Дата на публикуване: 10.09.2020 г.

 

Информация за защита на данните

 

Настоящата Информация за защита на данните предоставя информация за обработването на Вашите лични данни, когато посещавате уебсайтове на PUMA Europe GmbH (наричани по-долу „PUMA“, „ние“ или „нас“) и при закупуване на стоки от посочените уебсайтове.


1. Обхват, администратор на данни, длъжностно лице за защита на данните и определения 


1.1 Обхват на тази Информация за защита на данните


Тази Информация за защита на данните се отнася за използването на уебсайтовете на PUMA Europe GmbH, включително онлайн магазина, както и всички стъпки, свързани с изпълнението и прекратяването на онлайн покупка, създаването на акаунт на клиента, изпращане на бюлетина, имейли с допълнителна информация и услуги за клиентите, както и за нашите маркетингови дейности на уебсайтове на трети страни. Обработването на данни на уебсайтове на други дружества в рамките на групата PUMA не е обхваната от тази Информация за защита на данните. 


1.2 Администраторът за обработването на Вашите лични данни


Освен ако не е посочено друго в тази Информация за защита на данните, администраторът за обработването на Вашите лични данни е: 

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Германия
privacy-support@puma.com


1.3 Данни за контакт на Длъжностното лице за защита на данните 


Длъжностно лице за защита на данните 

PUMA Europe GmbH
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Имейл: privacy@puma.com (Моля, обърнете внимание: За упражняване на Вашите права за защита на личните данни, моля, използвайте имейл адресите, посочени в Раздели от 5 до 7!)


1.4 Определения 


Тази Информация за защита на данните се основава на следните разпоредби в законодателството за защита на данните, на които сме дали определение за по-лесно разбиране. 

 

Примери за възможни получатели: Банки / доставчици на плащания, логистични фирми и доставчици на спедиторски услуги и доставчици на ИТ услуги; за повече информация, вижте Раздел 4)

Примери за лични данни: Име, данни за контакт, банкови данни или данни за кредитни карти.

 


2. Цели и правни основания за обработването на Вашите лични данни от наша страна 


2.1 Обработване на Вашите данни, когато посещавате нашите уебсайтове


Ако посещавате нашите уебсайтове, за да научите повече за продукти и услуги, без да се регистрирате за акаунт на клиент, да купувате продукти в нашия онлайн магазин или по друг начин да ни прехвърляте информация (само за информационни цели), ние обработваме Вашите лични данни за следните цели и по силата на следните правни основания: 


2.1.1 Предоставяне на уебсайтове и ИТ сигурност

 

Ние обработваме Вашите лични данни, които са технически необходими, за да ни дадат възможност да Ви предоставяме нашите уебсайтове и да гарантираме стабилност и сигурност, когато посещавате нашите уебсайтове. Това включва следните лични данни: 

Тези лични данни ще се съхраняват за целите на сигурността в сървърни дневници, които автоматично ще бъдат изтривани след 7 дни.

Това обработване на данни е необходимо с цел да Ви дадем възможност да използвате нашите уебсайтове (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (б) от ОРЗД), както и за целите на нашия законен интерес да гарантираме сигурността на ИТ: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД). 


2.1.2 Предоставяне на локализирани уебсайтове


Ние също така обработваме Вашите лични данни, които са технически необходими, за да имаме възможност да Ви предоставим локализирана версия на уебсайтовете, по-специално по отношение на езика. 
Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес да адаптираме нашия уебсайт съобразно Вашите нужди (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).


2.1.3 Анализ на уебсайтове


2.1.3.1 Google Analytics


 Използваме Google Analytics на нашите уебсайтове - услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“ (за повече информация относно „бисквитките“, моля, вижте Раздел 2.1.9 и нашата информация за „бисквитките“), които позволяват анализ на използването на нашите уебсайтове. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на нашите уебсайтове по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява. Въпреки това, тъй като използваме Google Analytics с разширението „anonymizeIP()“, Google ще съкрати предварително IP адреса на посетителя на уебсайта в държавите членки на Европейския съюз или в други държави, страни по Споразумението за Европейската икономическа зона, което изключва всякаква пряка връзка с Вас. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. От името на PUMA, Google ще използва тази информация, за да оценява използването на уебсайтовете, да подготви отчети за дейностите на уебсайта и да предостави допълнителни услуги на PUMA, свързани с използването на уебсайтовете и на Интернет. IP адресът, прехвърлен от браузъра на потребителя по отношение на Google Analytics, не се обединява с други данни от Google. Допълнителна информация относно условията на употреба и защитата на данните може да бъде намерена на:

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес да правим анализи, за да подобрим нашия уебсайт и нашите продукти (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).

