Datum vydání: 10.09.2020

 

Informace o ochraně osobních údajů

 

Tyto informace o ochraně osobních údajů poskytují informace o zpracování vašich osobních údajů, když navštívíte webové stránky společnosti PUMA Europe GmbH (dále jen „PUMA“, „my“ nebo „nás“), a při nákupu zboží z uvedených webových stránek.


1. Rozsah, správce údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů a definice 


1.1 Rozsah těchto informací o ochraně osobních údajů


Tyto informace o ochraně osobních údajů se vztahují na používání webových stránek společnosti PUMA Europe GmbH, včetně internetového obchodu a veškerých opatření spojených s uskutečněním a zrušením nákupu online, vytvoření zákaznického účtu, zasílání informačního zpravodaje a dalších informativních e-mailů a zákaznických služeb, a na naše marketingové aktivity na webových stránkách třetích stran. Na zpracování osobních údajů na webových stránkách jiných společností v rámci skupiny PUMA se tyto informace o ochraně údajů nevztahují. 


1.2 Správce údajů pro zpracování vašich osobních údajů


Není-li v těchto informacích o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, je správcem údajů pro zpracování vašich osobních údajů: 

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Německo

privacy-support@puma.com


1.3 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 


Data Protection Officer 
PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach

E-mail: privacy@puma.com (Upozornění: Pro uplatnění práv na ochranu osobních údajů prosím použijte e-mailovou adresu uvedenou v části 5 až 7!)


1.4 Definice 


Tyto informace o ochraně osobních údajů používají následující pojmy dle zákona o ochraně osobních údajů a pro usnadnění porozumění uvádíme jejich definici. 

Příklady možných příjemců: banky / poskytovatelé platebních služeb, logistické společnosti, poskytovatelé poštovních služeb a poskytovatelé IT služeb; více informací naleznete v části 4).

Příklady osobních údajů: jméno, kontaktní údaje, bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě.

 


2. Účely a právní základy pro zpracování vašich osobních údajů 


2.1 Zpracování vašich údajů při návštěvě našich webových stránek


Pokud navštívíte naše webové stránky, abyste se dozvěděli o produktech a službách, aniž byste si na nich vytvořili zákaznický účet, nakoupili produkty v našem online obchodě nebo nám jiným způsobem převedli informace (čistě pro informační účely), zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely a na základě těchto právních základů: 
 

2.1.1 Poskytování webových stránek a bezpečnost IT

 

Zpracováváme vaše osobní údaje, které jsou technicky nezbytné, abychom vám mohli poskytovat naše webové stránky a zaručit stabilitu a bezpečnost při návštěvě našich webových stránek. To zahrnuje následující osobní údaje: 

Tyto osobní údaje budou pro účely bezpečnosti uloženy v protokolech serveru, které budou automaticky odstraněny po 7 dnech.
Toto zpracování údajů je nezbytné, abychom vám mohli umožnit používání našich webových stránek (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b nařízení GDPR) a pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit bezpečnost IT (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR). 


2.1.2 Poskytování lokalizovaných webových stránek


Zpracováváme i takové vaše osobní údaje, které jsou technicky nezbytné, abychom vám mohli poskytnout lokalizovanou verzi webových stránek, zejména s ohledem na jazykovou verzi. 

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu přizpůsobit naše webové stránky vašim potřebám (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).


2.1.3 Analýza webových stránek


2.1.3.1 Google Analytics


Na svých webových stránkách používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie (další informace o souborech cookie naleznete v části 2.1.9 a v našich informacích o souborech cookie), které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace generované souborem cookie o používání našich webových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Vzhledem k tomu, že používáme službu Google Analytics s rozšířením „anonymizeIP()“, společnost Google předem zkrátí IP adresu návštěvníka webových stránek v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru, což vylučuje jakékoli přímé propojení s vámi. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA převedena celá IP adresa a je zkrácena tam. Jménem společnosti PUMA použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek, přípravě zpráv o aktivitách na webových stránkách, analýze dopadu a vylepšování přizpůsobení našich digitálních reklam a poskytování dalších služeb společnosti PUMA spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa zaslaná z prohlížeče uživatele ve vztahu ke Google Analytics není sloučena s dalšími údaji společnosti Google. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na následujících adresách:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu provádět analýzy za účelem vylepšování našich webových stránek a produktů a k inzerování našich produktů na internetu přizpůsobeným a efektivním způsobem (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).

