Dátum vydania: 10.09.2020

 

Informácie o ochrane údajov

 

Tieto informácie o ochrane údajov poskytujú informácie o spracúvaní vašich osobných údajov vždy, keď navštívite webové stránky spoločnosti PUMA Europe GmbH (ďalej len „PUMA“ a „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) a pri nákupe tovaru z uvedených webových stránok.


1. Rozsah pôsobnosti, prevádzkovateľ údajov, zodpovedná osoba a vymedzenia pojmov 


1.1 Rozsah týchto informácií o ochrane údajov


Tieto informácie o ochrane údajov sa vzťahujú na používanie webových stránok spoločnosti PUMA Europe GmbH vrátane internetového obchodu a akýchkoľvek opatrení súvisiacich s vykonávaním a zrušením online nákupu, vytvorením zákazníckeho účtu, zasielaním bulletinov, ďalšími informatívnymi e-mailmi a službami zákazníkom a na naše marketingové aktivity na webových stránkach tretích strán. Spracúvanie údajov na webových stránkach iných spoločností v rámci skupiny PUMA Group nie je zahrnuté v týchto informáciách o ochrane údajov. 


1.2 Prevádzkovateľ pre spracúvanie vašich osobných údajov


Pokiaľ v týchto informáciách o ochrane údajov nie je uvedené inak, prevádzkovateľom pre spracúvanie vašich osobných údajov je: 

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Nemecko
privacy-support@puma.com


1.3 Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak existuje) 


Zodpovedná osoba 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
E-mail: privacy@puma.com (Upozornenie: Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, použite e-mailovú adresu uvedenú v častiach 5 až 7!)


1.4 Vymedzenie pojmov 


Tieto informácie o ochrane údajov sú založené na nasledujúcich pojmoch v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov, ktoré sme definovali na uľahčenie pochopenia. 

Príklady možných príjemcov: Banky/poskytovatelia platieb, logistické firmy, dopravcovia a poskytovatelia služieb IT; ďalšie informácie nájdete v časti 4)

Príklady osobných údajov: Meno, kontaktné údaje, údaje o banke alebo kreditnej karte.

Pre činnosti spracúvania údajov opísané v týchto informáciách o ochrane údajov je prevádzkovateľom spoločnosť PUMA Europe GmbH, ak nie je uvedené inak (časť 1.2.). 

 


2. Účely a právny základ spracúvania vašich osobných údajov 


2.1 Spracúvanie údajov pri návšteve našich webových stránok


Ak navštívite naše webové stránky s cieľom získať informácie o produktoch a službách bez toho, aby ste sa zaregistrovali do zákazníckeho účtu, nakupovali produkty v našom internetovom obchode alebo iným spôsobom nám aktívne prenášali informácie (čisto na informačné účely), spracúvame vaše osobné údaje na nasledujúce účely a na základe týchto právnych základov: 


2.1.1 Poskytovanie webových stránok a bezpečnosti IT

 

Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám umožnili poskytnúť naše webové stránky a zaručiť stabilitu a bezpečnosť pri návšteve našich webových stránok. Zahŕňajú tieto osobné údaje: 

Tieto osobné údaje sa budú uchovávať z bezpečnostných dôvodov do súborov serverových záznamov, ktoré sa po 7 dňoch automaticky vymažú.

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na to, aby ste mohli používať naše webové stránky (právny základ: článok 6 ods. 1 veta 1, písm. b nariadenia GDPR), aj na účely nášho legitímneho záujmu zabezpečiť IT bezpečnosť (právny základ: článok 6 ods. 1 veta 1, písm. f nariadenia GDPR). 


2.1.2 Poskytovanie lokalizovaných webových stránok


Spracúvame aj vaše osobné údaje, ktoré sú technicky potrebné, aby sme vám mohli poskytnúť lokalizovanú verziu webových stránok, najmä pokiaľ ide o jazyk. 

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu prispôsobiť naše webové stránky vašim potrebám (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).


2.1.3 Analýza webových stránok


2.1.3.1 Google Analytics


Na našich webových stránkach používame službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“) Google Analytics. Služba Google Analytics používa súbory cookie (ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v časti 2.1.9 a našich Informáciach o súboroch cookie), ktoré umožňujú analýzu používania našich webových stránok. Informácie vytvorené súbormi cookie o používaní našich webových stránok sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sú uložené. Vzhľadom na to, že používame službu Google Analytics s príponou „anonymizeIP()“, spoločnosť Google znižuje vopred IP adresu návštevníka webových stránok v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, čím sa vylučuje akékoľvek priame spojenie s vami. Len vo výnimočných prípadoch je plná adresa IP prenesená na server spoločnosti Google v USA a skrátená tam. V mene spoločnosti PUMA spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webových stránok, na prípravu výkazov o aktivitách na webových stránkach, na analyzovanie vplyvu a zlepšenie prispôsobenia digitálnej reklamy a na poskytovanie ďalších služieb spoločnosti PUMA súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Adresa IP prenesená z prehliadača používateľa so zreteľom na službu Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete v časti:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu o vykonanie analýz s cieľom zlepšiť naše webové stránky a naše produkty a inzerovať naše produkty na internete efektívnym spôsobom upraveným na mieru (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).