Отказ от Google Analytics:

Можете да предотвратите обработването на Вашите данни за използването (включително Вашия IP адрес) от Google Analytics по принцип, като изтеглите и инсталирате добавката на браузъра, която е достъпна на следната връзка: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Освен това можете да предотвратите и събирането от Google Analytics на Вашите данни за употребата на нашите уебсайтове, като кликнете върху следната връзка:

Кликнете тук, за да се откажете от Google Analytics

В този случай в текущо използвания от Вас браузър е зададена постоянна „бисквитка“ за отказ (име: „ga-disable-UA-[...]“), което предотвратява записването на Вашите данни в бъдеще, когато посещавате нашите уебсайтове конкретно с този браузър. Ако използвате друг браузър, Google Analytics по принцип ще бъде активиран, освен ако бисквитката за отказ също е зададена в този браузър. Моля, обърнете внимание, че Google Analytics ще бъде активиран отново, ако изтриете гореспоменатата „бисквитка“ за отказ във Вашия браузър.


2.1.3.2 Adobe Analytics

Ние също така използваме Adobe Analytics за събиране на статистически данни за използването на нашите уебсайтове. Ние използваме тези данни, за да подобряваме и оптимизираме непрекъснато онлайн магазина PUMA и продуктите и услугите, които предлагаме, и по този начин да направим посещаването на нашите уебсайтове по-интересно за Вас.
Когато използвате нашите уебсайтове, информацията, която се прехвърля от Вашия браузър, се събира и оценява. Това се постига с помощта на бисквитки и подобна на тях технология за проследяване (напр. „пиксели“), които са вградени във всеки уебсайт. Могат да бъдат събирани следните данни: заявка (име на заявявания файл), тип/версия на браузъра, език на браузъра, операционна система, вътрешна разделителна способност на прозореца на браузъра, разделителна способност на екрана, разрешаване на Java скрипт, включване/изключване на Java, включване/изключване на бисквитки, дълбочина на цвета, препращащ URL адрес, IP адрес (събира се изключително в анонимизирана форма и се изтрива отново веднага след употреба), време на осъществяване на достъп, кликвания, стойности на поръчките, колички за пазаруване и съдържание на анонимизирани формуляри (например дали е предоставен телефонен номер).
Никои от тези данни не могат да бъдат пряко свързани с Вас. Така събираните данни служат за създаване на анонимни или псевдонимизирани потребителски профили, които формират основата за уебстатистика. Събираните от Adobe Analytics с помощта на бисквитки данни никога не се използват за лично идентифициране на посетителите на нашите уебсайтове, нито се обединяват с лични данни на собственика на потребителския профил, освен ако потребителят не е дал изричното си съгласие за това предварително.

Принципите на Adobe Analytics за защита на данните могат да бъдат намерени тук:

• Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Това обработване на данни е необходимо за целите на основателния ни интерес да извършваме анализи и въз основа на тези анализи да подобряваме нашия уебсайт, продукти и услуги (правна основа: чл. 6 (1), изречение 1, т. f от GDPR).

Отказ от Adobe Analytics:

Събирането и съхранението на данни от Adobe Analytics може да бъде отхвърлено по всяко време с бъдещ ефект. За целта използвайте следната връзка:

• Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

В този случай в текущо използвания от Вас браузър е зададена постоянна бисквитка за отказ от Adobe Analytics (име: „omniture_optout“), която не позволява данните Ви да бъдат записвани от тази/тези услуги в бъдеще, когато посещавате нашите уебсайтове с този конкретен браузър. Ако използвате друг браузър, тези услуги по принцип ще бъдат активирани, освен ако бисквитката/бисквитките за отказ не са зададени и в този браузър. Моля, обърнете внимание, че тези услуги ще бъдат отново активирани, ако изтриете съответната бисквитка за отказ в браузъра си.


2.1.3.3 Clicktale Analytics


Ние също така използваме Clicktale Analytics, за да обработваме данни за Вашите взаимоотношения с нашите уебсайтове по време на Вашето посещение (напр. посещения на уебсайта, кликвания, време, прекарано в уебсайтове и т.н.), така че да можем да създаваме анонимни топлинни карти и статистики за използването на нашите уебсайтове. 
Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес да извършим анализи за подобряване на нашия уебсайт, продукти и услуги (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).

Отказ от Clicktale Analytics:

Можете да предотвратите горепосоченото обработване на данни от Clicktale, като кликнете върху бутона „Деактивиране на Clicktale“ под следната връзка:

http://www.clicktale.net/disable.html

В този случай в текущо използвания от Вас браузър е зададена постоянна „бисквитка“ за отказ (име: „WRBlock“), която предотвратява Вашите данни да се записват в бъдеще, когато посещавате нашите уебсайтове конкретно с този браузър. Ако използвате друг браузър, услугата Clicktale Analytics ще бъде по принцип активирана, освен ако „бисквитката“ за отказ също е зададена в този браузър. Моля, имайте предвид, че Clicktale Analytics ще бъде активирана отново, ако изтриете гореописаната „бисквитка“ за отказ във Вашия браузър.