Zrušení Google Analytics:

Zpracování vašich údajů o používání (včetně vaší IP adresy) službou Google Analytics můžete zabránit celkově stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kromě toho můžete také zabránit tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala vaše údaje o používání na našich webových stránkách, a to kliknutím na následující odkaz:

Pro zrušení Google Analytics klikněte zde

V tomto případě je v aktuálně používaném prohlížeči nastaven trvalý soubor cookie pro odhlášení (název: „ga-disable-UA-[…]“), který zabraňuje zaznamenávání vašich údajů v budoucnu, když navštívíte naše webové stránky v tomto konkrétním prohlížeči. Pokud použijete jiný prohlížeč, služba Google Analytics bude v zásadě povolena, pokud v tomto prohlížeči není také nastaven soubor cookie pro odhlášení. Vezměte prosím na vědomí, že služba Google Analytics bude znovu povolena, pokud ze svého prohlížeče smažete výše uvedený soubor cookie pro odhlášení.


2.1.3.2 Adobe Analytics

Když používáte naše webové stránky, ke shromáždění statistických údajů používáme mimo jiné aplikaci Abdobe Analytics. Tyto údaje používáme, abychom neustále zlepšovali a optimalizovali internetový obchod PUMA a námi nabízené produkty a služby a aby tak návštěva našich webových stránek pro vás byla poutavější.
Když používáte naše webové stránky, dochází ke shromažďování a vyhodnocování informací přenášených vaším prohlížečem. Toho je dosaženo pomocí souborů cookie a obdobných technologií sledování (např. „pixelů“), které jsou součástí každé webové stránky. Níže uvádíme údaje, které můžeme shromažďovat: Požadavek (název požadovaného souboru), typ/verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, operační systém, interní rozlišení okna prohlížeče, rozlišení obrazovky, povolení java skriptu, zapnutí/vypnutí Javy, zapnutí/vypnutí souborů cookie, hloubka barev, adresa URL refereru, IP adresa (ta je shromažďována výhradně v anonymizované podobě a po použití okamžitě odstraněna), čas přístupu, kliknutí, hodnoty příkazů, nákupní košíky a anonymizovaný obsah formuláře (např. zda jste poskytli telefonní číslo, či nikoli).
Žádné z těchto údajů nelze přímo vysledovat k vaší osobě. Takto shromážděné údaje slouží k vytvoření anonymních či anonymizovaných uživatelských profilů, které jsou základem webové statistiky. Údaje shromážděné aplikací Abdobe Analytics ve formě souborů cookie nejsou nikdy použity za účelem osobní identifikace návštěvníků našich webových stránek ani nejsou propojeny s osobními údaji vlastníka profilu, pokud k tomu předem uživatel nevyslovil svůj výslovný souhlas.

Pokyny pro ochranu údajů aplikace Abdobe Analytics jsou k dispozici zde:

• Adobe Analytics:  http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Tohle zpracovávání údajů je zapotřebí pro náš legitimní zájem provádět analýzy a na základě těchto analýz vylepšovat naše webové stránky, produkty a služby (právní základ: článek 6 (1), 1. věta, (f) nařízení GDPR).

Odhlášení od předkládání údajů aplikaci Abdobe Analytics:

Proti shromažďování a ukládání údajů aplikací Abdobe Analytics lze kdykoli podat námitku s účinností do budoucna. Za tímto účelem prosím použijte následující odkazy:

• Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

V tomto případě se ve vašem prohlížeči pro Adobe Analytics nastaví trvalý soubor cookie pro odhlášení (název: „omniture_optout“), který brání tomu, aby vaše údaje byly v budoucnu zaznamenávány touto/těmito službou/službami, když navštívíte naše webové stránky prostřednictvím tohoto konkrétního prohlížeče. Pokud použijete jiný prohlížeč, tyto služby budou v principu povoleny, pokud soubor cookie pro odhlášení není nastaven i v tomto prohlížeči. Upozorňujeme, že tyto služby budou znovu aktivovány, pokud konkrétní soubor cookie pro odhlášení ze svého prohlížeče odstraníte.


2.1.3.3 Clicktale Analytics


Používáme rovněž službu Clicktale Analytics ke zpracování údajů o vašich interakcích s našimi webovými stránkami v průběhu návštěvy (např. návštěvy stránek, kliknutí, čas strávený na webových stránkách apod.), abychom mohli vytvořit anonymní mapy často používaných částí a statistiky o používání našich webových stránek. 