Zakázanie služby Google Analytics:

Vo všeobecnosti môžete zakázať spracúvanie svojich údajov (vrátane svojej adresy IP) službou Google Analytics prebratím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Okrem toho môžete takisto zabrániť tomu, aby služba Google Analytics získavala vaše údaje o používaní na našich webových stránkach kliknutím na nasledujúci odkaz:

Kliknutím sem môžete zakázať službu Google Analytics

V tomto prípade je v aktuálne používanom prehliadači nastavený trvalý súbor cookie zákazu (názov: „ga-disable-UA- [...]“), ktorý zabraňuje zaznamenaniu vašich údajov v budúcnosti, keď navštívite naše webové stránky s týmto konkrétnym prehliadačom. Ak používate iný prehliadač, služba Google Analytics bude v zásade povolená, pokiaľ v tomto prehliadači nie je nastavený aj súbor cookie zákazu. Upozorňujeme, že v prípade, že odstránite vyššie uvedený súbor cookie zákazu v prehliadači, služba Google Analytics bude znova aktivovaná.


2.1.3.2 Adobe Analytics

 

Adobe Analytics používame aj na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní našich webových stránok. Tieto údaje používame, aby sme neustále zlepšovali a optimalizovali internetový obchod PUMA, produkty a služby, ktoré ponúkame, a aby tak pre vás bola návšteva našich webových stránok zaujímavejšia.
Pri používaní našich webových stránok sa zhromažďujú a hodnotia informácie prenášané vaším prehliadačom. Dosahuje sa to pomocou súborov cookie a podobných technológií sledovania (napr. „pixelov“), ktoré sú vložené na každej webovej stránke. Zhromažďujú sa tieto údaje: požiadavka (názov požadovaného súboru), typ/verzia prehliadača, jazyk prehliadača, operačný systém, vnútorné rozlíšenie okna prehľadávača, rozlíšenie obrazovky, povolenie skriptu Java, zapnutie/vypnutie Java, zapnutie/vypnutie cookies, hĺbka farby, adresa URL sprostredkovateľa, adresa IP (zhromažďuje sa výlučne v anonymizovanej podobe a okamžite sa po použití znova odstráni), čas prístupu, kliknutia, hodnoty objednávok, nákupné vozíky a anonymizovaný obsah formulára (napríklad, či bolo poskytnuté telefónne číslo).
Žiadne z týchto údajov nemôžu byť priamo pridelené vám. Takto zozbierané údaje slúžia na vytvorenie anonymných alebo pseudonymizovaných profilov použitia, ktoré tvoria základ pre webové štatistiky. Údaje zhromaždené pomocou súborov cookie z programu Adobe Analytics sa nikdy nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníkov našich webových stránok, ani sa nespájajú s osobnými údajmi vlastníka profilu, pokiaľ na to používateľ vopred nedal výslovný súhlas.

Pokyny na ochranu údajov v nástroji Adobe Analytics nájdete tu: 

• Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Toto spracovanie údajov je nevyhnutné na účely nášho oprávneného záujmu vykonávať analýzy a na základe týchto analýz zlepšovať naše webové stránky, výrobky a služby (právny základ: článok 6 ods. 1 veta 1, písm. f GDPR).

Zrušenie nástroja Adobe Analytics:

Zhromažďovanie a ukladanie údajov prostredníctvom nástroja Adobe Analytics je možné s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek namietať. Na tento účel použite nasledujúce odkazy: 

• Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

V tomto prípade je trvalý súbor cookie na zrušenie nástroja Adobe Analytics (názov: „omniture_optout“) nastavený vo vašom aktuálnom použitom prehliadači, ktorý zabraňuje tomu, aby táto služba/tieto služby boli v budúcnosti zaznamenané pri návšteve našich webových stránok pomocou tohto konkrétneho prehliadača. Ak používate iný prehľadávač, tieto služby sa v zásade povolia, pokiaľ v tomto prehliadači nie je nastavený alebo nie sú nastavené súbory cookie na zrušenie. Upozorňujeme, že tieto služby sa znova povolia, ak v prehliadači odstránite príslušný súbor cookie na zrušenie.