 

2.1.3.4. Emarsys

Ние използваме Emarsys за персонализация, анализи, автоматизация и имейл кампании (изпращане на бюлетини). Emarsys работи чрез бисквитки и проследяващи пиксели, които ни помагат да създаваме бюлетини и персонализирани реклами. Ако дадете съгласието си за получаване на нашия бюлетин и напълно сте завършили двойния процес за включване за потвърждаване на Вашия имейл адрес [или сте въвели имейл адреса си на нашия уебсайт във връзка с покупка от нашия уебмагазин], Вашите лични данни ще бъдат събирани от Emarsys и комбинирани в потребителски профил [псевдонимизиран], който може да бъде присвоен на Вашия имейл адрес. Когато посещавате нашия уебсайт, събираните от Emarsys данни могат също да бъдат обединявани в потребителски профил [псевдонимизиран], ако сте дали съгласието си да получавате нашите бюлетини в някой от нашите търговски обекти. Вашият имейл адрес ще бъде псевдонимизиран от нас. Ако сте дали съгласието си за получаване на нашия бюлетин, ние ще обработваме следните Ваши данни: дали сте отворили нашия бюлетин, върху какво сте кликвали, кога и колко време сте сърфирали в нашия уебсайт, какви продукти и категории сте разглеждали, какво сте закупили в нашия онлайн магазин и кога, от коя категория и на каква цена сте завършили процеса на плащане.

Принципите на Emarsys за защита на данните можете да намерите тук:

https://www.emarsys.com/privacy-policy/

Обработката на тези данни (оценката на бюлетина и измерването на успеха) се базира на основателните ни интереси – при условие, че сте дали съгласието си – за да се гарантира сигурната и удобна работа на системата на нашия бюлетин система, и по този начин служи както на нашите бизнес интереси, така и на Вашите очаквания да подобряваме нашия уебсайт, продукти и услуги (правна основа: чл. 6 (1), изречение 1, т. f от GDPR).


2.1.4 Индивидуални препоръки на нашите уебсайтове


Когато посещавате нашите уеб страници, ние използваме Google AdWords, за да обработваме данни за Вашето поведение като потребители, като гледани продукти, съдържание в пазарската кошница и др., за да Ви покажем индивидуални препоръки на нашите уебсайтове въз основа на тези данни. За повече подробности относно обработването на данни от Google Adwords, моля, вижте Декларацията за поверителност на Google под следната връзка:

https://policies.google.com/privacy

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес за създаване на по-добро изживяване от потребителите чрез адаптирани препоръки (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).

Отказ от индивидуални препоръки:

Можете да възразите срещу това обработване на данни, като кликнете върху следната връзка за отказ:


2.1.5 Препоръка за най-подходящия размер на продукта


In order to be able to recommend the ideal product size according to your individual preferences, we offer the opportunity to use the optional service of FitAnalytics GmbH. For this service, FitAnalytics GmbH collects data which you voluntarily provide, such as height, weight, body shape, age and your personal wearing comfort. On this basis, FitAnalytics GmbH will provide you with a size recommendation. The data you provide is stored in a cookie of FitAnalytics GmbH, which is automatically deleted after 90 days. Further details on data processing by FitAnalytics GmbH are stated in the data protection information provided by FitAnalytics GmbH:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html

During the purchasing process we receive information from FitAnalytics GmbH as to whether you have added a product to your shopping cart on the basis of a recommendation. However, FitAnalytics GmbH does not provide us with any personal data that you have provided to FitAnalytics GmbH. This data processing is necessary in order to provide you the service of FitAnalytics GmbH [Legal basis: Art. 6 [1] sentence 1, lit. b GDPR].

After the purchase has been completed, we provide anonymized data to FitAnalytics GmbH. This data contains information on whether you have actually purchased a product on the basis of a size recommendation and, if applicable, whether the sales contract was reversed due to an improper fitting.


2.1.6 Дисплейно рекламиране/пренасочване на уебсайтове на трети страни 


Когато посещавате нашите уебсайтове, етикетите и „бисквитките“ се задават от нашия(те) доставчик(ци) на услуги за пренасочване, за да проследяваме кои продукти сте гледали или закупили на нашите уебсайтове. С помощта на тази информация можем да Ви покажем индивидуални оферти на продуктите на PUMA на уебсайтове на трети страни чрез нашия доставчик(ци) на услуги за пренасочване. За повече подробности относно обработването на данните от нашия(те) доставчик(ци) на услуги за пренасочване, посочен(и) по-долу, моля, направете справка със съответната политика/политики за поверителност: 

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес да рекламираме нашите продукти по Интернет по един индивидуален и ефикасен начин (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).

