Utgivningsdatum: 2020-09-10

 

Dataskyddsinformation

 

Denna dataskyddsinformation förklarar hur dina personuppgifter behandlas när du besöker webbplatser som tillhör PUMA Europe GmbH (fortsättningsvis ”PUMA”, ”vi” eller ”oss”) och när du köper varor från nämnda webbplatser.


1. Omfattning, personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud samt definitioner 


1.1 Dataskyddsinformationens omfattning


Denna dataskyddsinformation gäller för användning av webbplatser som tillhör PUMA Europe GmbH, inklusive e-butiken samt varje åtgärd som vidtas i samband med att ett e-köp slutförs eller annulleras, ett kundkonto skapas, ett nyhetsbrev skickas ut eller i samband med ytterligare informativa e-postmeddelanden och kundtjänster samt för vår marknadsföring på tredje parters webbplatser. Hur andra företag inom PUMA-koncernen behandlar uppgifter omfattas inte av denna dataskyddsinformation. 


1.2 Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter


Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter, såvida ingenting annat framgår av denna dataskyddsinformation, är: 

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Tyskland
privacy-support@puma.com


1.3 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 


Data Protection Officer 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
E-post: privacy@puma.com (Obs! För att utöva dina rättigheter i fråga om dataskydd ombeds du använda den e-postadress som omnämns i avsnitt 5 till 7!)


1.4 Definitioner 


Denna dataskyddsinformation bygger på följande villkor alltefter gällande dataskyddslag, vilka vi klargjort i syfte att göra dem lättförståeliga. 

Exempel på eventuella mottagare: Banker/utbetalare, logistikföretag samt transportörer och IT-tjänsteleverantörer. Mer information finns i avsnitt 4)

Exempel på personuppgifter: Namn, kontaktuppgifter, bank- eller kreditkortsuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för sådan uppgiftsbehandling som beskrivs i denna dataskyddsinformation är PUMA Europe GmbH, såvida ingenting annat framgår (avsnitt 1.2). 

 


2. Ändamål och rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter 


2.1 Behandling av dina uppgifter när du besöker våra webbplatser


Besöker du våra webbplatser för att upptäcka produkter och tjänster utan att skapa ett kundkonto, köpa något i vår e-butik eller på annat sätt överföra information till oss (alltså endast i informationssyften) så behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål och utifrån följande rättsliga grund: 


2.1.1 Tillhandahållande av webbplatser och IT-säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter som är tekniskt sett nödvändiga för att kunna tillhandahålla dig våra webbplatser samt garantera stabilitet och säkerhet under dina besök på dessa. Detta omfattar följande typer av personuppgifter: 

Dessa personuppgifter lagras av säkerhetsskäl i loggfiler på servrar och raderas automatiskt efter sju dagar.

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att du ska kunna använda våra webbplatser (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led b, i GDPR) samt för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att garantera IT-säkerhet (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR). 


2.1.2 Tillhandahållande av lokaliserade webbplatser


Vi behandlar också dina personuppgifter som är tekniskt sett nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig en lokaliserad version av webbplatserna, i synnerhet med avseende på språket. 

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att anpassa vår webbplats efter dina behov (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).


2.1.3 Webbplatsanalys


2.1.3.1 Google Analytics


På våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies (mer information om cookies hittar du i avsnitt 2.1.9 och i vår cookie-information) som ger möjlighet att analysera hur våra webbplatser används. Informationen om hur våra webbplatser används som genereras av aktuell cookie överförs i regel till en av Googles servrar i USA, där den lagras. Eftersom vi dock använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIP()” så förkortar Google i förväg webbplatsbesökarens IP-adress inom aktuell EU-medlemsstat eller annan stat som gått med i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket utesluter all direkt anknytning till dig. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På PUMA:s vägnar kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera hur webbplatserna används, förbereda rapporter om webbplatsaktiviteter, analysera effekten och förbättra anpassningen av våra digitala annonser, samt tillhandahålla ytterligare tjänster med koppling till användning av webbplatserna och Internet till PUMA. Google förenar inte den IP-adress som inom ramen för Google Analytics överförs från användarens webbläsare med andra uppgifter. Mer information om användarvillkor och dataskydd hittar du här:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att genomföra analyser i syfte att förbättra vår webbplats och våra produkter, och att göra reklam för våra produkter på internet på ett anpassat och effektivt sätt (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).