 

2.1.3.3 Clicktale Analytics


Na spracúvanie údajov o interakciách s našimi webovými stránkami v priebehu vašej návštevy (napr. návštevy stránok, kliknutia, čas strávený na webových stránkach atď.) používame službu Clicktale Analytics, aby sme vytvorili anonymné tepelné mapy a štatistiky využívania našich webových stránok. 

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu o vykonanie analýz na zlepšenie našich webových stránok, produktov a služieb (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).

Zákaz služby Clicktale Analytics:

Vyššie uvedenému spracúvaniu údajov môžete zabrániť kliknutím na odkaz „zakázať Clicktale“ pomocou nasledujúceho odkazu:

http://www.clicktale.net/disable.html

V tomto prípade je v aktuálne používanom prehliadači nastavený trvalý súbor cookie zákazu (názov: „WRBlock“), ktorý zabraňuje zaznamenávaniu vašich údajov v budúcnosti, keď navštívite naše webové stránky s týmto konkrétnym prehliadačom. Ak používate iný prehliadač, služba Clicktale Analytics bude v zásade povolená, pokiaľ v tomto prehliadači nie je nastavený aj súbor cookie zákazu. Upozorňujeme, že v prípade, že odstránite vyššie uvedený súbor cookie zákazu v prehliadači, služba Clicktale Analytics bude znova aktivovaná.

 

2.1.3.4. Emarsys

 

Používame Emarsys na personalizáciu, analýzu, automatizáciu a e-mailové kampane (zasielanie bulletinov). Spoločnosť Emarsys pracuje prostredníctvom súborov cookie a sledovacích pixelov, ktoré nám pomáhajú vytvárať informačné bulletiny a reklamy na mieru. Ak súhlasíte s prijímaním nášho spravodajcu a úplne ste dokončili proces dvojitého prihlásenia na overenie zodpovedajúcej e-mailovej adresy [alebo ste zadali svoju e-mailovú adresu na našich webových stránkach v súvislosti s nákupom v našom internetovom obchode], vaše osobné údaje budú zhromaždené spoločnosťou Emarsys a zlúčené do [pseudonymizovaného] užívateľského profilu, ktorý je možné priradiť k vašej e-mailovej adrese. Keď navštívite našu webovú stránku, údaje zhromaždené spoločnosťou Emarsys sa môžu tiež zlúčiť do [pseudonymizovaného] užívateľského profilu, ak ste dali súhlas s prijímaním našich spravodajcov v jednej z našich maloobchodných predajní. Vaša e-mailová adresa bude pseudonymizovaná nami. Ak ste súhlasili s prijímaním nášho spravodajcu, spracujeme vaše nasledujúce údaje: ak ste otvorili náš informačný bulletin, na čo ste klikli, kedy a koľko času ste surfovali na našom webe, aké produkty a kategórie ste boli pri pohľade na to, čo ste si kúpili v našom internetovom obchode a kedy, z ktorej kategórie, za akú cenu a ukončili ste proces odhlásenia.

Pokyny spoločnosti Emarsys na ochranu údajov nájdete tu:

https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Toto spracovanie údajov (vyhodnotenie spravodajcu a meranie úspechu) je založené na našich oprávnených záujmoch - s výhradou vášho súhlasu - s cieľom zabezpečiť bezpečnú a užívateľsky ústretovú prevádzku nášho informačného systému, a teda slúži našim obchodným záujmom a vašim očakávaniam. na zlepšenie našej webovej stránky, výrobkov a služieb (právny základ: článok 6 ods. 1 veta 1, písm. f GDPR).


2.1.4 Individuálne odporúčania na našich webových stránkach


Keď navštívite naše webové stránky, používame službu Google AdWords na spracúvanie údajov o správaní používateľov, ako sú sledované produkty, obsah nákupného košíka atď., aby sme vám na základe týchto údajov ukázali jednotlivé odporúčania na našich webových stránkach. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní údajov prostredníctvom služby Google Adwords nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google pomocou nasledujúceho odkazu:

https://policies.google.com/privacy

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu na vytvorení lepšej skúsenosti používateľov na základe odporúčaní na mieru (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).

Zakázanie individuálnych odporúčaní:

Môžete namietať proti tomuto spracúvaniu údajov kliknutím na nasledujúci odkaz na zakázanie:


2.1.5 Odporúčanie najvhodnejšej veľkosti výrobku


In order to be able to recommend the ideal product size according to your individual preferences, we offer the opportunity to use the optional service of FitAnalytics GmbH. For this service, FitAnalytics GmbH collects data which you voluntarily provide, such as height, weight, body shape, age and your personal wearing comfort. On this basis, FitAnalytics GmbH will provide you with a size recommendation. The data you provide is stored in a cookie of FitAnalytics GmbH, which is automatically deleted after 90 days. Further details on data processing by FitAnalytics GmbH are stated in the data protection information provided by FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

During the purchasing process we receive information from FitAnalytics GmbH as to whether you have added a product to your shopping cart on the basis of a recommendation. However, FitAnalytics GmbH does not provide us with any personal data that you have provided to FitAnalytics GmbH. This data processing is necessary in order to provide you the service of FitAnalytics GmbH [Legal basis: Art. 6 [1] sentence 1, lit. b GDPR].