Отказ от пренасочване:

Можете да оспорите това обработване на данни, като кликнете върху следните линкове за отказ от съответния(те) доставчик(ци) на услуги за пренасочване:


2.1.7 Проследяване на партньорски маркетинг/реализации


Освен това имаме вградени в нашите уебсайтове „бисквитки“ и подобна технология за проследяване от нашите партньорски (мрежови) партньори. С тези инструменти нашите партньорски (мрежови) партньори могат да разберат дали сте дошли от някой от нашите партньорски издатели (т.е. уебсайтове на трети страни, които рекламират продуктите на PUMA) и след това да проследяват дали изпълнявате дадено предварително определено действие на „реализация“ (напр. абонамент за бюлетин или закупуване на продукт) на нашите уебсайтове в последствие.

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес да анализираме обхвата и успеха на нашите рекламни кампании на уебсайтове на трети страни (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД), както и за законните интереси, които преследваме (като рекламодател), партньорските (мрежовите) партньори и свързаните оператори на уебсайтове на трети страни (издател) при таксуване, основано на успех, на рекламни дейности на PUMA, публикувани на уебсайтове на трети страни (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).

Отказ от проследяване на партньорски маркетинг/реализации:


2.1.8 Употреба на „бисквитки“ 


На нашия уебсайт използваме „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, съхранявани в браузърите на Вашите крайни устройства, когато посещавате нашите уебсайтове. Чрез „бисквитките“ Вашите действия и настройки на нашите уебсайтове могат да бъдат проследявани, съхранявани и разпознавани за времетраенето на сесията на браузъра или дори след това. Освен това „бисквитките“ и съответните идентификационни номера на „бисквитките“ позволяват на Вашия браузър да бъде разпознат. Например, след като напуснете уебсайта, можете да възстановите съдържанието на Вашата карта за пазаруване или да видите последните разглеждани продукти.

За повече информация относно използването на бисквитки на нашите уебсайтове, категориите бисквитки и за индивидуалните настройки, моля, вижте нашия център за предпочитане на бисквитки.

 

2.1.9 Грижа за клиента 

 

В зависимост от предмета на Вашето искане, ние ще разчитаме на Вашите лични данни, съхранени в обхвата на други дейности по обработване на данни в нашите системи (напр. данни, които сте предоставили по време на покупка, или стойността на Вашата оценка, която сме получили от кредитната агенция като част от процеса на кредитна оценка. Ако и доколкото това е необходимо, за да се отговори на Ваше запитване ще събираме и данни от външни източници (напр. запитване към доставчик на спедиторски услуги като част от проследяване на пратки или заявка за разследване). 

В контекста на искания относно (предварително) договорно отношение с Вас, това обработване на данни е необходимо за изпълнение на договор (предоставяне на услуга за обслужване на клиенти) с Вас (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (б) от ОРЗД). Ако желаете да упражнявате Вашите права по отношение на нас, това обработване на данни е необходимо за спазване на правно задължение (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (в) от ОРЗД. Ако желаете да получите информация или да направените оплакване от нашите продукти и услуги, обработването на съответните данни е необходимо за целите на нашия законен интерес да отговорим на Вашето искане за информация/оплакване (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).


2.2 Имейл маркетинг


2.2.1 Изпращане на имейл бюлетин до абонатите


Ако сте се абонирали за нашия имейл бюлетин чрез процедурата за „двоен избор“ (double opt-in), ние ще Ви изпращаме от време на време бюлетини, за да Ви информираме за нашите продукти, услуги и промоции. 

Това обработване на данни се основава на Вашето съгласие (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (а) от ОРЗД).

Оттегляне на съгласие:

Можете да оттеглите Вашето съгласие и да се откажете от нашия бюлетин по всяко време, като изпратите имейл с Вашето искане за отказ от абонамент до нашия клиент (service@puma.com) и/или като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента, която е включена във всеки бюлетин.


2.2.2 Имейли с директен маркетинг до съществуващи клиенти


След закупуването на стоки – независимо от това дали сте се абонирали за нашия бюлетин (вж. Раздел 2.2.1) - ще Ви изпращаме маркетингови имейли за подобни продукти и услуги. 

Това обработване на данни се основава на нашия законен интерес да рекламираме нашите продукти и услуги (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).

Възражения срещу имейли с директен маркетинг:

Можете да възразите срещу това обработване на лични данни и да прекратите абонамента си за имейли с директен маркетинг по всяко време, като изпратите имейл с молбата си за отказ от абонамента до service@puma.com и/или като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента, която се съдържа във всеки имейл с директен маркетинг.

 

2.2.3 Персонализиране на директни маркетингови имейли към съществуващи клиенти


Ако сте клиент, ние можем да персонализираме нашите имейли за директен маркетинг, които Ви изпращаме, съобразно профила на Вашите предпочитания/интереси, извлечен от данните от предишните Ви покупки от последните две години.
Обработването на тези данни е необходимо за целите на нашия легитимен интерес да адаптираме имейлите за директен маркетинг спрямо предпочитанията и интересите Ви и по този начин да направим усилията ни, полагани за имейл маркетинг, по-ефикасни (правна основа: чл. 6 (1), изречение 1, т. f от ОРЗД).