Välj bort Google Analytics (opt-out):

Du kan förhindra Google Analytics från att över huvud taget behandla dina användningsuppgifter (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt på följande länk: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dessutom kan du förhindra Google Analytics från att samla in dina användningsuppgifter på våra webbplatser genom att klicka på följande länk:

Klicka här för att välja bort Google Analytics

I detta fall placeras en beständig bortvals-cookie (namn: ”ga-disable-UA-[...]”) i din aktuella webbläsare som förhindrar dina uppgifter från att registreras under dina framtida besök på våra webbplatser med denna specifika webbläsare. Om du använder en annan webbläsare kommer Google Analytics i princip att vara aktiverat såvida bortvals-cookien inte placeras i denna webbläsare också. Observera att Google Analytics kommer att återaktiveras om du tar bort ovannämnda bortvals-cookie från din webbläsare.


2.1.3.2 Adobe Analytics

 

Vi använder även Adobe Analytics för att samla in statistikdata om användningen av våra webbplatser. Vi använder denna data för att kontinuerligt förbättra och optimera PUMAs nätbutik och de produkter och tjänster som vi erbjuder och därmed göra det intressantare för dig att besöka våra hemsidor.
När du använder våra webbplatser samlas information, som överförs via din webbläsare, in och utvärderas. Detta uppnås med hjälp av cookies och liknande tracking-teknik (t.ex. ""pixels""), vilka är inbäddade i varje webbplats. Följande data kan insamlas: Begäran (namn på den begärda filen), typ av webbläsare/version,  webbläsarens språk, operativsystem, intern upplösning för webbläsarfönstret, skärmupplösning, javascript, java på/av, cookies på/av, färgdjup, URL för uppgiftslämnaren, IP-adress (insamlas uteslutande i anonymiserad form och raderas igen omedelbart efter användning), tid för tillträde, klick, ordervärden, varukorgar och anonymiserat formulärinnehåll (exempelvis huruvida eller ej ett telefonnummer har lämnats)..
Inget av denna data kan allokeras direkt till dig. Den sålunda insamlade informationen används för att skapa anonyma eller pseudonymiserade användningsprofiler, vilka utgör grunden för webbstatistiken. Den information som samlats in med hjälp av cookies från Adobe Analytics används aldrig  för att personidentifiera besökare på våra webbplatser, inte heller är de sammanslagna med personuppgifter för profilens ägare, såvida inte användaren har givit sitt uttryckliga samtycke därtill i förväg.

Dataskyddsriktlinjerna för Adobe Analytics kan återfinnas här:

•    Adobe Analytics:  http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Denna databehandling är nödvändig för syftet med vårt legitima intresse att utföra analyser och baserat på dessa analyser förbättra vår webbplats, våra produkter och våra tjänster (Laglig grund: Artikel 6 (1) beslut 1, lit. f GBRP).

Adobe Analytics utträde:

Insamling och lagring av data från Adobe Analytics kan dock invändas mot vid valfri tidpunkt med  framtida verkan. För detta ändamål, använd följande länkar:

•    Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

I detta fall läggs en beständig utträdes-cookie för Adobe Analytics (namn: ""omniture_opt-out ."") in i din för tillfället använda webbläsare, vilket förhindrar att dina data registreras av denna/dessa tjänst(er) i framtiden, när du besöker våra webbplatser med denna specifika webbläsare. Om du använder en annan webbläsare kommer dessa tjänster i princip att aktiveras, såvida inte utträdes-cookie(s)  också lagts in i denna webbläsare. Observera att dessa tjänster kommer att aktiveras igen om du raderar respektive utträdes-cookie i din webbläsare.


2.1.3.3 Clicktale Analytics


Vi använder oss också av Clicktale Analytics för att behandla uppgifter om din interaktion med våra webbplatser under ditt besöks förlopp (t.ex. antal besök, antal klick, hur länge du stannar på varje sida osv.) så att vi kan skapa anonyma värmekartor och statistik kring hur våra webbplatser används. 

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att genomföra analyser i syfte att förbättra vår webbplats samt våra produkter och tjänster (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).