After the purchase has been completed, we provide anonymized data to FitAnalytics GmbH. This data contains information on whether you have actually purchased a product on the basis of a size recommendation and, if applicable, whether the sales contract was reversed due to an improper fitting.


2.1.6 Zobrazovanie reklamy/zacielenia na webové stránky tretích strán 


Pri vašej návšteve našich webových stránok naši poskytovatelia spätných zacielení nastavujú značky a súbory cookie na sledovanie produktov, ktoré ste si prezerali alebo zakúpili na našich webových stránkach. Pomocou týchto informácií vám potom môžeme zobraziť jednotlivé ponuky produktov PUMA na webových stránkach tretích strán prostredníctvom našich poskytovateľov a analyzovať výsledky na ďalšie zlepšovanie našej reklamy. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní údajov našimi poskytovateľmi spätného zacielenia uvedených nižšie nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov/pravidlách ochrany osobných údajov: 

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu propagovať naše produkty na internete prispôsobeným a efektívnym spôsobom (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).

Zakázanie opätovného zacielenia:

Môžete namietať proti tomuto spracúvaniu údajov kliknutím na nasledujúci odkaz na zakázanie príslušných poskytovateľov opätovného zacielenia:


2.1.7 Marketing pridružených partnerov/sledovanie konverzií


Na našich webových stránkach sme tiež vložili súbory cookie a podobnú technológiu sledovania od našich pridružených (sieťových) partnerov. Pomocou týchto nástrojov naši pridružení (sieťoví) partneri môžu rozpoznať, či ste prišli z jedného z našich partnerských vydavateľov (t. j. webových stránok tretích strán, ktoré inzerujú produkty PUMA) a potom sledovať, či v dôsledku toho vykonáte určitú preddefinovanú akciu „konverzie“ (napr. prihlásenie k odberu bulletinu alebo nákup produktu) na našich webových stránkach.

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu o analýzu dosahu a úspechu našich reklamných kampaní na webových stránkach tretích strán (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR), ako aj oprávnené záujmy nás (ako inzerenta), pridružených (sieťových) partnerov a pridružených prevádzkovateľov webových stránok tretích strán (ako vydavateľa) pri vykazovaní úspešnosti propagačných opatrení PUMA zverejnených na webových stránkach tretích strán (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).

Zakázanie marketingu pridružených partnerov/sledovanie konverzií:


2.1.8 Použitie súborov cookie 


Na našich webových stránkach používame súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v prehliadačoch vašich koncových zariadení vždy, keď navštívite naše webové stránky. Prostredníctvom súborov cookie môžeme vaše činnosti a nastavenia na našich webových stránkach sledovať, ukladať a rozpoznávať počas trvania relácie prehliadača alebo dokonca potom. Okrem toho súbory cookie a príslušné ID súborov cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač. Napríklad po opustení stránky môžete rekonštruovať obsah svojho nákupného košíka alebo zobraziť naposledy viditeľné produkty.

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie na našich webových lokalitách, kategóriách súborov cookie a jednotlivých nastaveniach nájdete v našom centre preferencií súborov cookie.


2.1.9 Starostlivosť o zákazníka 


V závislosti od predmetu vašej žiadosti sa budeme spoliehať na vaše osobné údaje, ktoré boli uchované v rámci iných činností spracúvania údajov v našich systémoch (napr. údaje, ktoré ste poskytli počas nákupu alebo vaša hodnota skóre, ktorú sme dostali od úverovej agentúry ako súčasť procesu hodnotenia úverovej bonity. Ak to bude potrebné na odpoveď na vašu otázku, získame aj údaje z externých zdrojov (napríklad otázka u poskytovateľa dopravných služieb ako súčasť sledovania zásielky alebo žiadosť o vyšetrovanie). 

V súvislosti s požiadavkami týkajúcimi sa (pred)zmluvného vzťahu s vami je toto spracúvanie údajov nevyhnutné na splnenie zmluvy (poskytovanie služieb zákazníkom) s vami (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. b nariadenia GDPR). Ak si želáte uplatniť svoje práva voči nám, na dodržanie zákonnej povinnosti je povinná korešpondencia ohľadne spracúvania údajov (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. c nariadenia GDPR). Ak by ste chceli dostávať informácie alebo sa sťažovať na naše produkty a služby, príslušné spracúvanie údajov je potrebné na účely nášho oprávneného záujmu odpovedať na vašu žiadosť o informácie/sťažnosť (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).