Възражение срещу таргетирането на нашия бюлетин/директен маркетинг

Можете да възразите срещу това обработване на данните от покупките Ви за таргетиране на нашия бюлетин/имейли за директен маркетинг към получатели по избор по всяко време, като ни изпратите имейл с Вашето искане за отписване на service@puma.com или като кликнете върху линка за отписване, съдържащ се във всеки имейл за директен маркетинг. В този случай повече няма да получавате бюлетини от нас.


2.3 Оценки и отзиви за продукти


Ние Ви предлагаме възможност да преглеждате всички (закупени) продукти на нашите уебсайтове. Вашите отзиви помагат на други клиенти да вземат правилното решение за покупка и ни дават възможност непрекъснато да подобряваме нашите продукти. Ако искате да изпратите отзив за някой от нашите продукти, ние ще обработим Вашия имейл адрес, псевдоним, както и съдържанието на Вашия отзив (напр. прегледан продукт, оценка със звезда, заглавие и текст на отзива, препоръка). Вашият имейл адрес ще бъде обработен, за да се потвърди и установи Вашата самоличност. Той може да бъде използван и от нашата служба за клиенти, за да се отговори на Вашите отзиви по имейл. Ако преди да изпратите отзива си сте дали съгласие, ние ще Ви изпратим известие по имейл, когато публикувате Вашия отзив. Тъй като Вашата оценка (със звезда) и съдържанието на Вашия отзив ще бъдат публикувани заедно с Вашия псевдоним на нашите уебсайтове, уверете се, че там не давате никаква лична информация.

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес, а именно обслужване на клиенти и маркетинг на препоръки (Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД). Известията по имейл относно публикуването на отзива се основават на Вашето предварително съгласие (Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (а) от ОРЗД). 


2.4 Регистрация и настройка на акаунт на клиент     


Когато посещавате нашите уебсайтове, можете да създадете акаунт на потребител. Регистрацията за акаунт на клиент изисква да предоставите лични данни. Задължителните полета се маркират съответно във формуляра за входяща информация. 

Това обработване на данни е необходимо за изпълнение на договор (предоставяне на акаунт на клиент) с Вас (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (б) от ОРЗД). 


2.5 Обработване на данни при поръчки в онлайн магазина


Освен това обработваме Вашите лични данни във връзка с покупката на стоки в нашия онлайн магазин.


2.5.1 Покупка и плащане на стоки в онлайн магазина 


Ние обработваме Вашите лични данни (освен всичко друго, данни за контакт, информация за доставка и плащане), ако купувате стоки в онлайн магазина. Ако купувате стоки за друго лице (трето лице), ние обработваме личните данни на предоставената от Вас трета страна (име и данни за контакт) за изпращане на стоките на третата страна. Моля, уверете се, че третата страна е била достатъчно информирана от Вас за обработването на Вашите данни в PUMA и че сте упълномощени да предоставите такива данни. 

Това обработване на данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (б) от ОРЗД).


2.5.2 Имейл съобщения за изоставени продукти в кошница 


Ако сте започнали процес на поръчване, използвайки Вашия акаунт на клиент, но не сте го приключили, ще Ви изпратим имейл с напомняне до имейл адреса, съхранен в акаунта на клиента, относно започнатия от Вас процес на закупуване. 

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес, за да Ви напомним за всички процеси на закупуване, които все още не сте завършили (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).

Възражение срещу имейл съобщения за изоставени продукти в кошница:

Можете да възразите срещу това обработване на лични данни и да прекратите Вашия абонамент от нашите имейл съобщения за изоставени продукти в кошница по всяко време, като изпратите имейл с Вашата заявка за отказ от абонамента на service@puma.com и/или като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента, която се съдържа във всеки имейл за изоставени продукти в кошница.