Välj bort Clicktale Analytics:

Du kan förhindra Clicktale från att behandla dina uppgifter på ovannämnda sätt genom att klicka på ”Inaktivera Clicktale” på följande länk:

http://www.clicktale.net/disable.html

I detta fall placeras en beständig bortvals-cookie (namn: ”WRBlock”) i din aktuella webbläsare som förhindrar dina uppgifter från att registreras under dina framtida besök på våra webbplatser med denna specifika webbläsare. Om du använder en annan webbläsare kommer Clicktale Analytics i princip att vara aktiverat såvida bortvals-cookien inte placeras i denna webbläsare också. Observera att Clicktale Analytics kommer att återaktiveras om du tar bort ovannämnda bortvals-cookie från din webbläsare.

 

2.1.3.4. Emarsys

 

Vi använder Emarsys för personanpassning, analyser, automatisering och e-postkampanjer (utsändning av nyhetsbrev). Emarsys fungerar genom cookies och tracking-pixlar, vilket hjälper oss att skapa nyhetsbrev och skräddarsydd reklam. Om du ger ditt medgivande för att erhålla vårt nyhetsbrev och har till fullo genomfört den dubbla prenumerationsprocessen för att verifiera din e-postadress i enlighet [eller har angett din e-postadress på vår webbplats i samband med ett köp i vår nätbutik] kommer dina personuppgifter att samlas in av Emarsys och kombineras i en [pseudonymiserad] användarprofil, vilken kan sammalänkas med din e-postadress.  När du besöker vår webbplats kan eventuellt även de data som samlats in av Emarsys slås samman i en [pseudonymiserad] användarprofil, om du har lämnat ditt medgivande att ta emot våra nyhetsbrev i en av våra butiker. Din e-postadress kommer att pseudonymiseras av oss. Om du har givit ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att bearbeta  följande data: om du har öppnat vårt nyhetsbrev, vad du har klickat på, när och hur mycket tid du har surfat på vår webbplats, vilka produkter och kategorier du har tittat på, vad har du köpt i vår nätbutik och när, från vilken kategori till vilken kostnad och om du har slutfört betalningen.

Dataskyddsriktlinkeran för Emarsys kan återfinnas här:

•    https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Denna databehandling (utvärdering av nyhetsbrevet och mätningen av resultat) är baserad på våra legitima intressen - förutsatt att ditt lämnade medgivande - för att garantera den säkra och användarvänliga driften av vårt nyhetsbrevssystem och tjänar således både våra affärsintressen och dina förväntningar för att förbättra vår webbplats, våra produkter och våra tjänster (´Laglig grund: Artikel 6 (1) beslutn 1, lit. f GBRP).


2.1.4 Anpassade förslag på våra webbplatser


När du besöker våra webbplatser använder vi oss av Google Ads för att behandla information kring ditt användarbeteende såsom vilka produkter du tittat på, vad du har i din varukorg osv. för att kunna visa dig anpassade förslag utifrån denna information. Mer information om hur Google Ads behandlar uppgifter hittar du i Googles integritetspolicy på följande länk:

https://policies.google.com/privacy

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att skapa en bättre användarupplevelse genom skräddarsydda förslag (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).

Välj bort anpassade förslag:

Du kan göra invändningar mot denna typ av uppgiftsbehandling genom att klicka på följande bortvalslänk:


2.1.5 Förslag om lämpligaste produktstorlek


In order to be able to recommend the ideal product size according to your individual preferences, we offer the opportunity to use the optional service of FitAnalytics GmbH. For this service, FitAnalytics GmbH collects data which you voluntarily provide, such as height, weight, body shape, age and your personal wearing comfort. On this basis, FitAnalytics GmbH will provide you with a size recommendation. The data you provide is stored in a cookie of FitAnalytics GmbH, which is automatically deleted after 90 days. Further details on data processing by FitAnalytics GmbH are stated in the data protection information provided by FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

During the purchasing process we receive information from FitAnalytics GmbH as to whether you have added a product to your shopping cart on the basis of a recommendation. However, FitAnalytics GmbH does not provide us with any personal data that you have provided to FitAnalytics GmbH. This data processing is necessary in order to provide you the service of FitAnalytics GmbH [Legal basis: Art. 6 [1] sentence 1, lit. b GDPR].

After the purchase has been completed, we provide anonymized data to FitAnalytics GmbH. This data contains information on whether you have actually purchased a product on the basis of a size recommendation and, if applicable, whether the sales contract was reversed due to an improper fitting.