2.2 E-mailový marketing


2.2.1 Odosielanie e-mailového bulletinu odberateľom


Ak ste sa prihlásili na odber nášho e-mailového bulletinu prostredníctvom postupu „dvojitého prihlásenia“, občas vás pošleme informačné bulletiny, ktoré vás budú informovať o našich produktoch, službách a propagáciách. 

Toto spracúvanie údajov je založené na vašom súhlase (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. a nariadenia GDPR).

Stiahnutie súhlasu:

Svoj súhlas môžete zrušiť a odhlásiť sa z nášho bulletinu kedykoľvek zaslaním e-mailu s vašou žiadosťou o zrušenie odberu našim službám zákazníkom (service@puma.com) a/alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je obsiahnutý v každom bulletine.


2.2.2 Priame marketingové e-maily pre existujúcich zákazníkov


Po kúpe tovaru môžeme – bez ohľadu na to, či ste si objednali náš informačný bulletin (pozrite si časť 2.2.1) – posielať vám marketingové e-maily pre podobné produkty a služby. 

Toto spracúvanie údajov je založené na našom legitímnom záujme propagovať naše produkty a služby (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).

Námietka voči e-mailom s priamym marketingom:

Môžete namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov a odhlásiť sa z našich e-mailov s priamym marketingom kedykoľvek odoslaním e-mailu so svojou žiadosťou o zrušenie odberu na adresu service@puma.com a/alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je obsiahnutý v každom priamom marketingovom e-maile.

 

2.2.3 Prispôsobenie e-mailov priameho marketingu pre existujúcich zákazníkov


Ak ste naším zákazníkom, môžeme prispôsobiť naše e-maily priameho marketingu, ktoré vám pošleme, na základe vášho profilu preferencií/záujmov odvodeného z údajov o vašom predchádzajúcom nákupe (nákupoch) za posledné dva roky.
Toto spracovanie údajov je nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu prispôsobiť naše e-maily priameho marketingu vašim preferenciám a záujmom, a tak zefektívniť naše úsilie v oblasti e-mailového marketingu (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f, GDPR).

Namietanie nášho informačnému newsletteru/ zacieleniu na priamy marketing

Proti spracovaniu vašich nákupných údajov v prospech nášho newsletteru/e-mailov s priamym marketingom môžete namietať, a to kedykoľvek zaslaním e-mailu s vašou žiadosťou o zrušenie na adresu service@puma.com a/alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je obsiahnuté v každom e-maile s priamym marketingom. V takom prípade už od nás nedostanete žiadny ďalší informačný newsletter.


2.3 Hodnotenie a recenzie produktov


Ponúkame vám možnosť napísať recenzie pre všetky (zakúpené) produkty na našich webových stránkach. Vaša spätná väzba pomáha ostatným zákazníkom pri rozhodovaní o nákupe a umožňuje neustále zlepšovať naše produkty. Ak chcete odoslať recenziu na niektorý z našich produktov, spracujeme vašu e-mailovú adresu, vašu prezývku a tiež obsah vašej recenzie (napríklad recenzovaný produkt, hodnotenie hviezdičkami, názov a text recenzie, odporúčanie). Vaša e-mailová adresa bude spracúvaná s cieľom overiť si a potvrdiť vašu totožnosť. Môžu ho použiť aj naše zákaznícke služby, aby odpovedali na vašu spätnú väzbu e-mailom. Ak ste pred odoslaním vašej recenzie vyjadrili svoj súhlas, pošleme vám e-mailovú správu, keď sa vaša recenzia uverejní. Keďže vaše hodnotenie (hviezdička) a obsah vašej recenzie budú publikované spolu s vašou prezývkou na našich webových stránkach, uistite sa, že v tomto prípade neposkytnete žiadne osobné informácie.

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu, a to zákazníckeho servisu a marketingu odporúčaní (článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR). E-mailové upozornenia týkajúce sa uverejnenia recenzie sú založené na vašom predchádzajúcom súhlase (článok 6 ods. 1, veta 1, písm. a nariadenia GDPR). 


2.4 Registrácia a nastavenie zákazníckeho účtu     


Keď navštívite naše webové stránky, môžete si vytvoriť zákaznícky účet. Registrácia zákazníckeho účtu vyžaduje poskytnutie osobných údajov. Povinné polia sú zodpovedajúcim spôsobom označené vo vstupnom formulári. 

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonanie zmluvy (poskytnutie zákazníckeho účtu) s vami (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. b nariadenia GDPR). 


2.5 Spracúvanie údajov v prípade objednávok v internetovom obchode


Okrem toho spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s nákupom tovaru v našom internetovom obchode.