2.5.3 Проверка за измама и кредитна проверка


Преди да сключим договора за покупка, извършваме проверка за измама и кредитна проверка. Това се прави, за да можем да Ви предложим избор на различни начини на плащане и в същото време да се предпазим от неизпълнението на плащане на фактурата. Като част от кредитната проверка ние, освен всичко друго, проверяваме всички направени по-рано поръчки във Вашия акаунт на клиент. Също така проверяваме дали адресът за доставка се различава от адреса за фактуриране, дали адресът за доставка е нов или дали поръчката трябва да бъде доставена на станция за пакетиране. За поръчки в Германия, Австрия, Швейцария и Нидерландия, ние също така получаваме кредитен доклад в хода на нашата кредитна проверка. Кредитният доклад може да съдържа, на първо място, информация за всякакви текущи нарушения на плащанията, напр. от публични регистри на длъжници или данни от съдебни производства за събиране на дължими вземания. На второ място, кредитната проверка може да съдържа също и т.нар. стойности на резултата, които се изчисляват въз основа на научно признати математически и статистически процедури и се използват за оценка на кредитния риск. Агенцията за кредитен рейтинг също използва горните данни за други дружества (напр. други онлайн търговци) за целите на проверката на адресите и/или проверките на самоличността, както и за всякакви приложения за оценка въз основа на тях. Данните за Вашия адрес също са включени в стойностите на вероятностите. Можете да намерите подробна информация за нашата агенция за кредитен рейтинг, infoscore Consumer Data GmbH, съгласно Член 14 от ОРЗД, т.е. информация за целта на дружеството, за целите на съхраняването на данни, получателите на данни, правото на пряк достъп до информация, правото на изтриване или поправяне и т.н. на следната връзка:

https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf

Ако не сте съгласни с начина/начините на плащане, които са Ви били предложени, можете да оспорите решението, като посочите Вашата гледна точка или с писмо, или като изпратите имейл до privacy-support@puma.com. След това ще проверим отново взетото решение, като вземем предвид Вашата гледна точка.

В допълнение към това ще проверим, въз основа на Вашето устройство по предварително определени правила, дали поръчката трябва да бъде категоризирана като подозирана за измама. Ако има подозрение за измама, ще извършим допълнителна проверка на поръчката. Резултатът от тази проверка за измама на ръка може да бъде положителен, което би довело до одобряване на поръчката. Ако обаче има подозрение за измама, може да решим да отменим поръчката в зависимост от конкретния случай.

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес да се избегне неизпълнение на задълженията за плащане и измама (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).


2.5.4 Анулиране на покупка


Във всеки случай на анулиране на покупката (напр. оттегляне на договор) ние ще обработим Вашите лични данни за връщане на стоката и възстановяване на покупната цена.

Това обработване на данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (б) от ОРЗД) и/или за спазване на правно задължение (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (б), от ОРЗД и буква (в) от ОРЗД).


2.5.5 Имейли с покана за оценяване на продукти и отзиви


Бихме искали да знаем дали сте доволни от закупените от Вас стоки на PUMA. За тази цел ние обработваме Вашите имейли и данни за покупки (напр. закупени стоки и дата на покупка), за да Ви изпратим имейл в рамките на един месец след покупката, приканвайки Ви да оцените и да дадете отзив за закупения продукт (допълнителна информация за обработването на данни във връзка с представянето на отзиви за продукти могат да бъдат намерени в Раздел 2.3).  

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес за добро обслужване и маркетинг на клиенти (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).

Възражения срещу оценяване на продукта и имейли с покани за отзиви:

Можете да възразите срещу получаването на такива имейли с покани от самото начало, като кликнете върху бутона за отказ под следната връзка: 

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/#opting-out

В този случай в текущо използвания от Вас браузър е зададена постоянна „бисквитка“ за отказ (име: „NoCookie[EU]“), която предотвратява обработването на Вашите данни за имейли с покани, когато използвате този конкретен браузър. Ако използвате друг браузър, прехвърлянето на данни в Bazaarvoice ще бъде по принцип разрешено, освен ако „бисквитката“ за отказ също е зададена в този браузър. Моля, обърнете внимание, че прехвърлянето на данни в Bazaarvoice ще бъде активирано отново, ако изтриете гореспоменатата „бисквитка“ за отказ във Вашия браузър.

Ако вече сте получили имейл, който Ви приканва да оцените продукта, можете да отхвърлите бъдещо получаване на такива имейли, като кликнете върху бутона/връзката за отказ, съдържащ се във всеки имейл с покани.


2.5.6 Процес на искане за изплащане на дългове, събиране и изпълнение и/или защита на правни искове


В случай на дължими суми към нас, ние ще Ви уведомим за съответното по имейл, чрез SMS, писмо или по телефона и при определени обстоятелства ще Ви изпратим писмо с искане за изплащане на дългове. Ако и доколкото все още не успеете да извършите плащането, ще започнем процедура за принудително събиране на кредитно вземане. 

Процедурата по събиране на вземания ще бъде извършена от ангажирана от нас агенция за събиране на вземания. Ако е необходимо да се извърши процедурата за събиране на вземания, агенцията за събиране на вземания ще направи запитвания за адрес, като във връзка с това се възползва от публичните регистри, за да Ви намери като длъжник.

В случай на съдебен спор с Вас, ние ще обработим Вашите лични данни, за да приложим и/или защитим нашите права. Ако и доколкото е необходимо за съдебния спор, ние по този начин ще разчитаме и на данни от други източници (напр. публични регистри).

Това обработване на данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (б) от ОРЗД), както и за целите на нашия законен интерес да се предотврати злоупотреба с нашите услуги и за установяване и упражняване на съдебни искове (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД). 