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu provádět analýzy a vylepšovat naše webové stránky, produkty a služby (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).

Zrušení Clicktale Analytics:

Zpracování údajů službou Clicktale můžete zabránit kliknutím na tlačítko „Disable Clicktale“ (Zrušit Clicktale) na níže uvedeném odkazu:

http://www.clicktale.net/disable.html

V takovém případě je v aktuálně používaném prohlížeči nastaven trvalý soubor cookie pro odhlášení (název: „WRBlock“), který zabraňuje zaznamenávání vašich údajů v budoucnu, když navštívíte naše webové stránky v tomto konkrétním prohlížeči. Pokud použijete jiný prohlížeč, služba Clicktale Analytics bude v zásadě povolena, pokud v tomto prohlížeči také není nastaven soubor cookie pro odhlášení. Vezměte prosím na vědomí, že služba Clicktale Analytics bude znovu aktivována, pokud ze svého prohlížeče vymažete výše uvedený soubor cookie pro odhlášení.

 

2.1.3.4. Emarsys

Pro účely přizpůsobení, analytiky, automatizace a e-mailových kampaní (zasílání zpravodajů) používáme aplikaci Emarsys. Aplikace Emarsys používá soubory cookie a sledovací pixely, které nám pomáhají vytvářet zpravodaje a reklamy šité na míru. Pokud budete souhlasit se zasíláním našeho zpravodaje a kompletně vyplníte dvojitý proces uvedení souhlasu, abyste ověřili svou e-mailovou adresu [nebo jste zadali svou e-mailovou adresu na našem webu v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodě], vaše osobní údaje budou shromážděny aplikací Emarsys a vloženy do [anonymizovaného] uživatelského profilu, který lze přiřadit vaší e-mailové adrese.  Když navštívíte náš web, údaje shromážděné aplikací Emarsys lze také vložit do [anonymizovaného] uživatelského profilu, pokud jste uvedli svůj souhlas s příjmem našich zpravodajů v jedné z našich prodejen.  Vaši e-mailovou adresu anonymizujeme my. Pokud jste udělili svůj souhlas s příjmem našeho zpravodaje, budeme zpracovávat následující údaje: jestli jste náš zpravodaj otevřeli, na co jste klikli, v jakou dobu a jak dlouho jste si prohlíželi náš web, jaké produkty a kategorie jste si prohlíželi, co jste si v našem internetovém obchodě zakoupili a kdy, z jaké kategorie a za jakou cenu jste dokončili nákup.

Pokyny pro ochranu údajů aplikace Emarsys jsou k dispozici zde:

https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Tohle zpracovávání údajů (hodnocení zpravodaje a měření úspěchu) je založeno na naších zákonných zájmech – v závislosti na vašem uděleném souhlasu – zajistit bezpečný a uživatelsky přívětivý provoz našeho systému zpravodajů a tím slouží jak našim obchodním zájmům, tak vaším očekáváním, že budeme vylepšovat naše webové stránky, produkty a služby (právní základ: článek 6 (1), 1. věta, (f) nařízení GDPR).


2.1.4 Individuální doporučení na našich webových stránkách


Když navštívíte naše webové stránky, používáme službu Google AdWords ke zpracování údajů o chování uživatelů, jako jsou zobrazené produkty, obsah nákupního košíku atd., abychom vám mohli na našich webových stránkách ukázat individuální doporučení. Další podrobnosti o zpracování údajů pomocí služby Google AdWords naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na následujícím odkazu:

https://policies.google.com/privacy

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu poskytnout lepší uživatelskou zkušenost díky přizpůsobeným doporučením (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).

Zrušení individuálních doporučení:

Proti tomuto zpracování údajů můžete vznést námitku kliknutím na následující odkaz pro zrušení:

 

2.1.5 Doporučení nejvhodnější velikosti produktu


In order to be able to recommend the ideal product size according to your individual preferences, we offer the opportunity to use the optional service of FitAnalytics GmbH. For this service, FitAnalytics GmbH collects data which you voluntarily provide, such as height, weight, body shape, age and your personal wearing comfort. On this basis, FitAnalytics GmbH will provide you with a size recommendation. The data you provide is stored in a cookie of FitAnalytics GmbH, which is automatically deleted after 90 days. Further details on data processing by FitAnalytics GmbH are stated in the data protection information provided by FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

During the purchasing process we receive information from FitAnalytics GmbH as to whether you have added a product to your shopping cart on the basis of a recommendation. However, FitAnalytics GmbH does not provide us with any personal data that you have provided to FitAnalytics GmbH. This data processing is necessary in order to provide you the service of FitAnalytics GmbH [Legal basis: Art. 6 [1] sentence 1, lit. b GDPR].

