsid on meie äriotsuste aluseks, et täiustada tooteid ja teenuseid, kohanduda klientide vajadustega ning teha turundustegevusi. Selle põhjal väljastatud analüüsides ei ole enam isiklikke viiteid, mis tähendab, et neid ei ole võimalik enam teiega siduda.

See andmetöötlus on vajalik meie õigustatud huvides, et täiustada tooteid ja teenuseid ning teha turundustegevusi (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt f). 

 


3. Teie isikuandmete säilitamine ja kustutamine


Säilitame teie isikuandmeid selles andmekaitseteabes (jaotis 2) nimetatud eesmärkideks vajalikus ulatuses ja ajavahemikus. 

Kui jaotises 2 nimetatud eesmärkide jaoks enam andmeid ei vajata, hoiame teie isikuandmeid alles ajavahemiku jooksul, mil saate esitada kaebusi meie vastu või meie saame esitada kaebusi teie vastu (seadusega ettenähtud aegumistähtaeg on üldjuhul kolm aastat alates selle aasta lõpust, mil kaebus esitatakse, nt ostmise aasta lõpust). 

Lisaks sellele säilitame teie isikuandmeid seni kuni ja ulatuses, mida nõuab seadus. Vastavaid tõendus- ja säilitamiskohustusi saate vaadata muu hulgas Saksa äriseadustikust, maksuseadustikust ja rahapesu tõkestamise seadusest. Säilitusperioodid võivad vastavalt kesta kuni kümme aastat. 

 


4. Isikuandmete edastamine ja saajate kategooriad

Teie isikuandmeid võidakse edastada/avaldada järgmistele saajate kategooriatele.

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 

 

5. Õigustatud huvides andmete töötlemise keelamise õigus


Töötleme teie isikuandmeid jaotises 2 kirjeldatud tähenduses, mis põhineb meie õigustatud huvidel, eriti, et tagada meie veebilehtede IT-turvalisus, kohandada meie veebilehti teie vajadustele, teha analüüse ja turundustegevusi, teavitada teid meie toodetest ning teenustest, meenutada teile veel lõpetamata ostutoiminguid, suurendada meie toodete ja turundustegevuste ulatust, ennetada pettusi ning kuritarvitamist, vältida tasumatajätmisi, hoolitseda meie klientide eest, kindlustada, kasutada ja kaitsta meie juriidilisi huve (vajaduse korral ka kohtus) ning teha ettevõttesisest haldustööd tõhusalt ja koostöös. PUMA-poolse huvide tasakaalustamise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust aadressil privacy@puma.com.

Vaatamata jaotises 2 kirjeldatud konkreetsetele andmetöötluse keelamise võimalustele (nt pakutud loobumise või tellimisest loobumise lingid), on teil igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvides isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkti f kohaselt oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel, saates e-kirja aadressil privacy-support@puma.com. Me ei töötle edaspidi teie andmeid sellel/neil eesmärgil/eesmärkidel, kui meie töötlemise õigustatud huvid ei ole ülekaalukad või töötlemine ei ole juriidiliste nõuete esitamiseks, kasutamiseks ega kaitsmiseks. 

Kui keelate oma andmete töötlemise, töötleme kogutud isikuandmeid seoses sellega, et teie taotlusele vastata. See andmetöötlus on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt c).

 


6. Nõusoleku tühistamise õigus 


Kui olete meile andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal tühistada. Teie nõusoleku tühistamine jõustub edaspidise suhtes ega mõjuta töötlemise seaduslikkust, mis põhineb enne selle tühistamist antud nõusolekul. 

Kui jaotises 2 ei ole eraldi määratletud, saatke oma nõusoleku tühistamine aadressil privacy-support@puma.com.

Kui tühistate oma nõusoleku, töötleme teie kogutud isikuandmeid sellega seoses, et teie päringule vastata. See andmetöötlus on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt c). 

 


7. Teie muud andmekaitseõigused


Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega võite igal ajal nõuda, et me:

teie isikuandmeid, mida meie süsteemides säilitatakse.

Palun saatke oma taotlus koos vähemalt oma ees- ja perekonnanimega kas e-kirjaga aadressile privacy-support@puma.com või kirjutades aadressile PUMA Online Shop, Post box 201101, 48092 Münster, Saksamaa. 

Kui kasutate neid õigusi meie vastu, töötleme teie isikuandmeid teie taotlusele vastamiseks. See andmetöötlus on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (õiguslik alus: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt c).

Olenemata eespool nimetatud õigustest võite esitada kaebuse andmekaitse järelevalveasutusele, kui olete seisukohal, et PUMA-poolne teie isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmäärust (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77). 

 


8. Selle andmekaitsealase teabe muudatused


Selle andmekaitsealase teabe sätted, sh viidatud küpsiste teave, on kohaldatavad veebipoe kasutamise ajal kehtivas versioonis. 

Jätame endale õiguse selle andmekaitsealase teabe sisu täiendada ja muuta. Uuendatud andmekaitsealane teave kohaldub selle meie veebilehtedel avaldamise hetkest. Andmekaitsealase teabe märkimisväärsete või sisuliste muudatuste puhul, eriti kui need mõjutavad teie isikuandmeid, mida oleme juba kogunud, anname teile muudatustest enne teada (nt e-posti teel).