2.1.6 Annonsering/återmarknadsföring på tredje parts webbplatser 


När du besöker våra webbplatser placerar vår(a) återmarknadsförare taggar och cookies för att kunna spåra vilka produkter du tittat på eller köpt på våra webbplatser. Med hjälp av denna information kan vi sedan visa dig personanpassade erbjudanden för PUMA-produkter på tredje parters webbplatser via vår(a) återmarknadsförare, och analysera resultaten för att förbättra vår annonsering ytterligare. Mer information om hur vår(a) nedanstående återmarknadsförare behandlar uppgifter hittar du i respektive integritetspolicy(er): 

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att annonsera våra produkter på Internet på ett personanpassat och effektivt sätt (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).

Välj bort återmarknadsföring:

Du kan göra invändningar mot denna typ av uppgiftsbehandling genom att klicka på respektive återmarknadsförares bortsvalslänk nedan:


2.1.7 Länksamverkan (Affiliate Marketing)/Spårning av konverteringsåtgärder (Conversion Tracking)


I våra webbplatser har vi även byggt in cookies och dylik spårningsteknik från våra samverkande (nätverks)partner. Med dessa verktyg får våra samverkande (nätverkspartner) möjlighet att se om du kommer från en av våra samverkande utgivare (dvs. tredje parts webbplatser där PUMA-produkter annonseras) och sedan spåra om du utför en viss förutbestämd ”konverteringsåtgärd” (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev eller köpa en produkt).

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att analysera räckvidd och framgång för våra reklamkampanjer på tredje parters webbplatser (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR) samt det berättigade intresse som vi (i egenskap av annonsör), de samverkande (nätverks)parterna och de samverkande tredje parternas webbplatsoperatörer (utgivare) har av en framgångsbaserad fakturering av PUMA:s reklamåtgärder som publiceras på tredje parters webbplatser (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).

Välj bort länksamverkan/konverteringsspårning:


2.1.8 Användning av cookies 

 

På våra webbplatser använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsarna på dina enheter varje gång du besöker våra webbplatser. Med hjälp av cookies kan man spåra, lagra och känna igen dina handlingar och inställningar på våra webbplatser under förloppet av en webbläsarsession eller till och med efteråt. Därutöver ger cookies och deras respektive cookie-ID möjlighet att känna igen din webbläsare. Efter att exempelvis ha lämnat webbplatsen kan du alltså återställa innehållet i din varukorg eller få se senast visade produkter.

För mer information om användningen av cookies på våra webbplatser, cookie-kategorier och för enskilda inställningar, se vårt preferenscenter för cookies.


2.1.9 Kundvård 


Beroende på vad din begäran handlar om kommer vi att utgå från dina personuppgifter som har lagrats inom ramen för övrig uppgiftsbehandling i våra system (t.ex. uppgifter som du tillhandahållit vid ett köp eller det betyg som vi fått från kreditupplysningsbyrån i samband med din kreditvärdering). Vi kommer också att samla in uppgifter från externa källor såvida och i den mån detta är nödvändigt för att kunna besvara din eventuella förfrågan (t.ex. en fråga om ett transportföretag i samband med paketspårning eller en utredningsbegäran). 

Inom ramen för förfrågningar kring vårt förhållande till dig, såsom detta framgår av aktuella (förhands)avtal, är denna typ av uppgiftsbehandling nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig (tillhandahålla dig en kundtjänst) (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led b i GDPR). Önskar du utöva dina rättigheter gentemot oss så är motsvarande uppgiftsbehandling nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led c i GDPR). Vill du få information eller framföra klagomål om våra produkter eller tjänster så är motsvarande uppgiftsbehandling nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att besvara din informationsförfrågan eller ditt klagomål (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).


2.2 E-postmarknadsföring


2.2.1 Utskick av e-nyhetsbrev till prenumeranter


Har du prenumererat på vårt e-nyhetsbrev via tvåfaldig samtyckesbekräftelse (”double opt-in”) så kommer vi emellanåt att skicka dig nyhetsbrev för att meddela dig om våra produkter, tjänster och reklamkampanjer. 

Denna typ av uppgiftsbehandling bygger på ditt samtycke (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led a i GDPR).