After the purchase has been completed, we provide anonymized data to FitAnalytics GmbH. This data contains information on whether you have actually purchased a product on the basis of a size recommendation and, if applicable, whether the sales contract was reversed due to an improper fitting.


2.1.6 Zobrazení reklam / opětovného zacílení na webových stránkách třetích stran 


Poskytovatelé technologie opětovného zacílení na našich stránkách nastavili tagy a soubory cookie, které sledují, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlédli či zakoupili. Díky těmto informacím vám můžeme zobrazit jednotlivé nabídky produktů PUMA na webových stránkách třetích stran prostřednictvím našich poskytovatelů opětovného zacílení a analyzovat výsledky k dalšímu vylepšování našich reklam. Pro více informací o zpracovávání údajů našimi poskytovateli opětovného zacílení, kteří jsou uvedeni níže, se prosím obraťte na příslušné zásady ochrany osobních údajů: 

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu propagovat naše produkty na internetu, a to na míru zákazníkovi a efektivně (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).

Zrušení opětovného zacílení:

Proti tomuto zpracování údajů můžete vznést námitku kliknutím na následující odkaz pro zrušení u příslušných poskytovatelů opětovného zacílení:


2.1.7 Partnerský marketing / sledování konverzí


Na své webové stránky jsme také vložili soubory cookie a podobné sledovací technologie od našich spřízněných partnerů (na sítích). Díky těmto nástrojům mohou naši spříznění partneři (na sítích) rozpoznat, zda jste přišli od jednoho z našich přidružených vydavatelů (např. webové stránky třetí strany, které propagují produkty PUMA), a pak sledovat, pokud následně provedete jednu z předem stanovených „konverzí“ (např. pokud se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje či si zakoupíte produkt) na našich webových stránkách.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu analyzovat dosah a úspěch našich marketingových kampaní na webové stránce třetí strany (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR) a také pro oprávněné zájmy, které sledujeme my (jako inzerent), spříznění partneři (na sítích) a spříznění správci webových stránek třetí strany (vydavatelé), pro vyúčtování reklam publikovaných na webových stránkách třetí strany na základě úspěšnosti konverze (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).

Zrušení spřízněného marketingu / sledování konverzí:


2.1.8 Použití souborů cookie 


Na webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v prohlížečích vašich koncových zařízení, kdykoli naše webové stránky navštívíte. Prostřednictvím souborů cookie můžeme sledovat, ukládat a rozpoznávat vaše činnosti a nastavení po dobu prohlížení webové stránky i poté. Soubory cookie a jejich identifikační čísla navíc dovolují rozpoznat váš prohlížeč. I po opuštění webové stránky tak můžete například obnovit obsah nákupního košíku nebo si zobrazit poslední prohlížené produkty.

Pro více informací o používání souborů cookie na našich webových stránkách, kategoriích souborů cookie a konkrétním nastavení prosím použijte ODKAZ pro nastavení nakládání se soubory cookie.


2.1.9 Péče o zákazníka 


V závislosti na povaze vašeho požadavku se budeme spoléhat na vaše osobní údaje, které byly uloženy v našich systémech v rámci jiných aktivit, při nichž se zpracovávají údaje (např. údaje, které jste nám poskytli při nákupu, nebo úvěrové skóre, které vám přidělila úvěrová agentura v rámci procesu úvěrového hodnocení). Pokud to bude nezbytné pro odpověď na váš dotaz, budeme rovněž shromažďovat údaje z externích zdrojů (např. dotaz poskytovateli doručovacích služeb v rámci sledování zásilky či žádosti o prošetření). 

V souvislosti se žádostmi, které se týkají (před)smluvního vztahu s vámi, je toto zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy (poskytnutí zákaznické péče), kterou jsme s vámi uzavřeli (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b nařízení GDPR). Pokud si přejete uplatnit u nás svá práva, je toto zpracování údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c nařízení GDPR). Pokud si přejete obdržet informace nebo vznést stížnost na naše produkty či služby, toto zpracovávání údajů je nezbytné pro účely našeho legitimního zájmu odpovídat na vaši žádost o informace / stížnost (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).