2.6 Друго обработване 


2.6.1 Извършване на вътрешни одити 


Вашите лични данни могат да бъдат обработвани в рамките на одити в PUMA Group, както в страната, така и в чужбина. По време на този процес разчитаме и на данни от други източници, в зависимост от случая (напр. кредитни агенции). 

Вашите данни могат при определени обстоятелства също да бъдат подходящо обработени, за да се идентифицират и коригират злоупотреби в рамките на дружеството, както и да се изпълняват програми и мерки за съответствие.

Това обработване на данни е необходимо за спазване на нашите правни задължения (напр. съгласно Закона за акционерните дружества) (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (в) на ОРЗД) и/или за целите на нашия законен интерес да проверяваме процесите и ефикасността в PUMA Group, да отстраняваме нарушения и случаи на измами, да прилагаме и/или да защитаваме нашите права, според случая, както и да установяваме престъпления (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД).


2.6.2 Публикуване на анализи 


Въз основа на Вашите данни, които обработваме по смисъла на Раздел 2 от настоящата Информация за защита на данните, може да публикуваме анализи. Те служат като основа за нашите бизнес решения, за подобряване на нашите продукти и услуги, за адаптиране към нуждите на нашите клиенти и за извършване на маркетингови дейности. Анализите, изготвени на тази база, вече нямат лична референция, което означава, че вече не е възможно да бъдат обратно проследени.

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия законен интерес да подобрим продуктите и услугите, които предлагаме, и да извършваме маркетингови дейности (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД). 

 

2.6.3. Състезания и томболи с награди

 

PUMA Ви предлага възможност да участвате в състезания и томболи с награди на този Уебсайт, както и в нашите магазини, в социални медии, като Instagram, Facebook, TikTok, с нашите Асоциирани партньори, в Бюлетини или други подобни. 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани с Вашето участие. Във всички наши състезания и томболи с награди, Вие трябва само да ни предоставите данните, които изискваме за провеждане на томболата и за да Ви уведомим, ако спечелите. Обикновено това е Вашият имейл адрес, но може да са необходими допълнителни данни въз основа на приложимите условия за определени томболи.

Ако томболата е за спечелване на PUMA Спортно облекло (дрехи и обувки), ние се нуждаем от Вашето име, размер на дрехите или обувките Ви, Вашия пол и имейл адрес. За да можете да получите наградата от нас, можем също да Ви помолим да ни информирате за избрания от Вас магазин, откъдето можете да вземете наградата, като дадете името си. Ако наградата е изпратена по пощата, какъвто може да е случаят, ако спечелите билети, ваучери или други непарични награди, ние се нуждаем от Вашия домашен адрес и Вашето име. В някои случаи можем да попитаме допълнително за Вашата възраст за потвърждение, че можете да участвате законно в томболата според приложимите условия. Допълнителна информация за всичко това ще намерите в съответните приложими условия.

Данните, които се изискват от нас за провеждане на томболата според приложимите условия, са маркирани като задължителни полета. За съжаление, не е възможно да участвате в томболата без да въведете данните в отбелязаните маркирани полета. Въпреки това, другите немаркирани полета не са задължителни и Вие решавате самостоятелно дали искате да споделите с нас допълнителни данни. Участието в томболата не зависи от Вашите незадължителни даннaи и те не оказват влияние върху резултата от томболата.

В случай, че участвате, ние обработваме данните, които ни предоставяте в томболата, единствено с цел нейното провеждане и уведомяване на победителя. Същото важи ако ни предоставите данни въз основа на условията за томбола в социалните медии (Instagram, Facebook, Twitter,...), например чрез качване на снимка или публикуване на статии, свързване на хаштагове, използване на псевдоними или коментиране на нашите кампании. Приложимите условия могат да изискват да публикуваме Вашето име и адрес на нашите социални медийни платформи (Instagram, Facebook, Twitter,...), за да Ви обявим за победител/ка и да съобщим Вашата награда.
Моля, имайте предвид, че Вашите данни ще бъдат изтрити след томболата.

В рамките на нашите томболи Вие имате възможност също да ни дадете съгласието си за използването на Вашите данни за реклама. Вашето съгласие за реклама не оказва влияние върху участието Ви в томболата. Ако ни дадете съгласието си за получаване на реклами, като бюлетини по имейл, обикновено чрез отмятане на квадратче, ние ще обработваме Вашите данни, особено Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме също оферти и информация за нашите продукти по имейл. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Допълнителна информация за обработването на данни при получаване на нашия бюлетин може да бъде намерена в раздела „Бюлетин“.
Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква (а) от ОРЗД, когато е приложимо, за изпълнение на правно задължение в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква (а) от ОРЗД. Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни. В отделни случаи получаваме помощ от външни доставчици на услуги, с които сме сключили съответно споразумение за гарантиране на сигурността на обработените данни.
Разбира се, Вие можете да упражните по всяко време правата, които имате срещу нас, според закона за защита на данните. По-подробна информация за това ще намерите в раздела „Вашите права“. 