Återkallande av samtycke:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att skicka ett e-postmeddelande med din begäran om att avsluta prenumerationen till vår kundtjänst (service@puma.com) och/eller klicka på avbeställningslänken som finns i varje nyhetsbrev.


2.2.2 Direkt e-postmarknadsföring till befintliga kunder


Efter ett slutfört köp kan det hända att vi skickar dig marknadsföringsmejl om liknande produkter och tjänster – oavsett om du avbeställt vårt nyhetsbrev eller inte (se avsnitt 2.2.1). 

Denna typ av uppgiftsbehandling bygger på vårt berättigade intresse av att annonsera våra produkter och tjänster (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).

Invändningar mot direktreklam med e-post:

Du kan när som helst göra invändningar mot denna typ av personuppgiftsbehandling och avregistrera dig från vår direktreklam med e-post genom att mejla din begäran om att avsluta prenumerationen till service@puma.com och/eller klicka på avbeställningslänken som finns i varje e-postmeddelande som innehåller direktreklam.

 

2.2.3 Anpassning av våra e-postmeddelanden med direktmarknadsföring till våra befintliga kunder


Om du är en av våra kunder så kan vi anpassa våra direkta marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig baserat på din preferens / intresseprofil.  Denna profil skapas från den information du lämnat till oss under de köp du gjort på vår hemsida under de senaste två åren.

Vi måste utföra denna databehandling för att utföra våra lagliga krav. Informationen hjälper oss även att skräddarsy våra direkta marknadsföringsmeddelanden i enlighet med dina preferenser och dina intressen. Det hjälper oss även att effektivisera våra e-postmarknadsföringsinsatser (Rättslig grund: Art. 6 (1) mening 1, lit. f GDPR (BRP).

Invändning mot vårt nyhetsbrev/direkta marknadsinriktning

Du kan när som helst invända mot denna bearbetning av dina inköpsuppgifter i syfte att rikta in våra nyhetsbrev/direkt marknadsförande e-postmeddelanden till anpassade målgrupper genom att skicka ett e-postmeddelande med din begäran om att avsluta prenumerationen till service@puma.com och/eller genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns med i varje direkt marknadsförande e-postmeddelande. Om så sker får du inga fler nyhetsbrev från oss.
 


2.3 Produktbetyg och recensioner


Vi erbjuder dig möjligheten att recensera alla (köpta) produkter på våra webbplatser. Din återkoppling hjälper andra kunder att fatta rätt köpbeslut och ger oss möjlighet att ständigt förbättra våra produkter. Skulle du vilja lämna en recension för någon av våra produkter kommer vi att behandla din e-postadress, ditt alias samt själva din recensions innehåll (t.ex. produkt som recenseras, betygsättning, recensionens titel och text, rekommendation). Din e-postadress kommer att behandlas i syfte att verifiera och fastställa din identitet. Den kan också användas av vår kundservice i syfte att svara på din återkoppling via e-post. Vi kommer att skicka dig en e-postavisering så fort din recension publiceras om du givit ditt samtycke därtill innan du lämnat din recension. Eftersom din betygsättning (antal stjärnor) och själva din recensions innehåll kommer att publiceras tillsammans med ditt alias på vår webbplats ombeds du säkerställa att du inte därigenom lämnar ut några personuppgifter.

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse, nämligen kundservice och rekommendationsmarknadsföring (artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR). E-postaviseringar om att recensionen publicerats bygger på föregående samtycke (artikel 6 (1), punkt 1, led a i GDPR). 


2.4 Registrera dig och skapa kundkonto


När du besöker våra webbplatser har du möjlighet att skapa ett kundkonto. Vid registrering för att skapa ett kundkonto måste man tillhandahålla en del personuppgifter. De obligatoriska fälten är markerade i inmatningsformuläret. 

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig (tillhandahållande av ett kundkonto) (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led b i GDPR). 


2.5 Uppgiftsbehandling vid beställningar i e-butiken


Dessutom behandlar vi dina personuppgifter i samband med att du köper varor från e-butiken.


2.5.1 Köp och betala för varor i e-butiken 

 

Vi behandlar dina personuppgifter (bl.a. kontaktuppgifter, försändelse- och betalningsinformation) varje gång du köper varor från e-butiken. Om du köper varor åt en annan person (tredje part) så behandlar vi de personuppgifter om den tredje parten som du tillhandahåller (namn och eventuella kontaktuppgifter) för att kunna skicka försändelsen till den tredje parten. Var noga med att lämna tillräckligt utförlig information till den tredje parten om hur PUMA behandlar dennes personuppgifter och att du fått tillstånd att tillhandahålla dessa uppgifter. 