2.2 E-mailový marketing


2.2.1 Zasílání e-mailového informačního zpravodaje odběratelům


Pokud jste se přihlásili k odběru našeho informačního zpravodaje prostřednictvím funkce „dvojité přihlášení“, budeme vám příležitostně zasílat informační zpravodaje, abychom vás informovali o našich produktech, službách a akcích. 

Toto zpracovávání údajů vychází z vašeho souhlasu (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a nařízení GDPR).

Odvolání souhlasu:

Kdykoli můžete souhlas odvolat a z odběru našeho informačního zpravodaje se odhlásit zasláním e mailu s žádostí o odhlášení naší zákaznické službě (service@puma.com) a/nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení, který naleznete v každém informačním zpravodaji.


2.2.2 Zasílání přímých marketingových e-mailů stávajícím zákazníkům


Poté, co zakoupíte zboží, vám můžeme – bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru našeho informačního zpravodaje (viz část 2.2.1) – zasílat marketingové e-maily s nabídkou podobných produktů a služeb. 

Toto zpracování údajů je založené na našem oprávněném zájmu propagovat naše produkty a služby (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).

Vznesení námitky proti e-mailům s přímým marketingem:

Kdykoli můžete vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů či se odhlásit z odběru našich e-mailů s přímým marketingem zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na service@puma.com a/nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu s přímým marketingem.

 

2.2.3 Personalizace emailů přímého marketingu u stávajících zákazníků 


Pokud jste naším zákazníkem, můžeme maily přímého marketingu, které vám zasíláme, upravit podle profilu vašich osobních preferencí/zájmů získaných podle údajů z vašich minulých nákupů za poslední dva roky.
Toto zpracování dat je nezbytné kvůli našemu oprávněnému zájmu vytvářet emaily přímého marketingu podle vašich preferencí a zájmů a učinit tak náš emailový marketing účinnějším (zákonná opora: čl. 6 (1) věta 1, písm. f GDPR).

Námitka proti odběru našeho zpravodaje /zacílení na přímý marketing

Můžete podat námitku proti zpracování vašich nákupních ůdajů pro našeho zpravodaje / e-maily s přímým marketingem na vlastní publikum kdykoli zasláním e-mailu s vaší žádostí o odhlášení na adresu service@puma.com nebo kliknutím na odkaz odhlásit, který je zahrnut v každém přímém marketingovém e-mailu. V tomto případě byste od nás nedostali žádné další informační informační zpravodaje.


2.3 Hodnocení a recenze produktů


Nabízíme vám příležitost vyjádřit se k jakýmkoli produktům (které jste zakoupili) na našich webových stránkách. Vaše zpětná vazba pomáhá dalším zákazníkům rozhodnout se správně při nákupu a umožňuje nám produkty neustále vylepšovat. Pokud byste rádi odeslali recenzi na jeden z našich produktů, zpracujeme vaši e-mailovou adresu, přezdívku a také obsah vaší recenze (např. hodnocený produkt, hodnocení hvězdičkami, nadpis a text recenze, doporučení). Vaši e-mailovou adresu zpracujeme, abychom ověřili a stanovili vaši totožnost. Také ji může použít zákaznická služba pro zaslání odpovědi na vaši zpětnou vazbu prostřednictvím e-mailu. Pokud jste k tomu před odesláním recenze svolili, zašleme vám e-mailem upozornění, když vaše recenze bude publikována. Jelikož vaše hodnocení (hvězdičkami) a obsah vaší recenze bude na naší webové stránce zveřejněn spolu s vaší přezdívkou, ujistěte se, že neobsahuje žádné osobní informace.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu poskytovat zákaznické služby a marketingová doporučení (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR). E-mailová oznámení o zveřejnění recenze vycházejí z vašeho předchozím souhlasu (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a nařízení GDPR). 


2.4 Registrace a založení zákaznického účtu


Při návštěvě našich webových stránek si můžete vytvořit zákaznický účet. Při registraci zákaznického účtu je nutné, abyste nám poskytli osobní údaje. Povinná pole jsou v registračním formuláři označena. 

Toto zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy (poskytnutí zákaznického účtu), kterou jsme s vámi uzavřeli (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b nařízení GDPR). 


2.5 Zpracování údajů v případě objednávek v internetovém obchodě


Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s nákupem zboží v našem internetovém obchodě.