2.5.1 Nákup a platba tovaru v online obchode 


Vaše osobné údaje (napríklad kontaktné, informácie o doručení a platbe) spracúvame, ak nakupujete tovar v internetovom obchode. Ak kupujete tovar pre inú osobu (tretiu stranu), spracujeme osobné údaje tretej strany, ktorú ste poskytli (meno a všetky kontaktné údaje) na odoslanie tovaru tretej strane. Uistite sa, že tretia strana bola dostatočne informovaná o spracúvaní svojich údajov v spoločnosti PUMA a že ste oprávnení poskytnúť takéto údaje. 

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. b nariadenia GDPR).


2.5.2 E-maily upozorňujúce na opustenie nákupného košíka 


Ak ste začali proces objednávania prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ale ste ho neuzavreli, pošleme vám e-mail s upozornením na e-mailovú adresu uloženú v účte zákazníka v súvislosti s procesom nákupu, ktorý ste iniciovali. 

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu pripomenúť vám akékoľvek nákupné procesy, ktoré ste ešte nedokončili (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).

Námietka voči e-mailom upozorňujúcim na opustenie nákupného košíka:

Môžete namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov a zrušiť odber našich e-mailov upozorňujúcich na opustenie nákupného košíka kedykoľvek odoslaním e-mailu so žiadosťou o zrušenie odberu na adresu service@puma.com a/alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je obsiahnutý v každom e-maile upozorňujúceho na opustenie nákupného košíka.


2.5.3 Podvod a úverová kontrola


Pred uzatvorením kúpnej zmluvy vykonávame kontrolu podvodov a úverovú kontrolu. To je vykonané, aby sme vám mohli ponúknuť výber z rôznych spôsobov platby a súčasne chrániť sa pred neplnením platby faktúry. Ako súčasť úverovej kontroly okrem iného kontrolujeme všetky predchádzajúce objednávky vo vašom účte zákazníka. Taktiež sa kontroluje, či sa dodacia adresa líši od fakturačnej adresy, či je dodacia adresa nová alebo či má byť objednávka doručená na baliareň. Pri objednávkach v Nemecku, Rakúsku , Švajčiarsku a Holandsku tiež získame úverovú správu v priebehu našej úverovej kontroly. Úverová správa môže obsahovať po prvé informácie o všetkých bežných platobných deliktoch, napr. z evidencie verejných dlžníkov alebo údaje zo zbierky súdnych konaní. Po druhé, úverová kontrola môže obsahovať takzvané skóre, ktoré sú vypočítané na základe vedecky uznávaného matematického a štatistického postupu a používajú sa na posúdenie úverového rizika. Agentúra na úverové hodnotenie používa vyššie uvedené údaje aj pre iné podniky (napríklad pre iných obchodníkov online) na účely kontroly adries a/alebo kontroly totožnosti a pre akékoľvek hodnotiace aplikácie založené na nich. Vaše údaje o adrese sú tiež zahrnuté do hodnôt pravdepodobnosti. Podrobné informácie o našej agentúre na úverové hodnotenie, infoscore Consumer Data GmbH, nájdete v súlade s čl. 14 nariadenia GDPR, t. j. informácie o účele spoločnosti, účele uchovávania údajov, príjemcoch údajov, práve na prístup k informáciám priamo, práve na vymazanie alebo opravu atď. pomocou nasledujúceho odkazu:

https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf

Ak nesúhlasíte so spôsobmi platby, ktoré vám boli ponúknuté, môžete napadnúť rozhodnutie, v ktorom sa uvádza váš názor, a to buď listom, alebo zaslaním e-mailu na adresu privacy-support@puma.com. Potom znova skontrolujeme prijaté rozhodnutie s prihliadnutím na vaše stanovisko.

Okrem toho skontrolujeme na základe vášho zariadenia pomocou vopred určených pravidiel, či sa má objednávka kategorizovať ako podozrenie z podvodu. Ak dôjde k podozreniu z podvodu, vykonáme dodatočnú kontrolu objednávky. Výsledok tejto manuálnej kontroly podvodov môže byť buď pozitívny, čo by viedlo k schváleniu objednávky. Ak však zostane podozrenie z podvodu, môžeme rozhodnúť o zrušení objednávky v závislosti od konkrétneho prípadu.

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu, aby sa zabránilo neplneniu platieb a podvodom (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).


2.5.4 Zrušenie nákupu


V každom prípade zrušenia nákupu (napríklad odstúpenie od zmluvy) spracujeme vaše osobné údaje na vrátenie tovaru a vrátenie kúpnej ceny.

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. b nariadenia GDPR) a/alebo dodržanie zákonnej povinnosti (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. b nariadenia GDPR, písm. c nariadenia GDPR).