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led b i GDPR).


2.5.2 E-postmeddelanden om avbrutna köp 


Om du påbörjat en beställning genom ditt kundkonto men inte slutfört den kommer vi att skicka en e-postpåminnelse till dig om det köp du påbörjat till den e-postadress som finns lagrad i ditt kundkonto. 

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att påminna dig om eventuella köp du inte har slutfört (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).

Invändningar mot e-postmeddelanden om avbrutna köp:

Du kan när som helst göra invändningar mot denna typ av personuppgiftsbehandling och avbeställa våra e-postmeddelanden om avbrutna köp genom att skicka ett e-postmeddelande med din avbeställning till service@puma.com och/eller klicka på avbeställningslänken som finns i alla e-postmeddelanden om avbrutna köp.

 

2.5.3 Bedrägeri- och kreditkontroll

 

Innan vi undertecknar köpebrevet genomför vi en bedrägeri- och kreditkontroll. Detta sker så att vi ska kunna erbjuda dig olika betalningsmetoder att välja mellan och samtidigt skydda oss mot risken för utebliven betalning. Inom ramen för kreditkontrollen kontrollerar vi bl.a. samtliga tidigare beställningar i ditt kundkonto. Vi kontrollerar även huruvida leveransadressen skiljer sig från faktureringsadressen, om den är ny eller om beställningen ska levereras till en fraktcentral. Vid beställningar som görs inom Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna erhåller vi också en kreditrapport inom ramen för vår kreditkontroll. Kreditrapporten kan för det första innehålla information om eventuella aktuella betalningsanmärkningar, från exempelvis offentliga gäldenärsregister eller uppgifter från domstolsbeslut om indrivning. För det andra kan kreditkontrollen även innehålla en förteckning över så kallade kreditbetyg, vilka beräknas utifrån en vetenskapligt erkänd matematisk och statistisk process och används för att bedöma kreditrisken. Kreditupplysningsföretaget använder dessutom ovannämnda uppgifter åt andra företag (t.ex. andra e-handlare) inom ramen för kredit- och/eller identitetskontroll samt all betygsättningsrelaterad tillämpning som bygger på sådana uppgifter. Dina adressuppgifter finns också med i sannolikhetsvärdena. Utförlig information om vårt kreditupplysningsföretag, infoscore Consumer Data GmbH, dvs. information om vad företaget har för syfte, varför det lagrar nämnda uppgifter och vem som tar emot dem samt om rätten att få direkt tillgång till informationen i fråga och rätten till radering eller rättelse m.m. kan du med stöd av artikel 14 i GDPR hitta på följande länk:

https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf

Godkänner du inte den/de betalningsmetod(er) du blivit erbjuden kan du bestrida beslutet genom att framföra dina synpunkter antingen i ett brev eller i ett e-postmeddelande som du skickar till privacy-support@puma.com. Vi kommer då att granska det beslut vi fattat en gång till med hänsyn till dina synpunkter.

Dessutom kommer vi med hänsyn till din enhet att kontrollera huruvida beställningen bör utifrån förutbestämda regler klassificeras som misstänkt bedrägeri. Finns det någon misstanke om bedrägeri kommer vi även att genomföra en enskild kontroll på beställningen. Resultatet från denna manuella bedrägerikontroll kan vara positivt, vilket skulle innebära att beställningen godkänns. Skulle det dock hända att misstanken om bedrägeri kvarstår kan vi komma att bestämma oss för att annullera beställningen beroende på det aktuella fallet.

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att undvika uteblivna betalningar och bedrägerier (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).


2.5.4 Avbrutet köp


När ett köp avbryts (t.ex. på grund av att ett köpebrev återkallats) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att få varorna återsända och återbetala köpbeloppet.

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led b i GDPR) och/eller uppfylla en rättslig förpliktelse (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led b och c i GDPR).