2.5.1 Nákup a zaplacení zboží v internetovém obchodě 


Vaše osobní údaje (mimo jiné kontaktní údaje, přepravní a platební údaje) zpracováváme, pokud nakoupíte zboží v internetovém obchodě. Pokud nakoupíte zboží pro jinou osobu (třetí stranu), zpracováváme osobní údaje třetí strany, které jste nám poskytli (jméno a kontaktní údaje) pro odeslání zboží třetí osobě. Ujistěte se, že jste třetí stranu dostatečně informovali o zpracování jejích údajů společností PUMA a že jste oprávněni tyto údaje poskytnout. 

Toto zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b nařízení GDPR). 


2.5.2 E-maily týkající zboží zanechaného v nákupním košíku 


Pokud jste zahájili objednávkový proces prostřednictvím svého zákaznického účtu, ale nedokončili jej, zašleme vám e-mail s připomínkou na e-mailovou adresu uloženou v zákaznickém účtu týkající se nákupu, který jste zahájili. 

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu připomenout vám jakýkoli proces nákupu, který jste zatím nedokončili (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR). 

Námitky proti e-mailům týkajícím zboží zanechaného v nákupním košíku:

Proti tomuto zpracování osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku a odhlásit se z e-mailů týkajících se zboží zanechaného v nákupním košíku zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na adresu service@puma.com a/nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je součástí každého e-mailu týkajícího se zboží zanechaného v nákupním košíku.


2.5.3 Kontrola podvodů a bonity


Před uzavřením kupní smlouvy provádíme kontrolu s ohledem na podvody a bonitu. To nám umožňuje nabídnout vám výběr různých způsobů platby a současně se chránit před prodlením s úhradou faktury. V rámci kontroly bonity mimo jiné kontrolujeme všechny dříve vytvořené objednávky na vašem zákaznickém účtu. Také kontrolujeme, zda se doručovací adresa liší od fakturační adresy, zda je doručovací adresa nová nebo zda má být objednávka doručena do poštomatu. U objednávek v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Nizozemsku v průběhu naší kontroly bonity získáme i zprávu o úvěruschopnosti. Zpráva o úvěruschopnosti může obsahovat zaprvé informace o všech běžných nesplacených závazcích, např. z veřejných evidencí dlužníků, nebo údaje ze soudních řízení pro vymáhání pohledávek. Zadruhé může kontrola bonity zahrnovat také tzv. skóre, která jsou vypočítána na základě vědecky uznaného matematického a statistického postupu a používají se k posouzení úvěrového rizika. Ratingová agentura používá výše uvedené údaje i pro jiné podniky (např. jiné obchodníky na internetu), a to pro účely kontroly adres a/nebo kontroly totožnosti a pro jakékoli použití skóre, které z nich vychází. Vaše údaje o adresách jsou také zahrnuty do hodnot pravděpodobnosti. Podrobné informace o naší ratingové agentuře, infoscore Consumer Data GmbH, v souladu s čl. 14 nařízení GDPR, tj. informace o účelu společnosti, účelech ukládání údajů, příjemcích údajů, právu na přímý přístup k informacím, právu k vymazání nebo opravě apod., naleznete na následujícím odkazu:

https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf

Pokud nesouhlasíte s platebními metodami, které vám byly nabídnuty, můžete toto rozhodnutí zpochybnit uvedením svého stanoviska zaslaného dopisem nebo e-mailem na adresu privacy support@puma.com. Poté znovu přezkoumáme přijaté rozhodnutí s ohledem na vaše stanovisko.

Kromě toho zkontrolujeme na základě vašeho zařízení podle předem definovaných pravidel, zda by měla být objednávka zařazena do kategorie označující podezření na podvod. Pokud existuje podezření na podvod, provedeme dodatečně individuální kontrolu objednávky. Výsledek této manuální kontroly na podvody může být pozitivní, což povede ke schválení zakázky. Pokud však podezření na podvody přetrvává, můžeme v konkrétním případě rozhodnout o zrušení objednávky.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zabránit nezaplacení faktury a podvodu (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).


2.5.4 Zrušení nákupu


V jakémkoli případě zrušení nákupu (např. odstoupení od smlouvy) zpracujeme vaše osobní údaje pro účely vrácení zboží a kupní ceny.
Toto zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b nařízení GDPR) a/nebo splnění zákonné povinnosti (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b a c nařízení GDPR).