2.5.5 Pozvánky na hodnotenie a recenzie produktov


Chceli by sme vedieť, či ste spokojní so svojím zakúpeným tovarom značky PUMA. Na tento účel spracúvame vaše e-maily a údaje o nákupe (napr. zakúpené tovary a dátum zakúpenia), aby sme vám poslali e-mail do jedného mesiaca po zakúpení a vyzvali vás, aby ste ohodnotili svoj zakúpený produkt a napísali naň recenziu (ďalšie informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s predkladaním recenzií produktov nájdete v časti 2.3). 

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu o dobré služby zákazníkom a marketing (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).

Námietky voči posielaniu e-mailov s pozvaním na hodnotenie produktu a napísanie recenzie:

Môžete namietať proti prijatiu takýchto e-mailov od začiatku kliknutím na tlačidlo zákazu pomocou nasledujúceho odkazu: 

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

V tomto prípade je v aktuálne používanom prehliadači nastavený trvalý súbor cookie zákazu (názov: „NoCookie[EU]“), ktorý zabraňuje spracovaniu vašich údajov na pozývacie e-maily pri používaní tohto konkrétneho prehliadača. Ak používate iný prehliadač, prenos údajov do služby Bazaarvoice bude v zásade povolený, pokiaľ v tomto prehliadači nie je nastavený aj súbor cookie zákazu. Upozorňujeme, že v prípade, že odstránite vyššie uvedený súbor cookie zákazu vo svojom prehliadači, bude znova povolený prenos údajov do databázy Bazaarvoice.

Ak ste už dostali e-mail s pozvaním na hodnotenie produktu, môžete odmietnuť budúci príjem takýchto e-mailov kliknutím na tlačidlo/odkaz zákazu, ktorý obsahuje každý e-mail s pozvaním.


2.5.6 Upomienky, vymáhanie a presadzovanie a/alebo obhajoba právnych nárokov


V prípade nesplatených dlžných súm vám pošleme e-mail, SMS, list alebo vás budeme informovať telefonicky a za určitých okolností vám zašleme upomienkový list. Pokiaľ platbu stále neuskutočníte, začneme postup vymáhania pohľadávky. 

Postup pri vymáhaní úveru vykoná agentúra pre vymáhania pohľadávok, ktorú sme do tohto procesu zapojili. Ak je to potrebné na vykonanie postupu inkasovania úveru, agentúra na vymáhanie pohľadávok bude vykonávať prieskumy adries, a tým využije verejné registre, aby vás našla ako dlžníka.

V prípade právneho sporu s vami spracujeme vaše osobné údaje na účely presadzovania a/alebo obrany našich práv. V prípade právneho sporu a v rozsahu potrebnom pre právny spor sa budeme spoliehať aj na údaje z iných zdrojov (napríklad verejné registre).

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. b nariadenia GDPR), ako aj na účely nášho legitímneho záujmu zabrániť zneužívaniu našich služieb a zriadenie a uplatňovanie právnych nárokov (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR). 


2.6 Ďalšie spracúvanie 


2.6.1 Vykonávanie interných auditov 


Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v rámci auditu skupiny PUMA Group doma i v zahraničí. Počas tohto procesu sa spoliehame aj na údaje z iných zdrojov, v závislosti od prípadu (napríklad agentúry na úverové hodnotenie). 
Vaše údaje môžu byť za určitých okolností tiež vhodne spracúvané, aby sa identifikoval a napravilo zlé hospodárenie v rámci podniku a aby sa implementovali programy na dodržiavanie predpisov a opatrenia na dosiahnutie dodržiavania právnych predpisov.

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (napr. podľa zákona o akciových spoločnostiach) (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1 písm. c nariadenia GDPR) a/alebo na účely nášho legitímneho záujmu kontrolovať procesy a efektívnosť v skupine PUMA Group, aby sa napravilo zlé hospodárenie a prípady podvodov, presadzovali a/alebo obhajovali naše práva podľa okolností a odhalili akékoľvek trestné činy (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR).


2.6.2 Vydávanie analýz 


Na základe vašich údajov, ktoré spracúvame, v zmysle časti 2 týchto informácií o ochrane údajov môžeme vydávať analýzy. Tieto slúžia ako základ pre naše obchodné rozhodnutia, zlepšujú naše produkty a služby, prispôsobujú sa potrebám našich zákazníkov a realizujú marketingové aktivity. Analýzy vydané na tomto základe už nemajú žiadny osobný odkaz, čo znamená, že už ich nemožno spätne sledovať.

Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu o vylepšenie ponúkaných produktov a služieb a uskutočňovanie marketingových aktivít. (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR). 

 


3. Zachovanie a vymazanie vašich osobných údajov 


Osobné údaje uchovávame tak dlho a v rozsahu potrebnom na účely uvedené v týchto informáciách o ochrane údajov (časť 2). 