2.5.5 E-postinbjudningar till produktbetyg och recensioner


Vi skulle vilja veta om du är nöjd med de PUMA-produkter du köpt. I detta syfte behandlar vi uppgifter om din e-postadress och uppgifter om dina köp (t.ex. vilka varor du köpt och vilket datum) för att kunna skicka ett e-postmeddelande till dig med en inbjudan att betygsätta och recensera den produkt du köpt (mer information om uppgiftsbehandling i samband med inlämning av produktrecensioner hittar du i avsnitt 2.3). 

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att tillhandahålla god kundservice och marknadsföring (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).

Invändningar mot e-postinbjudningar till produktbetyg och recensioner:

Du kan redan från början göra invändningar mot att sådana inbjudningsmejl skickas till dig genom att trycka på bortvalsknappen på följande länk:

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

I detta fall placeras en beständig bortvals-cookie (namn: ”NoCookie[EU]”) i din aktuella webbläsare som förhindrar dina uppgifter från att behandlas i syfte att skicka ut inbjudningsmejl när du använder denna specifika webbläsare. Om du använder en annan webbläsare kommer dataöverföring till Bazaarvoice i princip att vara aktiverat såvida bortvals-cookien inte placeras i denna webbläsare också. Observera att dataöverföring till Bazaarvoice kommer att återaktiveras om du tar bort ovannämnda bortvals-cookie från din webbläsare.

Om du redan fått en e-postinbjudan om att betygsätta produkter så kan du välja att avstå från att få fler sådana e-postmeddelanden i framtiden genom att klicka på bortvalsknappen/bortvalslänken som finns i varje e-postinbjudan.


2.5.6 Krav, inkasso samt genomdrivande och/eller försvar av rättsliga anspråk


Om du har obetalda förfallna fakturor kommer vi att påminna dig via e-post, SMS, brev eller telefon och under vissa omständigheter kommer vi att skicka ett kravbrev till dig. Vi kommer att inleda ett inkassoärende såvida och i den mån du fortfarande underlåter att erlägga betalningen. 

Inkassoärendet kommer att handläggas av ett inkassoföretag som vi själva anlitar. Inkassoföretaget kommet att göra adressförfrågningar och därmed begagna sig av offentliga register i syfte att lokalisera dig som gäldenär om detta är nödvändigt för att handlägga inkassoärendet.

Skulle det hända att vi hamnar i en rättslig tvist med dig kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utöva och/eller skydda våra rättigheter. Vi kommer därmed även att förlita oss på uppgifter från andra källor (t.ex. offentliga register) såvida och i den mån detta är nödvändigt inom ramen för tvistemålet.

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led b i GDPR) samt för att kunna främja vårt berättigade intresse av att förhindra att våra tjänster missbrukas och av att fastställa och utöva rättsliga anspråk (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR). 


2.6 Övrig behandling 


2.6.1 Genomförande av interna revisioner 


Inom ramen för revisioner inom PUMA-koncernen, såväl inomlands som utomlands, kan det hända att dina personuppgifter behandlas. Under denna process kommer vi beroende på aktuella fall även att lita på uppgifter från andra källor (t.ex. kreditupplysningsföretag). 

Det kan under vissa omständigheter också hända att dina uppgifter behandlas vederbörligen i syfte att upptäcka och avhjälpa dåligt uppförande inom företaget samt implementera efterlevnadsprogram och efterlevnadsåtgärder.

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga skyldigheter (som framgår av t.ex. aktiebolagslagen) (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led c i GDPR) och/eller för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att kontrollera processer och effektivitet inom PUMA-koncernen, åtgärda dåligt uppförande och bedrägerifall, driva igenom och/eller, i förekommande fall, skydda våra rättigheter samt avslöja eventuella brott (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR).


2.6.2 Publicering av analyser 


Utifrån dina uppgifter som vi behandlar enligt avsnitt 2 i denna dataskyddsinformation kan det hända att vi publicerar analyser. Dessa ligger till grund för våra affärsbeslut för att förbättra våra produkter och tjänster, anpassa oss efter våra kunders behov samt bedriva marknadsföring. Analyser som publiceras av sådana skäl innehåller inte längre någon personlig referens vilket innebär att de inte längre kan hänföras till dig.

Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna främja vårt berättigade intresse av att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder samt bedriva marknadsföringsverksamhet (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR). 

 


3. Kvarhållande och radering av personuppgifter 


Vi sparar dina personuppgifter så länge och i den mån det behövs för de ändamål som omnämns i denna dataskyddsinformation (avsnitt 2). 