3. Съхраняване и изтриване на Вашите лични данни 


Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в тази Информация за защита на данните (Раздел 2). 

Веднага щом данните за целите, посочени в Раздел 2, вече не се изискват, ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, през който Вие можете да предявите иск срещу нас или ние да предявим иск срещу Вас (законоустановеният срок за ограничения обикновено е три години, считано от края на годината, в която възниква искането, напр. края на годината на покупката). 

Освен това ние съхраняваме Вашите лични данни за толкова дълго време и доколкото сме задължени да го направим по закон. Съответни задължения за доказване и съхранение могат да бъдат намерени, освен всичко останало, в германския Търговски кодекс, Данъчния кодекс и Закона за мерките срещу изпирането на пари. Периодите на съхранение могат съответно да продължат до десет години. 

 


4. Пренос на лични данни и категории получатели


Вашите лични данни могат да се прехвърлят/разкриват на следните категории получатели:

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 


5. Право на възражение срещу обработването на данни въз основа на законни интереси


Ние обработваме Вашите лични данни по смисъла на Раздел 2 въз основа на нашия законен интерес, по-специално да гарантираме сигурността на информационните технологии на нашите уебсайтове, да адаптираме уебсайта към Вашите нужди, да извършваме анализи и маркетингови дейности, да Ви напомняме за процеси на покупка, които все още не са завършени, да увеличим обхвата на нашите продукти и маркетингови дейности, да предотвратим измами и злоупотреби, да избегнем неизпълнение на плащанията, да се грижим за нашите клиенти, да предпазваме, налагаме и защитаваме нашите законни интереси (също така и пред съдебните органи, ако е необходимо) и да осъществяваме вътрешното си управление по един ефикасен и партньорски начин. За информация относно балансирането на интереси от страна на PUMA, моля, свържете се с privacy@puma.com.

Независимо от конкретните възможности за възражение срещу обработването на данни, описани в Раздел 2 (напр. предоставени връзки за отказ или отказ от абонамент), имате право да възразите по всяко време на обработването на Вашите лични данни въз основа на нашите законни интереси съгласно Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (е) от ОРЗД на основания, свързани с конкретната за Вас ситуация, като изпратите имейл на privacy-support@puma.com. След това няма да обработваме Вашите данни за тази(тези) цел(и), освен ако нашите законни интереси в обработването на излишъци или самото обработване служат за установяване, упражняване или защитаване на правни искове. 

Ако възразите срещу обработването на Вашите данни, ние ще обработваме всички събрани лични данни в този контекст, за да отговорим на Вашето искане. Това обработване на данни е необходимо за спазване на правно задължение (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (в) от ОРЗД).

 


6. Право на оттегляне на съгласие 


Ако ни дадете Вашето съгласие за обработването на Вашите лични данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие е в сила за в бъдеще и не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му. 

Освен, ако не е изрично посочено в Раздел 2, моля, изпратете оттеглянето на Вашето съгласие на privacy-support@puma.com.

Ако оттеглите Вашето съгласие, ние обработваме Вашите лични данни, събрани в тази връзка, за да отговорим на Вашето запитване. Това обработване на данни е необходимо за спазване на правно задължение (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (в) от ОРЗД). 

 


7. Други Ваши права относно защитата на данните 


В съответствие с ОРЗД можете да поискате по всяко време:

Вашите лични данни, съхранявани в нашите системи.

Моля, изпратете ни искането си, като посочите поне собственото име и фамилията си, по имейл на privacy-support@puma.com или писмено до PUMA Online Shop, пощенска кутия 201101, 48092 Мюнстер, Германия.

Ако упражнявате тези права спрямо нас, ние ще обработим Вашите лични данни, за да отговорим на Вашето искане. Това обработване на данни е необходимо за спазване на правно задължение (Правно основание: Член 6, параграф 1, изречение 1, буква (в) от ОРЗД).

Независимо от горепосочените права, можете да подадете оплакване до надзорен орган за защита на данните, ако считате, че обработването на Вашите лични данни от PUMA нарушава ОРЗД (Член 77 от ОРЗД). 

 


8. Промени в тази Информация за защита на данните


Разпоредбите на тази Информация за защита на данните, включително посочената информация за „бисквитките“ се прилагат във версията, която е в сила към момента на използване на онлайн магазина. 

Ние си запазваме правото да допълваме и променяме съдържанието на тази Информация за защита на данните. Актуализираната Информация за защита на данните се прилага от момента, в който е публикувана на нашите уебсайтове. В случай на съществени или значими промени в Информацията за защита на данните, особено промени, които засягат обработването на вече събрани от Вас лични данни, ние ще Ви информираме предварително (напр. по имейл).