2.5.5 E-maily s výzvou k hodnocení produktu a napsání recenze


Rádi bychom zjistili, zda jste spokojeni se zakoupeným zbožím PUMA. Za tímto účelem zpracováváme váš e-mail a údaje o nákupu (např. zakoupené zboží a datum nákupu), abychom vám do jednoho měsíce po zakoupení zboží zaslali e-mail a vyzvali vás, abyste ohodnotili a poskytli recenzi na zakoupený produkt (další informace o zpracování údajů v souvislosti s poskytnutím recenzí na produkty naleznete v části 2.3). 

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu poskytovat dobré zákaznické služby a marketing (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).

Námitky proti e-mailům s výzvou k hodnocení produktu a poskytnutí recenze:

Můžete od počátku vznést námitku proti přijímání takových e-mailů s výzvou, a to kliknutím na tlačítko pro odhlášení pod následujícím odkazem: 

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

V takovém případě je v aktuálně používaném prohlížeči nastaven trvalý soubor cookie pro odhlášení (název: „NoCookie[EU]“), který zabraňuje zpracovávání vašich údajů pro zasílání e-mailů s výzvou, když použijete tento konkrétní prohlížeč. Pokud použijete jiný prohlížeč, převod údajů společnosti Bazaarvoice bude v zásadě povolen, pokud v tomto prohlížeči není také nastaven soubor cookie pro odhlášení. Vezměte prosím na vědomí, že převod údajů společnosti Bazaarvoice bude znovu aktivován, pokud ze svého prohlížeče výše uvedený soubor cookie pro odhlášení vymažete.

Pokud jste již obdrželi e-mail s výzvou k hodnocení produktu, můžete odmítnout příjem těchto e-mailů do budoucna kliknutím na tlačítko/odkaz pro odhlášení, který je součástí každého e-mailu s výzvou.


2.5.6 Upomínání, vymáhání pohledávek a prosazování a/nebo obhajoba právních nároků


V případě, že nám nezaplatíte některé částky, upozorníme vás na to e-mailem, zprávou SMS, dopisem nebo telefonicky a za určitých okolností vám zašleme upomínku. Pokud platbu i přesto neuhradíte, zahájíme řízení pro vymáhání pohledávky. 

Vymáhání pohledávky provede inkasní agentura, kterou najmeme. Pokud to bude nutné k vymáhání pohledávky, inkasní agentura se dotáže na adresu a při tom využije veřejné rejstříky, aby zjistila, kde se jakožto dlužník nacházíte.

V případě právního sporu s vámi zpracujeme vaše osobní údaje k prosazování a/nebo obraně našich práv. V míře nezbytné pro právní spor se budeme spoléhat i na údaje z jiných zdrojů (např. veřejné rejstříky).

Toto zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b nařízení GDPR), jakož i pro účely našeho oprávněného zájmu zabránit zneužití našich služeb a uplatnění a výkonu právních nároků (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR). 


2.6 Jiné zpracování 


2.6.1 Provádění interních auditů 


Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány během auditů v rámci skupiny PUMA, a to vnitrostátně i v zahraničí. Během tohoto procesu se spoléháme i na údaje z jiných zdrojů, v závislosti na konkrétním případu (např. úvěrové agentury). 

Vaše údaje mohou být za určitých okolností také vhodným způsobem zpracovány za účelem zjištění a odstranění pochybení v rámci podniku a zavádění programů a opatření souvisejících s dodržováním předpisů.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností (např. podle zákona o akciových společnostech) (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c nařízení GDPR) a/nebo pro účely našeho oprávněného zájmu kontrolovat procesy a efektivitu ve skupině PUMA, napravovat pochybení a podvody, prosazovat a/nebo obhajovat naše práva, případně odhalovat trestné činy (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR).


2.6.2 Zhotovování analýz 


Na základě vašich údajů, které zpracováváme ve smyslu části 2 těchto informací o ochraně údajů, můžeme zhotovovat analýzy. Ty slouží jako základ pro naše obchodní rozhodování, vylepšování našich produktů a služeb, přizpůsobování se potřebám našich zákazníků a provádění marketingových činností. Analýzy zhotovené na tomto základě již neobsahují odkazy na konkrétní osoby, což znamená, že vás již nelze zpětně vysledovat.

Toto zpracování údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu vylepšovat nabízené produkty a služby a provádět marketingové činnosti (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR). 