Så fort uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som omnämns i avsnitt 2, sparar vi dem så länge du kan ställa anspråk på oss eller vi mot dig (preskriptionstiden är vanligtvis tre år från och med slutet av året varunder anledningen till anspråket uppstår, t.ex. slutet av året varunder köpet skett). 

Dessutom sparar vi dina personuppgifter så länge och i den mån vi enligt lagen är tvungna att göra det. Respektive skyldigheter i fråga om berättigande och kvarhållande hittar du bland annat i tyska handelsbalken, skattebalken och lagen om penningtvätt. Tiden för kvarhållande kan i förekommande fall uppgå till tio år. 

 


4. Överföring av personuppgifter och typer av mottagare


Dina personuppgifter kan komma att överföras/lämnas ut till följande typer av mottagare:

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 


5. Rätten att göra invändningar mot uppgiftsbehandling utifrån berättigade intressen


Vi behandlar dina personuppgifter i den mening som framgår av avsnitt 2 utifrån våra berättigade intressen, närmare bestämt av att värna om våra webbplatsers IT-säkerhet, anpassa våra webbplatser efter dina behov, genomföra analyser och marknadsföring, informera dig om våra produkter och tjänster, påminna dig om köp som inte slutförts, öka omfattningen av våra produkter och vår marknadsföring, förhindra bedrägerier och missbruk, undvika uteblivna betalningar, vårda våra kunder, skydda, genomdriva och försvara våra rättsliga intressen (bland annat inför domstol i förekommande fall) samt på ett effektivt sätt och genom samarbete bedriva vår interna ledningsverksamhet. Vill du veta mer om hur PUMA avväger intressen får du gärna kontakta privacy@puma.com.

Utöver de särskilda möjligheter till att invända mot uppgiftsbehandling som beskrivits i avsnitt 2 (t.ex. genom de bortvals- eller avbeställningslänkar som finns till hands) har du enligt artikel 6 (1), punkt 1, led f i GDPR rätt att när som helst av skäl som är relaterade till just din situation göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra berättigade intressen, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy-support@puma.com. Vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter för aktuella ändamål såvida inte våra berättigade intressen av att behandla dem väger tyngre eller tjänar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Gör du invändningar mot behandling av dina personuppgifter kommer vi att behandla samtliga personuppgifter som insamlas i detta sammanhang för att kunna svara på din begäran. Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led c i GDPR).


6. Rätten att återkalla sitt samtycke 


Om du samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Återkallandet av ditt samtycke har framtida verkan och påverkar inte lagligheten av samtyckesbaserad behandling som skett dessförinnan. 

Såvida aktuella fall inte regleras av de särskilda bestämmelser som anges i avsnitt 2 ombeds du skicka ditt återkallande av samtycke till privacy-support@puma.com.

Återkallar du ditt samtycke kommer vi att behandla dina personuppgifter som insamlas i detta sammanhang för att svara på din begäran. Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led c i GDPR). 


7. Dina övriga rättigheter med avseende på dataskydd 

I enlighet med GDPR får du när som helst begära att vi:

dina personuppgifter som finns lagrade på våra system.

Skicka din begäran till oss tillsammans med ditt förnamn och efternamn. Du kan skicka din begäran antingen via e-post till privacy-support@puma.com eller skriftligen till adress PUMA Online Shop, Post box 201101, 48092 Münster, Tyskland.

Utövar du dessa rättigheter kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna svara på din begäran. Denna typ av uppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (rättslig grund: artikel 6 (1), punkt 1, led c i GDPR).

Oberoende av dina ovannämnda rättigheter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att PUMA har brutit mot GDPR genom att behandla dina personuppgifter (artikel 77 i GDPR). 


8. Ändringar i denna dataskyddsinformation


Bestämmelserna i denna dataskyddsinformation samt den cookie-information som man hänvisar till ska gälla enligt den version som varit i kraft vid den tidpunkt e-butiken använts. 

Vi förbehåller oss rätten att komplettera och ändra innehållet i denna dataskyddsinformation. Den uppdaterade dataskyddsinformation gäller från och med den tidpunkt den publicerats på våra webbplatser. Vid väsentliga eller större ändringar i denna dataskyddsinformation, i synnerhet ändringar som påverkar behandling av personuppgifter vi redan samlat in, kommer vi att meddela dig i förväg (t.ex. via e-post).