Keď sa už vaše osobné údaje nevyžadujú na účely uvedené v oddiele 2, budeme ich uchovávať na čas, počas ktorého môžete uplatniť nároky voči nám alebo my môžeme uplatniť nároky voči vám (zákonné premlčacie lehoty sú zvyčajne tri roky, počnúc koncom roka, v ktorom vznikne nárok, napr. koniec roka nákupu). 

Okrem toho uchovávame vaše osobné údaje tak dlho a do takej miery, do akej sme povinní to robiť v súlade s právnymi predpismi. Zodpovedajúce dôkazné a retenčné povinnosti sa nachádzajú najmä v nemeckom obchodnom zákone, daňovom zákonníku a zákone o praní špinavých peňazí. Obdobie uchovávania môže podľa toho trvať až desať rokov. 

 


4. Prenos osobných údajov a kategórie príjemcov


Vaše osobné údaje môžu byť prevedené/zverejnené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 


5. Právo vzniesť námietky proti spracúvaniu údajov založené na legitímnych záujmoch


Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle oddielu 2 na základe našich legitímnych záujmov, najmä na zaručenie bezpečnosti IT na našich webových stránkach, prispôsobenie našich webových stránok vašim potrebám, analýzu a marketingové aktivity, informovanie vás o našich produktoch a službách, pripomenutie prípadných procesov nákupu, ktoré ešte neboli dokončené, zvýšenie pokrytia našich produktov a marketingových aktivít, zabránenie podvodom a zneužívaniu, vyhnutie sa nesplácaniu platieb, staranie sa o našich zákazníkov, ochranu, presadzovanie a obhajovanie našich zákonných záujmov (aj podľa potreby pred súdmi) a efektívne a spoločné vykonávanie nášho vnútorného vedenia. Informácie o vyvažovaní záujmov vykonávanom spoločnosťou PUMA nájdete na adrese privacy@puma.com.

Bez ohľadu na konkrétne možnosti vzniesť námietky voči spracúvaniu údajov opísané v časti 2 (napr. odkazy na zakázanie alebo odhlásenie) máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na základe našich legitímnych záujmov podľa čl. 6 ods. 1, veta 1, písm. f nariadenia GDPR z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie zaslaním e-mailu na adresu privacy-support@puma.com. Preto už nebudeme spracúvať vaše údaje na tento (tieto) účel(-y), pokiaľ naše oprávnené záujmy v oblasti spracúvania nadmerných neprevážia alebo spracovanie nebudú slúžiť na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. 

Ak máte námietky voči spracúvaniu svojich údajov, v tomto kontexte spracujeme všetky získané osobné údaje, aby sme odpovedali na vašu žiadosť. Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. c nariadenia GDPR).

 


6. Právo na odvolanie súhlasu 


Ak ste nám dali súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu je účinné do budúcnosti a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 

Pokiaľ to nie je v časti 2 špecificky upravené, odošlite odvolanie súhlasu na adresu privacy-support@puma.com.

Ak odvoláte svoj súhlas, spracujeme vaše osobné údaje zozbierané v tejto súvislosti, aby sme odpovedali na vaše otázky. Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. c nariadenia GDPR). 

 


7. Vaše ďalšie práva na ochranu údajov 


V súlade s nariadením GDPR môžete kedykoľvek požadovať, aby sme:

vaše osobné údaje uchovávané v našich systémoch.

Žiadosť s uvedením mena a priezviska zašlite e-mailom na privacy-support@puma.com alebo písomne na adresu PUMA Online Shop, poštová schránka 201101, 48092 Münster, Nemecko. 

Ak uplatníte tieto práva voči nám, spracujeme vaše osobné údaje, aby sme odpovedali na vašu žiadosť. Toto spracúvanie údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (právny základ: článok 6 ods. 1, veta 1, písm. c nariadenia GDPR).

Bez ohľadu na vyššie uvedené práva môžete podať sťažnosť orgánu pre dohľad nad ochranou údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou PUMA porušuje nariadenie GDPR (článok 77 nariadenia GDPR).

 

 
8. Zmeny týchto informácií o ochrane údajov


Ustanovenia týchto informácií o ochrane údajov vrátane odkazovaných informácií o súboroch cookie sa vzťahujú na verziu platnú v čase používania internetového obchodu. 

Vyhradzujeme si právo doplniť a upraviť obsah týchto informácií o ochrane údajov. Aktualizované informácie o ochrane údajov sa uplatňujú od času, v ktorom boli publikované na našich webových stránkach. V prípade podstatných alebo zásadných zmien údajov o ochrane údajov, najmä zmien, ktoré ovplyvňujú spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme už získali, vás budeme vopred informovať (napríklad e-mailom).