 


3. Uchovávání a vymazání vašich osobních údajů 


Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho a v takovém rozsahu, jak je potřebné pro účely uvedené v těchto informacích o ochraně osobních údajů (část 2). 

Jakmile již nebudou údaje pro účely uvedené v části 2 vyžadovány, budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu, po kterou vůči nám můžete uplatnit nároky nebo po kterou můžeme my uplatnit nároky vůči vám (zákonná lhůta je obecně tři roky, počínaje koncem roku, ve kterém vznikne nárok, např. konec roku, kdy byl uskutečněn nákup). 

Kromě toho vaše osobní údaje ukládáme tak dlouho a v takovém rozsahu, jak nám to ukládá zákon. Odpovídající důkazní povinnost a povinnost uchovávat údaje lze nalézt mimo jiné v německém obchodním zákoníku, daňovém zákoníku a zákonu o praní špinavých peněz. Podle nich může být doba uchovávání až deset let. 

 


4. Předání osobních údajů a kategorie příjemců


Vaše osobní údaje můžeme předat/zpřístupnit příjemcům z následujících kategorií:

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 


5. Právo vznést námitky proti zpracování údajů založenému na oprávněných zájmech


Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu části 2 na základě oprávněných zájmů, zejména abychom zajistili bezpečnost IT na našich webových stránkách, přizpůsobili webové stránky vašim potřebám, prováděli analýzy a marketingové činnosti, informovali vás o produktech a službách, připomněli vám nedokončený nákup, zvýšili pokrytí našich produktů a marketingových činností, zabránili podvodům a zneužití, zabránili nezaplacení plateb, poskytovali péči o zákazníky, chránili, prosazovali a obhajovali své zákonné zájmy (a to i před soudy, je-li to nutné) a prováděli interní řízení efektivně a v součinnosti. Pro informace o vyvážení zájmů společností PUMA se obraťte na adresu privacy@puma.com.

Bez ohledu na konkrétní možnosti vznést námitku proti zpracování údajů popsané v části 2 (např. poskytnuté odkazy pro zrušení nebo odhlášení) máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f nařízení GDPR z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, a to zasláním e-mailu na adresu privacy-support@puma.com. Vaše údaje nebudeme dále zpracovávat pro tyto účely, pokud naše oprávněné zájmy na zpracování nebudou mít přednost nebo zpracování nebude sloužit k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

Pokud máte námitky proti zpracování vašich údajů, zpracujeme jakékoli osobní údaje shromážděné v tomto kontextu, abychom mohli reagovat na vaši žádost. Toto zpracování údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c nařízení GDPR).

 


6. Právo odvolat souhlas 


Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je účinné do budoucna a nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před tím, než jste ho odvolali. 

Není-li odvolání souhlasu v části 2 speciálně upraveno, zašlete prosím odvolání souhlasu na adresu privacy-support@puma.com.

Pokud svůj souhlas odvoláte, zpracujeme vaše osobní údaje shromážděné v tomto kontextu, abychom mohli reagovat na vaši žádost. Toto zpracování údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c nařízení GDPR). 

 


7. Vaše další práva na ochranu údajů 


V souladu s nařízením GDPR můžete kdykoli požadovat:

vašich osobních údajů uložených v našich systémech.

Zašlete prosím svou žádost s uvedením alespoň vašeho jména a příjmení, buď emailem na privacy-support@puma.com nebo písemně na PUMA Online Shop, Post box 201101, 48092 Münster, Německo. 

Pokud vůči nám uplatníte tato práva, zpracujeme vaše osobní údaje, abychom mohli reagovat na vaši žádost. Toto zpracování údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (právní základ: čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c nařízení GDPR).

Bez ohledu na výše uvedená práva můžete podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů společností PUMA porušuje nařízení GDPR (čl. 77 nařízení GDPR). 

 


8. Změny těchto informací o ochraně osobních údajů


Ustanovení těchto informací o ochraně osobních údajů, včetně odkazovaných informací o souborech cookie, se uplatňují ve znění platném v okamžiku využití internetového obchodu. 

Vyhrazujeme si právo doplnit a upravit obsah těchto informací o ochraně osobních údajů. Aktualizované informace o ochraně osobních údajů platí od okamžiku, kdy byly zveřejněny na našich webových stránkách. V případě podstatných nebo zásadních změn informací o ochraně osobních údajů, zejména pokud ovlivňují zpracování vašich osobních údajů, které jsme již shromáždili, vás budeme informovat předem (např. e-mailem).